Rejestrację wstępną

Rynek pracy

Rynek pracy

Menedżerowie mają obowiązek informować pracowników o planach reagowania w miejscu pracy i zasadach funkcjonowania podczas obowiązywania obostrzeń związanych z COVID-19. Należy ocenić konieczność organizowania spotkań, zwłaszcza w przypadku dużej liczby uczestników. Spotkania takie należy w miarę możliwości organizować w formie telekonferencji. Dotyczy to również spotkań wewnątrz firmy. Należy zachować ostrożność w przypadku zagranicznych podróży służbowych. Każdorazowo należy ocenić, czy podróż jest konieczna, a pracownicy powinni unikać podróży, które nie są niezbędne.

Ważne, aby menedżerowie zachęcali pracowników do dbania o zdrowie i pozostawania w domu, jeśli mają objawy choroby. Pracownicy cierpiący na choroby współistniejące są szczególnie wrażliwi na wirusa i w związku z tym powinni uzgodnić z przełożonym możliwość pracy z domu, o ile jest to wykonalne.

Chociaż w wyniku zakażenia COVID-19 wymaga się samoizolacji jedynie przez 5 dni, uprasza się pracodawców i administracje szkół o wykazanie zrozumienia, jeżeli osoby zostają w domu w przypadku utrzymującej się choroby.

Podejrzenie zachorowania na COVID-19

W razie podejrzenia zachorowania na COVID-19 w miejscu pracy należy się skontaktować ze służbą zdrowia pod numerem 1700, za pośrednictwem ośrodka zdrowia lub przez heilsuvera.is.
Ważne, aby pracownicy pozostawali w domu i nie przychodzili do pracy, jeśli zaobserwują u siebie objawy.

Powiązana zawartość