Obowiązujące ograniczenia dotyczące zgromadzeń

Rozporządzenie dotyczące ograniczeń w organizowaniu zgromadzeń w czasie pandemii weszło w życie z dniem 18 listopada 2020 r. i obowiązuje do 1 grudnia 2020 r. włącznie.

Rozporządzenie nie dotyczy międzynarodowych lotnisk i portów ani też samolotów i statków kursujących między krajami oraz statków rybackich. Rozporządzenie nie dotyczy także instytucji opieki zdrowotnej, domów opieki i podobnych placówek. Instytucje te zobowiązane są do określenia specjalnych zasad dotyczących zapobiegania zakażeniom.

Zajęć szkolnych dotyczy specjalne rozporządzenie, które weszło w życie 18 listopada i obowiązuje do 1 grudnia 2020 roku włącznie.

Najważniejsze obowiązujące restrykcje

Zasadniczo obowiązuje ograniczenie wielkości zgromadzeń do 10 osób.
– W pogrzebie może wziąć udział 30 osób, a w stypie – 10 osób.
– W aptekach i sklepach spożywczych może znajdować się maksymalnie 50–100 osób.
– Ograniczenie do 10 osób nie dotyczy osób mieszkających w tym samym gospodarstwie domowym.
Zajęcia sportowe dla osób urodzonych w 2005 roku lubi wcześniej nie są dozwolone (w ramach i poza ÍSÍ)
Zabrania się przedstawień teatralnych.
Siłownie pozostają zamknięte.
Baseny pozostają zamknięte.
Puby, lokale rozrywkowe, salony gier i automaty do gier pozostają zamknięte.
Restauracje posiadające licencję na sprzedaż alkoholu mogą być otwarte codziennie do godziny 21.00.
Należy nosić maseczki w miejscach, gdzie nie ma możliwości zachowania dystansu 2 metrów między osobami, które nie są sobie bliskie.

Obowiązujące ograniczenia dotyczące zgromadzeń

Ograniczenie dotyczące liczby osób.

W jednym miejscu publicznym lub prywatnym może przebywać równocześnie maksymalnie 10 osób. To ograniczenie nie dotyczy osób mieszkających w tym samym gospodarstwie domowym.

W aptekach i sklepach spożywczych o powierzchni poniżej 1000 m2 może znajdować się do 50 klientów, pod warunkiem, że jest możliwe zachowanie dystansu 2 metrów. Na każde 10 m2 powierzchni powyżej 1000 m2 może przypadać jeden dodatkowy klient. Łączna liczba nie może przekroczyć 100 klientów.

W pogrzebach może brać udział maksymalnie 30 osób, natomiast w przypadku styp ma zastosowanie ogólne ograniczenie do 10 osób.

Ograniczenia dotyczące liczby osób nie dotyczą transportu publicznego, podróży autokarem, lotów krajowych, promów pasażerskich ani pracy jednostek reagowania, takich jak policja, straż pożarna, asystenci ds. ochrony ludności i pracownicy służby zdrowia. Ponadto przepisy te nie mają zastosowania do prac rządu, Rady Stanu, parlamentu (Alþingi), Rady Bezpieczeństwa Narodowego oraz sądów w przypadku wykonywania władzy sądowniczej.

Dystans społeczny i maseczki

We wszystkich miejscach pracy i przy wszystkich innych czynnościach, takich jak nauczanie, wykłady czy nabożeństwa, należy zapewnić 2 metry odstępu między osobami, które nie są ze sobą blisko związane.

W środkach transportu publicznego, sklepach i lokalach usługowych obowiązuje noszenie maseczek. Maseczki należy również stosować, gdy nie jest możliwe zachowanie 2 metrów odstępu. Dotyczy to między innymi służby zdrowia, lotów krajowych i podróży promem, transportu publicznego, taksówek i autokarów, kursów jazdy i szkoleń lotniczych, a także działalności kulturalnej, salonów fryzjerskich, salonów kosmetycznych, gabinetów masażu, salonów tatuażu, salonów pielęgnacji psów, solariów lub podobnych miejsc czy sytuacji. Maseczki mają zakrywać usta i nos. Z noszenia maseczek zwolnione są osoby, które chorowały na COVID-19 i zakończyły izolację. Ponadto osoby, które nie rozumieją lub nie są wystarczająco dojrzałe, aby prawidłowo nosić maseczkę lub nie są w stanie tego robić z innych powodów, na przykład ze względów zdrowotnych, są zwolnione z obowiązku noszenia maseczki.

Działalność związana ze szczególnym ryzykiem zakażenia

Zabrania się organizowania widowisk i podobnej działalności.

Pływalnie i siłownie są nieczynne.  

Kluby nocne, bary, salony gier i automaty do gier pozostają zamknięte.

Restauracje mogą być otwarte codziennie do godziny 21.00, z zachowaniem limitu do 10 osób oraz obowiązku zachowania odległości 2 metrów pomiędzy niezwiązanymi ze sobą osobami. Dania na wynos mogą być serwowane po godzinie 21.00.  

Zajęcia sportowe dla osób urodzonych w 2004 roku i wcześniej, w tym treningi i zawody, zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz, wymagające bezpośredniego kontaktu lub nie, są niedozwolone.

Zakłady pracy, sklepy, budynki użyteczności publicznej i zakłady usługowe

Należy zapewnić możliwość zachowania odległości 2 metrów między osobami znajdującymi się w tym samym miejscu, przy czym w jednym pomieszczeniu nie może znajdować się więcej niż 10 klientów. Maksymalna liczba pracowników w jednym pomieszczeniu również wynosi 10. Dodatkowo należy zapewnić nieprzemieszczanie się osób między pomieszczeniami.

Powierzchnie często dotykane przez wiele osób, np. klamki i poręcze, należy jak najczęściej dokładnie czyścić i dezynfekować.
Należy zapewnić dostęp do środków dezynfekujących przy wejściach oraz w pobliżu powierzchni dotykanych przez dużą liczbę osób, takich jak ekrany dotykowe, wózki i kasy fiskalne.
Za pomocą oznaczeń i plakatów należy przypominać klientom czy interesantom oraz pracownikom o indywidualnych sposobach zapobiegania zakażeniom za pomocą oznaczeń i plakatów.
W sklepach i lokalach usługowych obowiązuje nakaz noszenia maseczek.

Aktualne ograniczenia dotyczące zajęć szkolnych

Nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ograniczenia zajęć szkolnych ze względu na zaostrzone środki zapobiegania zakażeniom weszło w życie 18 listopada i obowiązuje do 1 grudnia 2020 roku włącznie.

Rodzice dzieci uczęszczających do żłobka lub przedszkola

Maksymalna liczba pracowników na pomieszczenie: 10

Minimalna odległość między pracownikami: 2 metry

Stosowanie maseczek przez pracowników: Tam, gdzie zachowanie odległości 2 metrów miedzy pracownikami nie jest możliwe

Transfer pracowników między grupami: Dozwolony tylko wtedy, gdy wdrożony jest najwyższy poziom kontroli zapobiegania zakażeniom.

Maksymalna liczba dzieci w pomieszczeniu: 50

Minimalna odległość między dziećmi: Brak

Stosowanie maseczek przez pracowników: Brak

Szkoły podstawowe i zajęcia pozalekcyjne

Klasy 1–4:

Maksymalna liczba pracowników w pomieszczeniu: 10

Minimalna odległość między pracownikami: 2 metry

Stosowanie maseczek przez pracowników: Tam, gdzie zachowanie odległości 2 metrów nie jest możliwe

Transfer pracowników między grupami: Dozwolony tylko wtedy, gdy wdrożony jest najwyższy poziom kontroli zapobiegania zakażeniom.

Maksymalna liczba uczniów w pomieszczeniu: 50

Minimalna odległość między uczniami: Brak

Stosowanie maseczek przez uczniów: Brak

Pomieszczenia wspólne (wejście, hol wejściowy, toalety i korytarze): Jeśli stosowane są maseczki, możliwe jest odejście od limitu osób.

Wychowanie fizyczne i szkolne lekcje pływania: Dozwolone

Klasy 5–7:

Maksymalna liczba pracowników w pomieszczeniu: 10

Minimalna odległość między pracownikami: 2 metry

Stosowanie maseczek przez pracowników: Tam, gdzie zachowanie odległości 2 metrów nie jest możliwe

Transfer pracowników między grupami: Dozwolony tylko wtedy, gdy wdrożony jest najwyższy poziom kontroli zapobiegania zakażeniom.

Maksymalna liczba uczniów w pomieszczeniu:  25

Minimalna odległość między uczniami: Brak

Stosowanie maseczek przez uczniów:  Brak

Pomieszczenia wspólne (wejście, hol wejściowy, toalety i korytarze):  Jeśli stosowane są maseczki, możliwe jest odejście od limitu osób.

Wychowanie fizyczne i szkolne lekcje pływania: Dozwolone

Klasy 8–10:

Maksymalna liczba pracowników w pomieszczeniu: 10

Minimalna odległość między pracownikami: 2 metry

Stosowanie maseczek przez pracowników: Tam, gdzie zachowanie odległości 2 metrów nie jest możliwe

Transfer pracowników między grupami: Dozwolony tylko wtedy, gdy wdrożony jest najwyższy poziom kontroli zapobiegania zakażeniom.

Maksymalna liczba uczniów w pomieszczeniu:  25

Minimalna odległość między uczniami: 2 metry

Stosowanie maseczek przez uczniów:  Tam, gdzie zachowanie odległości 2 metrów nie jest możliwe

Pomieszczenia wspólne (wejście, hol wejściowy, toalety i korytarze):  Jeśli stosowane są maseczki, możliwe jest odejście od limitu osób.

Wychowanie fizyczne i szkolne lekcje pływania: Dozwolone

Zajęcia pozaszkolne

Także w trakcie zajęć pozaszkolnych musi obowiązywać taki sam podział uczniów na grupy jak w szkole podstawowej, aby nie dochodziło do mieszania się różnych grup uczniów.

Szkoły średnie

Maksymalna liczba pracowników w pomieszczeniu: 10

Minimalna odległość między pracownikami: 2 metry

Stosowanie maseczek przez pracowników: Tam, gdzie zachowanie odległości 2 metrów nie jest możliwe

Transfer pracowników między grupami: Dozwolony tylko wtedy, gdy wdrożony jest najwyższy poziom kontroli zapobiegania zakażeniom.

Maksymalna liczba uczniów w pomieszczeniu:  25

Minimalna odległość między uczniami: 2 metry

Stosowanie maseczek przez uczniów:  Tam, gdzie zachowanie odległości 2 metrów nie jest możliwe

Pomieszczenia wspólne (wejście, hol wejściowy, toalety i korytarze):  Jeśli stosowane są maseczki, możliwe jest odejście od limitu osób.

Wychowanie fizyczne: Niedozwolone

Uczelnie wyższe

Maksymalna liczba pracowników w pomieszczeniu: 10

Minimalna odległość między pracownikami: 2 metry

Stosowanie maseczek przez pracowników: Tam, gdzie zachowanie odległości 2 metrów miedzy pracownikami nie jest możliwe

Transfer pracowników między grupami: Dozwolony tylko wtedy, gdy wdrożony jest najwyższy poziom kontroli zapobiegania zakażeniom.

Maksymalna liczba uczniów w pomieszczeniu: 10

Minimalna odległość między uczniami: 2 metry

Stosowanie maseczek przez uczniów:  Tam, gdzie zachowanie odległości 2 metrów nie jest możliwe

Pomieszczenia wspólne (wejście, hol wejściowy, toalety i korytarze):  Jeśli stosowane są maseczki, możliwe jest odejście od limitu osób.

Za nieprzestrzeganie zaleceń dotyczących zapobiegania zakażeniom mogą zostać nałożone kary

Kary za wykroczenia związane z nieprzestrzeganiem odległości.

Kary za wykroczenia związane z nieprzestrzeganiem ograniczeń dotyczących zgromadzeń, kwarantanny i izolacji.

Środki ostrożności obowiązujące na granicy

https://www.covid.is/flokkar/ferdalog

Przystępne informacje na temat koronawirusa można znaleźć tutaj. Informacje zostały opracowane przez Krajowe Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Naruszenie zasad dotyczących zapobiegania zakażeniommoże podlegać karze grzywny.

Specjalne postanowienia dotyczące naruszeń ograniczeńzwiązanych z zakazem zgromadzeń, kwarantanną lub izolacją.

Specjalne postanowienia dotyczące naruszeń ograniczeńzwiązanych z zakazem zgromadzeń, kwarantanną lub izolacją.

Related content