DZIECI I MŁODZIEŻ

Dzieciom i młodymludziom nie grozi ryzyko rozwinięcia się ciężkiego zakażenia nowymkoronawirusem (COVID-19) i niewiele jest danych o poważnych zachorowaniach wtej grupie wywołanych przez ten wirus. Jeżeli dzieci lub młodzi ludzie zostanązakażeni, u większości z nich objawy będą łagodne.  Szpital Dziecięcy Hringurinn podał zestawporad dotyczących wirusa, skierowanych do dzieci i młodzieży.

Dzieci i młodzież powinny zawsze myć ręce przed spotkaniem z przyjaciółmi i po powrocie do domu.
Rodziny są zachęcane do korzystania z tej techniki w celu utrzymania dobrych relacji z bliskimi, którzy są w grupie zwiększonego ryzyka z powodu zakażeń COVID-19, tzn. osobami starszymi i osobami z chorobami współistniejącymi.
Jeśli chodzi o komunikację z naszymi bliskimi możesz również skorzystać z okazji i  nauczyć dzieci, jak pisać listy, ćwiczyć pisanie i pisownię, pobudzić ich wyobraźnię  i aktywować myślenie w trudnych rozwiązania sytuacjach.


Odpowiedzi naczęsto zadawane pytania:

Czym jest koronawirus? Koronawirus jestrodzajem wirusa mogącym wywoływać chorobę, zwłaszcza u osób, które nie czująsię dobrze lub już na coś chorują. Krakkafréttir utworzył sekcjęinformacyjną na temat wirusa.
Jaką chorobę wywołuje? Koronawiruspowoduje chorobę bardzo podobną pod względem objawów do zwykłego przeziębienia.Należą do nich: kaszel, gorączka i ból kości. Wirus może powodować poważniejsząchorobę, taką jak zapalenie płuc. Osoby przekonane o tym, że zachorowały,prosimy o kontakt z infolinią pod numerem 1700 (+354 544 4113 wprzypadku połączeń zagranicznych) lub kontakt telefoniczny ze swojąprzychodnią.
Czy koronawirus jest niebezpieczny? W bardzo rzadkichprzypadkach osoby zarażone wirusem ciężko zachorowały, jednak każdy chorywymaga monitorowania. Większość osób wraca do zdrowia, a duża liczba przechodzizakażenie bardzo lekko.
Czy możliwe jest, abym sam zachorował? Każdy, ktoprzebywał w pobliżu osoby zakażonej wirusem COVID-19 lub kto dotknął osobychorej, spał z nią w jednym łóżku lub pozostawał z nią w tym samympomieszczeniu, może zachorować.

Wszyscy możemy przyczynić się do spowolnieniarozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 poprzez przestrzeganie następującychzasad:

Należy często myć ręce wodą i mydłem przez co najmniej20 sekund. Zaleca się także stosowanie środka dezynfekującego do rąksporządzonego na bazie alkoholu.
Podczas kaszlu i kichania należy ułożyć nos i usta wzgięciu łokcia lub zasłonić je chusteczką, którą trzeba następnie niezwłoczniewyrzucić.
Należy pamiętać, aby nie dotykać dłońmi twarzy,zwłaszcza oczu, ust i nosa. Są to części ciała, przez które wirus wnika doorganizmu.
Należy unikać obejmowania się, całowania i przytulania— zamiast tego wystarczy uśmiech.
Trzeba dbać o siebie ipostępować ostrożnie w kontaktach z innymi, którzy mogą być bardziej narażenina zakażenie.

Rząd Islandii, lekarze, policja iCzerwony Krzyż, a także wiele innych służb i osób pracują wspólnie nad tym, abyjak najmniej osób zaraziło się wirusem w Islandii oraz aby ci, których todotknęło, uzyskali możliwie najlepszą opiekę medyczną.

Related content