Kwarantanna

Kwarantannę stosuje się u osób z podejrzeniem infekcji, które jeszcze nie wykazują objawów. Izolacja dotyczy osób, u których potwierdzono COVID-19, ale które nie wymagają pobytu w szpitalu. Specjalne środki ostrożności stosuje się, jeśli osoba została powiadomiona o potencjalnym narażeniu na zakażenie COVID-19, ale nie ma potrzeby poddania jej kwarantannie.  

Dlatego ważne jest, aby osoby, które wiedzą, że były narażone na zakażenie (np. miały kontakt z kimś chorym), same podjęły odpowiednie działania, ponieważ istnieje ryzyko, że zachorują i będą zarażać innych. Takie osoby powinny natychmiast poddać się kwarantannie i czekać na wiadomość od zespołu ds. monitorowania przypadków zakażeń, który zajmuje się oficjalnym rejestrowaniem osób przebywających na kwarantannie.

Kwarantanna obowiązuje osoby, które

miały kontakt z osobą, która okazała się zakażona;
opiekują się dzieckiem objętym kwarantanną;
podróżują z zagranicy i nie są zaszczepione lub są zakażone COVID-19.

Kwarantanna nie obowiązuje osób, które

miały kontakt z osobą, którą później skierowano na kwarantannę;
mieszkają w sąsiedztwie osoby zakażonej (np. sąsiad mieszkający w tej samej klatce schodowej), chyba że doszło do istotnego kontaktu;
podróżują z zagranicy i są zaszczepione lub mogą okazać zaświadczenie o wcześniejszym przebyciu COVID-19.

Zakończenie kwarantanny

Kwarantanna trwa 14 dni, ale można ją skrócić, poddając się testowi 7 dni od daty narażenia.
Nie ma konieczności rejestrowania się na test, ponieważ wysyłany jest specjalny kod kreskowy.
Jeśli jesteś poddawany kwarantannie w tym samym domu, co osoba zarażona, zniesienie kwarantanny zgodnie z instrukcjami oddziału ambulatoryjnego Covid odbywa się zwykle poprzez pobranie próbki dzień po zakończeniu izolacji tej osoby.

Kwarantanna domowa

Należy przestrzegać wytycznych w sprawie odbywania kwarantanny w domu. Miejsce kwarantanny musi być odpowiednie do jej odbywania, a osoby objęte kwarantanną muszą pozostać w nim przez cały czas jej trwania. Wytyczne dotyczące środków zapobiegania zakażeniom i kwarantanny dla osób zaszczepionych przeciwko COVID-19.

Podczas kwarantanny

Osoby w pełni zaszczepione mogą przebywać w domu z osobą odbywającą kwarantannę bez konieczności poddawania się samemu kwarantannie.
Jeśli objęte kwarantanną jest całe gospodarstwo domowe, znajomi lub rodzina mogą zaopatrywać jego członków w potrzebne produkty i pozostawiać je pod drzwiami wejściowymi. Nie należy jednak dopuszczać do bezpośredniego kontaktu z osobą objętą kwarantanną.
Jeśli na danym obszarze możliwa jest mobilna dostawa żywności i innych niezbędnych zakupów, podczas kwarantanny można korzystać z takiej usługi. Osoba poddana kwarantannie powinna wyraźnie zaznaczyć przy składaniu zamówienia, że przebywa na kwarantannie, a zamówione produkty należy zostawić przed drzwiami wejściowymi.
Jeżeli u osoby objętej kwarantanną wystąpią objawy zakażenia COVID-19, musi ona natychmiast wykonać test (do punktu pobierania materiału można dojechać własnym samochodem lub taksówką; należy ponadto poinformować, że daną osobę objęto kwarantanną). Pozostali domownicy muszą wówczas natychmiast poddać się kwarantannie i czekać na wynik testu.

Należy mieć na uwadze, że w przypadku osób na kwarantannie istnieje ryzyko, że zakazili się COVID-19. Jeśli osoba przebywająca na kwarantannie zachoruje, każdy, kto miał z nią kontakt, również zostanie poddany kwarantannie. Dlatego należy unikać bliskiego kontaktu z osobami przechodzącymi kwarantannę.

Szczegółowe instrukcje na temat odbywania kwarantanny w domu.

Zakwaterowanie na czas kwarantanny

Departament Zdrowia opublikował wytyczne dotyczące odpowiedniego zakwaterowania na czas kwarantanny.

Oto wykaz miejsc przyjmujących osoby na kwarantannie.

W wyjątkowych przypadkach Główny Epidemiolog może zadecydować, że osoba objęta kwarantanną musi przebywać w publicznej placówce kwarantanny, np. gdy osoba taka nie ma możliwości samoizolacji we własnym domu lub gdy jest oczywiste, że nie będzie przestrzegać zasad kwarantanny. Niedozwolone jest przemieszczanie się pomiędzy miejscami zakwaterowania lub pomiędzy różnymi częściami Islandii bez ważnego powodu. Każdy przypadek przemieszczania się należy zgłaszać do Wydziału Ochrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego, np. przez czat online na stronie covid.is.

Dzieci na kwarantannie

Rozłąka z przyjaciółmi i krewnymi podczas kwarantanny jest trudna dla wielu z nas. Doświadczenie to jest jeszcze trudniejsze dla dzieci, szczególnie małych, które nie do końca rozumieją, dlaczego musimy stosować takie środki. Wydano instrukcje i porady dla rodziców i opiekunów dzieci dotyczące rozrywek w czasie kwarantanny oraz sposobu wyjaśniania dzieciom, czym jest kwarantanna. Ponadto przygotowano instrukcje dla opiekunów dzieci o szczególnych potrzebach opiekuńczych na kwarantannie.

Rodzic przebywający z dzieckiem objętym kwarantanną nie podlega rejestracji jako osoba objęta kwarantanną i nie ma obowiązku wykonania testu w celu skrócenia kwarantanny z 7 do 14 dni. W tej sytuacji wystarcza rejestracja dziecka objętego kwarantanną oraz wykonanie testu u dziecka.

Potwierdzenie/zaświadczenie odbycia kwarantanny

Wydanie potwierdzenia/zaświadczenia jest możliwe pod warunkiem, że dana osoba jest zarejestrowana jako objęta kwarantanną. Kwarantanna została nałożona w związku z podróżą lub zarejestrowaniem na kwarantannie przez lokalny ośrodek zdrowia lub zespół ds. monitorowania przypadków zakażeń, zgodnie z instrukcjami Głównego Epidemiologa. Film przedstawiający sposób ubiegania się o zaświadczenie jest dostępny na stronie heilsuvera.is. Osoby, które muszą odbyć kwarantannę, mogą otrzymać zaświadczenie na stronie heilsuvera.is. Zaświadczenia są wydawane bezpłatnie. Do rejestracji na stronie Heilsuvera niezbędny jest elektroniczny identyfikator.

Zaświadczenie w odniesieniu do nieobecności w pracy można otrzymać w następujących przypadkach:

Kwarantanna odbywana ze względu na bliski kontakt z osobami zakażonymi, kwarantanna zarządzona przez zespół ds. monitorowania przypadków zakażeń działający pod nadzorem Głównego Epidemiologa i Agencji Ochrony Ludności.
Rodzice dziecka objętego kwarantanną otrzymują zaświadczenie z powodu opieki nad dzieckiem.

Kwarantanna w pracy

Główny Epidemiolog może upoważnić pojedyncze osoby lub grupy osób, które są zobowiązane do odbycia kwarantanny po przyjeździe do Islandii do pracy lub w celu realizacji określonych projektów, do odbycia kwarantanny w pracy zamiast w domu. Kwarantanna w pracy oznacza, że w jej okresie dana osoba może podróżować tylko do i z miejsca pracy.

Kwarantanna na czas dochodzenia epidemiologicznego

Kwarantanna na czas dochodzenia epidemiologicznego to okres kwarantanny stosowany podczas trwania działań mających na celu wyśledzenie zakażenia. W takim przypadku podczas dochodzenia należy postępować zgodnie z obowiązującymi zasadami odbywania kwarantanny. Nie wydaje się żadnych zaświadczeń w związku z nieobecnością w pracy z powodu kwarantanny na czas dochodzenia epidemiologicznego.

W trakcie kwarantanny można:

wybrać się na krótki spacer po miejscu zakwaterowania na czas kwarantanny;
skorzystać z autobusu Flybus, prywatnego samochodu lub taksówki w drodze z lotniska;
udać się do lekarza po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty.

W trakcie kwarantanny nie można:

spotykać się z innymi ludźmi;
przebywać w zatłoczonych miejscach;
korzystać z autobusów, lotów krajowych ani środków transportu publicznego;
jeździć samochodem;
korzystać ze sprzętu dostępnego w miejscach publicznych, np. sprzętu do ćwiczeń czy wyposażenia placów zabaw;
chodzić na zakupy ani do restauracji;
przebywać w kamperze/przyczepie;
przebywać w hostelu;
odwiedzać atrakcji turystycznych;
udawać się do miejsca wybuchu wulkanu.

Zasady odbywania kwarantanny po przyjeździe na Islandię

Kwarantannie powinien poddać się każdy podróżny z wyjątkiem pasażerów mogących okazać zaświadczenie o zaszczepieniu lub o wcześniejszym przebyciu infekcji.

Osoby, które nie okażą zaświadczenia na granicy, muszą odbyć pięciodniową kwarantannę i wykonać kolejny test po jej zakończeniu.

Pasażerowie mogą odbywać kwarantannę w domu pod warunkiem, że ich miejsce zakwaterowania spełnia określone wymagania.

Przystępne informacje na temat koronawirusa są dostępne tutaj. Informacje zostały opracowane przez Krajowe Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Powiązana zawartość