Rejestrację wstępną

Ozdrowieniec COVID-19

Podsumowanie zasad i zaleceń dla osób z COVID-19 w wywiadzie

Obowiązek noszenia maseczek, ograniczenia dotyczące zgromadzeń itd.:

Obowiązują takie same zasady, jak w przypadku osób, które nie chorowały na COVID-19

Konieczność wykonania testu, jeśli wystąpią objawy podobne do COVID-19:

Tak, musi to być test PCR.

Konieczność poddania się kwarantannie po ekspozycji według analizy kontaktów:

>6 miesięcy od przebytego zakażenia: Tak.

Konieczność przebywania w izolacji w przypadku ponownego zakażenia według ambulatoryjnego oddziału COVID-owego:

Tak.

2.  Szczepienia:

Osoby, które dotychczas nie zostały zaszczepione przeciw COVID-19: Szczepienie przeciw COVID-19 jest zalecane dla dzieci w wieku 12 lat i starszych – ale nie wcześniej niż 3 miesiące po potwierdzonym zakażeniu, aby szczepienie zapewniło najlepszą ochronę długoterminową.

Uwaga! W Islandii szczepionki dwudawkowe są podawane w ten sam sposób niezależnie od tego, czy osoba szczepiona była wcześniej zakażona COVID-19. Szczepionkę Janssen również można podawać osobom z przebytym zakażeniem COVID-19; jednak nie ma pilnej potrzeby stosowania dodatkowej dawki po upływie 2 miesięcy od dawki szczepionki Janssen.

Zalecenia dotyczące dawki przypominającej po pełnym zaszczepieniu przeciwko COVID-19:

Osoby z potwierdzonym zakażeniem COVID-19 i zaszczepione po przebytej chorobie: Tak, 6 miesięcy po pełnym zaszczepieniu.
Osoby w pełni zaszczepione przed zakażeniem COVID-19: Tak, 6 miesięcy po zakażeniu COVID-19.
Osoby w wieku 70 lat i starsze oraz osoby z zaburzeniami odporności w wieku 12–69 lat: Dawka przypominająca jest zalecana po 3 miesiącach, a nie po 6 miesiącach.

3.  Podróże:

Uwaga! Turysta musi posiadać zaświadczenie o przebytym zakażeniu (dodatni wynik testu PCR) lub test w kierunku przeciwciał, aby obowiązywały go poniższe zasady. Jeśli do wykrycia zakażenia wirusem wywołującym COVID-19 (za granicą) zastosowano szybki test antygenowy, odpowiednie procedury transgraniczne Opnast í nýjum glugga ustala się wyłącznie na podstawie tego, czy dana osoba jest zaszczepiona.

Jeśli posiadasz certyfikat potwierdzający występowanie przeciwciał lub minęło >180 dni od potwierdzonego zakażenia (dodatni wynik testu PCR) na początku podróży:

Turyści niezwiązani z Islandią: Zaświadczenie o ujemnym wyniku testu w kierunku COVID-19 wykonanego przez personel medyczny w ciągu 72 godzin przed rozpoczęciem podróży do Islandii: Obowiązkowe.
Turyści związani z Islandią: Wykonanie testu w ciągu dwóch dni od przyjazdu: Obowiązkowe.
14–180 dni od rozpoznania zakażenia wirusem wywołującym COVID-19 potwierdzonego za pomocą testu PCR: Turyści niezwiązani z Islandią: Zaświadczenie o ujemnym wyniku testu w kierunku COVID-19 wykonanego w ciągu 72 godzin przed rozpoczęciem podróży do Islandii nie jest obowiązkowe.
Turyści związani z Islandią: Wykonanie testu w ciągu dwóch dni od przyjazdu nie jest obowiązkowe.

Powiązana zawartość