Reakcja Islandii

Reakcja władz Islandii oraz cele działań podejmowanych w związku z pandemią COVID-19 są jasne od samego początku. Głównym celem jest zapewnienie, by kluczowa infrastruktura Islandii, w szczególności opieka zdrowotnej, była w stanie sprostać dodatkowym obciążeniom nieuchronnie związanym z chorobą.

Najważniejsze działania:

Wczesna identyfikac Reakcja Islandiija obszarów ryzyka.

Wszyscy mieszkańcy Islandii powracający z obszarów ryzyka mają obowiązek poddania się kwarantannie i/lub wykonania testu.

Dołożenie wszelkich starań w celu wykonywania możliwie największej liczby testów.

Śledzenie zachorowań w maksymalnym możliwym stopniu.

Nałożenie obowiązku poddania się kwarantannie na wszystkie osoby mające kontakt z zakażonymi.

Ograniczenia dotyczące zgromadzeń.

Nauka zdalna w szkołach średnich i na uczelniach wyższych oraz działanie w ograniczonym zakresie przedszkoli i szkół podstawowych.

Dołożenie wszelkich starań w celu ciągłego edukowania społeczeństwa i przekazywania informacji.

Informacje publikowane na stronie covid.is w 11 językach. Regularne konferencje prasowe z Głównym Epidemiologiem i Departamentem Ochrony Cywilnej transmitowane na żywo przez główne media islandzkie.

Chronologia

1 lipca. Zasady kwarantanny uległy zmianie, więc osoby, które się zaszczepiły lub przeszły zakażenie, nie muszą poddawać się kwarantannie, nawet jeżeli osoba, z którą mieszkają, jest nią objęta. Zamiast kwarantanny mogą stosować środki pobiegania zakażeniu, jeżeli zespół ds. śledzenia stwierdzi, że narażenie było niewielkie.

1 lipca. Wstrzymano testy na granicach dla osób posiadających ważny certyfikat szczepienia. Testy nie są też już wymagane w przypadku dzieci urodzonych w roku 2005 i później. Te grupy nie muszą już posiadać negatywnego wyniku testu PCR w chwili wjazdu do Islandii.

28 czerwca. Dzieci powyżej 12 lat mogą zostać zaszczepione preparatem Pfizer, jeżeli ich rodzice wyrażą taką wolę. Na tym etapie dzieci w wieku 12–15 lat nie są jednak domyślnie zapraszane na szczepienia.

26 czerwca. Zdjęto wszelkie obostrzenia dotyczące zgromadzeń publicznych w Islandii. Obejmuje to całkowite zniesienie obowiązku noszenia maseczek, zachowania dystansu i ograniczeń liczby osób przebywających wspólnie.

24 czerwca. Minister zdrowia odwołał przepis z rozporządzenia określający priorytetowe grupy do szczepień, ponieważ wszystkie grupy priorytetowe miały już możliwość zaszczepienia.

23 czerwca. Ośrodki zdrowia zaczynają stosowanie szybkich testów do diagnozowania koronawirusa wywołującego COVID-19. Szybkich testów nie wykonuje się w przypadku wystąpienia objawów, a jedynie u osób, które ich wymagają, np. do celów wyjazdu.

18 czerwca. Osoby, które już wcześniej chorowały na COVID-19, mają możliwość zaszczepić się preparatem Janssen. Osoby, które preferują szczepionkę Pfizer ze względu na młody wiek lub ciążę, mają taką alternatywę.

16 czerwca. Na islandzkiej granicy rozpoczyna się pilotażowy projekt respektowania certyfikatów Excelsior od pasażerów przylatujących z Nowego Jorku. Ten certyfikat cyfrowy został opracowany przez stan Nowy Jork we współpracy z IBM, a mieszkańcy mogą się o niego ubiegać w celu potwierdzenia zaszczepienia na COVID-19 i wyniku testu.

15 czerwca. Limit zgromadzeń publicznych wzrasta ze 150 do 300 osób, a dystans społeczny maleje z dwóch metrów do jednego. Podczas imprez z miejscami siedzącymi nie obowiązuje dystans fizyczny, ale wszyscy muszą mieć maseczkę. Godziny otwarcia restauracji zostają wydłużone o godzinę, czyli do północy.

7 czerwca. Ośrodki zdrowia w całej Islandii losują grupy wiekowe w celu ustalenia kolejności wzywania do szczepienia osób z ostatniej grupy.  
2 czerwca. Na islandzkiej granicy rozpoczyna się pilotażowy projekt respektowania europejskich certyfikatów COVID-19 okazywanych przez osoby przybywające. Do Islandii przyjeżdżają pierwsi pasażerowie z certyfikatami. Certyfikaty obowiązują we wszystkich krajach Unii Europejskiej oraz w Islandii, Norwegii, Liechtensteinie i Szwajcarii. Islandczycy mogą ubiegać się o certyfikat na stronie Heilsuvera.

1 czerwca Zakaz odbywania niepotrzebnych podróży z określonych obszarów wysokiego ryzyka ze względu na pandemię COVID-19 przestaje obowiązywać.

31 maja Przepis nakładający obowiązek pobytu w ośrodkach wyznaczonych do odbywania kwarantanny na osoby przybywające z określonych obszarów wysokiego ryzyka przestaje obowiązywać.  Od tej pory jedynie osoby, które nie mają możliwości odbycia kwarantanny w warunkach domowych, zobowiązane są do jej odbycia w specjalnym, wyznaczonym do tego celu ośrodku.

25 maja Liczba osób mogących przebywać w jednym miejscu, określana obostrzeniami, zostaje zwiększona do 150. Nie obowiązują ograniczenia odnoszące się do liczby osób na basenach pływackich, w spa, siłowniach i salach gimnastycznych, obozowiskach i w muzeach. Maksymalna dozwolona liczba miejsc siedzących oddanych do dyspozycji gości i uczestników imprez zostaje zwiększona ze 150 do 300. Ponadto godziny otwarcia restauracji zostają wydłużone do godziny 23:00.

21 maja Przepisy dotyczące poluzowania aktualnych obostrzeń i wymogów, które odnoszą się do kwarantanny, izolacji testowania na granicy Islandii w związku z pandemią COVID-19 pozostają w mocy do 15 czerwca.

18 maja Zaczyna obowiązywać nowa lista obszarów i krajów uważanych za regiony wysokiego ryzyka w związku z COVID-19. Definicja obszarów wysokiego ryzyka decyduje o tym, które osoby muszą po przybyciu do Islandii odbyć kwarantannę w wyznaczonym do tego celu ośrodku.

10 maja Liczba osób mogących przebywać w jednym miejscu zostaje zwiększona z 20 do 50, na basenach, w ośrodkach spa, siłowniach i na salach gimnastycznych będzie mogło przebywać 75% dozwolonej maksymalnej liczby osób korzystających z tych obiektów, maksymalna liczba udostępnianych miejsc siedzących na imprezach sportowych, artystycznych i rozrywkowych wyniesie 75 na każdy sektor lub scenę/widownię, natomiast maksymalna dozwolona liczba miejsc siedzących oddawanych do dyspozycji gości i uczestników imprez zostanie zwiększona ze 100 do 150. Ponadto czas otwarcia restauracji zostaje wydłużony o godzinę.

7 maja Została zmieniona definicja kryteriów pozwalających określić, czy dany kraj bądź obszar jest uważany za obszar wysokiego ryzyka. Poza kryteriami dotyczącymi liczby zakażeń zostaje dodany warunek odnoszący się do wskaźnika dodatnich wyników testów, który wpływa na to, czy dany region bądź kraj jest uważany za obszar wysokiego ryzyka.

4 maja Obostrzenia regulujące liczbę osób biorących udział w zgromadzeniach pozostają w mocy przez tydzień.

5 października Zmiany w zasadach organizacji zgromadzeń i ograniczenie działalności szkół. Minister Zdrowia potwierdza nowe zasady odnośnie do ograniczeń w organizacji zgromadzeń i działalności szkół w walce z rozprzestrzenianiem się COVID-19.

28 września Obowiązek pozostawania na miejscu siedzącym we wszystkich restauracjach serwujących alkohol. Wszystkie restauracje serwujące alkohol mają obowiązek zapewnić miejsca siedzące wszystkim gościom i dopilnowania, by goście pozostawali przez większość czasu na swoich miejscach, jak to jest w zwyczaju w restauracjach i kawiarniach.

21 września  Zamknięcie barów i klubów nocnych przedłużone do 27 września. Tymczasowe zamknięcie barów i klubów nocnych zostaje przedłużone do niedzieli 27 września. Działanie to zostało podjęte w związku z licznymi przypadkami zakażeń koronawirusem w barach i klubach nocnych w centrum Reykjavíku.

21 września Zaktualizowanie wytycznych dla szkół średnich i uczelni wyższych. Nakaz noszenia maseczek podczas nauki stacjonarnej. Ministerstwo Edukacji, Nauki i Kultury wydało zaktualizowane wytyczne dla szkół średnich i uczelni wyższych w świetle najnowszych zaleceń Głównego Epidemiologa w kwestii noszenia maseczek podczas nauki stacjonarnej w szkołach średnich i na uczelniach wyższych w regionie stołecznym. Zgodnie z tymi zaleceniami uczniowie, studenci, nauczyciele i inni pracownicy szkół średnich i uczelni wyższych mają obowiązek przez cały czas nosić maseczki.

18 września Tymczasowe zamknięcie barów i klubów nocnych działających w regionie stołecznym. Bary i kluby nocne działające w regionie stołecznym zostały tymczasowo zamknięte na 4 dni (18–21 września) w celu zatrzymania rozprzestrzeniania się COVID-19.

14 września Kwarantanna skrócona z 14 do 7 dni z obowiązkiem wykonania testu na COVID-19 na koniec kwarantanny.

7 września Wprowadzenie ograniczeń w organizowaniu zgromadzeń na szerszą skalę. Bezpieczna odległość zmniejszona z dwóch do jednego metra, a maksymalna liczba uczestników zgromadzenia zwiększona ze 100 do 200 osób. Zmiany te pozostają w zgodzie z propozycjami Głównego Epidemiologa. Kwarantanna może być zakończona po siedmiu dniach, jeśli test wykonany na koniec tego okresu nie wykaże zakażenia koronawirusem. Nawet po zakończeniu kwarantanny należy przestrzegać zasad zapobiegania zakażeniu i unikać kontaktów z osobami z grupy ryzyka. Testy są organizowane przez Głównego Epidemiologa i są bezpłatne. Te zmiany dotyczą krajowych środków zapobiegania infekcji i nie mają zastosowania do podróżnych przyjeżdżających do Islandii.

W dniu 31 sierpnia został uruchomiony nowy czat covid.is. Jego zadaniem jest udzielanie odpowiedzi na pytania związane z epidemią COVID-19 w Islandii. Czat ma pomóc usprawnić działanie usług publicznych oraz ułatwić pracę ekspertom różnych dziedzin związanych ze zwalczaniem epidemii COVID-19. Większość spraw będzie można rozwiązać za pośrednictwem czatu, jednak pewne pytania mogą wymagać konsultacji ze specjalistami posiadającymi odpowiednią wiedzę w danym temacie.

19 sierpnia Podróżni przyjeżdżający do Islandii od dnia 19 sierpnia mają do wyboru albo wykonać dwa testy na COVID-19 w odstępie 5 dni, poddając się kwarantannie do czasu otrzymania wyniku drugiego testu, albo zrezygnować z testów i poddać się 14-dniowej kwarantannie po przyjeździe do Islandii.

14 sierpnia Nowe zasady w zakresie ograniczeń dotyczących zgromadzeń. Nowe powiadomienie dotyczące ograniczeń w organizowaniu zgromadzeń w związku z pandemią wydane przez Ministra Zdrowia określa szersze zasady odnośnie do minimalnego dystansu w szkołach średnich i na uczelniach wyższych oraz podczas wydarzeń sportowych. W pozostałych przypadkach nadal obowiązuje ogólna zasada dwóch metrów. Maseczki należy nosić w zakładach pracy, gdzie wymagany jest kontakt bliższy niż na dwa metry oraz w środkach transportu publicznego, jeśli podróż trwa dłużej niż 30 minut. Domy opieki, ośrodki zdrowia i podobne instytucje powinny określić zasady działania, np. regulujące kwestie odwiedzin. Ograniczenie do maksymalnie 100 osób pozostaje w mocy. Kładzie się duży nacisk na zapobieganie jednostkowym i zbiorczym infekcjom przez częste czyszczenie miejsc, w których gromadzą się ludzie.

30 lipca Zmniejszenie maksymalnej liczby uczestników zgromadzenia do 100 osób. Podróżujący przyjeżdżający do Islandii z obszarów ryzyka, planujący pozostać w Islandii dłużej niż 10 dni muszą wykonać w tym czasie dwa testy. Dowiedz się więcej

14 lipca Podróżni przyjeżdżający z Danii, Holandii, Finlandii i Niemiec zostają dodani do listy zawierającej Wyspy Owcze i Grenlandię i od czwartku 16 lipca są zwolnieni z wymogu wykonania testu na COVID-19 i odbycia kwarantanny. Dowiedz się więcej

10 lipca Na podstawie propozycji Głównego Epidemiologa, Minister Zdrowia podjęła decyzję, by z dniem 13 lipca 2020 r. wszyscy mieszkańcy Islandii lub obywatele Islandii, którzy wykonali test po przybyciu do Islandii, obowiązkowo poddali się reżimowi sanitarnemu przez okres 4–5 dni aż do wykonania kolejnego testu. Jeżeli drugi test jest negatywny, osoba zostaje zwolniona z obowiązku zachowania reżimu sanitarnego. Ma to na celu ograniczenie ryzyka błędnego wyniku testu przy wjeździe do kraju, co mogłoby doprowadzić do dużych grupowych zakażeń w Islandii. Dowiedz się więcej

9 lipca Wyniki badań na obecność przeciwciał wirusa SARS-CoV-2 wykonywanych na przez laboratorium deCODE genetics na zlecenie Głównego Epidemiologa w terminie od 3 kwietnia do 20 czerwca 2020 r. zostały przekazane do Heilsuvera. W badaniach wzięło udział ponad 30 000 osób. Obecność przeciwciał wskazuje na przebytą infekcję i daje podstawy do założenia, że dana osoba nie zakazi się ponownie wirusem. Dowiedz się więcej

26 czerwca Ponownie wykryto lokalne zakażenie w Islandii. W kraju wykryto dwa kolejne przypadki zakażenia COVID-19. Drugi przypadek wykryto dziś rano i przypuszcza się, że jest on powiązany z przypadkiem potwierdzonym wczoraj. Pierwszy przypadek ma źródło poza Islandią, natomiast drugi jest infekcją lokalną. To czwarta krajowa infekcja od połowy maja. Kwarantanną zostanie objętych ok. 200 osób. Podejmowane są starania w celu śledzenia infekcji, a sprawa jest traktowana jako możliwe zakażenie grupowe w regionie stołecznym. Dowiedz się więcej

15 czerwca Podróżujący przyjeżdżający do Islandii po 15 czerwca 2020 r. będą mieli możliwość wykonania testu na COVID-19 zamiast poddawania się 14-dniowej kwarantannie. Dzieci urodzone w 2005 roku lub później nie muszą przechodzić testów ani kwarantanny. Testy będą wykonywane na międzynarodowym lotnisku Keflavík u pasażerów przylatujących z innych międzynarodowych lotnisk. Podróżni muszą przed przylotem wypełnić kartę lokalizacyjną oraz stosować się do zasad zapobiegania infekcji. Proszeni są o pobranie aplikacji śledzącej Rakning C-19.

Zostaną ponownie poluzowane ograniczenia dotyczące zgromadzeń. Maksymalna liczba uczestników wzrośnie z 200 do 500 osób. Obecna zasada 75% maksymalnej dopuszczalnej liczby osób na basenach i w siłowniach wygasa z dniem 15 czerwca.

25 maja Poluzowanie restrykcji dotyczących zgromadzeń i pracy szkół. Maksymalna liczba uczestników wzrośnie z 50 do 200 osób. W siłowniach może znajdować się nie więcej niż 50% maksymalnej dopuszczalnej liczby osób zgodnie z treścią pozwolenia na prowadzenie działalności. Wszystkie restauracje, w tym bary, kluby nocne i salony gier mogą pozostawać otwarte do godziny 23.00. Zaleca się zachowanie odległości 2 metrów tam, gdzie to możliwe. Zostają wprowadzone pewne zmiany w zasadzie zachowania odległości 2 metrów. Celem jest ochrona osób z grupy ryzyka przez umożliwienie zachowania odległości 2 metrów dla tych, którzy sobie tego życzą.

18 maja Na basenach i kąpieliskach może znajdować się nie więcej niż 50% maksymalnej dopuszczalnej liczby osób zgodnie z treścią pozwolenia na prowadzenie działalności.

15 maja Wejście w życie nowych zasad dotyczących kwarantanny. Wszyscy przyjeżdżający do Islandii mają obecnie obowiązek poddać się 14-dniowej kwarantannie, ze szczególnym uwzględnieniem osób przyjeżdżających do pracy. Wszystkie terytoria oprócz Wysp Owczych i Grenlandii stanowią obecnie obszary ryzyka. Oznacza to, że na osoby przyjeżdżające z Wysp Owczych i Grenlandii nie są nakładane żadne środki mające zapobiegać zakażeniom. Zasady dotyczące przekraczania granic zostaną zweryfikowane przed 15 czerwca.

4 maja Poluzowanie restrykcji dotyczących zgromadzeń i pracy szkół. Maksymalna liczba uczestników wzrośnie z 20 do 50 osób, mogą się otworzyć przedszkola i szkoły podstawowe, a zajęcia sportowe i w klubach młodzieżowych mogą być prowadzone bez ograniczeń. Podejmowane są starania mające na celu otwarcie szkół średnich i uczelni wyższych oraz innych instytucji.

24 kwietnia Zostają wprowadzone nowe zasady dotyczące kwarantanny. Wszyscy przyjeżdżający do Islandii mają obecnie obowiązek poddać się 14-dniowej kwarantannie po przyjeździe. Jednocześnie zostaną wprowadzone tymczasowe kontrole na granicach wewnętrznych. Zasady te obowiązują do 15 maja.

21 kwietnia Ogłoszenie poluzowania ograniczeń dotyczących zgromadzeń i pracy szkół obowiązujące od 4 maja. Maksymalna liczba uczestników wzrośnie z 20 do 50 osób, mogą się otworzyć przedszkola i szkoły podstawowe, a zajęcia sportowe i w klubach młodzieżowych mogą być prowadzone bez ograniczeń. Podejmowane są starania mające na celu otwarcie szkół średnich i uczelni wyższych oraz innych instytucji.

3 kwietnia   Minister Zdrowia ogłasza decyzję o przedłużeniu do 4 maja ograniczeń dotyczących zgromadzeń i pracy szkół, mających wygasnąć 13 kwietnia.

2 kwietnia   Została uruchomiona internetowa aplikacja śledząca Rakning C-19, dostępna do pobrania z App Store i Google Play. Celem aplikacji jest ułatwienie śledzenia infekcji.

31 marca   Islandia podpisała umowę umożliwiającą udział kraju we wspólnych europejskich zamówieniach na różnego rodzaju sprzęt medyczny.

27 marca   Prokurator Generalny wysłał wszystkim komendantom policji w Islandii instrukcje dotyczące reagowania i karania mandatami w przypadku naruszenia zasad kwarantanny i izolacji określonych przez Minister Zdrowia.

24 marca   Zostają wprowadzone surowsze ograniczenia dotyczące zgromadzeń. Poinformowano o śmierci pacjenta chorującego na COVID-19 w szpitalu uniwersyteckim Landspítali.

22 marca  Minister Zdrowia ogłasza kolejne ograniczenia dotyczące zgromadzeń zgodne z zaleceniami Głównego Epidemiologa. Ustala się limit 20 osób. Nowe zasady wchodzą w życie o północy 23 marca.

19 marca Wszystkie kraje zostają oznaczone jako obszary ryzyka. Wszyscy obywatele Islandii i osoby zamieszkujące w Islandii powracające z zagranicy zobowiązane są do przebycia 14-dniowej kwarantanny.

15 marca Pierwsze wyniki testów przesiewowych wskazują na kilka nieznanych przypadków infekcji.

14 marca Władze Islandii zalecają Islandczykom powstrzymanie się od podróżowania oraz powrót z wakacji osobom przebywającym za granicą.

13 marca Zgromadzenia zostają ograniczone do 100 osób. Szkoły średnie i uczelnie wyższe zostają zamknięte, natomiast działalność przedszkoli i szkół podstawowych zostaje ograniczona. Stwierdzono pierwsze przypadki infekcji o nieznanym pochodzeniu. Laboratorium deCODE genetics rozpoczyna wykonywanie testów na COVID-19.

6 marca Potwierdzono dwa pierwsze przypadki zakażenia między osobami w Islandii. W obu przypadkach chodzi o osoby, które podróżowały do północnych Włoch. Departament Ochrony Cywilnej ogłasza „stan podwyższonej gotowości”.

1 marca Islandia oznacza całe Włochy jako obszar ryzyka.

28 lutego Potwierdzenie pierwszego przypadku COVID-19 w Islandii. Departament Ochrony Cywilnej ogłasza „stan gotowości”.

27 lutego Pierwsza konferencja prasowa Głównego Epidemiologa, Dyrektora Służby Zdrowia i Głównego Komendanta Komisarza Departamentu Ochrony Cywilnej Krajowego Komisarza Policji Islandii. Konferencję transmitują główne media Islandii.

26 lutego Islandia jako jeden z pierwszym krajów wyznacza obszary ryzyka, w tym północne Włochy i Tyrol, i wprowadza surowsze ograniczenia. Wszyscy przyjeżdżający z tych obszarów mają obowiązek poddania się 14-dniowej kwarantannie.

24 lutego Główny Epidemiolog odradza podróżowanie do czterech regionów północnych Włoch, jeśli nie jest to konieczne.

31 stycznia Spotkanie w siedzibie Rady Bezpieczeństwa Narodowego z Minister Zdrowia i Głównym Epidemiologiem. Uruchomiona zostaje jednostka koordynująca przy Departamencie Ochrony Cywilnej w Skógarhlíð.

31 stycznia Pierwsza próbka nowego koronawirusa (SARS-CoV-2) przebadana w Islandii (na Wydziale Patologii i Wirusologii w Landspítali).

30 stycznia Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłasza międzynarodowy stan zagrożenia.

29 stycznia Główny Epidemiolog odradza niepotrzebne podróże do Chin i zaleca, aby osoby przybywające z tego kraju poddawały się 14-dniowej kwarantannie.

27 stycznia W Islandii został ogłoszony „niepewny poziom zagrożenia” w związku z koronawirusem. Weryfikowane są plany reagowania oraz zapasy koniecznego sprzętu.

Działania podejmowane przez władze oraz ich cele

6 marca 2020 r. Główny Epidemiolog oraz Departament Ochrony Cywilnej Krajowego Komisarza Policji Islandii oświadczył najwyższy poziom zagrożenia – poziom podwyższonej gotowości – w związku z pandemią wirusa powodującego COVID-19. Odbyło się to zgodnie z planem działania na wypadek pandemii. Podjęte działania dotyczą kluczowych instytucji i firm w Islandii, które podjęły konieczne działania w celu zwalczania pandemii. Działania podejmowane w zakresie kwarantanny będą oddziaływały na codzienne funkcjonowanie, jednakże w różnym stopniu. Dlatego też podejmowane są działania, których skuteczność jest znana. W związku z tym uciekamy się do wypróbowanych metod, których skuteczność jest udowodniona, np. kwarantanny osób mających kontakt z zakażonymi, izolacji osób zakażonych, wczesnego wykrywania infekcji oraz podawania informacji do wiadomości publicznej. Podjęto również inne działania mające na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się wirusa oraz wprowadzono ograniczenie udziału w zgromadzeniach publicznych do 100 osób. Liczba ta została z dniem 24 marca zmniejszona do 20 osób lub mniej. Minister Zdrowia podpisała i opublikowała zasady dotyczące kwarantanny i izolacji w związku z COVID-19. Zasady te dotyczą wszystkich osób, na które została nałożona kwarantanna lub izolacja na mocy Ustawy o bezpieczeństwie zdrowotnym i chorobach zakaźnych.

Przesłanką do tych działań jest powszechna zgoda społeczna na stosowanie się do zasad i wspólne podjęcie tego wielkiego trudu. Zapobieganie infekcji jest ważne nie tylko ze względu na własne zdrowie ale też ze względu na dobro całego społeczeństwa. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za ochronę cywilną.

Raporty Wydziału Obrony Cywilnej na temat sytuacji epidemiologicznej w związku z COVID-19 są dostępne tutaj. Spotkania informacyjne są również transmitowane w mediach.

Przystępne informacje na temat koronawirusa można znaleźć tutaj. Informacje zostały przygotowane przez Krajowe Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Najnowsze dane można znaleźć tutaj.

Powiązana zawartość