Rejestrację wstępną

Co to izolacja

Izolacja dotyczy osób, u których potwierdzono COVID-19. W takim przypadku należy przestrzegać zasad dotyczących izolacji domowej i pozostawać w domu lub w miejscu wyznaczonym przez Departament Obrony Cywilnej oraz ośrodek zdrowia w każdej lokalizacji. W czasie izolacji pracownicy systemu opieki zdrowotnej będą z Tobą w stałym kontakcie. W izolacji może przebywać wspólnie więcej osób, u których rozpoznano COVID-19. Szpital Uniwersytecki Landspítali wydał porady dla osób przebywających w izolacji.

Izolacja jest bardziej rygorystyczna niż kwarantanna. W związku z tym osoby przebywające w izolacji zobowiązane są do przestrzegania surowszych zasad niż osoby poddane kwarantannie. Wyłącznie Odział Covid-owy Landspítala zwalnia z izolacji. Test PCR nie jest wymagany pod koniec izolacji. Wiadomości o zakończeniu izolacji otrzymuje się automatycznie.

Czas trwania izolacji

Izolacja trwa 7 dni od momentu uzyskania pozytywnego wyniku testu PCR (pozytywny wynik szybkiego testu antygenowego musi być zawsze potwierdzony testem PCR). Ten moment liczy się jako dzień 0. Lekarze oddziału ambulatoryjnego mogą wydłużyć okres izolacji w zależności od oceny stanu zdrowia.

Przykład:

Jeżeli w poniedziałek uzyskano pozytywny wynik testu PCR wówczas, izolacja trwa pełne 7 dni i kończy się w następnym tygodniu o północy w poniedziałek.

Osoby w izolacji:

Nie mogą opuszczać domu.
Muszą pozostawać całkowicie odizolowane od pozostałych osób.
Nie mogą widywać się z rodziną ani znajomymi.
Nie mogą chodzić do pracy.
Nie mogą wychodzić na spacery.
Nie mogą korzystać z transportu publicznego.
Mogą korzystać z opieki zdrowotnej, ale najpierw muszą skontaktować się z ośrodkiem zdrowia.
W nagłych przypadkach należy dzwonić pod numer 112.

Zakończenie izolacji

Aby zmniejszyć ryzyko zarażenia, należy przestrzegać następującej instrukcji:

Umyć dom, czyli m.in. podłogę, stół, krzesła, krany, zlewy, toalety i klamki, wodą i mydłem.
Wyczyścić wszystkie płaszczyzny i przedmioty, które są regularnie dotykane, takie jak telefony, piloty i kosmetyki.
Wyprać wszystkie używane ubrania i inne przedmioty, jak np. ręczniki i pościel.
Brać prysznic i zakładać czyste ubrania po sprzątaniu i przed wyjściem z domu.
Unikać bliskiego kontaktu z innymi ludźmi przez następne dwa tygodnie. Nadal dokładnie myć ręce i korzystać ze środków odkażających oraz maseczek, jak wynika z instrukcji na covid.is. Należy zachować szczególną ostrożność w kontaktach z osobami z grup ryzyka, jak np. z osobami starszymi, z osobami chorymi przewlekle lub z niemowlętami.

Przypadki szczególne

Wspólnie mieszkające osoby przebywające w izolacji: Gdy pierwsza osoba z grupy wyzdrowieje, może zostać zwolniona z izolacji (zgodnie z objaśnieniami podanymi powyżej) pod warunkiem, że pozostałe osoby pozostaną w izolacji. Ważne jest, aby zwolniona z izolacji osoba dokładnie się umyła przed wyjściem z domu. Ponadto należy dopilnować, aby odzież i inne rzeczy zabrane z domu nie były skażone ani dotykane przez osoby, które pozostają w izolacji. Ważne jest, aby przed zniesieniem obowiązku izolacji osoby przebywające w gospodarstwie domowym dokładnie się umyły i posprzątały cały dom. Wspólnie mieszkające osoby to wszystkie osoby, w tym dzieci, pozostające w tym samym gospodarstwie domowym.

Jeśli pozostali członkowie gospodarstwa domowego wolą nie opuszczać miejsca zamieszkania, mogą przebywać na kwarantannie w tym samym miejscu. W takim przypadku muszą maksymalnie ograniczyć kontakt z osobą w izolacji. Jeżeli zachoruje więcej osób, okres kwarantanny dla pozostałych członków gospodarstwa domowego powinien zostać wydłużony.

Kwarantanna odbywana w domu, w którym przebywa osoba w izolacji kończy się wraz z uzyskaniem negatywnego wyniku testu po zniesieniu izolacji. Członkowie gospodarstwa domowego mogą spodziewać się, że kwarantanna potrwa o jeden dzień dłużej niż izolacja. Istnieje możliwość skrócenia kwarantanny, ale by spełnić warunki umożliwiające skrócenie jej do 5 dni, konieczna jest pełna separacja osoby w izolacji od osoby objętej kwarantanną.

Pracownicy systemu opieki zdrowotnej: Pracowników systemu opieki zdrowotnej obowiązują te same zasady, co wszystkich. Należy jednak wziąć pod uwagę zadania wykonywane przez poszczególne osoby po powrocie do pracy (grupy ryzyka). Lekarz i przełożony oceniają sytuację indywidualnie.

Przystępne informacje na temat koronawirusa można znaleźć tutaj. Informacje zostały opracowane przez Krajowe Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Powiązana zawartość