Obszary bezpieczne

Podróżni bez zaświadczenia o szczepieniu lub zaświadczenia o przebytym zakażeniu COVID-19

Ograniczenia związane z podróżowaniem nie dotyczą innych obywateli EOG/EFTA oraz Monako, San Marino i Watykanu.
Obywatele państw trzecich nadal nie mogą podróżować do Islandii , chyba że mają zastosowanie wyjątki. Uwaga: Od 1 stycznia 2021 r. obywatele Wielkiej Brytanii mają status obywateli państw trzecich.
Tylko Grenlandia jest uważana za obszar bezpieczny, natomiast wszystkie inne kraje są obszarami ryzyka.

Zasady dotyczące kontroli granicznej obowiązują do 1 październik 2021 r.

Zasady dotyczące kontroli granicznej

Wszyscy podróżni są zobowiązani do wstępnej rejestracji przed przybyciem do Islandii oraz w miarę możliwości potwierdzenia daty wyjazdu.
Przedstawienie zaświadczeń o ujemnym wyniku testu PCR przeciwko COVID-19. Szybkie testy antygenowe nie są uznawane. Test należy wykonać w ciągu 72 godzin przed rozpoczęciem pierwszego etapu podróży.
Po przybyciu do Islandii podróżny musi poddać się testowi.
Kwarantanna i drugi test: Każdy jest zobowiązany do odbycia pięciodniowej kwarantanny oraz wykonania kolejnego testu po zakończeniu kwarantanny. Uwaga: początek kolejnego dnia liczy się od północy. Podróżni mogą odbyć kwarantannę domową, o ile ich zakwaterowanie spełnia określone warunki. W przeciwnym wypadku podczas kwarantanny muszą przebywać w ośrodku przyjmującym osoby na kwarantannie zorganizowanym przez władze. Tu znajduje się lista miejsc przyjmujących osoby na kwarantannie.
Należy udać się bezpośrednio do miejsca odbywania kwarantanny z przejścia granicznego, korzystając z autobusu lotniskowego, taksówki, wynajętego pojazdu lub prywatnego samochodu. Podróżnym, jeśli są zmęczeni lub pogoda jest niesprzyjająca, zaleca się nocleg w pensjonacie w pobliżu przejścia granicznego. Potrzebne informacje w tej sprawie można uzyskać od Straży Granicznej.
Testy i kwarantanna w przypadku dzieci: Dzieci urodzone w 2005 roku lub później są poddawane testom na przejściu granicznym. Dzieci są zwolnione z obowiązku okazania po przybyciu zaświadczenia o wykonaniu testu PCR z wynikiem negatywnym. Jeśli dziecko podróżuje z osobą, która jest zobowiązana do odbycia kwarantanny, dziecko pozostaje pod opieką takiej osoby i jest zwolnione z odbycia kwarantanny, jeśli drugi test wykonany u osoby towarzyszącej jest negatywny. Jeżeli osoba towarzysząca jest zwolniona z podwójnego testowania przesiewowego i kwarantanny, dziecko również jest zwolnione. Dziecko podróżujące samotnie musi zostać poddane kwarantannie do czasu uzyskania negatywnego wyniku testu wykonanego na przejściu granicznym.
Dzieci urodzone w roku 2004 lub wcześniej muszą być poddane testom w trakcie kontroli granicznej, kwarantannie przez 5 dni, a po niej drugiemu testowi, chyba że przedstawią potwierdzenie pełnego zaszczepienia Dzieci, które nie ukończyły 18 lat, mogą podróżować do Islandii z rodzicami, pod warunkiem, że rodzice są zwolnieni z ograniczeń dotyczących podróżowania do Islandii.
Drugi test jest wykonywany w placówkach opieki zdrowotnej w całej Islandii. Przed dniem, w którym wykonany ma być test, wysyłany jest kod kreskowy na telefon komórkowy. Zwracamy uwagę na różne godziny pracy placówek wykonujących testy.
Pozytywny wynik drugiego testu zawsze oznacza obowiązek izolacji. W takich przypadkach należy przestrzegać instrukcji dotyczących izolacji domowej. Jeśli u danej osoby zdiagnozowano odmianę wirusa, która jest bardziej zaraźliwa lub powoduje poważniejszy przebieg choroby, osoba taka jest bezwarunkowo zobowiązana do przebywania w izolatorium. Izolacja w izolatorium jest bezpłatna, a skierowania dokonuje zespół ds. wykrywania zakażeń i oddział ambulatoryjny ds. COVID Szpitala Uniwersyteckiego Landspítali.
Podróżnym zaleca się pobranie aplikacji Rakning C-19. Jest ona używana m.in. do informowania o negatywnych wynikach testów i w razie potrzeby pomaga w monitorowaniu infekcji.

Turysta jest zobowiązany do wcześniejszej rejestracji daty wyjazdu z Islandii, jeśli jest dostępna. Przypadki, w których długość pobytu jest krótsza niż wymagany czas kwarantanny, będą rozpatrywane oddzielnie, ponieważ istnieje ryzyko, że dana osoba nie będzie przestrzegać zasad kwarantanny.

Należy pamiętać, że naruszenie wymogów kwarantanny lub izolacji podlega grzywnie i działaniom stosownych organów, co ma na celu zapobieganie naruszeniom.

Inne ważne informacje

Zaleca się, aby podróżni zapoznali się z zaleceniami władz dotyczącymi podróży w odniesieniu do COVID-19.

W sytuacjach nagłych Islandczycy przebywający za granicą mogą dzwonić na infolinię alarmową służb konsularnych przez całą dobę.

Podstawowe informacje dotyczące praw podróżnych w związku z pandemią COVID-19 dostępne są na stronie internetowej Ferðamálastofa.

Oświadczenie o ochronie prywatności – Środki kontroli zakażeń po przybyciu do Islandii

Najczęściej zadawane pytania dotyczące środków kontroli chorób podczas kontroli granicznej

Powiązana zawartość