Zwiedzanie Islandii

Podróż do i po Islandii

Wszyscy pasażerowie przylatujący, którzy przebywali w strefie ryzyka dłużej niż 24 godziny, są zobowiązani do testów (pobrania dwóch próbek do analizy) na COVID-19 po przybyciu na Islandię z kwarantanną pomiędzy testami. Dzieci urodzone w 2005 roku lub później podróżujące z rodzicem / opiekunem udają się na kwarantanne razem z nimi. Pierwsze testy przeprowadzane są na granicy, a drugie 5 dni później. Dzieci urodzone w 2005 roku lub później, które podróżują same, muszą zrobić testy po 5 dniowej kwarantannie od przybycia do kraju. Kwarantanna zostaje zniesiona wówczas, gdy wynik będzie negatywny po drugich testach (nie wykryto wirusa).

Pasażerowie lotów łączonych, którzy nie przkraczają danego przejścia granicznego, nie muszą poddawać się kwarantannie ani testom. Pasażerowie podróżujący z przesiadką, którzy opuszczają przejście graniczne i pozostają na Islandii w ciagu  48 godzin, mogą poddać się kwarantannie i zrezygnować z testów zgodnie z tym przepisem.

Osoby, u których zostało potwierdzone za pomocą testu PCR lub testu na przeciwciała z EOG / EFTA krajów, że byly zarażone COVID-19, są zwolnione z kwarantanny. „Każdy, kto przedstawi ważne międzynarodowe świadectwo szczepień na pełne szczepienie szczepionką COVID-19, jest zwolniony z jakichkolwiek czynnosci.

Zaświadczenie musi:

być publikowane w języku islandzkim, duńskim, norweskim, szwedzkim lub angielskim;
zawierać imię i nazwisko (zgodne z danymi w dokumentach podróżnych);
zawierać datę urodzenia;
zawierać datę pobrania próbki;
zawierać informację o miejscu pobrania próbki (kraj, miejscowość, adres);
zawierać nazwę laboratorium lub nazwę wydawcy zaświadczenia;
zawierać datę wydania;
zawierać numer telefonu osoby lub laboratorium odpowiedzialnych za wydanie zaświadczenia;
podawać typ wykonanego testu (test PCR lub serologiczne oznaczenie przeciwciał ELISA**);
zawierać wynik testu (pozytywny wynik testu PCR na SARS-CoV-2 lub obecność przeciwciał).

Przed wyjazdem

Ograniczenia podróży Granice Islandii pozostają otwarte dla mieszkańców i obywateli EOG i Szwajcarii. Islandia stosuje aktualnie obowiązujące ograniczenia podróży dla zewnętrznych granic strefy Schengen. Niezbędne informacje na temat obowiązujących ograniczeń w podróżowaniu związanych z pandemią COVID-19 można znaleźć tutaj:
Wstępna rejestracja Wstępna rejestracja przed przybyciem na Islandię. Wszyscy podróżni mają obowiązek wypełnić formularz rejestracyjny i przestrzegać zasad zapobiegania zakażeniom. Zaleca się również pobranie aplikacji monitorującej Rakning C-19. Wstępna rejestracja nie stanowi zezwolenia na podróż.
Aplikacja Rakning C-19 Aplikacja umożliwia przesyłanie informacji o negatywnych wynikach testów i, w razie potrzeby, monitorowanie zakażeń. Aplikacja Rakning C-19 – Informacje i instrukcje

Testy na przejściach granicznych i kwarantanna

Pierwszy test wykonuje się po przybyciu do kraju, na przejściu granicznym. Następnie podróżni przybywający na Islandię muszą przejść 5- lub 6-dniową kwarantannę zgodnie z instrukcjami dotyczącymi odbywania kwarantanny w warunkach domowych lub wytycznymi dotyczącymi kwarantanny dla osób podróżujących na Islandię.

Odbieranie z lotniska osób podróżujących na Islandię nie jest możliwe. Dotyczy to również członków rodziny i przyjaciół.  Przybywający na Islandię muszą skorzystać z autobusu flybus, taksówki, samochodu z wypożyczalni lub prywatnego samochodu, który został podstawiony na lotnisko.

Testy graniczne są bezpłatne. Ważne jest, aby zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi testów wykonywanych na przejściu granicznym, tj. procedury przeprowadzanej po przybyciu na Islandię.

Najważniejsze zasady odbywania kwarantanny:

Osoba odbywająca kwarantannę może uzyskać niezbędną pomoc medyczną pod warunkiem skontaktowania się z najbliższym ośrodkiem opieki zdrowotnej, Læknavakt/1700, infolinia alarmowa 112 lub + 354 544 4113 w przypadku połączenia z zagranicznego numeru telefonu.
Osoba odbywająca kwarantannę może wychodzić na spacery w mało uczęszczane miejsca, ale musi zachować odległość co najmniej dwóch metrów od innych przechodniów.
Osoba odbywająca kwarantannę nie może dotykać innych domowników oraz musi dołożyć najwyższej staranności w celu zapewnienia higieny i starać się zachować odległość co najmniej 1–2 metrów od pozostałych domowników.
Osoba odbywająca kwarantannę nie może korzystać z publicznego transportu zbiorowego (loty krajowe, autobusy, autokary). Dozwolone jest korzystanie wyłącznie z taksówek i wynajętych lub prywatnych samochodów.
Osoba odbywająca kwarantannę nie może wchodzić do restauracji, barów i miejsc tworzenia się zbiorowisk, takich jak pływalnie, kina, teatry, sklepy lub inne miejsca, w których przebywa duża liczba osób.
Osoba odbywająca kwarantannę nie może załatwiać prywatnych spraw ani chodzić na zakupy. Dotyczy to również aptek, supermarketów, urzędów pocztowych, banków itd. Dostawy do domu oferowane są przez sklepy internetowe i restauracje.
Osoba odbywająca kwarantannę nie może chodzić do pracy ani do szkoły.
Osoba odbywająca kwarantannę nie może jeździć na wycieczki ani przemieszczać się samochodem na duże dystanse z wyjątkiem podróży od przejścia granicznego do docelowego miejsca odbywania kwarantanny, jeżeli znajduje się ono w innym regionie.

Kolejne testy i kwarantanna do momentu otrzymania wyników

Drugi test zostanie wykonany w ośrodku opieki zdrowotnej. Wiele ośrodków na terenie Islandii wykonuje takie testy. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie ośrodki opieki zdrowotnej przyjmują pacjentów w tych samych godzinach. Obowiązek odbywania kwarantanny zostanie uchylony z chwilą otrzymania negatywnego wyniku drugiego testu.

Pozytywny wynik drugiego testu zawsze oznacza obowiązek izolacji. W takich przypadkach należy przestrzegać instrukcji dotyczących izolacji domowej. Diagnoza, leczenie i monitorowanie chorób podlegających obowiązkowi zgłoszenia, w tym COVID-19, są bezpłatne. Nie dotyczy to opcjonalnego testu w kierunku COVID-19. Drugi test jest bezpłatny.

Negatywny wynik testu na przejściu granicznym nie oznacza zwolnienia z obowiązku odbywania kwarantanny, jeżeli zostanie ustalone, że dana osoba była narażona na zakażenie, na przykład siedziała w samolocie obok osoby zakażonej. Osoby objęte nieoczekiwaną kwarantanną, które nie mają gdzie jej odbyć, mogą skorzystać z publicznego obiektu przeznaczonego do odbywania kwarantanny.

W ofercie znajduje się lista pensjonatów/hoteli przyjmujących gości odbywających kwarantannę.

Należy pamiętać, że naruszenie wymogów kwarantanny lub izolacji podlega grzywnie i działaniom stosownych organów, co ma na celu zapobieganie naruszeniom.

Inne ważne informacje

Podróżni powinni zapoznać się z informacjami dotyczącymi podróżowania związanymi z COVID-19.

Osoby, które mają trudności z wyjazdem z miejsca, w którym przebywają, powinny skontaktować się ze służbami obywatelskimi, wysyłając e-mail na adres hjalp@utn.is lub wiadomość za pośrednictwem Facebooka. W pilnych przypadkach można skontaktować się z infolinią alarmową Ministerstwa Spraw Zagranicznych pod numerem +354 545 0112. Informacje udzielane są całodobowo (24/7).

Podstawowe informacje dotyczące praw podróżnych w związku z pandemią COVID-19 dostępne są na stronie internetowej Ferðamálastofa.

Na zakończenie warto przypomnieć o przestrzeganiu zasad higieny osobistej, w szczególności myciu rąk wodą z mydłem.

Zdefiniowane obszary wysokiego ryzyka

Ważne jest, aby wiedzieć, jakie zasady obowiązują w danym momencie w odniesieniu do zdefiniowanych obszarów wysokiego ryzyka, a także znać zasady dotyczące podróżowania za granicę.

Lista krajów zdefiniowanych jako obszary wysokiego ryzyka jest regularnie aktualizowana.

Podróż z Islandii

Mieszkańcom Islandii zaleca się unikanie podróży do obszarów wysokiego ryzyka.

Powiązana zawartość