Rejestrację wstępną

Wytyczne

25.02.2022

Wytyczne dla społeczeństwa dotyczące zniesienia ograniczeń COVID-19.

Osiągnęliśmy kamień milowy w walce z COVID-19, a wszystkie ograniczenia krajowe i na granicy zostały zniesione o północy 25.2.2022. Pomimo zniesienia wszystkich ograniczeń pandemia COVID-19 nadal trwa w kraju, chociaż poważne konsekwencje zdarzają się rzadko. W związku z tym, nadal zaleca się zwracanie szczególnej uwagi na różne możliwości testowania, leczenia i kontroli infekcji, aby w jak największym stopniu zminimalizować niekontrolowane rozprzestrzenianie się epidemii i poważne konsekwencje z tym związane.

W ciągu najbliższych kilku dni wszelkie wytyczne dotyczące COVID-19 zostaną zaktualizowane na covid.is i landlaeknir.is, a opinia publiczna będzie o tym poinformowana. W tym artykule omówię kilka kwestii, które są w tym momencie ważne dla społeczeństwa.

Testy diagnozujące COVID-19

Obecnie zamiast testów PCR do diagnozowania COVID-19 oferowane są szybkie testy antygenowe. Na tym etapie pandemii szybkie testy antygenowe są uważane za wystarczające do zdiagnozowania choroby.

Osoby z objawami wskazującymi na COVID-19 mogą nadal rezerwować test przez Heilsuvera lub firmy prywatne oferujące szybkie testy antygenowe. W większości przypadków są to testy antygenowe, a wyniki dostępne są w krótkim czasie. Nie ma potrzeby potwierdzania wyników szybkich testów antygenowych testem PCR. Wszystkie testy są bezpłatne.

Kilka przychodni poza stolicą zdecydowało się nadal oferować testy PCR zamiast szybkich testów antygenowych, co oznacza dłuższy okres oczekiwania na otrzymanie wyniku testu.

Testy domowe są obecnie powszechnie stosowane w gospodarstwach domowych i miejscach pracy. Dodatni wynik testu domowego wystarczy do zdiagnozowania COVID-19. Aby jednak diagnoza została zarejestrowana w publicznej bazie danych i w dokumentacji medycznej, musi być potwierdzona testem PCR lub szybkim testem antygenowym w przychodni lub w uznanej firmie prywatnej.

Osobista kontrola infekcji

Pomimo, że wszystkie restrykcje dotyczące COVID-19 zostały zniesione, ludzie nadal powinni zachować ostrożność, aby uniknąć infekcji. Wiąże się to z zachowaniem odległości jednego metra od niespokrewnionych osób, używaniem maseczki na twarz w zatłoczonych miejscach oraz w miejscach, gdzie nie można zachować odległości jednego metra, myciem i dezynfekcją rąk oraz zapewnieniem dobrej wentylacji w zamkniętych pomieszczeniach.

Izolacja

Po zniesieniu wszystkich ograniczeń związanych z COVID-19 nie ma już obowiązku izolacji w przypadku zdiagnozowania COVID-19. Osobom, u których zdiagnozowano COVID-19, którzy mają objawy ze strony układu oddechowego i gorączkę, zaleca się unikanie innych ludzi przez co najmniej pięć dni od diagnozy i przestrzeganie wytycznych dotyczących izolacji w domu. Osoby, z łagodnymi objawami lub bez objawów, które nie mają gorączki, mogą postępować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi specjalnych środków ostrożności.

Osoby, u których zdiagnozowano COVID-19, proszone są o poinformowanie osób, z którymi miały bliski kontakt 1-2 dni przed wystąpieniem objawów lub przed pozytywnym wynikiem testu, ponieważ mogą być również zakażone. Osoby te uważane są za narażone (patrz poniżej).

Kwarantanna i specjalne środki ostrożności

Obowiązek poddania się kwarantannie został zniesiony przez nowelizację przepisów z dnia 12 lutego 2022 r. Zamiast tego osoby narażone są zachęcane do stosowania szczególnych środków ostrożności przez pięć dni. Osoby narażone są nadal zachęcane do przestrzegania szczególnych środków ostrożności i przestrzegania wytycznych dotyczących izolacji lub poddania się szybkiemu testowi antygenowemu, jeśli w ciągu tygodnia po ekspozycji wystąpią objawy sugerujące COVID-19.

Wytyczne dla osób, u których zdiagnozowano COVID-19

Osoby, u których zdiagnozowano COVID-19, zachęca się do przestrzegania wytycznych dotyczących izolacji, o których mowa powyżej. Podstawowa opieka zdrowotna we współpracy z Głównym Epidemiologiem wyda chorym dalsze instrukcje, w tym ogólne porady dla osób izolujących się w domu oraz wskazówki, kiedy i jak szukać pomocy medycznej z powodu choroby.

Zaświadczenie lekarskie z powodu COVID-19

Wyniki i zaświadczenia o pozytywnym wyniku testu na COVID-19 wysyłane są indywidualnie. Zaświadczenie za okres choroby i samoizolacji z powodu m.in. nieobecności w pracy lub szkole, należy uzyskać od lekarza jako zwolnienie lekarskie podobnie jak w przypadku każdej innej choroby. Pracodawcy i kierownicy szkół są proszeni o wyrozumiałość, jeśli osoby muszą zostać w domu z powodu choroby.

Główny Epidemiolog

Powiązana zawartość