ข้อเสนอแนะสู่สาธารณะ

คำแนะนำสำหรับประชาชนในการยกเลิกข้อจำกัดเนื่องจากโรคCOVID-19

ขณะนี้ได้บรรลุชัยชนะในการต่อสู้กับCOVID-19 ในการยกเลิกข้อจำกัดทั้งหมดทั้งในประเทศและเขตชายแดนตอนเที่ยงคืนของวันที่25.2.2022 แม้ว่ามาตการทั้งหมดจะถูกยกเลิกแล้วแต่การระบาดของCOVID-19 ยังคงแพร่หลายอยู่ในตอนนี้แต่ผลกระทบร้ายแรงนั้นมีน้อย นั่นเป็นเหตุผลสำคัญที่ทุกคนจะต้องใส่ใจในด้านต่าง ๆของการวินิจฉัยโรค การรักษา และ

การควบคุมการติดเชื้อเพื่อลดการแพร่กระจายของโรคระบาดและผลกระทบร้ายแรงที่ไม่สามารถควบคุมได้

 

ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าแนวทางต่างๆ เกี่ยวกับ COVID-19จะได้รับการอัปเดต

บน covid.is และ landlaeknir.is และขอให้ประชาชนทำความรู้จักกับแนวทางให้มากที่สุด

ในบทความนี้จะกล่าวถึงบางประเด็นที่มีความสำคัญต่อการเผยแพร่ต่อสาธารณะณ เวลานี้

 

การวิจัยเพื่อวิเคราะห์โรคCOVID-19

มีการตัดสินใจที่จะเสนอการทดสอบการวิเคราะห์อย่างรวดเร็วแทนการทดสอบPCR สำหรับการวินิจฉัย COVID-19

ในสถานการณ์ปัจจุบันในการแพร่ระบาดการตรวจวินิจฉัยอย่างรวดเร็วถือว่าตรงตามข้อกำหนดของการวินิจฉัยโรค

 

ผู้ที่มีอาการที่อาจบ่งชี้ว่าอาจเป็นโรคCOVID-19 สามารถสั่งการตรวจหาเชื้อได้ที่ Heilsuvera และที่บริษัทเอกชนที่ให้บริการตรวจวินิจฉัยอย่างรวดเร็ว โดยส่วนใหญ่จะมีการวิจัยเสร็จสิ้นด้วยการทดสอบวินิจฉัยอย่างรวดเร็วและผลลัพธ์จะออกมาในไม่ช้าไม่จำเป็นต้องยืนยันผลการวิเคราะห์อย่างรวดเร็วโดยการทดสอบ PCR และไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับประชาชน

 

สถานีอนามัยหลายแห่งในพื้นที่ชนบทเลือกที่จะให้บริการตรวจPCR ต่อไปแทนการทดสอบวินิจฉัยอย่างรวดเร็วและผู้คนอาจจะต้องรอเป็นเวลานานกว่าจะได้ผลการตรวจ

 

มีอีกวิธีเกี่ยวกับคนที่ทำการทดสอบอย่างรวดเร็ว(การทดสอบด้วยตัวเอง) ที่บ้านหรือที่ทำงาน นั้นก็เพียงพอแล้ว

หากผลการตรวจเป็นบวกเพื่อยืนยันว่าติดเชื้อCOVID-19 หากจะต้องบันทึกการวิเคราะห์โรคลงในฐานข้อมูลสาธารณะและ

เวชระเบียนจะต้องได้รับการยืนยันโดยการทดสอบวินิจฉัยอย่างรวดเร็วที่ศูนย์อนามัยหรือที่องค์กรเอกชนที่ได้รับอนุมัติ หรือโดยการทดสอบ PCR

 

การควบคุมการติดเชื้อส่วนบุคคล

แม้ว่ามาตรการควบคุมโรคอย่างเป็นทางการทั้งหมดจะถูกยกเลิกไปแล้วก็ตามแต่สิ่งสำคัญคือทุกคนต้องปฏิบัติตนเป็นไปตามกฏการควบคุมการติดเชื้อส่วนบุคคลการควบคุมการติดเชื้อส่วนบุคคลก็คือ การรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกันอย่างน้อยหนึ่งเมตร ให้สวมหน้ากากอนามัยในที่ชุมนุมชนและในที่ที่ไม่สามารถรักษาระยะห่างได้หนึ่งเมตรใส่ใจในการทำความสะอาดมือ และใช้แอลกอฮอล์ล้างมือ และใส่ใจการระบายอากาศ

การกักตัวแยก

ด้วยการยกเลิกข้อจำกัดทั้งหมดว่าด้วยโรคCOVID-19 กฏของผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคที่ต้องกักตัวแยกก็ถูกยกเลิกเช่นกันผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อ COVID-19และมีอาการทางระบบทางเดินหายใจและมีไข้ควรหยุดพักเป็นเวลา อย่างน้อยห้าวันจากการวินิจฉัยและปฎิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับการกักตัวแยกที่บ้าน ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยแต่มีอาการน้อยหรือไม่มีเลยและไม่มีไข้ อย่างไรก็ตามจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของการเฝ้าระวังการติดเชื้อ

ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อโควิด-19จะต้องแจ้งให้บุคคลที่ได้ใกล้ชิดใน 1-2 วันก่อนเริ่มมีอาการหรือวันที่ได้รับการวินิจฉัย หรือผู้อื่นที่อาจจะ

ติดเชื้อได้ บุคคลเหล่านี้ถือว่าต้องระวังการติดเชื้อ(ดูการกักตัวและเฝ้าระวังการติดเชื้อที่ด้านล่าง)

 

การกักตัวและเฝ้าระวังการติดเชื้อ

การกักตัวถูกยกเลิกโดยการแก้ไขข้อบังคับเมื่อวันที่12 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา  แต่แนะนำให้บุคคลที่ต้องเฝ้าระวังการติดเชื้อ

ปฎิบัติตามกฏการเฝ้าระวังเป็นเวลา 5วัน บุคคลที่เฝ้าระวังยังควรปฎิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับการเฝ้าระวังการติดเชื้อ

และปฏิบัติตามคำแนะนำในการแยกกักตัว หรือไปทำการทดสอบวินิจฉัยอย่างรวดเร็วถ้าพวกเขามีอาการในช่วงสัปดาห์แรกที่อาจบ่งบอกถึงโรค COVID-19

 

คำแนะนำสำหรับผู้ติดโรคCOVID -19

ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อ COVID-19 ควรปฏิบัติตามแนวทางการแยกกักตัวที่ให้ไว้และปรากฏอยู่ด้านบน ศูนย์อนามัยในพื้นที่เมืองหลวงร่วมมือกับนักระบาดวิทยาจะทำการออกคำแนะนำเพิ่มเติมเร็วๆนี้สำหรับผู้ที่ป่วย ซึ่งท่านสามารถพบคำแนะนำทั่วไปสำหรับผู้ป่วยที่อยู่บ้านและคำแนะนำในการเข้ารับรักษาจากระบบสุขภาพเมื่อไรและอย่างไร เนื่องจากอาการเจ็บป่วย

 

ใบรับรองการเจ็บป่วยที่เกิดจากCOVID-19

ผลการวิจัยและใบรับรองผลการทดสอบ COVID-19 เป็นบวกจะถูกส่งไปยังบุคคลนั้นใบรับรองของระยะเวลาการเจ็บป่วยจากโรคโควิด-19 เช่น เนื่องจากขาดงานหรือขาดเรียน ต้องขอจากหมอเช่นเดียวกับใบรับรองการเจ็บป่วยอื่นๆ

ขอความเห็นใจจากนายจ้างและผู้บริหารโรงเรียนแสดงความเข้าใจแก่ประชาชนซึ่งต้องอยู่บ้านระหว่างป่วย

 

กรมควบคุมโรคระบาด