หน้ากาก

หน้ากากอนามัยเป็นส่วนเสริมที่สำคัญสำหรับการป้องกันโรคของแต่ละบุคคล ถ้าหากใช้อย่างถูกต้องเท่านั้น

หลีกเลี่ยงการสัมผัสหน้ากากอนามัย หรือล้างมือหรือฆ่าเชื้อ ถ้าเราทำการสัมผัส

เราทุกคนคือผู้คุ้มครองพลเรือน

แบบยาว

หน้ากากอนามัยเป็นส่วนเสริมที่สำคัญในการป้องโรคของแต่ละบุคคล และจำเป็นสำหรับการที่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านระยะห่าง โปรดทราบว่าหน้ากากไม่ได้ทดแทนการล้างมือและการป้องกันโรคระบาดอื่น ๆ
จำเป็นต้องใช้หน้ากากอย่างถูกต้อง มิฉะนั้นจะไม่มีผลและให้การป้องกันที่ผิดพลาด
หน้ากากอนามัยต้องปิดทั้งปากและจมูก เพื่อหยุดการติดเชื้อจากหยด
หน้ากากแบบใช้แล้วทิ้งมีอายุใช้งานสามถึงสี่ชั่วโมง หรือจนกว่าหน้ากากมีความชื้น จากนั้นคุณต้องทิ้งและสวมอันใหม่
ส่วนหน้ากากที่ใช้ซ้ำได้ ต้องซักล้างทุกวันเป็นอย่างน้อย
ข้อสำคัญให้สัมผัสหน้ากากให้น้อยที่สุด และล้างมือหรือฆ่าเชื้อหลังการสัมผัส
ซึ่งดังกล่าวนี้จะเป็นการใช้หน้ากากอนามัยให้ได้ผลที่สุด
เราทุกคนคือผู้คุ้มครองพลเรือน