Osoby, które przebyły zakażenie COVID-19 lub zostały zaszczepione.

Ograniczenia w podróżowaniu nie dotyczą obcokrajowców, którzy mogą przedstawić odpowiedni dowód szczepienia przeciwko COVID-19 lub przebytego wcześniej zakażenia COVID-19 spełniający wymagania stawiane przez Głównego Epidemiologa

Zasady dotyczące kontroli granicznej obowiązują do 1 październik 2021 r.

Zasady dotyczące kontroli granicznej dla osób zaszczepionych

Wszyscy podróżni są zobowiązani do wstępnej rejestracji przed przybyciem do Islandii oraz w miarę możliwości potwierdzenia daty wyjazdu.
Podczas kontroli granicznej należy przedstawić zaświadczenie o pełnym szczepieniu lub zaświadczenie o przebytym zakażeniu. Jeśli zaświadczenie nie jest ważne, osoba musi przejść 2 testy i w międzyczasie kwarantannę trwającą 5 dni.
Upłynąć 14 dni od momentu podania drugiej dawki (lub 14 dni od podania dawki szczepionki Janssen/Johnson & Johnson), aby zaświadczenie było ważne. Jeśli czas jest krótszy niż 14 dni, podróżny musi poddać się testom podczas kontroli granicznej i przestrzegać zasad dotyczących kwarantanny domowej, aż do uzyskania wyniku ujemnego.
Obwiązują następujące zasady: Wszyscy zaszczepieni podróżni oraz podróżni, którzy przeszli potwierdzone zakażenie COVID-19, muszą przedstawić negatywny wynik testu przed wejściem na pokład samolotu lub statku udającego się do Islandii. Akceptowane są zarówno testy PCR, jak i szybkie testy antygenowe COVID-19. Test należy wykonać w ciągu 72 godzin przed rozpoczęciem pierwszego etapu podróży. Jeżeli nagranicy podróżny nie okaże zaświadczenia, będzie musiał wykonać test nagranicy, a ponadto zostanie ukarany grzywną w wysokości 100 000 ISK.
Od 30 sierpnia: Jeżeli u podróżnego niedawno zdiagnozowano COVID-19, nie musi onprzedstawiać na granicy negatywnego wyniku testu PCR ani szybkiego testuantygenowego. Zamiast tego należy przedstawić pozytywny wynik testu PCR, któryjest starszy niż 14 dni (zakończona izolacja), ale nie starszy niż 180 dni.Takie osoby nie muszą wykonywać szybkiego testu antygenowego ani testu PCR wciągu 48 godzin ze względu na swój związek z krajem.
Osoby mieszkające w Islandii lub mające na jej terytorium sieć kontaktów muszą wykonać test na COVID-19 w ciągu 48 godzin po przybyciu do Islandii, niezależnie od tego, czy dysponują ujemnym wynikiem testu PCR lub antygenowego wykonanego przed wylotem. Dotyczy to również dzieci urodzonych w 2015 r. lub wcześniej. Test można wykonać na granicy w Keflavík lub w placówkach ochrony zdrowia w całej Islandii.  
Testy i kwarantanna w przypadku dzieci: Dzieci urodzone w 2005 r. lub później są zwolnione z obowiązku okazania po przybyciu zaświadczenia o ujemnym wyniku testu PCR. Jeżeli dziecko podróżuje z osobą dysponującą zaświadczeniem o zaszczepieniu lub o przebyciu infekcji, dziecko towarzyszy tej osobie i nie musi przechodzić kwarantanny. Te same zasady dotyczą dziecka podróżującego bez opieki. Dzieci urodzone w 2015 r.lub wcześniej, które mają na terytorium Islandii sieć kontaktów, muszą wykonać jeden test.
Dzieci w wieku 16 lat i starsze muszą być poddane testom w trakcie kontroli granicznej, kwarantannie przez 5 dni, a po niej drugiemu testowi, chyba że przedstawią potwierdzenie pełnego zaszczepienia. Dzieci, które nie ukończyły 18 lat, mogą podróżować do Islandii z rodzicami, pod warunkiem, że rodzice są zwolnieni z ograniczeń dotyczących podróżowania do Islandii.
Podróżnym zaleca się pobranie aplikacji Rakning C-19. Jest ona używana m.in. do informowania o negatywnych wynikach testów i w razie potrzeby pomaga w monitorowaniu infekcji.

Jeśli pojawi się najmniejsze podejrzenie, że dana osoba przedstawiła sfałszowane zaświadczenie, będzie ona zobowiązana do dwukrotnego poddania się testom i kwarantannie.

Inne ważne informacje

Zaleca się, aby podróżni zapoznali się z zaleceniami władz dotyczącymi podróży w odniesieniu do COVID-19.

W sytuacjach nagłych Islandczycy przebywający za granicą mogą dzwonić na infolinię alarmową służb konsularnych przez całą dobę.

Oświadczenie o ochronie prywatnościŚrodki kontroli zakażeń po przybyciu do Islandii

Podstawowe informacje dotyczące praw podróżnych w związku z pandemią COVID-19 dostępne są na stronie internetowej Ferðamálastofa.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące środków kontroli chorób podczas kontroli granicznej

Powiązana zawartość