Dzialania na Islanii

Cele i działaniawładz

Środki podjęte przez islandzkie władze państwowe od początku miały jasny cel: zapewnienie niezbędnej infrastruktury – ze szczególnym uwzględnieniem systemu opieki zdrowotnej – która wytrzyma obciążenie, jakie choroba wywoła w Islandii.

W tym kontekście należy zaznaczyć, że wirusem może zarazić się każdy, jednak u olbrzymiej większości osób choroba będzie przebiegać łagodnie lub bezobjawowo. Najbardziej narażone na ciężkie zachorowanie są osoby starsze i te cierpiące na choroby współistniejące. Aby ochronić te grupy, musimy połączyć siły, aby spowolnić rozprzestrzenianie się wirusa, a tym samym zapewnić, aby szczególnie narażone osoby miały w razie potrzeby łatwy dostęp do efektywnych i skutecznych usług opieki zdrowotnej.

Na początku celem było rozłożenie obciążenia na dłuższy czas, aby umożliwić islandzkim placówkom służby zdrowia zapewnienie wszystkim jak najlepszej opieki.

Informacje w prostym języku o korona-wirusie

Islandia podjęła decyzję o przeprowadzeniu szeroko rozpowszechnionych operacji przesiewowych

N a Islandii pobrano dużą ilość próbek na chorobę COVID-19 z proporcjonalnie większą liczbą mieszkańców niż w jakimkolwiek innym państwie. Zapewniło to cenny wgląd w zachowanie wirusa.

Najnowsze informacje statystyczne można znaleźć na stronie.

Główne podjęte kroki:

Obszar ryzyka określony wcześnie.
Wszystkie osoby pochodzące z obszarów wysokiego ryzyka poddano kwarantannie.
Duży nacisk na przeprowadzenie badań przesiewowych.
Śledzenie wszystkich infekcji w miarę możliwości.
Wszyscy, którzy mieli kontakt z zarażonymi, zostali poddani kwarantannie.
Zakaz masowych spotkań.
Szkoły wyższe i uniwersytety zostały zamknięte, a funkcjonowanie przedszkoli i szkół podstawowych z ograniczeniami.
Duży nacisk kładzie się na kształcenie i przekazywanie informacji społeczeństwu.
Witryna Covid.is publikuje informacje i edukację w dziewięciu językach, a codzienne konferencje prasowe są prowadzone przez Głównego Epidemiologa i Sztab Ochrony Ludności, który jest transmitowany bezpośrednio w największych mediach w kraju.

Cele i działania władz

W dniu 6 marca główny epidemiolog Islandii oraz Narodowy Komisarz Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego Islandzkiej Policji ogłosili najwyższy poziom gotowości alarmowej – fazę zagrożenia – na skutek wybuchu epidemii nowego koronawirusa, który wywołuje chorobę COVID-19. Odbyło się to zgodnie z planem działania na wypadek pandemii grypy.  Wspomniane środki odnoszą się głównie do najważniejszych instytucji i spółek w Islandii, aby podjęły one działania niezbędne do walki z realnym zagrożeniem wynikającym z COVID-19. Wszelkie działania podejmowane podczas epidemii mają w różnym stopniu wpływ na codzienne życie ludzi. Władze wdrażają zatem środki, które już wcześniej okazały się skuteczne. Skupiamy się na skutecznych rozwiązaniach zweryfikowanych naukowo, jak choćby kwarantanna we własnym domu (samokwarantanna), izolowanie zakażonych osób, wczesne diagnozowanie zakażeń oraz skuteczne podawanie informacji do wiadomości publicznej. Ogłoszono zakaz zgromadzeń z udziałem więcej niż 100 osób, a od 24 marca wprowadzono ostrzejsze ograniczenie w postaci zakazu zgromadzeń powyżej 20 osób.

Założeniem tych działań jest osiągnięcie ogólnospołecznego konsensusu: chodzi o to, abyśmy wszyscy zgodzili się przestrzegać zaleceń ekspertów i razem uczestniczyć w podejmowanych staraniach. Choroby zakaźne wpływają nie tylko na zdrowie pojedynczych osób, ale też na dobrobyt całej społeczności.

Departament Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego publikuje raport każdego dnia roboczego.

Chronologia:  

25 sierpnia Z dniem 28 sierpnia wchodzi w życie nowy komunikat Ministerstwa Zdrowia dotyczący ograniczenia zgromadzeń w związku z pandemią COVID-19. Obowiązuje do 10 września. Najważniejsze poprawki związane są z zasadą zachowania 2-metrowego dystansu, zgodnie z którą osoby prawne są teraz odpowiedzialne za zapewnienie 2-metrowej odległości pomiędzy osobami niepozostającymi ze sobą w bliskich relacjach. Podczas prób sztuk scenicznych i kręcenia filmów kontakt będzie dozwolony.

20 sierpnia Odbyło się spotkanie konsultacyjne „Życie z wirusem” poświęcone dalszym długofalowym środkom w związku z pandemią COVID-19. Spotkanie można obejrzeć tutaj: https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2020/08/19/Ad-lifa-med-veirunni-dagskra-samradsfundar-20.-agust

14 sierpnia Złagodzono zasady dystansu społecznego dotyczące szkół i sportów. W szkołach średnich i na uczelniach wyższych dopuszczono odległość 1 metra między osobami bez maseczek. Zasada zachowania 1-metrowej odległości dotyczy również dorosłych pracowników przedszkoli i szkół podstawowych. Podczas treningów i zawodów kontakt między zawodnikami jest dozwolony. W pozostałych przypadkach obowiązuje zasada zachowania 2-metrowego dystansu. W sytuacjach wymuszających mniejszą odległość między osobami, np. w publicznym transporcie zbiorowym, należy nosić maseczki. Wciąż obowiązuje limit 100 osób dorosłych biorących udział w zgromadzeniu.

7 sierpnia 17 zakażeń w kraju – największa dzienna liczba zachorowań na COVID-19 od 9 kwietnia.

30 lipca   Wprowadzono dalsze ograniczenia dotyczące zgromadzeń (maksymalnie 100 osób w jednym miejscu) i ponownie ustalono zasadę dwóch metrów odległości. Osoby podróżujące do Islandii z obszarów wysokiego ryzyka i przebywające w Islandii dłużej niż 10 dni muszą poddać się dwóm testom. Czytaj więcej

15 czerwca   pasażerowie przybywający do kraju w dniu 15 czerwca 2020 r. i później będą mieli możliwość poddania się testom na COVID-19 zamiast spędzania 14 dni w kwarantannie. Dzieci urodzone w 2005 r. i później nie muszą być poddawiani testom ani kwarantannie. Pobieranie próbek do testów będzie oferowane na lotnisku w Keflaviku oraz w przypadku przylotów na inne międzynarodowe lotniska i porty. Pasażerowie są również zobowiązani do wypełnienia formularzy przedprzyjazdowych, przestrzegania zasad higieny i zachęcani do pobrania aplikacji Monitorującej C-19. Jednocześnie nastąpiło dalsze złagodzenie zakazu masowych zbiorowisk. Liczba osób wzrasta z 200 na 500, a ograniczenia dotyczące liczby gości na basenach i centrach fitness zostały całkowicie zniesione.

18 maja   Baseny ikąpieliska zostaną otwarte z następującymi ograniczeniami zawartymi wpozwoleniu na prowadzenie działalności, maksymalna dozwolona liczbaodwiedzających nigdy nie powinna przekraczać połowy liczby dozwolonej zawartejw pozwoleniu.

15 maja   Ograniczenia dotyczące podróży, które weszły w życie 20 marca, zostanąprzedłużone do 15 czerwca 2020 r. Zakres ograniczeń dotyczących podróżypozostaje niezmieniony, a cudzoziemcy niebędący obywatelami EOG ani EFTA mogąnadal wjeżdżać do kraju, chyba że wykażą, że ich podróż wynika z pilnych spraw.

4 maja   Złagodzenie ograniczeń dotyczących spotkań i nauki w szkole. Ograniczenia zgromadzeń masowych wynoszą od 20 do 50 osób, przedszkola i szkoły podstawowe zostaną otwarte, a także zajęcia sportowe i młodzieżowe można prowadzić bez ograniczeń. Szkoły średnie i uniwersytety mogą na nowo zostać otwarte.

21 kwietnia   Ogłoszenie ograniczeń dotyczących zgromadzeń i nauki obowiązujących od 4 maja. Zakaz ograniczeń masowych obejmuje od 20 do 50 osób, przedszkola i szkoły podstawowe zostaną otwarte, a także zajęcia sportowe i młodzieżowe bez ograniczeń. Mogą zostać otwarte szkoły średnie i uniwersytety.

24 kwietnia   Zmiana zasad kwarantanny. Każdy, kto przyjeżdża do kraju, zobowiązany jest do poddania się kwarantannie przez 14 dni od przybycia. Jednocześnie wprowadzono przejściową kontrolę granic wewnętrznych. Zasady obowiązują do 15 maja.

3 kwietnia   Minister zdrowia przedłużaokres zamknięcia szkół i zakaz gromadzenia się, przesuwając termin jegozakończenia z 13 kwietnia na 4 maja.

2 kwietnia   Udostępnienie aplikacji dośledzenia przypadków zakażeń Rakning C-19 do pobierania w sklepach AppStore i Google Play w celu wsparcia pracy 50-osobowej jednostki ds. śledzeniazakażeń.

31 marca   Islandia dołącza domiędzynarodowej umowy umożliwiającej wspólne kupowanie przez kraje europejskieróżnego rodzaju sprzętu na potrzeby służby zdrowia.

27 marca   Prokurator Generalnywydaje zgodę na nakładanie kar za naruszenie zasad dotyczących kwarantanny iizolacji.

24 marca   Szpital Generalnyinformuje o zgonie pierwszego pacjenta z rozpoznaniem COVID-19.

22 marca   Minister zdrowia ogłaszadalsze restrykcje ograniczające możliwość gromadzenia się do maksymalnie 20osób. Kluby sportowe, salony fryzjerskie i tym podobne zostają zamknięte.

19 marca   Wyniki badań przesiewowychwskazują na niewielką liczbę zakażeń wśród ogółu społeczeństwa.

15 marca   Wyniki badań przesiewowych wskazują naniewielką liczbę zakażeń wśród ogółu społeczeństwa.

14 marca   Władze Islandii odradzająobywatelom podróżowanie, a Islandczyków będących w podróży zachęcają doprzyspieszenia powrotu do kraju.

13 marca   Pierwsze przypadkizakażeń, których źródła nie udało się ustalić – wprowadzenie zakazu zgromadzeńz udziałem powyżej 100 osób. Rozpoczęcie badań przesiewowych na obecność wirusawywołującego COVID-19 wśród ogółu społeczeństwa. Działalność przedszkoli, szkółpodstawowych i średnich oraz uczelni wyższych zostaje ograniczona.

6 marca   Potwierdzenie pierwszychdwóch zakażeń w Islandii, pochodzących od zakażonych osób, które ostatniopodróżowały do północnych Włoch. Podwyższenie poziomu gotowości do fazyzagrożenia.

28 lutego   Potwierdzenie pierwszegoprzypadku COVID-19 w Islandii.

27 lutego   Pierwsza z codziennychkonferencji prasowych z udziałem Głównego Epidemiologa, ministra zdrowia orazszefa Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego.

3 lutego   Islandia wcześniej niżinne kraje określa obszary wysokiego ryzyka, w tym północne Włochy i Tyrol,wprowadzając bardziej rygorystyczne środki w postaci wymogu 14-dniowejkwarantanny dla wszystkich mieszkańców powracających z tych obszarów.

31 stycznia   Spotkanie w siedzibie RadyBezpieczeństwa Narodowego z ministrem zdrowia i Głównym Epidemiologiem.Uruchomiono Centrum Koordynacji Departamentu Ochrony Cywilnej i ZarządzaniaKryzysowego.

30 stycznia   Światowa OrganizacjaZdrowia (WHO) ogłasza międzynarodowy stan zagrożenia.

29 stycznia   Główny Epidemiolog odradzaniepotrzebne podróże do Chin i zaleca, aby osoby przybywające z tego krajupoddawały się 14-dniowej kwarantannie.

27 stycznia   Ogłoszenie stanuniepewności ze względu na wybuch epidemii koronawirusa w chińskiej prowincjiWuhan.

COVID-19 - co to jest?


Koronawirusy należa do dużej rodzina, które powodują różnorodne choroby ludzi i zwierząt. Wiadomo, jest że jedne powodują przeziębienia, a inne koronawirusy  mogą również powodować ciężkie zapalenie płuc. Wcześniej znane choroby powodowane przez koronawirusa to zakażone SARS z Chin w latach 2002–2003, a MERS na Bliskim Wschodzie od 2012 r. SARS i MERS były mniej zaraźliwe niż grypa, ale spowodowały epidemie w niektórych rejonach i szpitalach. Śmiertelność z powodu zakażeń SARS i MERS była również znacznie wyższa niż w przypadku grypy lub COVID-19.
Powstało wideo wyjaśniające, czym jest COVID-19.

Related content