Táknmál
Táknmál
Aðgengilegar upplýsingar um reglurnar á landamærunum
Hér má finna flýtileið á ensku sem útskýrir helstu reglur sem gilda á landamærunum
Ekki sækja fólkið þitt á flugvöllinn
– þau eru í sóttkví fram
   yfir seinni sýnatöku
Þau sem koma til landsins þurfa að taka flugrútu, leigubíl eða keyra sjálf.

Gildandi takmarkanir

Reglugerð um takmörkun á samkomum vegna farsóttar er í gildi frá og með 14. september og gildir til og með 6. október 2021.

Reglugerðin tekur hvorki til alþjóðaflugvalla og -hafna, né til loftfara og skipa í millilandaferðum og skipa sem stunda fiskveiðar. Einnig tekur reglugerðin ekki til heilbrigðisstofnana, hjúkrunarheimila og annarra sambærilegra stofnana, en þær skulu setja sérreglur um sóttvarnir.

Fjöldatakmörkun á ekki við um börn sem fædd eru 2006 eða síðar. Nálægðarmörk og grímuskylda eiga ekki við um börn sem fædd eru 2006 og síðar.

Reglugerð þessi tekur til skólastarfs eftir því sem við á.

Fjöldi, nálægðarmörk, grímunotkun

Fjöldatakmörkun

Hámarksfjöldi fólks í sama rými er 500 með ákveðnum takmörkunum, bæði í opinberu rými og í einkarými, úti og inni. Heimilt er að hafa allt að 1500 manns í rými á viðburðum að uppfylltum viðbótarskilyrðum, þ.á m. neikvæðri niðurstöðu úr hraðprófi.

Fjöldatakmörkun tekur ekki til barna sem fædd eru 2006 eða síðar. Fjöldatakmörkunin gildir ekki um almenningsamgöngur, hópbifreiðar, innanlandsflug, farþegaferjur og störf viðbragðsaðila (s.s. lögreglu, slökkviliðs, hjálparliðs almannavarna og heilbrigðisstarfsfólks). Einnig gildir hún ekki um störf ríkisstjórnar, ríkisráðs, Alþingis, þjóðaröryggisráðs eða þegar dómstólar fara með dómsvald sitt.

Nálægðarmörk

Á öllum vinnustöðum og í annarri starfsemi þarf að tryggja 1 metra nálægðarmörk á milli fólks sem er ekki í nánum tengslum.

Heimilt er að falla frá 1 metra nálægðarmörkum á athöfnum þar sem gestir sitja, að því gefnu að þeir séu skráðir í sæti með nafni, kennitölu og símanúmeri og noti andlitsgrímu.

1 metra nálægðarmörk gilda ekki á skólaskemmtunum.

Grímunotkun

Grímuskylda er innandyra þar sem ekki er unnt að tryggja 1 metra nálægðarmörk milli einstaklinga sem ekki eru í nánum tengslum, einnig á viðburðum þar sem gestir sitja í bókuðum sætum. Nálægðarmörk og grímuskylda á ekki við um börn fædd 2006 eða síðar.

Andlitsgrímur skal nota þar sem ekki er unnt að tryggja 1 metra nálægðarmörk svo sem í heilbrigðisþjónustu, verslunum, söfnum, innanlandsflugi og ferjum, almenningssamgöngum, leigubifreiðum og hópbifreiðum, í verklegu ökunámi og flugnámi, starfsemi hárgreiðslustofa, snyrtistofa, nuddstofa, húðflúrstofa, hundasnyrtistofa, sólbaðsstofa og annarri sambærilegri starfsemi. Andlitsgríma skal hylja nef og munn.

Undanþegnir grímuskyldu eru þeir einstaklingar sem hafa ekki skilning eða þroska til að nota andlitsgrímu rétt eða geta það ekki af öðrum ástæðum, svo sem vegna heilsufars.

Kennurum og nemendum fæddum 2005 og fyrr er heimilt í skólum að taka niður grímu eftir að sest er niður inni í skólastofu.

Starfsemi sem felur í sér sérstaka smithættu

Viðburðir þar sem gestir sitja:

Allt að 500 manns mega vera viðstaddir athafnir trú- og lífsskoðunarfélaga, sviðslistar- menningar- og íþróttaviðburði, ráðstefnur, fyrirlestra og sambærilega viðburði að uppfylltum öllum eftirtöldum skilyrðum. Nálægðarmörk gilda ekki á viðburðum þar sem allir sitja að uppfylltum eftirfarandi skilyrðum:

Þátttaka allra gesta skal skráð á númeruð sæti þar sem fram kemur nafn, kennitala og símanúmer. Varðveita skal skráninguna í tvær vikur.
Allir skulu nota andlitsgrímu innandyra (börn fædd 2006 eða síðar undanskilin).
Heimilt er að hafa hlé á sýningum og veitingasala á viðburðum er heimil. Í hléi skal tryggja 1 metra nálægðarmörk.

Heimilt er að hafa allt að 1500 manns í rými á viðburðum að uppfylltum öllum eftirfarandi skilyrðum:

Allir gestir framvísi neikvæðri niðurstöðu úr hraðprófi (antigen) sem má ekki vera eldra en 48 klst. ATH. sjálfspróf eru ekki tekin gild.
Að viðhöfð sé 1 metra nálægðarregla nema þegar gestir eru sitjandi.
Allir gestir séu skráðir með nafni, kennitölu og símanúmeri. Skrána skal varðveita í tvær vikur og henni eytt að þeim tíma liðnum.
Allir gestir noti andlitsgrímu innandyra þar sem ekki er unnt að viðhafa 1 metra nálægðarreglu milli standandi gesta.

Þrátt fyrir þetta er grunn- og framhaldsskólum heimilt að halda skemmtanir fyrir nemendur fyrir allt að 1.500 gesti að því gefnu að gestir framvísi neikvæðri niðurstöðu úr hraðprófi (antigen) sem má ekki vera eldra en 48 klst. Slíkar skemmtanir eru undanþegnar nálægðartakmörkun og grímuskyldu.

Ýmis starfsemi

Verslanir mega taka á móti 500 viðskiptavinum svo lengi sem hægt sé að tryggja að minnsta kosti 1 metra á milli þeirra sem eru ekki í nánum tengslum.  Tryggja þarf aðgang að handsótthreinsi við innganga og í grennd við algenga snertifleti, s.s. snertiskjái, innkaupakerrur og afgreiðslukassa.

Sviðslistir, bíósýningar og aðrir menningarviðburðir hafa heimild til að hafa allt að 500 manns á sviði, þ.e. á æfingum og sýningum. Heimilt er að taka á móti allt að 500 sitjandi gestum í hvert rými og er þeim skylt að nota andlitsgrímu innandyra. Sæti skulu númeruð og skráð á nafn, kenntiölu og símanúmer. Börn fædd 2006 og síðar eru ekki talin með. Veitingasala er heimil í hléi. Athugið sérstakar reglur um allt að 1500 manns í hólfi að uppfylltum ákveðnum skilyrðum. Sjá ofar.

Við athafnir trú- og lífskoðunarfélaga mega allt að 500 gestir vera viðstaddir og einnig í erfidrykkjum, fermingarveislum og sambærilegum viðburðum..

Veitingastaðir þar sem heimilaðar eru áfengisveitingar mega hafa opið til kl. 00.00 alla daga vikunnar með að hámarki 500 gesti í rými og 1 metra nálægðarmörkum. Allir gestir skulu skráðir á nafn, kennitölu og símanúmer. Vínveitingar skal bera til sitjandi viðskiptavina. Allir gestir þurfa að hafa yfirgefið staðinn kl. 1.00.

Skemmtistaðir og krár mega hafa opið til kl. 00.00 alla daga vikunnar með að hámarki 500 gesti í rými. Vínveitingar skal bera til sitjandi viðskiptavina. Allir gestir skulu skráðir á nafn, kennitölu og símanúmer. Allir gestir þurfa að hafa yfirgefið staðinn kl. 1.00.

Þó er heimilt að halda einkasamkvæmi á veitingastöðum þar sem heimilaðar eru áfengisveitingar lengur en til kl. 00.00 að því gefnu að vínveitingaleyfi sé ekki nýtt, allir gestir séu skráðir og ekki fleiri í heildina en 500.

Spilakassar og spilasalir mega hafa opið til kl. 00.00 alla daga vikunnar með að hámarki 500 gesti í rými. Vínveitingar skal bera til sitjandi viðskiptavina. Allir gestir þurfa að hafa yfirgefið staðinn kl. 1.00.

Sundlaugar og baðstaðir eru opnir fyrir leyfilegan hámarksfjölda.

Heilsu- og líkamsræktarstöðvar eru opnar fyrir leyfilegan hámarksfjölda gesta. Búnað skal sótthreinsa milli notenda og allir notendur skráðir. Mælt er með notkun andlitsgríma í sameiginlegum rýmum. Tryggja skal loftræstingu og góðan aðgang sótthreinsiefnum fyrir hendur og tæki.

Tjaldsvæði og hjólhýsasvæði mega taka á móti 500 manns í hverju sóttvarnarými. Börn fædd árið 2006 og síðar eru ekki talin með. Sóttvarnarými getur verið innan- sem utandyra. Nálægðarmörk er 1 metri milli ótengdra aðila en annars grímuskylda. Takmarka þarf samneyti á milli aðskildra ferðahópa eins og unnt er.

Söfn mega taka á móti leyfilegum hámarksfjölda gesta en þó ekki fleiri en 500 í hvert rými.

Ekki er heimilt að veita tímabundið leyfi fyrir skemmtunum svo sem tónleikum, dansleikjum, brennum eða öðrum viðburðum sem ætla má að dragi að sér hóp fólks eftir kl 00.00.

Í göngum og réttum skal gæta að 500 manna fjöldatakmörkunumog 1 metra nálægðarmörkum. Nánari upplýsingar má finna í leiðbeiningum vegna gangna og rétta á vef Bændasamtakanna.

Íþróttastarf á vegum ÍSÍ

Íþróttir inni og úti, jafnt barna sem fullorðinna, eru heimilar. Hámarksfjöldi í hverju hólfi eru 500 manns. Gætt skal að sóttvörnum og sameiginleg áhöld sótthreinsuð eftir notkun og þess gætt að loftræsting sé í lagi og loftað út reglulega.

Íþróttakeppnir barna og fullorðinna eru heimilar og leyfilegt að taka á móti allt að 500 sitjandi gestum og er þeim skylt að nota andlitsgrímu innandyra. Sæti skulu númeruð og skráð á nafn, kennitölu og símanúmer. Fylgja skal reglum um viðburði með sitjandi gesti. Sjá ofar. Veitingasala á keppnisstöðum er heimil.

Í íþróttum sem ekki tilheyra Íþrótta- og ólympíusambandi Íslands skal setja leiðbeiningar eða fylgja sömu leiðbeiningum og sambærilegar íþróttir innan sambandsins.

Vinnustaðir, verslanir, opinberar byggingar og þjónusta

Tryggja þarf 1 metra nálægðarmörk milli einstaklinga í sama rými og viðeigandi hámarksfjölda. Enginn samgangur má vera á milli rýma.

Sóttvarnir

Þrífa og sótthreinsa yfirborðsfleti eins oft og hægt er, sérstaklega algenga snertifleti eins hurðarhúna og handrið.

Tryggja þarf aðgang að handsótthreinsi við innganga og í grennd við algenga snertifleti, s.s. snertiskjái, innkaupakerrur og afgreiðslukassa.

Minna almenning og starfsmenn á einstaklingsbundnar sóttvarnir með merkingum og skiltum.

Spurt og svarað

Algengum spurningum um faraldurinn, smitleiðir, sóttkví, einangrun og bólusetningar svarað.

Brot á sóttvarnarreglum geta varðað sektum.