Podróż za granicę

Wyjazdy zagraniczne

Mieszkańcom Islandii odradza się podróżowanie do obszarów ryzyka bez zaszczepienia. Wszystkie kraje poza Grenlandią są obecnie traktowane jako obszary wysokiego ryzyka ze względu na COVID-19. W przypadku gdy podróż za granicę jest konieczna, w wielu krajach wymaga się przedstawienia negatywnego wyniku testu na COVID-19. W niektórych miejscach wymagany jest test PCR, a w innych wystarczy szybki test antygenowy.

Pozytywny wynik zawsze oznacza konieczność izolacji i przeprowadzenia dalszych czynności. Dotyczy to również osób zaszczepionych i ozdrowieńców.

Testowanie osób chorych bezobjawowo planujących podróż zagraniczną

Szybkie testy antygenowe

Szybkie testy antygenowe na COVID-19 można wykonać zarówno w:

Ośrodku Opieki Zdrowotnej na Suðurlandsbraut 34, Reykjavík
Öryggismiðstöðin   
COVIDTEST.IS

Na wynik testu czeka się 15–45 minut. Za test należy zapłacić przy zapisywaniu się na wybrany termin.

Testy PCR

Osoby zamierzające odbyć podróż zagraniczną, które muszą okazać negatywny wynik testu PCR, powinny odpowiednio wcześnie wykonać test, aby uzyskać zaświadczenie przed planowaną podróżą. Za wykonanie testu oraz wydanie pisemnego zaświadczenia obowiązują osobne opłaty, ponieważ nie jest to element działań mających na celu kontrolę zakażeń.

Region stołeczny: Rejestracja i płatność odbywają się drogą elektroniczną, natomiast zaświadczenia wysyłane są e-mailem. Jeżeli potrzebujesz pisemnego zaświadczenia opatrzonego oryginalną pieczęcią, skontaktuj się z placówką medyczną, gdzie będzie konieczne uiszczenie odrębnej opłaty za zaświadczenie.

Poza regionem stołecznym: Należy pamiętać, że dostępność testów dla podróżujących w ośrodkach opieki zdrowotnej oraz miejsce ich wykonywania zależy od decyzji poszczególnych regionów. W razie potrzeby skontaktuj się z placówką medyczną odpowiedzialną za wykonywanie testów u osób przyjezdnych.

Podaj datę planowanego wyjazdu, aby możliwe było wcześniejsze zaplanowanie testu.
Określ rodzaj wymaganego zaświadczenia.  
Istnieje możliwość uzyskania zaświadczenia w języku islandzkim lub angielskim. Zaświadczenie może zostać wysłane drogą elektroniczną do Heilsuvera lub w wersji papierowej do placówki medycznej.  
Płatności są przetwarzane w czasie zlecania testu.

Sam test przebiega tak samo jak każdy inny test na COVID-19.

Testowaniem osób bezobjawowych przed planowaną podróżą zajmuje się ośrodek opieki zdrowotnej przy ulicy Suðurlandsbraut 34 (parter) oraz wybrane placówki medyczne na obszarach wiejskich.
Osoby planujące podróż otrzymują kod kreskowy i informację o terminie testu na swój telefon komórkowy.  
Zaleca się przybyć na miejsce o wyznaczonej porze, co zapewni przestrzeganie obowiązujących zasad zapobiegania zakażeniom.  
Każda osoba testowana w ośrodku opieki medycznej otrzyma automatyczne powiadomienie ze strony Heilsuvera (karta My Pages (Moje strony)).

Osoby chore bezobjawowo, które nie muszą poddawać się testom zgodnie z zaleceniami Głównego Epidemiologa, wnoszą opłatę zgodną z listą opłat i rozporządzeniem.

Osoby potrzebujące testowania przed wyjazdem płacą za test i zaświadczenia. Są to osoby, które nie mają objawów wskazujących na infekcję COVID-19 i muszą wykonać test z powodów innych niż związane z kontrolą zakażeń na obszarze Islandii.

Szybkie testy antygenowe

Oprócz testów PCR Ośrodki Opieki Zdrowotnej oraz Öryggismiðstöðin i COVIDTEST.IS oferują tzw. szybkie testy antygenowe na COVID-19, które dają wynik po 15 minutach. Decydując się na test, warto zawsze sprawdzać wymogi dotyczące rodzajów testów uznawanych w kraju, do którego się udajemy. Należy pamiętać, że oprócz państwowej służby zdrowia usługi testowania oferują również inne podmioty prywatne upoważnione przez Ministerstwo Zdrowia, przynajmniej w takich miastach jak Reykjavík i Akureyri.

Zaświadczenie o szczepieniu

Osoby zaszczepione przeciw COVID-19, które mają odpowiednie zaświadczenie, mogą podróżować za granicę bez konieczności poddawania się kwarantannie po przybyciu do Islandii. Należy pamiętać, że zaświadczenie o szczepieniu zyskuje ważność podczas przekraczania granicy po upływie dwóch tygodni od daty pełnego zaszczepienia (jedną dawką preparatu Janssen lub dwiema dawkami innych preparatów). Zasada ta może się różnić w zależności od przepisów obowiązujących na granicach innych krajów. Zaświadczenie o szczepieniu można pobrać w zakładce My Pages na stronie heilsuvera.is po tygodniu od daty pełnego zaszczepienia. Zaświadczenie o szczepieniu zawiera informację, że nie jest to dokument tożsamości uprawniający do podróżowania (np. paszport). Podczas kontroli przeprowadzanej w ramach środków zapobiegających zakażeniom, na granicy lub w innym miejscu, zaświadczenie stanowi ważny dowód, że dana osoba została zaszczepiona.

Podróże zagraniczne

Wytyczne dla Islandczyków podróżujących za granicę zostały opublikowane. Zawierają one informacje dotyczące noszenia maseczek ochronnych oraz środków zapobiegających zakażeniom, których należy przestrzegać zwłaszcza za granicą, jak również działań, które należy podjąć podczas powrotu do kraju.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów infekcji należy bezwzględnie zrezygnować z podróży. Osoby udające się w podróż powinny zapoznać się z przepisami obowiązującymi w kraju docelowym, które znajdują się w wytycznych dla podróżujących wydawanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Po powrocie do Islandii można okazać zarówno zaświadczenie o przebyciu COVID-19 na terenie Islandii, jak i zaświadczenie o szczepieniu wydane w Islandii lub jego odpowiednik wydany zgodnie z wytycznymi Głównego Epidemiologa.

Korzystanie z pomocy dla obywateli oferowanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Islandczycy i mieszkańcy Islandii, którzy mają problemy z powrotem do kraju, np. z powodu ograniczeń w podróżowaniu, mogą skontaktować się ze służbą cywilną Ministerstwa Spraw Zagranicznych za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem hjalp@utn.is lub za pośrednictwem Facebooka. Odpowiedzi na pytania udzielane są w godzinach pracy biura.

W nagłych przypadkach numer alarmowy do służby cywilnej jest dostępny całą dobę.

Podstawowe informacje dotyczące praw podróżnych w związku z pandemią COVID-19 są dostępne na stronie internetowej Ferðamálastofa.

Obszary wysokiego ryzyka

Warto znać zasady obowiązujące w danym czasie w odniesieniu do zdefiniowanych obszarów wysokiego ryzyka oraz zasady dotyczące przekraczania granic.

Wykaz państw zdefiniowanych jako obszary wysokiego ryzyka jest regularnie aktualizowany.

Podróż z Islandii

Mieszkańcom Islandii zaleca się unikanie podróży do obszarów wysokiego ryzyka.

Powiązana zawartość