Podróż za granicę

Mieszkańcom Islandii zaleca się unikanie podróży do obszarów wysokiego ryzyka. Aktualnie za obszar wysokiego ryzyka zakażenia wirusem wywołującym COVID-19 uznawane są wszystkie kraje.

Obowiązują wytyczne dla Islandczyków podróżujących za granicę. Mówią one o noszeniu maseczek ochronnych, stosowaniu środków zapobiegania zakażeniom, które obowiązują wszystkich, szczególnie za granicą, a także o koniecznych działaniach po powrocie do kraju.

Bardzo ważna jest rezygnacja z podróży w przypadku zaobserwowania u siebie jakichkolwiek objawów zakażenia. Podróżni powinni dowiedzieć się, jakie zasady obowiązują w kraju docelowym, zapoznając się z informacjami dla podróżnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Osoby powracające na Islandię mają dwie opcje. Mogą przedstawić zaświadczenie o przejściu COVID-19 wydane w Islandii lub podobne zaświadczenie wydane w kraju należącym do EOG/EFTA (obowiązuje od 10 grudnia 2020 r. w przypadku krajów innych niż Islandia).

Pomoc służb obywatelskich Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Osoby, które mają trudności z wyjazdem z miejsca, w którym przebywają, powinny skontaktować się ze służbami obywatelskimi, wysyłając e-mail na adres hjalp@utn.is lub wiadomość za pośrednictwem Facebooka. W pilnych przypadkach można skontaktować się z infolinią alarmową Ministerstwa Spraw Zagranicznych pod numerem +354 545 0112. Informacje udzielane są całodobowo (24/7).

Podstawowe informacje dotyczące praw podróżnych w związku z pandemią COVID-19 dostępne są na stronie internetowej Ferðamálastofa.

Zdefiniowane obszary wysokiego ryzyka

Ważne jest, aby wiedzieć, jakie zasady obowiązują w danym momencie w odniesieniu do zdefiniowanych obszarów wysokiego ryzyka, a także znać zasady dotyczące podróżowania za granicę.

Lista krajów zdefiniowanych jako obszary wysokiego ryzyka jest regularnie aktualizowana.

Podróż z Islandii

Mieszkańcom Islandii zaleca się unikanie podróży do obszarów wysokiego ryzyka

Powiązana zawartość