Rejestrację wstępną

Osoby, które przebyły zakażenie COVID-19 lub zostały zaszczepione.

Wszystkie obostrzenia związane z COVID-19 zostają zniesione na granicy z Islandią. Należy pamiętać, że wymagania wizowe nie uległy zmianie.

Powiązana zawartość