Dzieci, szkoły i zajęcia dla młodzieży

W związku z pandemią wprowadzono nakładające ograniczenia na pracę szkół rozporządzenie, które obowiązuje od 5 października 2020 r. do 19 października 2020 r. włącznie. Ograniczenie dotyczące liczby osób oraz zasada zachowania dystansu fizycznego nie dotyczą dzieci urodzonych w roku 2005 lub później. Ograniczenia w działalności szkół dotyczą przedszkoli, szkół podstawowych i średnich, kształcenia ustawicznego i szkół wyższych zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Przepis ten dotyczy również świetlic, ośrodków kultury i zajęć sportowych w szkołach podstawowych.

Przedszkola

Przedszkola mogą kontynuować pracę pod warunkiem, że w przypadku nieużywania maseczki pracownicy będą zachowywać dystans fizyczny wynoszący 1 metr. Na tym samym obszarze nie może przebywać więcej niż 30 osób urodzonych w roku 2004 lub wcześniej. Z reguły rodzice i krewni nie mogą wchodzić do budynków szkolnych, jeśli nie jest to absolutnie konieczne. Obecność rodziców w okresie adaptacyjnym należy zorganizować tak, aby nie korzystali oni z infrastruktury sanitarnej ani żywieniowej w szkole i aby zachowywali między sobą i pracownikami 1-metrowy dystans społeczny. W okresie adaptacyjnym dziecku może towarzyszyć tylko jeden rodzic. W tym okresie dyrekcja szkoły może wymagać od rodziców stosowania maseczek.

Teren przedszkola musi być poddawany codziennemu sprzątaniu i/lub dezynfekcji.

Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe mogą kontynuować pracę pod warunkiem, że w przypadku nieużywania maseczki pracownicy będą zachowywać dystans społeczny wynoszący 1 metr. Na tym samym obszarze nie może przebywać więcej niż 30 osób urodzonych w roku 2004 lub wcześniej. Dotyczy to również świetlic, ośrodków kultury i zajęć sportowych w szkołach podstawowych. Z reguły rodzice i krewni nie mogą wchodzić do budynków szkolnych, jeśli nie jest to absolutnie konieczne.

Teren szkoły podstawowej musi być poddawany codziennemu sprzątaniu i/lub dezynfekcji.

Szkoły średnie i wyższe

Działalność szkół średnich może być kontynuowana pod warunkiem, że uczniowie i pracownicy są w stanie zachować dystans co najmniej 1 metra, a maksymalna liczba uczniów w każdej sali nie przekracza 30. Niedozwolone jest mieszanie się uczniów z różnych grup w trakcie zajęć, ale pracownicy i nauczyciele mogą zmieniać grupy. Od ograniczenia dotyczącego liczby osób i mieszania się grup można odstąpić w pomieszczeniach wspólnych w szkole, takich jak wejście, hol, toalety i korytarz, pod warunkiem używania maseczek ochronnych. W określonych przypadkach, takich jak zajęcia praktyczne, plastyczne, kliniczne, uczniowie i nauczyciele muszą stosować maseczki.

Na terenie szkoły nie można organizować innych wydarzeń niezwiązanych z kształceniem i edukacją. Ograniczenie odwiedzających w budynkach szkolnych

Kontakt fizyczny między uczniami podczas treningów i zawodów dozwolony jest podczas zajęć sportowych w szkołach średnich. W szatniach i innych pomieszczeniach poza miejscem zawodów i treningów należy jednak zachować odległość 1 metra od innych osób.

Powierzchnie wspólne w klasach należy dezynfekować po zajęciach każdej grupy uczniów. Ponadto wspólne urządzenia i powierzchnie należy dezynfekować codziennie ze szczególnym uwzględnieniem stosowania środków zapobiegania zakażeniu.

Zakaz zgromadzeń a dzieci

Dzieci i młodzież powinni zawsze dokładnie myć ręce zarówno przed spotkaniem ze znajomymi, jak i po powrocie do domu.
Zachęcamy rodziny, by do utrzymywania kontaktu z krewnymi korzystać z możliwości technologii.
Warto wykorzystać tę okazję do nauczenia dzieci pisania listów, a przy tym trenowania pisania ręcznego i ortografii, pobudzania wyobraźni i twórczego myślenia w komunikacji z członkami rodzin.

Lista kontrolna dla operatorów instytucji pracujących z dziećmi i młodzieżą

Wszyscy musimy dokładać starań, aby spowolnić rozprzestrzenianie się wirusa.

Ręce należy dokładnie i często myć wodą i mydłem. Warto też stosować środek dezynfekujący.
Przy kasłaniu lub kichaniu należy się zasłaniać, chowając twarz w łokieć, a nie w dłonie.
Należy pamiętać, aby jak najrzadziej dotykać rękami twarzy, np. oczu, ust i nosa, ponieważ są to drogi, którymi wirus wnika do organizmu.
Należy unikać obejmowania się, całowania i przytulania.
Jeżeli pojawią się objawy przeziębienia lub grypy, takie jak kaszel, katar itp., należy unikać bliskiego kontaktu z innymi.
Należy unikać kontaktu z osobami, które przejawiają symptomy przeziębienia lub grypy.

FAQ – Najczęściej zadawane pytania

Czym jest koronawirus? Koronawirus jest rodzajem wirusa mogącym wywoływać chorobę, zwłaszcza u osób o słabej odporności. Krakkafréttir przygotował ciekawy materiał o wirusie.
Jaką chorobę wywołuje ten wirus? Koronawirus powoduje chorobę bardzo podobną pod względem objawów do zwykłego przeziębienia. Należą do nich: kaszel, gorączka i ból kości. Wirus może powodować także poważniejszą chorobę, taką jak zapalenie płuc. W razie podejrzenia zakażenia najlepiej zadzwonić po poradę do ośrodka zdrowia lub skorzystać z czatu dostępnego na Heilsuvera.is.
Czy koronawirus jest niebezpieczny? Tylko nieliczne osoby zarażone przechodzą chorobę ciężko, ale każdy zakażony podlega obowiązkowej kontroli.
Czy mogę zarazić się koronawirusem? Możesz się zarazić w przypadku bliskiego kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem.

Dzieci na kwarantannie – instrukcje i porady dla rodziców/opiekunów

Dzieci o szczególnych potrzebach opiekuńczych na kwarantannie – instrukcje dla rodziców/opiekunów

Szpital Dziecięcy Hringur wydał poradnik dotyczący dzieci i młodzieży.

Rzecznik Praw Dziecka zebrał informacje dotyczące koronawirusa (choroby COVID-19) dla dzieci i młodzieży.

Szczegółowe informacje dla rodziców i dzieci można znaleźć na stronie internetowej Departamentu Zdrowia.

Przedszkola i dzieci Instrukcje przygotowane przez Departament Zdrowia. Ilustracje: Stefanía Emilsdóttir

Ponadto Krajowe Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną przygotowało czytelne informacje o koronawirusie.

Cześć, jestem Korona – materiały dla dzieci.

My Hero is You to książka dla dzieci dotycząca światowej pandemii przygotowana przez ekspertów. Książka jest w języku angielskim.

Related content