Zwiedzanie Islandii

Podróże do i po Islandii

Ograniczenia podróżowania obowiązują wszystkich obywateli państw trzecich,  tj. obywateli z państw nie należących do EOG/ EFTA oraz obywateli  Andory, Monako, San Marino oraz Watykanu, niezależnie od tego, czy potrzebują wizy, czy mogą podróżować do strefy Schengen bez wizy. Obowiązuje od 6 kwietnia.

Zaleca się, aby mieszkańcy Islandii unikali wszelkich niepotrzebnych wizyt i podróży do stref zagrożonych COVID-19.

Główne zasady na granicy dotyczące testowanie i kwarantanny obowiązujące od 9 kwietnia włącznie.

Te same zasady obowiązują wszystkich podróżnych, niezależnie skąd przyjeżdżają.
Miejsce do odbywania kwarantanny domowej musi spełniać określone warunki.
Dzieci urodzone 2005 i później będą poddawane testom na covid na granicy islandzkiej.
Podróżni posiadający certyfikat szczepienia lub certyfikat o przebyciu choroby będą poddawani testowi na covid na granicy islandzkiej.
Wszyscy podróżni muszą zarejestrować datę opuszczenie Islandii przed przyjazdem, jeżeli ją znają.

Te same zasady obowiązują wszystkich podróżnych, niezależnie skąd przyjeżdżają: Działania zapobiegające epidemii na granicy Islandii obowiązują wszystkich niezależnie czy przybywających z krajów określonych przez Głównego Epidemiologa jako obszar ryzyka. Podróżni przybywający z Grenlandii nie są objęci tymi działaniami.

Testy i kwarantanna: Każdy, przyjeżdżający na Islandię, zobowiązany jest do poddania się testowi, pięciodniowej kwarantannie i ponownemu testowi na zakończenie kwarantanny (więcej informacji dotyczących dzieci oraz o testach dla osób posiadających certyfikaty - poniżej). Osoby mogą przebywać na kwarantannie domowej, jeśli zostaną spełnione określone warunki. Osoby, które nie mogą przebywać na kwarantannie domowej lub wolą pozostać w ośrodku epidemiologicznym, mają taką możliwość, a pobyt tam jest bezpłatny.

Wymagania dotyczące kwarantanny domowej: Osoby poddane kwarantannie muszą przebywać w mieszkaniach spełniających warunki zgodnie z nowymi wytycznymi epidemiologa. Oznacza to, że dana osoba musi przebywać sama w miejscu zamieszkania, jednak jeśli przebywa tam więcej osób, muszą one również poddać się kwarantannie. Osoby, które nie mogą przebywać na kwarantannie domowej spełniającej wymagania epidemiologa, muszą przebywać w ośrodku epidemiologicznym.

Naruszenie kwarantanny: Jeśli okaże się, że dana osoba złamała zasady kwarantanny, epidemiolog może zdecydować, aby ta osoba zakończyła swoją kwarantannę w ośrodku epidemiologicznym.

Ośrodek epidemiologiczny: Osoby, które nie mogą pozostać na kwarantannie domowej i/ lub wolą pozostać w ośrodku epidemiologicznym, mają taką możliwość.
Pobyt jest bezpłatny. Osoby przebywające w ośrodku epidemiologicznym będą mogły korzystać z pobytu na świeżym powietrzu. W szczególny sposób zostanie wzięta pod uwagę sytuacja dzieci na kwarantannie i zapewnione będą zajęcia na świeżym powietrzu i inne rozwiązania.

Testy i kwarantanna dzieci: Dzieci urodzone w 2005 r. lub później, poddane zostaną testom na granicy. Jeśli dziecko podróżuje z osobą, która ma zostać poddana kwarantannie, dziecko pozostaje z tą osobą aż do momentu, gdy wynik ostatniego testu tej osoby jest ujemny. W przypadku gdy osoba towarzysząca jest zwolniona z kwarantanny - to samo dotyczy dziecka. Dziecko podróżujące samotnie nie podlega kwarantannie.

Testy osób posiadających certyfikaty: Wymóg testowania osób posiadających certyfikat szczepienia lub zaświadczenie o wcześniejszym zakażeniu wprowadzony został na podstawie istniejących dowodów na to, że osoby te mogą być nosicielami wirusa. Nie muszą one odbywać kwarantanny, ale muszą czekać na wynik testu w miejscu zamieszkania. Wymóg ten jest tymczasowy i zostanie ponownie rozpatrzony przed 1 maja.

Zwiększony nadzór i wyższe kary

Główny Epidemiolog proponuje zwiększenie nadzoru osób przebywających na kwarantannie domowej we współpracy z Krajowym Komisarzem Departamentu Ochrony Ludności Policji, a także znaczne podwyższenie kar za naruszenia kwarantanny. Minister Zdrowia przedstawiła propozycje Epidemiologa w tej sprawie Prokuratorowi oraz Krajowemu Komisarzowi Policji.

Specjalne środki ostrożności

Środki dotyczące sfałszowanych certyfikatów: Jeśli pojawi się najmniejsze podejrzenie, że osoba przedstawiła sfałszowany certyfikat, będzie ona zobowiązana do poddania się dwóm testom z kwarantanną pomiędzy nimi w ośrodkach epidemiologicznych.

Jeśli pobyt na Islandii jest krótki: Podróżny jest zobowiązany do wcześniejszej rejestracji z uwzględnieniem dnia wyjazdu z Islandii, jeśli termin jest znany. Jeżeli okres pobytu jest krótszy niż wymagany czas na kwarantannie, zostanie poddany szczególnej ocenie, ponieważ istnieje ryzyko, że osoba nie będzie przestrzegać zasad kwarantanny.

Nowe zasady na granicy obowiązują do 30 kwietnia 2021.

Każdy, kto przyjeżdża do Islandii, musi:

Przed przyjazdem zarejestrować się elektronicznie. Rejestracja wstępna nie jest zezwoleniem na podróż.
Okazanie zaświadczenia o negatywnym wyniku testu PCR na obecność COVID-19 (SARS-CoV-2) przed wejściem na pokład samolotu lub statku do Islandii i ponownie po przyjeździe. Negatywny wynik testu nie może być starszy niż 72 godziny przed odlotem (na pierwszym etapie podróży). Szybkie testy na przeciwciała są nieważne. Zaświadczenie należy przedłożyć w języku islandzkim, norweskim, szwedzkim, duńskim lub angielskim. Certyfikaty w innych językach nie są uważane za ważne. Wyniki testu muszą być wcześniej zarejestrowane. Jeżeli podróżny posiada zatwierdzone zaświadczenie o szczepieniu na COVID-19 lub zaświadczenie o wcześniejszym zakażeniu COVID-19, nie jest on zobowiązany do przedstawienia negatywnego zaświadczenia testu PCR. Grzywna za naruszenie zasady wymogu negatywnego wyniku testu PCR wynosi 100 000 koron islandzkich (ISK) dla mieszkańców i obywateli Islandii. Osoby niebędące obywatelami i rezydentami Islandii bez negatywnego wyniku testu PCR otrzymają na granicy odmowę wjazdu.
Po przybyciu na Islandię należy poddać się dwóm testom COVID-19 z odstępem 5-6-dni kwarantanny. Testy są bezpłatne. Zobacz wyjątki od reguły poniżej.
Kwarantanna kończy się negatywnym wynikiem testu tj. nie wykryciem wirusa na drugim teście.
Zaleca się, aby podróżni pobrali aplikację Rakning C-19. Jest ona między innymi używana do przekazywania informacji o negatywnych wynikach testów i w razie potrzeby pomaga monitorować zakażenia.
Bezpośrednio z punktu granicznego (lotniska, portu) należy udać się do miejsca odbywania kwarantanny autobusem lotniskowym, taksówką, wynajętym samochodem lub naszym prywatnym samochodem, którym wcześniej przyjechaliśmy na lotnisko. W przypadku zmęczenia lub złej pogody  podróżnym zaleca się nocleg w hotelu w pobliżu przejścia granicznego.
Osoby, które nie są w stanie wskazać odpowiedniego miejsca do odbycia izolacji/ kwarantanny, muszą pozostać w tzw. ośrodku epidemiologicznym.

Dzieci urodzone w 2005 roku i później

Dzieci urodzone w 2005 roku i później są zwolnione z obowiązku przedstawienia na granicy negatywnego certyfikatu PCR.
Wszystkie dzieci urodzone w 2005 roku i później na granicy muszą poddać się testowi.
Jeśli dziecko podróżuje z rodzicem / opiekunem, który jest zobowiązany do poddania się kwarantannie, musi ono również przejść kwarantannę do czasu uzyskania negatywnego wyniku rodzica/ opiekuna.
Jeśli dziecko podróżuje bez rodziców/ opiekunów, musi na granicy poddać się testowi, ale nie musi przebyć kwarantanny. W oczekiwaniu na wynik testu dziecko musi przestrzegać zasad kwarantanny.
Jeśli dziecko podróżuje z rodzicem/ opiekunem, który posiada zaświadczenie upoważniające go do zwolnienia z procedur, dziecko musi na granicy poddać się testowi, ale nie musi przebyć kwarantanny. W oczekiwaniu na wynik testu dziecko musi przestrzegać zasad kwarantanny.

Kwarantanna

Co można

Wybrać się na krótki spacer w pobliżu miejsca kwarantanny
Skorzystać z transferu lotniskowego z lotniska
Jechać prywatnym samochodem z lotniska
Jechać taksówką z lotniska
Udać się do lekarza, jednak najpierw należy zadzwonić

Czego nie można robić

Odwiedzać miejsc turystycznych
Odwiedzić miejsca erupcji wulkanu
Chodzić w zatłoczone miejsca
Korzystać z autobusu
Pojechać na przejażdżkę samochodem
Iść na zakupy
Mieszkać w kamperze / przyczepie kempingowej
Przebywać w hostelu

Czytaj więcej

Zwolnienie z przepisów granicznych dotyczących testów i kwarantanny

Pasażerowie, którzy okażą certyfikat szczepień lub zaświadczenie o wcześniejszym zakażeniu, będą musieli poddać się jednemu testowi po przybyciu na Islandię.

Pasażerowie przybywający z Grenlandii, którzy nie przebywali poza Grenlandią przez ostatnie 14 dni.
Pasażerowie tranzytowi, którzy nie opuszczają danego przejścia granicznego, nie muszą poddawać się testom i przechodzić kwarantanny.
Pasażerowie tranzytowi, którzy przebywają na Islandii krócej niż 48 godzin, mogą poddać się kwarantannie zamiast poddawać się testom.
Osoby, które potwierdziły za pomocą testu PCR lub testu przeciwciał z kraju EOG / EFTA, chorowały na COVID-19. Jednak pozytywny test PCR musi mieć co najmniej 14 dni.
Osoby, posiadające ważne zaświadczenie z kraju EOG / EFTA potwierdzające pełne zaszczepienie zatwierdzoną szczepionką przeciwko COVID-19.
Osoby posiadające ważny międzynarodowy certyfikat szczepienia zatwierdzoną szczepionką przeciwko COVID-19.

Zaświadczenie zwolnieniające z przepisów granicznych musi spełniać następujące warunki:

Zaświadczenie o wcześniejszej infekcji COVID-19 powinno zawierać:

Zaświadczenie musi być w języku islandzkim, szwedzkim, duńskim, norweskim lub angielskim.
Imię i nazwisko (zgodne z dokumentem podróży).
Datę urodzenia.
Kiedy przeprowadzono test (data).
Gdzie przeprowadzono test (kraj/miejscowość/adres).
Nazwa laboratorium / wystawcy zaświadczenia.
Data wydania zaświadczenia.
Numer telefonu laboratorium lub osoby odpowiedzialnej za wydanie zaświadczenia.
Rodzaj testu (PCR- test lub test na przeciwciała testem immunoenzymatycznym ELISA).
Wynik testu (dodatni wynik testu PCR na obecność SARS-CoV-2 lub obecnych przeciwciał).

Zaświadczenie o szczepieniu

Zaświadczenie o szczepieniu jedną z poniżej wymienionych szczepionek, która ma pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w Europie:

1. Comirnaty; Pfizer BioNTech

2. COVID-19 Vaccine Moderna

3. COVID-19 Vaccine AstraZeneca

4. COVID-19 Vaccine Janssen

Międzynarodowa książeczka szczepień Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) jest również akceptowana (żółta książeczka). Jedynie w przypadku jeśli WHO opisało i zatwierdziło szczepionkę wymienioną na certyfikacie, niezależnie od miejsca szczepienia. Oto lista szczepionek, które można wpisać do żółtej książeczki:

1. Tozinameran-COVID-19 mRNA Vaccine (Comirnaty®) Pfizer/BioNTech Manufacturing GmbH.

2. COVID-19 Vaccine (ChAdOx1-S) AstraZeneca/SK Bio (SK Bioscience Co. Ltd).

3. COVID-19 (ChAdOx1-S) Vaccine AstraZeneca (Covidshield™ Serum Institute of India Pvt. Ltd).

4. COVID-19 Vaccine (Ad26.COV2-S) Janssen-Cilag International NV.

Zaświadczenia mogą być w formie papierowej lub elektronicznej. Funkcjonariusze Straży Granicznej oceniają ważność zaświadczenia i w razie wątpliwości wezwą przedstawiciela epidemiologa (pracownika służby zdrowia). Ostateczną decyzję o ważności zaświadczenia podejmie epidemiolog. Jeżeli podróżny przedstawi zaświadczenie, w którym jakikolwiek z wymaganych warunków nie będzie spełniony, zostanie ono uznane za nieważne, a dana osoba będzie podlegała zasadom jakie obowiązują innych pasażerów, tj. przedstawienie zaświadczenia o negatywnym wyniku testu PCR, poddanie się podwójnemu testowi oraz przebyciu kwarantanny.

Świadectwo szczepień musi spełniać następujące warunki:

Zaświadczenie musi być w języku islandzkim, duńskim, norweskim,  szwedzkim, angielskim lub francuskim. Zaświadczenie w innym języku może być ważne, jeżeli tłumaczenie opatrzone pieczęcią tłumacza przysięgłego jest dołączone do jednego z wymaganych języków.
Imię i nazwisko (zgodne z dokumentem podróży).
Datę urodzenia.
Nazwę choroby, przeciwko której zostaliśmy zaszczepieni (COVID-19).
Kiedy miały miejsce szczepienia (daty)
Warunkiem jest zakończenie szczepień; poniżej podano liczbę dawek wymaganych do zakończenia szczepienia dla każdej szczepionki.
Informacje o wystawcy zaświadczenia (pracownik służby zdrowia / instytucja) wraz z podpisem w przypadku międzynarodowego świadectwa szczepień.
Nazwę szczepionki.
Producenta szczepionki i numer serii.

Podwójny test i kwarantanna

Pierwszy test odbywa się na granicy, po którym podróżni muszą zostać poddani kwarantannie przez 5-6 dni zgodnie z instrukcją dotyczącą kwarantanny w domu lub ośrodku epidemiologicznym.

Lista miejsc noclegowych, które przyjmują gości na kwarantannie.

Nie ma możliwości zamówienia noclegu w ośrodkach epidemiologicznym. Tylko goście mający skierowanie od władz sanitarnych oraz straży granicznej są przyjmowani w ośrodku epidemiologicznym.

Drugi test robiony jest w  przychodniach lekarskich w całym kraju. Kody kreskowe są wysyłane na telefony komórkowe wieczorem w dniu poprzedzającym test. Proszę zwrócić uwagę na różne godziny otwarcia instytucji robienia testów.

Pozytywny wynik testu zawsze prowadzi do izolacji, której należy przestrzegać wytyczne dotyczące izolacji w domu . Jeśli u danej osoby zostanie zdiagnozowany wariant wirusa, który jest bardziej zaraźliwy i / lub powoduje poważniejszą chorobę, osoba ta jest bezwarunkowo zobowiązana do pobytu ośrodku epidemiologicznym. Izolacja w Ośrodku Epidemiologicznym jest darmowa, a skierowanie wystawia zespół ds. monitorowania zachorowań i Oddział Ambulatoryjny Covid Landspítali. Zwraca się uwagę na fakt, że naruszenie kwarantanny lub izolacji może prowadzić do nałożenia grzywien i działania władz, mającym zapobiec łamaniu zasad.

Inne ważne informacje

Zaleca się, aby podróżni zapoznali się z wytycznymi władz w związku z podróżowaniem w czasie COVID-19.

Mieszkańcy Islandii, które mają trudności z wydostaniem się z miejsca, w którym się znajdują, mogą kontaktować się z biurem obsługi obywateli Ministerstwa Spraw Zagranicznych na adres hjalp@utn.is lub wysyłając wiadomość na Facebooku.

W nagłych przypadkach można zadzwonić przez całą dobę pod numer alarmowy biura obsługi obywateli Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Główne informacje na temat praw obywateli do przemieszczania się  można znaleźć na stronie internetowej Islandzkiej Rady Turystycznej.

Zdefiniowane niebezpieczne obszary – podróż z Islandii

Ważne jest, aby wiedzieć, jakie obszary należą do zagrożonych zakażeniem oraz znać zasady dotyczące ruchu transgranicznego. Regularnie ocenia się, jakie kraje znajdują się w obszarach ryzyka.

Mieszkańcom Islandii odradza się podróżowanie do obszarów wysokiego ryzyka.

Powiązana zawartość