การกักกัน

การกักตัวจะใช้เมื่อคุณอาจมีความเป็นไปได้ในการจะติดเชื้อแต่ไม่พบอาการใด ๆ

การแยกกักตัวคือผู้ป่วยมีอาการและติดเชื้อโรค

 

การกักตัวเพื่อเฝ้าระวัง

การกักตัวเพื่อเฝ้าระวัง คือการกักตัวในขณะที่ทำการติดตามการการติดเชื้อ แล้วคุณต้องปฏิบัติตามกฏ

คำแนะนำที่ใช้กับการกักตัวจนกระทั่งจะทราบว่าคุณจำเป็นต้องกักตัวหรือไม่

บางครั้ง บริษัทหรือองค์กรเองก็ตัดสินใจที่จะส่งบุคคลกลับบ้านหากเกิดการติดเชื้อในขณะที่ประเมินสถานการณ์แต่บางครั้งก็ทำตามคำแนะนำของทีมติดตาม ไม่ได้ออกใบรับรองกรณีขาดงานในการกักตัวเพื่อเฝ้าระวัง

กักตัวในบ้าน

สิ่งสำคัญคือต้องปฏิบัติตาม คำแนะนำในการกักตัวที่บ้าน สถานที่กักตัวจะต้องเหมาะสมกับการกักตัว และผู้ที่ถูกกักตัวจะต้องอยู่ที่นั่นตลอดเวลาที่ถูกกักตัวอย่างไรก็ตาม สามารถที่จะพักหนึ่งคืนใกล้กับเขตชายแดน ในสถานที่กักกันที่เหมาะสม ก่อนออกเดินทางไปยังสถานที่พำนักสุดท้ายหลังจากเดินทางมาถึงประเทศไม่อนุญาตให้เดินทางระหว่างที่พักหรือข้ามพื้นที่โดยไม่จำเป็นและเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องรายงานเรื่องนี้ต่อกรมการป้องกันพลเรือนต.ย. ในแชทออนไลน์ covid.is

ที่อยู่อาศัยที่ใช้ในการกักตัวจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดดังสิ่งต่อไปนี้:

·        ห้องเดี่ยวหรือห้องครอบครัวเดี่ยว

·        ห้องน้ำแยกแต่ละห้อง /ยูนิต

·        ต้องมีเตียง /ที่นอนสำหรับแต่ละคนหรือต้องนำมาด้วยตนเอง ห้องครอบครัวต้องมีขนาดใหญ่พอที่จะมีระยะห่าง1 เมตร ระหว่างเตียงนอน

·        ครัวแยกสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับปรุงอาหาร/ รับประทานอาหาร

·        คนอื่น ๆไม่สามารถอยู่ในยูนิต / อพาร์ทเมนต์ / ห้องเดียวกันได้เว้นแต่จะปฏิบัติภายใต้กฎการกักตัวเดียวกัน

ผู้ที่ไม่สามารถเข้าพักในที่พักที่ตรงตามข้อกำหนดข้างต้นจะต้องอยู่ใน

สถานที่กักตัว สำหรับการกักตัวของตน

ขณะทำการกักตัว

·        บุคคลในครัวเรือนที่ไม่ได้เฝ้าระวังการติดเชื้อจะต้องไม่อยู่ในบ้านกับบุคคลที่ถูกกักตัวครอบครัวที่เฝ้าระวังการติดเชื้อในเวลาเดียวกัน สามารถกักตัวร่วมกัน ในที่เดียวกันได้

·        หากบุคคลที่ไม่ได้เฝ้าระวังไม่ต้องการหรือไม่สามารถออกไปจากบ้านได้พวกเขาควรถูกกักตัวร่วมกับคนอื่น ๆ ทำการลงทะเบียนการกักตัวของพวกเขา Mínum síðum ที่เว็บไซต์ heilsuveru.is

·        ไม่อนุญาตให้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ดังนั้นผู้ที่อยู่ในการกักตัวจำเป็นต้องได้รับ ความช่วยเหลือด้านปัจจัยต่างๆฯลฯ

·        หากทั้งบ้านถูกกักตัวเพื่อนหรือญาติสามารถดูแลสิ่งของเครื่องใช้และทิ้งสิ่งของเหล่านั้นไว้หน้าประตูได้แต่ไม่ควรสัมผัสโดยตรงกับบุคคลที่อยู่ในการกักตัว

·        หากมีบริการจัดส่งอาหารถึงบ้านและสิ่งของจำเป็นอื่นๆ ในพื้นที่ก็สามารถใช้บริการระหว่างการกักตัวได้ บุคคลที่อยู่ในการกักตัวควรระบุว่ากำลังทำการกักตัวและสินค้าควรทิ้งไว้ที่ประตูหน้า

 

·        หากผู้ที่อยู่ในการกักตัวมีอาการติดเชื้อโควิด-19 ควรไปตรวจสุ่มตัวอย่าง(อาจใช้รถยนต์ส่วนตัวหรือแท็กซี่และต้องระบุว่าอยู่ในการกักตัว)

คำแนะนำโดยละเอียดเกี่ยวกับการกักตัวที่บ้าน

เด็กที่ถูกกักตัว

หลายคนพบว่ายากที่จะอยู่ห่างจากเพื่อนและญาติเพราะการกักตัวมันยังคงเป็นยากขึ้นสำหรับเด็กโดยเฉพาะเด็กเล็กที่ไม่เข้าใจจุดประสงค์ของสิ่งเหล่านี้อย่างถ่องแท้ต่อมาตรการ

มี แนวทางและคำแนะนำสำหรับผู้ปกครองเด็กเกี่ยวกับกิจกรรมยามว่างขณะทำการกักตัวและวิธีอธิบายการกักตัวให้กับเด็ก ๆนอกจากนี้ยังมีการทำ แนวปฏิบัติสำหรับผู้ปกครองเด็กที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษในการกักตัว

หากคนอื่นในบ้านต้องกักตัวแต่ไม่ใช่คุณ

หากมีคนในบ้านได้รับเฝ้าระวังการติดเชื้อและถูกกักตัวที่บ้านแต่ไม่ใช่คุณจะเป็นที่พึงกระทำอย่างยิ่งว่าคุณไม่ได้อยู่ในสถานที่เดียวกันกับผู้กักตัวหากคุณไม่ต้องการหรือไม่สามารถออกจากบ้าน คุณจะต้องเข้ารับการกักตัวและปฏิบัติตามกฎการกักตัวทั้งหมด จนกว่าผลลัพธ์ที่ได้เป็นลบจากการสุ่มตรวจตัวอย่างและทุกคนในบ้านไม่มีการกักตัวแล้ว

การยืนยัน/ ใบรับรองการกักตัว

 

บุคคลนั้นๆจะต้องลงทะเบียนการกักตัวเพื่อทีจะสามารถออกใบยืนยัน / ใบรับรองการกักตัวได้

พวกเขาจะถูกกักตัวหากเมื่อได้เดินทางมาจากต่างประเทศหรือ ถูกกักตัวโดยสถานีอนามัยหรือ กลุ่มติดตามโรคตามคำแนะนำของกรมการป้องกันโรคระบาดได้จัดทำวิดีโอเกี่ยวกับวิธีการขอใบรับรองจากheilsuveru.is ผู้ที่ต้องเข้า

การกักตัวตามการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสามารถไปที่ heilsuveru.is และรับ

ใบรับรองโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย การลงทะเบียนในสถานีอนามัยผู้ใช้จะต้องมีรหัสยืนยันตนออนไลน์

 

กักตัวระหว่างทำงาน

ดังที่เคยเป็นมาแล้วนักระบาดวิทยาอาจอนุญาตให้บุคคลหนึ่งคนหรือหลายคนร่วมกันที่จะต้องถูกกักกันและมาที่ไอซ์แลนด์เพื่อทำงานหรือเข้าร่วมงานพิเศษให้ไปกักตัวที่ทำงานแทนที่จะกักตัวที่บ้านโดย การกักตัวที่ทำงานมีความหมายว่าบุคคลที่กักตัวสามารถไปและกลับจากที่ทำงานได้ในระหว่างการกักตัวข้อกำหนดเกี่ยวกับ

การกักตัวระหว่างทำงานไม่มีการเปลี่ยนแปลง

 

การแบ่งพื้นที่เพื่อป้องกันโรคระบาด

การแบ่งแยกพื้นที่เพื่อป้องกันโรคระบาดเป็นมาตรการป้องกันและเป็นวิธีหนึ่งในการ จำกัดการแพร่กระจายของ โควิด-19ในไอซ์แลนด์ มีการออกคำแนะนำสำหรับ การแบ่งแยกเพื่อป้องกันโรคระบาด และนำไปใช้กับทุกส่วนของกลุ่มทั้งกลางแจ้งและในอาคารกฎหลักในการแบ่งออกเป็นกลุ่มป้องกันโรค ได้แก่ :

 

·        จำกัดจำนวนการชุมนุมขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง

·        ต้องปฏิบัติตามกฎความใกล้ชิด2เมตรระหว่างบุคคลที่ไม่ได้อยู่ร่วมบ้าน

·        ไม่ควรมีปฎิสัมพันธ์ (ผสมกัน) ระหว่างพื้นที่

 

ในทุกพื้นที่ไม่อนุญาตให้แขกเข้ามาในพื้นที่หาก:

·        กำลังกักตัว

·        อยู่ในการแยกกักตัว(ขณะที่รอผลการสุ่มตรวจตัวอย่าง)

·        มีอาการของโรคโควิด-19 ( ไอ มีไข้ เจ็บคอเป็นหวัด ปวดศีรษะ ปวดกระดูก หรือกล้ามเนื้อ อ่อนเพลีย)

 

นี่คือข้อมูลเกี่ยวกับไวรัสโคโรน่าในภาษาที่อ่านง่ายซึ่งจัดทำโดย LandssamtökunumÞroskahjálp

Leiðbeiningar fyrir heimasóttkví

Hvað telst fullnægjandi húsnæði til heimasóttkvíar

Guidelines for quarantining at home

What is suitable housing for quarantine