Rejestrację wstępną

Dzieci na kwarantannie

Zaczęłyobowiązywać nowe zasady, a strona zostanie zaktualizowana niezwłocznie pootrzymaniu tłumaczenia. Zasady obowiązujące w Islandii.

Należy pamiętać, że objęcie kogoś kwarantanną następuje, ponieważ dana osoba mogła zakazić się COVID-19, a celem kwarantanny jest ochrona przed zakażeniem kolejnych osób.

Te same zasady odbywania kwarantanny obowiązują wszystkich, w tym dzieci. Są one następujące:

Zostań w domu i przebywaj w tym samym miejscu przez cały czas.
Nie chodź do szkoły ani nie przebywaj wśród innych osób.
Nie przyjmuj gości.
Ogranicz kontakty z innymi domownikami, stosownie do dojrzałości i wieku.
Wykonaj test i poddaj się izolacji w przypadku zaobserwowania u siebie jakichkolwiek objawów.

Rodzice dzieci na kwarantannie:

Nie muszą poddawać się kwarantannie ani testom, chyba że również mieli kontakt z osobą zakażoną.
Mogą chodzić do szkoły i/lub pracować poza domem.
Mogą posługiwać się zaświadczeniem o kwarantannie wydanym dla dziecka.
Jeśli dziecko jest zakażone wirusem, oni również są narażeni i muszą wówczas poddać się kwarantannie.

Warto:

Ograniczyć liczbę domowników mających kontakt z dzieckiem.
Dopilnować, aby dziecko przebywało tylko w towarzystwie jednej osoby, jeśli nie jest ono jeszcze na tyle dojrzałe, aby można było pozostawić je bez opieki.
Brać pod uwagę, jak będzie należało zorganizować życie w domu, jeśli u dziecka podczas testów zostanie zdiagnozowany COVID-19.
Powiadomić pracodawców o kwarantannie dziecka i skonsultować z nimi swoją obecność w pracy.

Kwarantanna kończy się testem wykonanym 5 dni po kontakcie z osobą zakażoną. Rejestrowanie dziecka na test nie jest konieczne; zaproszenie i kod kreskowy zostają automatycznie wysłane na numer telefonu rodziców w oparciu o rejestrację dokonaną przez zespół śledzący.

Jeśli u dziecka objętego kwarantanną (lub u innego domownika) wystąpią objawy zakażenia COVID-19, osoba ta powinna wykonać test PCR i poddać się izolacji w oczekiwaniu na wyniki. Pozostali domownicy muszą natychmiast poddać się kwarantanniei czekać na wyniki testu. Jeśli dziecko jest zakażone, wszyscy domownicy muszą zostać objęci kwarantanną zgodnie ze wskazówkami Głównego Epidemiologa. Zakażona osoba pozostaje wówczas w izolacji pod nadzorem oddziału ambulatoryjnego COVID-19. W związku z tym zaleca się ograniczenie kontaktu z osobami objętymi kwarantanną do niezbędnego minimum i wcześniejsze przygotowanie się na taki scenariusz.

Linki do przydatnych instrukcji na stronie islandzkiego Departamentu Zdrowia:

Dzieci na kwarantannie – instrukcje i porady dla opiekunów.

Instrukcja dla opiekunów dzieci o szczególnych potrzebach opiekuńczych na kwarantannie.

Instrukcja dla osób na kwarantannie domowej.

Wskazówki dotyczące pomieszczeń do odbywania kwarantanny.

Zaświadczenie w sprawie kwarantanny lub potwierdzonego przypadku COVID-19.

Powiązana zawartość