CO OZNACZA ZAKAZ MASOWYCH ZGROMADZEŃ

Najnowsze informacje

Obecne ograniczenia dotyczące zakazu masowych zgromadzeń obejmują okres od 4 maja 2020r. (od godz. 00:00) do 1 czerwca 2020r. (do godz. 23:59).

Ograniczenia te będą podlegały ciągłej ocenie, aby w razie potrzeby można je było zmniejszyć lub przedłużyć, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Zakaz ten obowiązuje cały kraj.

Zakaz obejmie zorganizowane wydarzenia, w których gromadzi się ponad 50 osób. Ponadto należy zapewnić odległość co najmniej dwóch metrów we wszystkich kontaktach międzyludzkich.

Wydarzenia objęte zakazem obejmują na przykład:

Konferencje, fora, spotkania, zloty i podobne wydarzenia.
Rozrywka, taka jak koncerty, spektakle, kina, wydarzenia sportowe i imprezy prywatne.
wszelkiego rodzaju praktyki religijne, np. pogrzeby, wesela, bierzmowania i inne zgromadzenia religijne.
Inne podobne wydarzenia z udziałem 50 osób lub więcej osób.

Informacje w prostym języku o korona-wirusie

Następujące instytucje i usługi są zabronione i będą zamknięte od 4 maja do 1 czerwca:

Kluby nocne, puby, kasyna, miejsca przeznaczone do gier na automatach. Dozwolone jest  jednak korzystanie z gier na automatach pod warunkiem przestrzegania środków ostrożności: mycie maszyn po każdym użytkowniku, pilnowanie ograniczenia co do 50 osób w pomieszczeniu i zasady 2 metrów.
Centra fitness będą nadal zamknięte, ale uprawianie ćwiczeń na zewnątrz jest dozwolone. Nie więcej niż 7 osób razem w grupie. Korzystanie z przymierzalni i prysznicy w centrach fitness będzie nadal zabronione.

Dozwolone są następujące działania:

Baseny ikąpieliska mogą zostać otwarte, ale z ograniczeniami. Dzieci urodzone w roku 2015 i później nie są wliczane w ilość osób przebywającym na terenie basenu.Należy pamiętać regułę zachowania 2 metrów odległości.
Opieka zdrowotna, tj. wizyta u lekarza, usługi dentystyczne lub wizyta u fizjoterapeutów.
Zostały wydane instrukcje dla fizjoterapeutów i innych tego typu usług.
Salony fryzjerskie, salony kosmetyczne, salony masażu, muzea i inne tego typu usług.
Zostały wydane instrukcje dla salonów fryzjerskich, salonów masażu, okulistów i innych tego typu usług, które mają bliskość w klientami.

Zorganizowane zajęcia sportowe

Nie ma żadnych ograniczeń dotyczących zajęć sportowych dla dzieci w przedszkolu lub w szkole podstawowej. Mecze sportowe dla dzieci są dozwolone, ale bez widzów. Zalecane jest, aby przestrzegać środków ostrożności: mycie rąk i zasady 2 metrów.

Zorganizowane ćwiczenia i mecze sportowe dla osób dorosłych, ćwiczenia w szkołach średnich i uniwersytetach są dozwolone z następującymi ograniczeniami:

Ćwiczenia na zewnątrz może wykonywać nie więcej niż siedem osób jednocześnie.
Ćwiczenia wewnątrz są ograniczone do maksymalnie czterech osób przebywających w jednym miejscu. W czasie ćwiczeń należy zachować odległość 2 metrów między osobami.
Korzystanie z przymierzalni i prysznica jest nadal zabronione.

- Zawody sportowe dla osób dorosłych zostały zabronione, z wyjątkiem takich, podczas których zostanie utrzymana zasada w zachowaniu dystansu co najmniej 2 metrów od innych osób. Zawody odbywają się bez widzów.    

Nauka pływania dla osób dorosłych mogą się odbyć, ale nie więcej niż dla 7 osób jednocześnie. Korzystanie z prysznica i przebieralni jest dozwolone.

Zalecane jest, aby przestrzegać środków ostrożności takich jak mycie rąk.

Wszystkie wyjątki i zwolnienia dotyczące kwarantanny i ograniczenia zakazu masowych zgromadzeń pozostają bez zmian.

Zwolnienia z kwarantanny będą przyznawane wyłącznie w celu działań ratujących życie, w odniesieniu do wykonywanego zawodu, będącego społecznie niezastąpionym organem infrastruktury państwowej. Obejmuje to opiekę zdrowotną, transport medyczny, organy ścigania, straż pożarną, transport, przekaźników energii elektrycznej i telekomunikacji.

Sklepy spożywcze i apteki

W sklepach spożywczych i aptekach może przebywać jednocześnie maksymalnie 100 osób, pod warunkiem, że zostaną zapewnione 2 metry odległości między osobami. Ponadto supermarkety o powierzchni przekraczającej 1000 metrów kwadratowych mogą dodatkowo wpuścić jednego klienta na każde 10 metrów kwadratowych na powierzchni przekraczającej 1000 metrów kwadratowych, przy maksymalnie liczbie łącznej 200 klientów.

Co ze szkołą?

Przedszkola i szkoły podstawowe będą działać jakzwykle, bez żadnych ograniczeń dotyczących wielkości grup, lub odległościmiędzy uczniami.

Domy rozrywki i domykultury mogą być otwarte.

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły nie mogą gromadzićsię w ilości ponad 50 osób w jednym pomieszczeniu.

Szkoły średnie i uniwersytety nie mogą prowadzić zajęćw salach, gdzie znajduje się więcej niż 50 osób.

Zalecane jest przestrzeganie środków ostrożności, takichjak mycie rąk i dezynfekcja.

Ograniczenia te będą podlegały ciągłej ocenie, aby wrazie potrzeby można je było zmniejszyć lub przedłużyć, jeżeli zajdzie takapotrzeba.

Ograniczenia dotyczące szkół średnich i uniwersytetów,to nie więcej niż 50 osób w pomieszczeniu i zasada 2 metrów. Co do uprawiania sportu, to jestograniczenie takie, jak wyżej było napisane. Zalecane jest, żeby przestrzegaćśrodków ostrożności, takich jak mycie rąk i dezynfekcja.

Ograniczenia te będą podlegały ciągłej ocenie, aby w razie potrzeby można je było zmniejszyć lub przedłużyć, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

Czego nie obejmuje zakaz masowych zbiorowisk?

Zakaz nie obejmuje międzynarodowych lotnisk lub portów, samolotów lub statków. Zalecane są silne środki przeciwdrobnoustrojowe, a organy odpowiedzialne za prowadzenie działalności podejmują wszelkie możliwe środki, aby ograniczyć możliwość rozpowszechnienia się infekcji.

Kiedy kończy się zakaz masowych zbiorowisk?

Zakaz obowiązuje do 4 maja, ale jego długość zostanie rozpatrzona ponownie w razie potrzeby.

Related content