ข้อจำกัด ที่มีผลบังคับใช้

ข้อจำกัดการห้ามชุมนุมที่มีผลบังคับใช้ทั่วทั้งประเทศ

กฏระเบียบเกี่ยวกับข้อจำกัดของการชุมนุมเนื่องจากโรคระบาด มีผลบังคับใช้วันที่ 31 ตุลาคม 2020  และมีผลใช้ได้ถึง 17 พฤศจิกายน 2020

กฏปฏิบัตินี้ไม่ครอบคลุมถึงสนามบินนานาชาติ และท่าเรือ หรือการเดินทางโดยทางอากาศและเรือระหว่างประเทศ

และไม่ครอบคลุมถึงการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนซึ่งทำการออกกฏพิเศษสำหรับข้อจำกัดของกิจกรรมโรงเรียน

การจำกัดจำนวน จำกัดระยะห่างและกฏการใช้หน้ากากอนามัยไม่มีผลกับเด็กที่เกิดในปี 2015 และหลังจากนั้น

ข้อปฏิบัติหลักที่มีผลบังคับใช้

จำกัดจำนวน 10 คน เป็นกฏหลัก
-อนุญาติให้มีจำนวน 30 คนในพิธีฝังศพแต่ให้มีสูงสุด 10 คนในงานเลี้ยงรับรอง
-50-100 คน อย่างสูงสุดในร้านขายยา และร้านค้า
- กฏจำกัดจำนวน 10 คน ไม่ครอบคลุมไปถึงครอบครัวที่อาศัยอยู่ร่วมกันหลายคน
ห้ามกิจกรรมกีฬา
ห้ามจัดเวทีการแสดง
ศูนย์ออกกำลังกายปิดบริการ
สระว่ายน้ำปิดบริการ
ร้านทำผม และร้านเสริมสวยปิดบริการ
ผับ สถานบันเทิงและร้านตู้พนัน ปิดบริการ
ร้านอาหารที่อนุญาตให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮล์ อนุญาติให้เปิดถึงเวลา 21.00 น. ทุกวัน
ต้องใส่หน้ากากอนามัยหากไม่สามารถจำกัดระยะห่าง 2 เมตรระหว่างบุคคลที่ไม่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน
เด็กที่เกิดในปี 2015 และหลังจากนั้น มีข้อยกเว้นต่อกฏระยะห่าง 2 เมตร กฏการจำกักจำนวนและกฏการใส่หน้ากาก (กฏเดิมคือเด็กที่เกิดในปี 2005 และหลังจากนั้น)

การจำกัดการชุมนุมที่มีผลบังคับใช้

จำกัดจำนวน

จำนวนคนสูงสุดในพื้นที่เดียวกันคือสิบคน ทั้งในพื้นที่สาธารณะและใน

พื้นที่ส่วนตัว อย่างไรก็ตามการจำกัดจำนวนนี้ไม่ได้ส่งผลกับสมาชิกในบ้านของตน

พื้นที่สาธารณะคือ  เช่น :

การประชุมสัมมนาและการประชุมนอกสถานที่
การสอน การบรรยายและการสอบ
ความบันเทิง เช่น คอนเสิร์ต กิจกรรมทางวัฒนธรรม ละคร โรงภาพยนตร์ การแข่งขันกีฬาและงานเลี้ยงส่วนตัว
พิธีในโบสถ์ เช่น งานแต่งงานและการยืนยันตนเข้าศาสนา
กิจกรรมอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกันซึ่งมีคนมากกว่า 10 คน

ร้านขายยาและร้านค้า ซึ่งมีพื้นที่น้อยกว่า 1000 ตม.อนุญาติให้มีคนเข้าได้ 50 คนต่อเมื่อสามารถจำกัดระยะห่างได้อย่างน้อย 2 เมตรระหว่างบุคคลที่ไม่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด อนุญาติให้ลูกค้าเข้าเพิ่มได้หนึ่งคนต่อ 10 ตม. ในส่วนพื้นที่ที่มากกว่า 1,000 ตม. ลูกค้าสูงสุดคือห้ามเกิน 100 คน

พิธีฝังศพ อนุญาติให้มีจำนวน 30 คนในการร่วมทำพิธี แต่งานเลี้ยงรับรองหลังพิธีให้ปฏิบัติตามกฏการจำกัดจำนวน คือ 10 คนในพื้นที่เดียวกัน

การจำกัดจำนวนของผู้ชุมนุมไม่ครอบคลุมถึง รถโดยสารสาธารณะ รถโดยสารกลุ่ม การบินภายในประเทศ เรือโดยสาร และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ควบคุมสถานการณ์ (อย่างเช่น ตำรวจ นักกู้ภัย ฝ่ายช่วยเหลือป้องกันภัย และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข) อีกทั้งกฏนี้ไม่ครอบคลุมไปยังการปฏิบัติงานของรัฐสภา และเมื่อศาลต้องทำการตัดสินคดี

จำกัดระยะห่างและการใช้หน้ากากอนามัย

กฎระยะห่างคือ 2 เมตร ระหว่างบุคคล หากไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะมีระยะห่าง(ตัวอย่าง ร้านค้า รถโดยสารสาธารณะ รถแทกซี่ รถโดยสารกลุ่ม เครื่องบินภายในประเทศ และการบริการทางสาธารณสุข) จำเป็นต้องให้ใช้หน้ากากอนามัยที่ปิดจมูกและปาก  

สถานประกอบการที่มีความเสี่ยงพิเศษในการติดเชื้อ

ร้านทำผม ร้านเสริมสวย ร้านนวด ร้านอาบผิว และกิจการอื่น ๆ

ซึ่งต้องมีระยะใกล้ชิดมากกว่า 2 เมตรไม่ได้รับอนุญาต

กีฬาสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ ในร่มหรือกลางแจ้งและมีหรือไม่มีการสัมผัส

ไม่ได้รับอนุญาต รวมไปถึงการฝึกอบรมและการแข่งขัน

การแสดงศิลปะการแสดงและกิจกรรมที่คล้ายคลึงกัน ไม่อนุญาต

สระว่ายน้ำและศูนย์ออกกำลังกาย ปิดให้บริการ

สถานบันเทิง ผับและร้านตู้พนัน ปิดให้บริการ

ร้านอาหาร อนุญาติให้บริการจนถึง 21:00 ทุกวันในสัปดาห์ แต่ต้องปฏิบัติตามกฏจำกัด 10 คนและจำกัดระยะห่าง 2 เมตรระหว่างบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

อนุญาติให้ขายอาหารออกจากร้านได้หลังเวลา 21:00 น.

ที่ทำงาน ร้านค้า อาคารสาธารณะ และกิจการ

ต้องมั่นใจว่ามีการจำกัด ระยะห่างระหว่างบุคคล 2 เมตรในพื้นที่เดียวกันและจำนวนสูงสุดอยู่ในพื้นที่คือ

10 คน นอกจากนี้ยังต้องมั่นใจว่าไม่มีการผสมผสานกันระหว่างพื้นที่

ทำความสะอาดเป็นอย่างดี และฆ่าเชื้อพื้นผิวให้บ่อยเท่าที่จะทำได้ โดยเฉพาะพื้นผิวสัมผัส อย่างเช่น มือจับประตู และราวบันได
ห้มีความสะดวกในการใช้เจลล้างมือฆ่าเชื้อในทางเข้าและบริเวณรอบๆพื้นผิวสำผัสที่หลักๆ เช่น จอสัมผัส รถเข็น และเค้าท์เตอร์ชำระเงิน
เตือนประชาชนและพนักงานถึงการป้องกันโรคต่อตนเอง ด้วยเครื่องหมายและป้าย
จำเป็นต้องใช้หน้ากากอนามัยในร้านค้า และบริการอื่นๆ

อนุญาตให้เรียกเก็บค่าปรับสำหรับการละเมิดกฎการควบคุมโรค

บทลงโทษ สำหรับการละเมิดของกฎระยะห่าง

บทลงโทษ สำหรับการละเมิดที่เกี่ยวข้องกับการจำกัดการชุมนุม การกักตัวและ

การกักตัวแยก

การควบคุมเขตชายแดน

https://www.covid.is/flokkar/ferdalog

การห้ามการชุมนุมไม่ครอบคลุมอะไรบ้าง

ไม่นำไปใช้กับสนามบินนานาชาติหรือท่าเรือระหว่างประเทศ เครื่องบินหรือเรือ แนะนำให้มีมาตรการควบคุมโรคที่เข้มแข็งและผู้ปฏิบัติงานต้องดำเนินมาตรการอย่างเคร่งครัดเพื่อลดโอกาสในการติดเชื้อ

การห้ามชุมนุมจะสิ้นสุดเมื่อใด

ข้อจำกัดเหล่านี้ได้รับการประเมินใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถลดหรือขยายระยะเวลาได้หากจำเป็น ดูเพิ่มเติม ได้ที่เว็บไซต์ของกระทรวงรัฐมนตรี

นี่คือ  ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคโคโรน่าไวรัสในภาษาที่อ่านง่าย  ซึ่งจัดทำโดย Landssamtökunum Þroskahjálp