ข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนสำหรับ โควิด-19

การฉีดวัคซีน โควิด-19

ข้อมูล

วัคซีน ที่จะใช้ในไอซ์แลนด์เพื่อป้องกันไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) มีความปลอดภัยและให้การป้องกันโรคได้ดีที่สุด

จุดมุ่งหมายของวัคซีน โควิด-19 คือการปกป้องผู้คนจากโรคและเพื่อพัฒนาภูมิคุ้มกันเพื่อที่ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค เพื่อให้ฝูงชนมีภูมิคุ้มกัน ประมาณ 60% ของประชากรจะต้องได้รับการฉีดวัคซีน ในประเทศไอซ์แลนด์คาดว่า 75% ของชาวไอซ์แลนด์ที่เกิดในปี 2005 หรือก่อนหน้านั้นจะได้รับการฉีดวัคซีน การฉีดวัคซีนนั้นไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ และจะไม่มีการบังคับให้รับการฉีดวัคซีน

ความเร็วของการฉีดวัคซีนขึ้นอยู่กับปริมาณวัคซีนที่เข้ามาในประเทศในช่วงเวลานั้นๆ

ประสิทธิผลของวัคซีนทั้งหมดขึ้นอยู่กับความจริงที่ว่าพวกมันกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันเพื่อที่จะสามารถปกป้องร่างกายจากโรคบางชนิดได้ในภายหลังโดยการรู้จักเชื้อโรคที่เป็นสาเหตุที่ เว็บไซต์ของกรมการควบคุมยา คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัคซีน โควิด-19

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ยืนยัน ข้อบังคับ เกี่ยวกับลำดับความสำคัญของการฉีดวัคซีนสำหรับ โควิด-19 วัตถุประสงค์ของกฎระเบียบคือการกำหนดลำดับความสำคัญบนพื้นฐานของการพิจารณาวัตถุประสงค์และด้วยความสามารถในการคาดการณ์ให้มากที่สุด การร่างกฎระเบียบดังกล่าวคำนึงถึงแนวทางขององค์การอนามัยโลกในเรื่องลำดับความสำคัญของการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด -19 และความคิดเห็นที่นำมาปฏิบัติที่คล้ายคลึงกันในประเทศเพื่อนบ้าน การกระจายวัคซีนและการวางแผนของการฉีดวัคซีนอยู่ภายใต้การควบคุมของนักระบาดวิทยา แต่การดำเนินการอยู่ในมือของระบบของสถานีอนามัยและสถาบันสุขภาพ

คุณจะสามารถหาข้อมูลล่าสุดและข่าวสารเกี่ยวกับยา ของไวรัสโควิด -19 และการพัฒนาวัคซีนได้จากเว็บไซต์ของ กรมการควบคุมยา
ข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีน โควิด-19 สามารถหาได้ในเว็บไซต์ของ กรมการควบคุมยา
ข้อมูลสำหรับบุคลากรทางการแพทย์เกี่ยวกับการดำเนินการฉีดวัคซีนสามารถพบได้ใน เว็บไซต์ของ กระทรวงสาธารณสุข
คุณสามารถอ่านข้อมูลเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนในไอซ์แลนด์ได้ที่ เว็บไซต์ของ กระทรวงสาธารณสุข

เว็บไซต์นี้จะเปลี่ยนแปลงเมื่อได้รับข้อมูลใหม่เกี่ยวกับประสิทธิภาพและการจัดส่งวัคซีนและการดำเนินการฉีดวัคซีน

กลุ่มลำดับความสำคัญคือสิบกลุ่ม

ตามกฎข้อบังคับเลขที่ 1198/2020 นักระบาดวิทยาได้หารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ตัดสินใจว่ากลุ่มใดจะได้รับความสำคัญในการฉีดวัคซีน โควิด-19 เมื่อวัคซีนชุดแรกมาถึงในประเทศ

ทันทีหลังคริสต์มาสมีการวางแผนที่จะเริ่มฉีดวัคซีนเจ้าหน้าที่แนวหน้าในส่วนของบริการด้านสาธารณสุขซึ่งมีมากกว่า 1,000 คน จะเริ่มฉีดวัคซีนให้กับผู้อยู่อาศัยในบ้านพักคนชราและสถานพยาบาลซึ่งมีจำนวน 3,000-4,000 คน เมื่อการจัดส่งครั้งต่อไปมาถึงในประเทศการฉีดวัคซีนจะดำเนินต่อไปสำหรับกลุ่มอายุที่มากที่สุด

กลุ่ม 1

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเจ้าหน้าที่คนอื่น ๆ ที่ทำงานในแผนกฉุกเฉินและหอผู้ป่วยหนักของโรงพยาบาลLandspítali และหอผู้ป่วยหนักของโรงพยาบาลใน Akureyri

กลุ่ม 2

บุคลากรทางการแพทย์ในหอผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในแผนก โควิด-19 ที่มีผู้ป่วยที่ติดเชื้อ โควิด-19

กลุ่ม 3

บุคคลที่อยู่ในบ้านพักคนชราและบ้านพักอาศัยและหอผู้ป่วยผู้สูงอายุในโรงพยาบาล

กลุ่ม 4

พนักงานรถพยาบาล นักเทคนิคฉุกเฉิน พนักงานควบคุมฝั่งชายแดน นักดับเพลิง เจ้าหน้าที่คุมขัง เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ออกตระเวน

กลุ่ม 5

บุคลากรด้านสาธารณสุขที่ปฏิบัติกับผู้ป่วยโดยตรงและจำเป็นต้องได้รับการฉีดวัคซีน

กลุ่ม 6

60 ปีขึ้นไป

กลุ่ม 7

บุคคลที่เป็นโรคเรื้อรัง ที่อยู่ในกลุ่มความเสี่ยงเป็นพิเศษ

กลุ่ม 8

เจ้าหน้าที่โรงเรียนก่อนวัยเรียน ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา และเจ้าหน้าที่บริการสังคมและสวัสดิการบางประเภท

กลุ่ม 9

บุคคลที่อยู่ในสถานะที่เปราะบางเนื่องจากสถานการณ์ทางสังคมและเศรษฐกิจ

กลุ่ม 10

ทุกคนที่ต้องการฉีดวัคซีน

การฉีดวัคซีนจะจัดสรรอย่างไร?

ประกาศเรียกและลงทะเบียน

บุคคลในกลุ่มที่มีลำดับความสำคัญจะได้รับแจ้งเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนพร้อมข้อความจากศูนย์อนามัย (เช่นทางข้อความ SMS หรือข้อความที่ Heilsuvera) โดยระบุว่าควรเข้ารับการฉีดวัคซีนที่ไหนและเมื่อใด ไม่สามารถจองเวลาเพื่อฉีดวัคซีนได้

กระทรวงสาธารณสุขได้พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ที่จะรองรับการฉีดวัคซีน ระบบจะติดตามกลุ่มลำดับความสำคัญทั้งหมด ประกาศเรียกเพื่อรับการฉีดวัคซีน ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนการติดตามว่าแต่ละคนได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนหรือไม่ ด้วยวิธีนี้ระบบจะติดตามกระบวนการฉีดวัคซีนและลงทะเบียนโดยตรงในฐานข้อมูลการฉีดวัคซีนของกรมควบคุมโรคระบาด

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและผู้ป่วยจะได้รับการฉีดวัคซีนในโรงพยาบาล ผู้อยู่อาศัยและเจ้าหน้าที่ของสถานพยาบาลและบ้านพัก จะได้รับการฉีดวัคซีนในบ้านพัก ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ฉีดวัคซีนสำหรับกลุ่มอื่น ๆ จะได้รับการเผยแพร่เมื่อทราบว่าสามารถฉีดวัคซีนได้เมื่อใด

บุคคลทั่วไปจะได้รับเชิญให้ฉีดวัคซีน ตามรายการลำดับความสำคัญ
ไม่สามารถจองเวลา เพื่อฉีดวัคซีนได้
ระบบคอมพิวเตอร์ติดตามกลุ่มลำดับความสำคัญทั้งหมด ประกาศเรียกเพื่อการฉีดวัคซีน ข้อมูลการฉีดวัคซีน การลงทะเบียนและการตรวจสอบการฉีดวัคซีนอย่างครบถ้วน
วัคซีนจะถูกแจกจ่ายไปยังจุดส่งมอบในประเทศ ที่สถานีอนามัยจะรับผิดชอบในการดำเนินการ ฉีดวัคซีนในพื้นที่ให้บริการ
บุคคลในกลุ่มที่มีลำดับความสำคัญจะได้รับเชิญด้วยข้อความใน Heilsuvera ระบุว่าผู้นั้นจะต้องไปที่ไหนและเมื่อใด
สถานที่ฉีดวัคซีนสำหรับกลุ่มอื่น ๆ จะแจ้งให้ทราบเมื่อทราบว่าจะได้รับวัคซีนเมื่อใด
โดยทั่วไปบุคคลควรได้รับการฉีดวัคซีนสองครั้งด้วยวัคซีนเดียวกันในช่วงเวลา 3 สัปดาห์ ตามคำแนะนำของผู้ผลิต
ผลข้างเคียง ประชาชนทั่วไปและบุคลากรทางการแพทย์สามารถรายงานผลข้างเคียงที่เกิดจากวัคซีนได้ที่เว็บไซต์ของ กรมการควบคุมยา