Podróż za granicę

Wyjazdy zagraniczne

Mieszkańcom Islandii zaleca się unikanie podróży do obszarów wysokiego ryzyka. Obecnie wszystkie kraje poza Grenlandią są uważane za obszary wysokiego ryzyka ze względu na pandemię COVID-19. Jeżeli wyjazd za granicę jest konieczny, należy pamiętać, że w wielu krajach wymaga przedstawienia negatywnego wyniku testu PCR (wymazu).

Obowiązują wytyczne dla Islandczyków podróżujących za granicę. Mówią one o noszeniu maseczek ochronnych, stosowaniu środków zapobiegania zakażeniom, które obowiązują wszystkich, szczególnie za granicą, a także o koniecznych działaniach po powrocie do kraju.

Bardzo ważna jest rezygnacja z podróży w przypadku zaobserwowania u siebie jakichkolwiek objawów zakażenia. Podróżni powinni dowiedzieć się, jakie zasady obowiązują w kraju docelowym, zapoznając się z informacjami dla podróżnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Osoby powracające na Islandię mają dwie opcje. Mogą przedstawić zaświadczenie o przejściu COVID-19 wydane w Islandii lub podobne zaświadczenie wydane w kraju należącym do EOG/EFTA (obowiązuje od 10 grudnia 2020 r. w przypadku krajów innych niż Islandia).

Testowanie osób chorych bezobjawowo planujących podróż zagraniczną

Osoby zamierzające odbyć podróż zagraniczną, które muszą okazać negatywny wynik testu PCR, powinny odpowiednio wcześnie wykonać test, aby uzyskać zaświadczenie przed planowaną podróżą. Za wykonanie testu oraz wydanie pisemnego zaświadczenia obowiązują osobne opłaty, ponieważ nie jest to element działań mających na celu kontrolę zakażeń.

Region stołeczny: Rejestracja i płatność odbywają się drogą elektroniczną, natomiast zaświadczenia wysyłane są e-mailem. Jeżeli potrzebujesz pisemnego zaświadczenia opatrzonego oryginalną pieczęcią, skontaktuj się z placówką medyczną, gdzie będzie konieczne uiszczenie odrębnej opłaty za zaświadczenie.

Poza Regionem stołecznym: W razie potrzeby skontaktuj się z placówką medyczną odpowiedzialną za wykonywanie testów u turystów niemających objawów COVID-19.

Podaj datę planowanego wyjazdu, aby możliwe było wcześniejsze zaplanowanie testu.
Określ rodzaj wymaganego zaświadczenia.  
Istnieje możliwość otrzymania zaświadczenia w języku islandzkim lub angielskim. Zaświadczenie może zostać wysłane drogą elektroniczną do Heilsuvera lub odebrane w wersji papierowej w placówce medycznej.  
Płatności są przetwarzane w czasie zlecania testu.

Sam test przebiega tak samo jak każdy inny test na COVID-19.

• Testy są wykonywane na parterze budynku przy ul. Suðurlandsbraut 34 oraz w placówkach medycznych na terenach wiejskich.

• Osobom planującym podróż wysyłany jest na telefon komórkowy kod kreskowy i informacja o terminie testu.  

• Zaleca się przybyć na miejsce o wyznaczonej porze, co zapewni przestrzeganie obowiązujących zasad zapobiegania zakażeniom.  

• Samo wykonywanie testu trwa krótko, a wynik jest dostępny w ciągu 24 godzin.

• Każda testowana osoba otrzyma automatyczne powiadomienie ze strony Heilsuvera (karta Mínar síður (Moje strony)).

Osoby chore bezobjawowo, które nie muszą poddawać się badaniom przesiewowym zgodnie z zaleceniami Głównego Epidemiologa, wnoszą opłatę zgodną z listą opłat i rozporządzeniem.

Osoby poddające się dodatkowemu testowaniu płacą za test i zaświadczenia. Są to osoby, które nie mają objawów wskazujących na COVID-19 i muszą wykonać test z powodów innych niż określone w przepisach dotyczących kontroli zakażeń na obszarze Islandii.

Pomoc służb obywatelskich Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Osoby, które mają trudności z wyjazdem z miejsca, w którym przebywają, powinny skontaktować się ze służbami obywatelskimi, wysyłając e-mail na adres hjalp@utn.is lub wiadomość za pośrednictwem Facebooka. W pilnych przypadkach można skontaktować się z infolinią alarmową Ministerstwa Spraw Zagranicznych pod numerem +354 545 0112. Informacje udzielane są całodobowo (24/7).

Podstawowe informacje dotyczące praw podróżnych w związku z pandemią COVID-19 dostępne są na stronie internetowej Ferðamálastofa.

Zdefiniowane obszary wysokiego ryzyka

Ważne jest, aby wiedzieć, jakie zasady obowiązują w danym momencie w odniesieniu do zdefiniowanych obszarów wysokiego ryzyka, a także znać zasady dotyczące podróżowania za granicę.

Lista krajów zdefiniowanych jako obszary wysokiego ryzyka jest regularnie aktualizowana.

Podróż z Islandii

Mieszkańcom Islandii zaleca się unikanie podróży do obszarów wysokiego ryzyka

Powiązana zawartość