Rynek pracy

Dyrektorzy są odpowiedzialni za poinformowanie pracowników o strategii firmy związanej z działaniami interwencyjnymi i o obowiązujących przepisach dot. działalności podczas obowiązywania środków zapobiegawczych w związku z COVID-19. Zaleca się przeanalizować potrzebę organizowania zebrań, szczególnie licznych, i w miarę możliwości kontaktować się za pomocą telekonferencji, zarówno w miejscu pracy, jak i poza nim. Należy zachować ostrożność w przypadku zagranicznych delegacji pracowników – każdorazowo ocenić potrzebę wyjazdu i ograniczyć podróże pracowników do niezbędnego minimum.

Mycie rąk jest bardzo istotne. Dyrektorzy powinni zapewnić pracownikom swobodny dostęp do ciepłej wody i mydła, płynu do dezynfekcji rąk oraz jednorazowych ręczników.

Ważne, aby dyrektorzy zachęcali pracowników do dbania o swoje zdrowie i zostania w domu w przypadku zaobserwowania objawów choroby. Pracownicy cierpiący na choroby współistniejące są szczególnie narażeni na wirusa i powinni w porozumieniu z kierownictwem przedyskutować możliwość pracy z domu.

Informacje i instrukcje

W odpowiedzi na potrzeby rynku pracy zredagowano poszczególne informacje i instrukcje, np. dotyczące zapobiegania zakażeniu i zachowania czystości, masek ochronnych i głównych działań w przypadku zakażenia w miejscu pracy. Zaleca się zachęcać klientów do korzystania z bezdotykowych form płatności. Ważne, by zapoznać się z informacjami, w jakich sytuacjach wskazane jest używanie jednorazowych rękawiczek i masek.

Należy zwrócić szczególną uwagę na instrukcje dla pracowników pierwszej linii, czyli osób zatrudnionych w usługach i pracujących w bliskim kontakcie z klientami.

Należy zwrócić szczególną uwagę na środki ostrożności obowiązujące w stołówkach – np. osoba nakładająca jedzenie powinna podczas pracy korzystać z jednorazowych rękawiczek.

Wydano instrukcje dla salonów kosmetycznych, fryzjerskich, masażu, badania wzroku oraz podobnej działalności wymagającej bliskiego kontaktu z klientem.

Dostępne są również instrukcje dla fizjoterapii i podobnych usług.

Zaktualizowano również instrukcje dla urzędów i firm zapewniających niezbędną infrastrukturę dot. środków zapobiegania zakażeniom po wdrożeniu testowania na granicy.

Ważne jest, by przedsiębiorstwa utworzyły plany gwarantujące zapewnienie nieprzerwanej działalności firm w celu jak najefektywniejszego reagowania na nieprzewidziane okoliczności.

Podejrzenie zakażenia COVID-19

W przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 w miejscu pracy należy skontaktować się ze służbą zdrowia pod numerem telefonu 1700 lub przez heilsuvera.is albo z lokalną przychodnią.

W przypadku ryzyka zakażenia każdy pracownik powinien:
Poinformować bezpośredniego przełożonego o przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 u klienta lub pracownika.
Wzmocnić działania zapobiegawcze przez szczególną dbałość o mycie rąk oraz unikanie podawania dłoni i sytuacji mogących skutkować zakażeniem.

Pod tym linkiem znaleźć można instrukcje dotyczące procedury uruchamianej w przypadku stwierdzenia zakażenia COVID-19.

Postępowanie przeciwepidemiczne związane z podróżami

Dostępne są instrukcje dla operatorów lotniczych, pracowników lotnisk i załóg dotyczące postępowania przeciwepidemicznego na lotniskach i na pokładach samolotów w oparciu o kryteria EASA-ECDC. Pasażerowie mają obowiązek ich przestrzegać. Porównywalne instrukcje obowiązują porty, agentów morskich i załogi statków.

Pracownicy branży turystycznej powinni przestrzegać instrukcji dla pracowników pierwszej linii, zarówno dotyczących zachowania czystości, jak i potencjalnego zakażenia.

Dostępne są również instrukcje przeznaczone dla kempingów, camper-parków, schronisk towarzystw krajoznawczych, małych pensjonatów, zorganizowanych wycieczek oraz rekreacji na zewnątrz.

Poszczególne informacje dla usługodawców sektora turystycznego związane z koronawirusem można znaleźć na stronie internetowej Ferðamálastofa.

Działania Vinnumálastofnun [Urzędu Pracy]

Na stronie internetowej Vinnumálastofnun znaleźć można pytania i odpowiedzi dotyczące działań w związku z COVID-19, m.in dotyczące zmniejszenia wymiaru pracy i wypłat za okres kwarantanny.

Related content