Rejestrację wstępną

Rynek pracy

Rynek pracy

Menedżerowie mają obowiązek informować pracowników o planach reagowania w miejscu pracy i zasadach funkcjonowania podczas obowiązywania obostrzeń związanych z COVID-19. Należy ocenić konieczność organizowania spotkań, zwłaszcza w przypadku dużej liczby uczestników. Spotkania takie należy w miarę możliwości organizować w formie telekonferencji. Dotyczy to również spotkań wewnątrz firmy. Należy zachować ostrożność w przypadku zagranicznych podróży służbowych. Każdorazowo należy ocenić, czy podróż jest konieczna, a pracownicy powinni unikać podróży, które nie są niezbędne.

Ważne, aby menedżerowie zachęcali pracowników do dbania o zdrowie i pozostawania w domu, jeśli mają objawy choroby. Pracownicy cierpiący na choroby współistniejące są szczególnie wrażliwi na wirusa i w związku z tym powinni uzgodnić z przełożonym możliwość pracy z domu, o ile jest to wykonalne.

Podejrzenie zachorowania na COVID-19

W razie podejrzenia zachorowania na COVID-19 w miejscu pracy należy się skontaktować ze służbą zdrowia pod numerem 1700, za pośrednictwem ośrodka zdrowia lub przez heilsuvera.is.
Ważne, aby pracownicy pozostawali w domu i nie przychodzili do pracy, jeśli zaobserwują u siebie objawy.
Pracownicy powinni pozostawać w domu w oczekiwaniu na wynik testu.

Zakażenie koronawirusem w miejscu pracy

W przypadku zakażenia w miejscu pracy zespół monitorujący skontaktuje się z osobą zarażoną i, jeśli to konieczne, z pracodawcą. Członek zespołu zapyta o środowisko pracy i kontakty osoby zakażonej z innymi w ramach określonego obszaru/jednostki kwarantanny.
Czas trwania kwarantanny. 14-dniowa kwarantanna może zostać skrócona do 5 dni zakończonych wykonaniem testu. Zakończenie kwarantanny wymaga uzyskania negatywnego wyniku testu.
Kwarantanna na czas dochodzenia epidemiologicznego. Jeśli istnieją wątpliwości co do zachowania pracowników, nie należy podejmować ryzyka, a pracownicy powinni udać się na kwarantannę do czasu zakończenia dochodzenia epidemiologicznego. Kwarantanna trwa do momentu wyjaśnienia, czy dany pracownik był narażony. Jeśli pracownik był narażony, pozostaje on na kwarantannie.

Poniżej znajdują się instrukcje dotyczące procedury w razie zakażenia koronawirusem w miejscu pracy.

Strona internetowa Departamentu Pracy

Strona internetowa Departamentu Pracy zawiera informacje na temat działań podejmowanych w związku z COVID-19, w tym zmniejszonej liczby pracowników w miejscu pracy i wypłaty wynagrodzenia za czas kwarantanny. Często zadawane pytania odnośnie do tych informacji znajdziesz tutaj.

Wykaz informacji i wytycznych

Maseczki są pomocne, o ile są używane prawidłowo.

Rękawiczki jednorazowe i maseczki

Instrukcje dla pracowników obsługujących klientów – środki zapobiegawcze, dezynfekcja i reagowanie na zakażenia w miejscu pracy

Instrukcje dla salonów kosmetycznych, fryzjerskich, masażu, gabinetów okulistycznych o podobnych zakładów w związku z COVID-19

Wytyczne dla fizjoterapeutów i osób prowadzących podobną działalność w trakcie pandemii COVID-19

Środki zapobiegające infekcji po wprowadzeniu testów na granicy, instrukcje dla instytucji publicznych i firm obsługujących kluczową infrastrukturę

Instrukcje związane z dalszą działalnością firm

Instrukcje dla linii lotniczych, lotnisk i załóg dotyczące środków zapobiegania zakażeniom na lotniskach i na pokładach samolotów

Instrukcje dla portów, agentów i załóg statków

Instrukcje dla pól kempingowych, domków letniskowych, małych pensjonatów, zorganizowanych wycieczek i zajęć rekreacyjnych na świeżym powietrzu

Informacje dla przewoźników dotyczące koronawirusa można znaleźć na stronie internetowej Islandzkiej Izby Turystycznej

Powrót do pierwszej strony

Powiązana zawartość