Zajęcia sportowe, pływanie i aktywność fizyczna

Obowiązujące ograniczenia dotyczące zgromadzeń mają wpływ na działanie basenów i kąpielisk, ośrodków aktywności fizycznej oraz uprawianie sportu w Islandii.

Zajęcia sportowe

Ograniczenia dotyczące liczby uczestników i zachowywanie dystansu społecznego podczas zajęć sportowych. Podczas treningów i zawodów kontakt fizyczny między zawodnikami jest dozwolony. W szatniach i innych pomieszczeniach poza miejscem zawodów i treningów należy jednak zachować odległość 1 metra od innych osób. Pozostałe osoby, w tym trenerzy, pracownicy i wolontariusze, również muszą przestrzegać zasady odległości 1 metra. W treningach i zawodach może uczestniczyć maksymalnie 50 osób. Widzowie nie mogą uczestniczyć w halowych imprezach sportowych. W imprezach plenerowych może uczestniczyć maksymalnie 100 widzów, pod warunkiem, że zasiadają oni na numerowanych miejscach zarejestrowanych na ich nazwisko i noszą maseczki ochronne.

Liczba ta nie obejmuje dzieci urodzonych w roku 2005 lub później. Kontakt fizyczny między uczniami podczas treningów i zawodów dozwolony jest podczas zajęć sportowych w szkołach średnich. W szatniach i innych pomieszczeniach poza obszarem zawodów i treningów należy jednak zachować odległość 1 metra od innych osób. Sprzęt wykorzystywany w trakcie zawodów musi być w miarę możliwości dezynfekowany po każdym użyciu, w zależności od charakteru danej dyscypliny sportowej.

Wobec dyscyplin sportowych niepodlegających ÍSÍ (Narodowemu Komitetowi Olimpijskiemu i Stowarzyszeniu Sportu Islandii) należy ustanowić osobne zasady lub postępować zgodnie z wytycznymi, które mają zastosowanie do porównywalnych dyscyplin sportowych w ramach ÍSÍ.

Baseny i kąpieliska

Ograniczenia dotyczące liczby uczestników i zachowywanie dystansu społecznego na basenach i w kąpieliskach. Liczba osób korzystających z basenów i kąpielisk nie może przekroczyć połowy dopuszczalnej maksymalnej liczby użytkowników, zgodnie z pozwoleniami na prowadzenie działalności.

Jeśli w pozwoleniu na prowadzenie działalności nie określono maksymalnej liczby użytkowników, liczba ta powinna być o połowę mniejsza niż pozwala na to wielkość szatni. Liczba ta nie obejmuje dzieci urodzonych w roku 2005 lub później. Główny Epidemiolog wydaje dalsze instrukcje dotyczące basenów i kąpielisk w związku z pandemią COVID-19

Ośrodki aktywności fizycznej:

Ograniczenia dotyczące liczby uczestników i zachowywanie dystansu społecznego w ośrodkach aktywności fizycznej. Ośrodki aktywności fizycznej mają być zamknięte.

Related content