โรงเรียนประถม

โรงเรียนระดับประถมได้รับอนุญาตให้ดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนโดยมีเงื่อนไขว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระยะห่าง 1 เมตรเมื่อไม่ใช้หน้ากากอนามัย บุคคลที่เกิดในปี 2004 หรือก่อนหน้านั้นต้องมีห้องละไม่เกิน 30 คน นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงศูนย์นันทนาการ ศูนย์สังคมศึกษา และกิจกรรมกีฬาในโรงเรียนประถมศึกษา โดยทั่วไปผู้ปกครองและญาติไม่ควรเข้าไปในอาคารเรียนเว้นแต่มีความจำเป็นจริงๆ

อาคารของโรงเรียนประถมจะต้องทำความสะอาดและ / หรือฆ่าเชื้อทุกวัน

วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย

ในอาคารเรียนระดับวิทยาลัยทุกแห่งอนุญาตให้ดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนได้ตราบเท่าที่นักเรียนและเจ้าหน้าที่มีระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย 1 เมตรและจำนวนนักเรียนสูงสุดในแต่ละห้องเรียนไม่เกิน 30 คน ไม่อนุญาตให้มีกลุ่มนักเรียนปะปนกันในการสอน แต่เจ้าหน้าที่และครูได้รับอนุญาตให้สลับระหว่างกลุ่มได้ ในพื้นที่ส่วนรวมของโรงเรียน เช่นที่ทางเข้า ประตู ในห้องน้ำและทางเดินอนุญาตให้ผ่อนปรน

การจำกัดจำนวนและกฎในการผสมกลุ่มหากใช้หน้ากากอนามัย ในสถานการณ์พิเศษ

ตัวอย่างเช่นในการสอนภาคปฏิบัติ การสอนศิลปะ การศึกษาทางคลินิก นักเรียนและครูควรใช้หน้ากากอนามัย

งานอื่น ๆ ที่ไม่ถือว่าเป็นการเรียนการสอนไม่ควรจัดขึ้นในอาคารเรียน ควรจำกัดแขกผู้มาเยี่ยมเยือนในเขตอาคารเรียน

ในระหว่างการเรียนพละศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอนุญาตให้มีการสัมผัสระหว่างนักเรียนในระหว่างการฝึกอบรมและในการแข่งขัน อย่างไรก็ตามต้องปฏิบัติตามข้อจำกัดระยะห่าง 1 เมตรในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าและที่อื่น ๆ

สำหรับเด็ก โรงเรียน และกิจกรรมเยาวชน

มีผลบังคับ กฏเกี่ยวกับข้อจำกัดของกิจกรรมโรงเรียนเนื่องจากโรคระบาด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2020 ถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2020 กฎเกี่ยวกับการ จำกัดจำนวนและการจำกัดระยะห่างไม่มีผลบังคับใช้กับเด็กที่เกิดในปี 2005 และหลังจากนั้น ข้อจำกัดเกี่ยวกับกิจกรรมของโรงเรียนมีผลกับโรงเรียนอนุบาล โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยมศึกษา วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนของรัฐหรือเอกชน กฎระเบียบนี้ยังครอบคลุมไปถึงศูนย์นันทนาการ ศูนย์สังคมศึกษา และกิจกรรมกีฬา

โรงเรียนอนุบาล

โรงเรียนอนุบาลได้รับอนุญาตให้คงกิจกรรมของโรงเรียนโดยมีเงื่อนไขว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎความใกล้ชิด 1 เมตรเมื่อไม่ใช้หน้ากากอนามัย บุคคลที่เกิดในปี 2004 หรือก่อนหน้านั้นต้องมีห้องละไม่เกิน 30 คน โดยทั่วไปผู้ปกครองและญาติไม่ควรเข้าไปในอาคารเรียนเว้นแต่มีความจำเป็นจริงๆ เมื่อผู้ปกครองต้องอยู่ในสถานที่เนื่องจากการปรับตัวของเด็กจำเป็นต้องได้รับการวางแผนเพื่อที่พวกเขาจะต้องไม่ใช้สิ่งอำนวยความสะดวกด้านสุขอนามัยหรือสถานที่รับประทานอาหารในอาคาร และพวกเขาต้องมีระยะห่าง 1 เมตรซึ่งกันและกันและต่อเจ้าหน้าที่ มีผู้ปกครองเพียงคนเดียวเท่านั้นที่สามารถติดตามเด็กในการปรับตัวได้ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสามารถกำหนดให้ผู้ปกครองใช้หน้ากากอนามัยเมื่อต้องพาบุตรมาปรับตัว

อาคารของโรงเรียนอนุบาล จะต้องทำความสะอาดและ / หรือฆ่าเชื้อทุกวัน

พื้นที่นอกพื้นที่ฝึกซ้อมและ พื้นที่แข่งขัน

พื้นผิวสัมผัสทั่วไปในห้องเรียนควรได้รับการฆ่าเชื้อหลังจากที่มีนักเรียนแต่ละกลุ่มใช้แล้ว อีกทั้งควรฆ่าเชื้ออุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันและพื้นผิวสัมผัสทุกวันโดยเน้นที่การควบคุมการติดเชื้อของแต่ละบุคคล

การห้ามชุมนุมและเด็กๆ

เด็กและเยาวชนควร ล้างมือให้สะอาด อยู่เสมอทั้งก่อนพบเพื่อนและเมื่อจะกลับบ้าน

ส่งเสริมให้ครอบครัวควร ใช้เทคโนโลยี เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอันเป็นที่รัก

ใช้โอกาสนี้และสอนเด็ก ๆ ให้เขียนจดหมายและฝึกเขียนสะกดคำ กระตุ้นจินตนาการและคิดวิธีแก้ปัญหาเมื่อต้องสื่อสารกับคนอันเป็นที่รักของเรา

แบบตรวจสอบสำหรับองค์กรที่ทำงานกับเด็กและวัยรุ่น

ทุกคนมาช่วยกันชะลอการแพร่ระบาดของไวรัสกันเถอะ

เราล้างมือบ่อยๆและให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำ นอกจากนี้ยังควรใช้แอลกอฮอล์ล้างมือ

ควรไอหรือจามเข้าไปในมุมข้อศอก แต่ไม่ไอจามใส่กับมือหรือในอากาศ

ระวังการสัมผัสใบหน้าของคุณให้น้อยที่สุดด้วยมือของคุณเช่น ตา ปาก และจมูก เพราะนี่คือวิธีที่ไวรัสสามารถเข้าสู่ร่างกายได้

หลีกเลี่ยงการโอบ จูบและกอด

หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้อื่นหากเรามีอาการของหวัดหรือไข้หวัดใหญ่เช่น ไอ น้ำมูกไหล ฯลฯ

หลีกเลี่ยงการเข้าใกล้ผู้ที่ดูเหมือนจะป่วยเป็นหวัดหรือไข้หวัดใหญ่

คำถามและคำตอบที่พบบ่อย

โคโรน่าไวรัสคืออะไร โคโรน่าไวรัสเป็นไวรัสชนิดหนึ่งที่ทำให้เจ็บป่วยได้โดยเฉพาะในผู้ที่สุขภาพไม่แข็งแรง ข่าวเด็กได้จัดทำ สื่อที่น่าสนใจเกี่ยวกับไวรัสนี้
ไวรัสนี้ทำให้เจ็บป่วยได้อย่างไร โคโรน่าไวรัสทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยที่คล้ายกับหวัดเช่น ไอ มีไข้ และปวดกระดูก ไวรัสยังสามารถทำให้เกิดโรคร้ายแรงเช่นโรคปอดบวม หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการติดเชื้อ ขอคำแนะนำได้จากสถานีอนามัยหรือสนทนาออนไลน์ที่ Heilsuvera.is
โคโรน่าไวรัสอันตรายหรือไม่ ผู้ที่ติดเชื้อไวรัสไม่กี่รายที่ป่วยหนัก แต่ทุกคนที่ได้รับการวินิจฉัยจะต้องได้รับการติดตามอาการ
หากคุณเคยใกล้ชิดกับคนที่ป่วยด้วยโคโรน่าไวรัสคุณอาจติดเชื้อได้

เด็กที่ถูกกักตัว – คำแนะนำและข้อเสนอสำหรับผู้ปกครอง

เด็กที่ต้องใช้ความช่วยเหลือพิเศษอยู่ในการกักตัว - คำแนะนำสำหรับผู้ปกครอง

Barnaspítali Hringsins ได้จัดทำ ข้อแนะนำ เนื่องจากเด็กและเยาวชน

Umboðsmaður barna ได้รวบรวมข้อมูลสำหรับเด็กและเยาวชน เกี่ยวกับไวรัสโคโรน่า (โควิด-19)

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้ปกครองและเด็กอยู่ใน เว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุข

โรงเรียนอนุบาลและเด็ก คำแนะนำจัดทำขึ้นโดยกระทรวงสาธารณสุข ภาพวาดทำโดย Stefaníu Emilsdóttur.

อีทั้งยังมี Landssamtökin Þroskahjálp จัดทำ ข้อมูล เกี่ยวกับไวรัสโคโรน่าในภาษาที่อ่านเข้าใจง่าย

สวัสดีฉันชื่อโคโรน่า- เนื้อหาสำหรับเด็ก

ฮีโร่ของฉันคือคุณ  เป็นหนังสือเด็กที่จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อที่จะอ่านไปพร้อมกับเด็ก หนังสือเป็นภาษาอังกฤษ