Rejestrację wstępną

Główne objawy COVID-19

Główne objawy COVID-19

kaszel,
gorączka,
ból gardła,
Objawyprzeziębienia
trudności z oddychaniem,
bóle kości i mięśni,
zmęczenie,
Ból brzucha,biegunka, wymioty,
nagła utrata węchu i smaku,
Ból głowy

Ważne, aby natychmiast zgłosić się na test, nawet jeżeli objawy są łagodne.

Jeżeli masz objawy lub podejrzewasz, że jesteś zakażony(-a)

Zostań w domu i bezzwłocznie zapisz się na test na Mínar síður na stronie Heilsuvera. Jeżeli nie masz certyfikatu elektronicznego, możesz skontaktować się z lokalnym ośrodkiem zdrowia telefonicznie 1700 (+354 5444113), zadzwonić na infolinię medyczną lub skorzystać z czatu online Heilsuvera. Istotne jest, aby pozostać w izolacji do czasu otrzymania potwierdzenia, że nie jesteś zakażony(-a). Jeżeli masz objawy, w żadnym razie nie powinieneś/powinnaś udawać się do ośrodka zdrowia, oddziału ratunkowego LSH ani Læknavaktin (nocna i świąteczna pomoc medyczna).

Jeżeli podejrzewasz, że ktoś w twoim otoczeniu jest zakażony

Zachowaj ostrożność i unikaj bliskiego kontaktu z tą osobą. Poradź jej, aby wykonała test i pozostała w izolacji do czasu wyjaśnienia.

Możesz chronić przed zakażeniem siebie i innych, stosując się do poniższych zaleceń

Myj ręce wodą z mydłem co najmniej przez 20 sekund.
Regularnie dezynfekuj ręce płynem do dezynfekcji rąk, zwłaszcza w razie kontaktu z powierzchniami dotykanymi przez wiele osób.
Unikaj dotykania twarzy, zwłaszcza okolic oczu, nosa i ust.
Jeżeli musisz zakasłać lub kichnąć, zrób to w zgięcie łokcia lub w chusteczkę higieniczną. Zapobiegnie to przeniesieniu wydzieliny z dróg oddechowych na dłonie. Staraj się nie kaszleć ani nie kichać w kierunku innych osób.
Ogranicz bliskie kontakty z ludźmi, na przykład podawanie rąk lub przytulanie.
Używaj maseczki w miejscach, w których nie można zachować dystansu od innych osób. Maseczki są ważnym elementem indywidualnej profilaktyki zakażeń, ale nie zastępują mycia rąk i innych środków zapobiegających infekcjom. Nie należy używać wilgotnych ani brudnych maseczek.
Unikaj kontaktu z osobami, które mają objawy grypy.

Należy częściej dezynfekować powierzchnie w miejscach wspólnych:

poręcze, klamki i gałki drzwi,
kasy i urządzenia sklepowe,
wspólne automaty do kawy i urządzenia w pomieszczeniach socjalnych w miejscu pracy. Po przeprowadzeniu dezynfekcji należy zdezynfekować ręce.

Powiązana zawartość