GRUPY ZAGROŻENIA

Główny Inspektor Sanitarny wydał instrukcje dla osób, które wprzypadku zarażenia się wirusem powodującym chorobę COVID-19 są bardziejnarażone na wystąpienie poważnych skutków.

Instrukcje tedotyczą:

· osób starszych (prawdopodobieństwo wystąpieniapoważnych skutków choroby wzrasta z wiekiem),

· osób z chorobami układu krążenia, nadciśnieniem,cukrzycą, przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, przewlekłą niewydolnością nereki rakiem (w tym odpowiednio kobiet w ciąży i dzieci).

Czy dzieci zchorobami przewlekłymi są szczególnie zagrożone?

Odnotowanoprzypadki zakażenia wirusem dzieci we wszystkich przedziałach wiekowych, jednakw większości tych przypadków zakażenie zostało powiązane z innymi czynnikaminiż przewlekła choroba dziecka. Wydaje się, że nie ma wielu poważnych zakażeńwśród dzieci, jednakże informacje o postępie choroby u dzieci są jak dotądograniczone.

Czy kobiety w ciąży są szczególnie zagrożone?

Nie wykazano,by choroba COVID-19 stwarzała szczególne ryzyko dla kobiet w ciąży lub ryzykowystąpienia skutków ubocznych w czasie ciąży. W związku z tym nie obowiązujążadne konkretne porady dla kobiet w ciąży wykazujących się ogólnym dobrym stanemzdrowia, z wyjątkiem generalnej profilaktyki zakażeń i zachowaniem podstawowychśrodków higieny.

Zalecenia dla osób należących do grupy ryzyka ciężkiego przebiegu zakażenia nowym koronawirusem

Related content