SENIORZY

Jeżeli jesteś seniorem (masz co najmniej67 lat), należysz do grupy podwyższonego ryzyka, której w przypadku zakażeniagrozi rozwinięcie się ciężkiej postaci choroby wywołanej wirusem COVID-19. WTwoim przypadku szczególnie ważne jest, aby postępować zgodnie z instrukcjamipodawanymi w biuletynachwydawanych przez głównego epidemiologa.

Wszyscy możemy przyczynić się dospowolnienia rozprzestrzeniania się wirusa, jeżeli będziemy stosować się doponiższych instrukcji:

Należy regularnie myć ręce wodą i mydłemprzez co najmniej 20 sekund za każdym razem. Dobrym rozwiązaniem jest teżstosowanie środka do dezynfekcji rąk.
Należy kasłać i kichać w zgięcie łokcia, anie w dłonie lub bezpośrednio w powietrze.
Należy unikać dotykania twarzy dłońmi,zwłaszcza okolic oczu, nosa i ust. Są to miejsca, przez które wirus wnika doorganizmu.
Należy unikać obejmowania się i całowania,zamiast tego wystarczy uśmiech.
Często dotykane przez ludzi powierzchnienależy przecierać ściereczkami nasączonymi środkiem odkażającym.
Należy wykazywać się szczególnąostrożnością w kontaktach z ludźmi narażonymi na ryzyko zakażenia i dbać o siebie.
Trzeba korzystać z telefonu i innychrozwiązań, aby podtrzymywać kontakt z innymi i dzielić się informacjami,pamiętając o osobach, które nie mogą liczyć na wsparcie z powodu słaborozbudowanej sieci kontaktów.
Warto ćwiczyć. Jeżeli zachodzi taka potrzeba,ćwiczenia można wykonywać w pomieszczeniach i pod kierunkiem fizjoterapeuty.Pomysłów i porad dotyczących ćwiczeń można poszukać w programach radiowych,telewizyjnych lub w Internecie.

Grupą podwyższonego ryzyka są osobystarsze, u których występują wymienione poniżej schorzenia:

wysokie ciśnienie krwi / chorobaserca,
cukrzyca,
przewlekła obturacyjna choroba płuc,
przewlekła niewydolność nerek,
choroba nowotworowa,
upośledzenie czynności układuodpornościowego.

Jeżeli występują wyżej wymienione czynnikiryzyka, nie oznacza to, że jesteś bardziej podatny na zakażenie niż inni. Jeślijednak dojdzie u ciebie do zakażenia, jest bardziej prawdopodobne, że chorobębędziesz przechodzić ciężej. Dlatego lepiej ograniczać bezpośredni kontakt domożliwie najmniejszej liczby osób.

Twoje dobre samopoczucie ma znaczenie.Korzystaj z telefonu i innych narzędzi do komunikacji, aby pozostawać wkontakcie z innymi, unikając poczucia izolacji i osamotnienia.

Related content