ข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนสำหรับ โควิด-19

การฉีดวัคซีน โควิด-19

ฉันจะได้รับคำเชิญให้ฉีดวัคซีนได้อย่างไร

หากคุณอาศัยหรือทำงานในไอซ์แลนด์คุณมีสิทธิ์ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันCOVID-19