Zaświadczenia

Testu PCR

Każdy, kto przyjeżdża do Islandii, musi: Okazanie zaświadczenia o negatywnym wyniku testu PCR na obecność COVID-19 (SARS-CoV-2) przed wejściem na pokład samolotu lub statku do Islandii i ponownie po przyjeździe. Negatywny wynik testu nie może być starszy niż 72 godziny przed odlotem (na pierwszym etapie podróży). Szybkie testy na przeciwciała są nieważne. Zaświadczenie należy przedłożyć w języku islandzkim, norweskim, szwedzkim, duńskim lub angielskim. Certyfikaty w innych językach nie są uważane za ważne. Wyniki testu muszą być wcześniej zarejestrowane. Jeżeli podróżny posiada zatwierdzone zaświadczenie o szczepieniu na COVID-19 lub zaświadczenie o wcześniejszym zakażeniu COVID-19, nie jest on zobowiązany do przedstawienia negatywnego zaświadczenia testu PCR. Grzywna za naruszenie zasady wymogu negatywnego wyniku testu PCR wynosi 100 000 koron islandzkich (ISK) dla mieszkańców i obywateli Islandii. Osoby niebędące obywatelami i rezydentami Islandii bez negatywnego wyniku testu PCR otrzymają na granicy odmowę wjazdu.

Zaświadczenie zwolnieniające z przepisów granicznych musi spełniać następujące warunki:

Zaświadczenie o wcześniejszej infekcji COVID-19 powinno zawierać:

Zaświadczenie musi być w języku islandzkim, szwedzkim, duńskim, norweskim lub angielskim.
Imię i nazwisko (zgodne z dokumentem podróży).
Datę urodzenia.
Kiedy przeprowadzono test (data).
Gdzie przeprowadzono test (kraj/miejscowość/adres).
Nazwa laboratorium / wystawcy zaświadczenia.
Data wydania zaświadczenia.
Numer telefonu laboratorium lub osoby odpowiedzialnej za wydanie zaświadczenia.
Rodzaj testu (PCR- test lub test na przeciwciała testem immunoenzymatycznym ELISA).
Wynik testu (dodatni wynik testu PCR na obecność SARS-CoV-2 lub obecnych przeciwciał).

Zaświadczenie na obecność przeciwciał nie będą uznawane po rozpoczęciu szczepienia, jeśli mierzona była obecność tylko przeciwciała białka powierzchniowego typu S (badania przeprowadzone 01.01.2021r)

Zaświadczenie o szczepieniu

Zaświadczenie o szczepieniu jedną z poniżej wymienionych szczepionek, która ma pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w Europie:

1. Comirnaty; Pfizer BioNTech

2. COVID-19 Vaccine Moderna

3. COVID-19 Vaccine AstraZeneca

4. COVID-19 Vaccine Janssen

Międzynarodowa książeczka szczepień Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) jest również akceptowana (żółta książeczka). Jedynie w przypadku jeśli WHO opisało i zatwierdziło szczepionkę wymienioną na certyfikacie, niezależnie od miejsca szczepienia. Oto lista szczepionek, które można wpisać do żółtej książeczki:

1. Tozinameran-COVID-19 mRNA Vaccine (Comirnaty®) Pfizer/BioNTech Manufacturing GmbH.

2. COVID-19 Vaccine (Vaxzevria®; ChAdOx1-S) AstraZeneca AB.

3. COVID-19 Vaccine (ChAdOx1-S) AstraZeneca/SK Bio (SK Bioscience Co. Ltd).

4. COVID-19 (ChAdOx1-S) Vaccine AstraZeneca (Covidshield™ Serum Institute of India Pvt. Ltd).

5. COVID-19 Vaccine (Ad26.COV2-S) Janssen-Cilag International NV.

Zaświadczenia mogą być w formie papierowej lub elektronicznej. Funkcjonariusze Straży Granicznej oceniają ważność zaświadczenia i w razie wątpliwości wezwą przedstawiciela epidemiologa (pracownika służby zdrowia). Ostateczną decyzję o ważności zaświadczenia podejmie epidemiolog. Jeżeli podróżny przedstawi zaświadczenie, w którym jakikolwiek z wymaganych warunków nie będzie spełniony, zostanie ono uznane za nieważne, a dana osoba będzie podlegała zasadom jakie obowiązują innych pasażerów, tj. przedstawienie zaświadczenia o negatywnym wyniku testu PCR, poddanie się podwójnemu testowi oraz przebyciu kwarantanny.

Świadectwo szczepień musi spełniać następujące warunki:

Zaświadczenie musi być w języku islandzkim, duńskim, norweskim,  szwedzkim, angielskim lub francuskim. Zaświadczenie w innym języku może być ważne, jeżeli tłumaczenie opatrzone pieczęcią tłumacza przysięgłego jest dołączone do jednego z wymaganych języków.
Imię i nazwisko (zgodne z dokumentem podróży).
Datę urodzenia.
Nazwę choroby, przeciwko której zostaliśmy zaszczepieni (COVID-19).
Kiedy miały miejsce szczepienia (daty)
Warunkiem jest zakończenie szczepień; poniżej podano liczbę dawek wymaganych do zakończenia szczepienia dla każdej szczepionki.
Informacje o wystawcy zaświadczenia (pracownik służby zdrowia / instytucja) wraz z podpisem w przypadku międzynarodowego świadectwa szczepień.
Nazwę szczepionki.
Producenta szczepionki i numer serii.

Potwierdzenie/zaświadczenie o odbywaniu kwarantanny

Wydanie potwierdzenia/zaświadczenia jest możliwe pod warunkiem, że dana osoba jest zarejestrowana jako objęta kwarantanną. Kwarantanna została nałożona w związku z podróżą lub zarejestrowaniem na kwarantannie przez lokalny ośrodek zdrowia lub zespół ds. monitorowania, zgodnie z instrukcjami Głównego Epidemiologa. Film przedstawiający, w jaki sposób można złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia, jest dostępny na heilsuvera.is. Osoby, które muszą zostać objęte kwarantanną, mogą zarejestrować informacje na ten temat na stronie internetowej heilsuvera.is i otrzymać zaświadczenie. Zaświadczenia są wydawane bezpłatnie. Do rejestracji na stronie Heilsuvera wymagane jest elektroniczne ID.

Powiązana zawartość