ข้อจำกัดการห้ามชุมนุมที่มีผลบังคับใช้

กฏระเบียบใหม่เกี่ยวกับข้อจำกัด ของการชุมนุม เนื่องจากโรคระบาด มีผลบังคับใช้วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2021  และมีผลใช้ได้ถึง และด้วย 17 มีนาคม 2021

กฏปฏิบัตินี้ไม่ครอบคลุมถึงสนามบินนานาชาติ และท่าเรือ หรือการเดินทางโดยทางอากาศและเรือระหว่างประเทศ การเดินเรือระหว่างประเทศและเรือประมง กฎระเบียบไม่มีผลบังคับใช้กับองค์กรด้านสุขภาพ สถานดูแลคนชรา และสถาบันอื่นที่คล้ายคลึงกัน แต่จะกำหนดกฎพิเศษในการควบคุมโรค

การจำกัดจำนวนและการจำกัดระยะห่างไม่ได้มีผลกับเด็กที่เกิดในปี 2005 หรือหลังจากนั้น

กฏพิเศษ สำหรับข้อกิจกรรมโรงเรียน ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ถึง 30 เมษายน 2021

โปรดดูด้านล่าง

การจำกัดจำนวน จำกัดระยะห่าง การใช้หน้ากากอนามัย

จำกัดจำนวน

จำนวนคนสูงสุด ในพื้นที่เดียวกันคือ 50 คนโดยมีข้อจำกัด ทั้งในพื้นที่สาธารณะและในพื้นที่ส่วนตัว อย่างไรก็ตามการจำกัดจำนวนนี้ไม่ได้ส่งผลกับสมาชิกในบ้านของตน มีกฎพิเศษสำหรับกิจกรรมที่แขกนั่งในที่นั่งที่จองไว้

เด็ก: ข้อจำกัดจำนวน การจำกัดระยะห่าง และข้อบังคับของการใช้หน้ากากไม่มีผลกับเด็กที่เกิดในปี 2005 และหลังจากนั้น

การจำกัดจำนวนของผู้ชุมนุม ไม่ครอบคลุมถึง รถโดยสารสาธารณะ รถโดยสารกลุ่ม การบินภายในประเทศ เรือโดยสาร และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ควบคุมสถานการณ์ (อย่างเช่น ตำรวจ นักกู้ภัย ฝ่ายช่วยเหลือป้องกันภัย และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข) อีกทั้งกฏนี้ไม่ครอบคลุมไปยังการปฏิบัติงานของรัฐสภา และเมื่อศาลต้องทำการตัดสินคดี

จำกัดระยะห่าง

ในสถานที่ทำงานทุกแห่งและในกิจกรรมอื่น ๆ ต้องแน่ใจว่ามีการจำกัด ระยะห่าง 2 เมตรระหว่างผู้ที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด มีข้อยกเว้นสำหรับกิจกรรมที่แขกนั่งในที่นั่งที่จองไว้

การใช้หน้ากากอนามัย

ต้องสวมหน้ากากอนามัยในกรณีที่ไม่สามารถมั่นใจได้ว่าจำกัดระยะห่าง 2 เมตร ระหว่างบุคคลผู้ที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด ยกเว้นในโรงเรียนและบางกิจกรรมที่แขกนั่งในที่นั่งที่จองไว้ กฏการใช้หน้ากากไม่มีผลต่อเด็กที่เกิดในปี 2005 และหลังจากนั้น

หน้ากากอนามัยควรจะใช้เมื่อ ทำการโดยสารสาธารณะ ในร้านค้า และบริการอื่นๆ ควรใช้หน้ากากในกรณีที่ไม่สามารถป้องกันให้มีระยะห่าง 2 เมตร เช่น ในการบริการด้านสุขภาพ การบินในประเทศ เรือโดยสาร รถโดยสารสาธารณะ แท็กซี่ และรถโดยสารกลุ่ม ในการฝึกขับรถและฝึกการบิน กิจการร้านทำผม ร้านเสริมสวย ร้านนวด ร้านสัก ร้านตัดขนสุนัข ร้านอาบผิวและกิจการอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน หน้ากากอนามัยควรปิดจมูกและปาก

ข้อยกเว้นในการใช้หน้ากาก คือบุคคลที่เคยได้รับเชื้อ โควิด-19 และจบการแยกกักตัวเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้อาจเป็นผู้ที่ได้รับการยกเว้นการสวมหน้ากากอนามัยที่หากไม่มีความเข้าใจหรือมีวุฒิภาวะในการสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกต้อง หรือด้วยเหตุผลอื่น เช่นเหตุผลด้านสุขภาพ

สถานประกอบการที่มีความเสี่ยงพิเศษในการติดเชื้อ

กิจกรรมที่มีแขกนั่ง: สามารถเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาและความเชื่อได้มากถึง 200 คน

สมาคมการดำรงชีวิต ศิลปะการแสดงงานวัฒนธรรมและกิจกรรมกีฬา การประชุม การบรรยายและกิจกรรมอื่น ๆ

หากตรงตามเงื่อนไขทั้งหมดต่อไปนี้

• อนุญาตจำกัดระยะห่างระหว่างบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องคือ 1 เมตรหากเป็นไปตามเงื่อนไข

• ไม่อนุญาตให้แขกนั่งตรงหน้ากันเว้นแต่จะมีระยะห่างเกินสองเมตรระหว่างพวกเขา

• การเข้าร่วมของแขกทุกคนจะต้องได้รับการบันทึกโดยระบุชื่อหมายเลขประจำตัวประชาชนและหมายเลขโทรศัพท์

• ทุกคนควรสวมหน้ากากอนามัยและตรวจสอบให้แน่ใจว่าระยะห่างระหว่างบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกันมากกว่า 1 เมตร

• อนุญาตให้มีการพัก ระหว่างการแสดง แต่ไม่อนุญาตให้เสิร์ฟแอลกอฮอล์และจำหน่ายแอลกอฮอล์ในงาน

• ควรหลีกเลี่ยงการก่อตัวเป็นกลุ่มทั้งก่อนและหลังงานและระหว่างช่วงพัก

โปรดทราบ หากไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้นได้ ควรปฏิบัติตามกฎที่มีผลใช้กับ 50 คนซึ่งเป็นจำนวนสูงสุดในงาน

ศิลปะการแสดง โรงภาพยนตร์ และกิจกรรมทางวัฒนธรรมอื่น ๆ อนุญาตมีคนได้ถึง 50 คนบนเวที เช่น การซ้อมและการแสดง อนุญาตรองรับแขกโดยมีที่นั่งได้ไม่เกิน 200 คนและต้องสวมหน้ากากอนามัย คนที่เกิดในปี 2005 เป็นต้นไปไม่นับรวมกับจำนวนแขกข้างต้น อนุญาตให้หยุดพักแต่ไม่อนุญาตให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ร้านอาหารที่อนุญาตให้เสิร์ฟเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมไปถึง ผับ และสถานบันเทิง อนุญาตเปิดให้บริการถึง 23:00 น. ทุกวันในสัปดาห์ แต่ต้องปฏิบัติตามข้อจำกัดจำนวน 50 คนและระยะห่าง 2 เมตรระหว่างบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง ไม่อนุญาตให้รับลูกค้าหลังจากเวลา 22: 00 น. และแขกทุกคนจะต้องออกไปจากร้าน 23.00 น. ให้บริการเฉพาะที่โต๊ะเท่านั้น อนุญาตให้ขายอาหารออกจากร้านถึงเวลา 23:00 น.

ตู้พนันและร้านเกมส์ อนุญาตเปิดให้บริการจนถึง 23: 00 ทุกวันในสัปดาห์ แต่จำเป็นต้อง

ปฏิบัติตามข้อจำกัด จำนวน 50 คนและข้อจำกัดระยะห่าง 2 เมตร ระหว่างบุคคลไม่เกี่ยวข้อง

ไม่อนุญาตให้ลูกค้าเข้ามาในร้านหลังจากเวลา 22: 00 น.

ร้าขายยาและร้านขายของชำ และร้านค้าอื่น ๆ สามารถรองรับได้ 5 คนต่อ 10 ตารางเมตร แต่รองรับลูกค้าได้สูงสุด 200 คนตราบเท่าที่เป็นไปได้ที่จะรักษาระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร ระหว่างผู้ที่ไม่ได้สัมพันธ์ใกล้ชิด อีกทั้งอนุญาตให้มีพนักงานได้สูงสุด 50 คนอยู่ในพื้นที่เดียวกันกับลูกค้าในร้าน ตราบที่ยังคงระยะห่าง 2 เมตรระหว่างบุคคล

ในกิจกรรมทางศาสนา และความเชื่อ อนุญาตให้มีผู้เข้าร่วมได้สูงสุด 200 คน .ในพิธี แต่งานเลี้ยงรับรองจะมีการจำกัดจำนวน 50 คนในแต่ละพื้นที่

สระว่ายน้ำ เปิดให้บริการและอาจเปิดได้สูงสุด 75% ของจำนวนผู้เข้าพักสูงสุดตามใบอนุญาตดำเนินกิจการ

ศูนย์สุขภาพ และศูนย์ออกกำลังกาย กาย อนุญาตให้ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าและฝึกได้ในโถงเครื่องออกกำลังกาย

ได้รับอนุญาตให้ไม่เกิน 50  คน ในแต่ละพื้นที่ และจะต้องลงทะเบียนการเข้าร่วมล่วงหน้า จำนวนแขกสูงสุดที่อนุญาตคือ 75% ของจำนวนในใบอนุญาต อุปกรณ์ทั้งหมดจะต้องได้รับการฆ่าเชื้อระหว่างผู้ใช้และป้องกันว่าบุคคลไม่เคลื่อนย้ายระหว่างพื้นที่ เด็กที่เกิดในปี 2005 เป็นต้นไปจะไม่รวมอยู่ในจำนวนผู้บริการ ที่นี่คุณสามารถดู

แนวทาง การดำเนินงานศูนย์สุขภาพและศูนย์ออกกำลังกาย

เขตเล่นสกี: เขตเล่นสกีจะได้รับอนุญาตให้รับแขก 75% ของจำนวนสูงสุดความสามารถในการรองรับของแต่ละพื้นที่ ไม่รวมเด็กที่เกิดในปี 2005 และหลังจากนั้น

กิจกรรมกีฬาภายใต้การดูแลของ ÍSÍ

อนุญาตให้มีการออกกำลังกายและการแข่งขันกีฬาสำหรับเด็ก และผู้ใหญ่ในร่มและกลางแจ้ง

ทั้งที่มีการสัมผัส และไม่สัมผัส จำนวนสูงสุดในแต่ละพื้นที่คือ 50 คน

อนุญาตให้มีผู้ชมในการแข่งขันกีฬา 200 คน โดยมีที่นั่ง ตามเงื่อนไขข้างต้น หากผู้ชมทำการยืนชม ตามกฏนี้ให้ได้สูงสุด 50 คน

กฎเดียวกันนี้มีผลใช้กับการฝึกกีฬาและการแข่งขัน ในลักษณะเดียวกับเช่น หมากรุก บริดจ์

และบิงโก และเกมกีฬาความคิดที่คล้ายคลึงกัน

การควบคุมโรค: อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันต้องผ่านการฆ่าเชื้ออย่างน้อย วันละสองครั้ง

การระบายอากาศควรสะดวกและมีอากาศถ่ายเทสม่ำเสมอตลอดทั้งวัน

ในกีฬาที่ไม่ได้อยู่ในสมาคมกีฬาและโอลิมปิกแห่งประเทศไอซ์แลนด์

ตั้งกฎให้เป็นไปตามแนวทางเดียวกันกับกีฬาที่คล้ายคลึงของสมาคม

ที่ทำงาน ร้านค้า อาคารสาธารณะ และบริการ

ต้องมั่นใจว่ามีการจำกัดระยะห่างระหว่างบุคคล 2 เมตรในพื้นที่เดียวกันและจำนวนสูงสุด

ไม่มีการผสมผสานกันระหว่างพื้นที่

ป้องกันการติดต่อ

ทำความสะอาด และฆ่าเชื้อพื้นผิวให้บ่อยเท่าที่จะทำได้ โดยเฉพาะพื้นผิวสัมผัส อย่างเช่น มือจับประตู และราวบันได

ให้มีความสะดวกในการใช้เจลล้างมือฆ่าเชื้อในทางเข้าและบริเวณรอบๆพื้นผิวสำผัสที่หลักๆ เช่น จอสัมผัส รถเข็น และเค้าท์เตอร์ชำระเงิน

เตือนประชาชนและพนักงานถึงการป้องกันโรคต่อตนเอง ด้วยเครื่องหมายและป้าย

จำเป็นต้องใช้หน้ากากอนามัยในร้านค้า และบริการอื่นๆ

กฏที่มีผลบังคับใช้กับกิจกรรมโรงเรียน

กฏปฏิบัติ กระทรวงสาธารณสุข ข้อจำกัดของกิจกรรมโรงเรียนเนื่องจากมาตการป้องกันโรคระบาดซึ่งมีผลบังคับใช้จากวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2021 ถึง 30 เมษายน  2021

โรงเรียนอนุบาลและบ้านรับเลี้ยงเด็ก

จำนวนพนักงานสูงสุดต่อห้อง: 50 คน

ระยะห่างขั้นต่ำระหว่างเจ้าหน้าที่: 1 เมตร

การใช้หน้ากากของพนักงาน: เมื่อไม่สามารถเว้นระยะห่าง 1 เมตรระหว่างพนักงาน

การเคลื่อนย้ายเจ้าหน้าที่ระหว่างกลุ่ม: ใช้ความระมัดระวังสูงสุดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด

จำนวนนักเรียนสูงสุดในห้อง: ไม่มี

ระยะห่างขั้นต่ำระหว่างนักเรียน: ไม่มี

การใช้หน้ากากสำหรับนักเรียน: ไม่มี

ไม่มีข้อกำหนดสำหรับการผสมและจำนวนเด็กก่อนวัยเรียนสูงสุด

โรงเรียนประถมและกิจกรรมยามว่างของเด็ก ๆ

ชั้นประถม 1-10

จำนวนพนักงานสูงสุดต่อห้อง:  50

ระยะห่างขั้นต่ำระหว่างเจ้าหน้าที่: 1 เมตร

การใช้หน้ากากของเจ้าหน้าที่: เมื่อไม่สามารถเว้นระยะห่าง 1 เมตรระหว่างพนักงาน

การเคลื่อนย้ายเจ้าหน้าที่ระหว่างกลุ่ม: ใช้ความระมัดระวังสูงสุดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด

จำนวนนักเรียนสูงสุดในห้อง: 150 คน

ระยะห่างขั้นต่ำระหว่างนักเรียน: ไม่มี

การใช้หน้ากากสำหรับนักเรียน: ไม่มี

พื้นที่ส่วนรวม (ทางเข้า ประตู ห้องน้ำ และทางเดิน): อนุญาติให้ยืดหยุ่นการจำกัดจำนวนได้ หากว่าใช้หน้ากากอนามัย

กิจกรรมกีฬาและการเรียนว่ายน้ำ: อนุญาติ

การผสมระหว่างกลุ่ม: อนุญาติ

กิจกรรมนันทนาการ

ใช้ข้อกำหนดเดียวกันกับโรงเรียนอนุบาล และโรงเรียนประถม

โรงเรียนมัธยม

จำนวนพนักงานสูงสุดต่อห้อง: 150

ระยะห่างขั้นต่ำระหว่างเจ้าหน้าที่: 1 เมตร

การใช้หน้ากากของเจ้าหน้าที่: ในกรณีที่ระยะห่าง 1 เมตรไม่สามารถทำได้

การเคลื่อนย้ายเจ้าหน้าที่ และนักเรียน ระหว่างกลุ่ม: ใช้ความระมัดระวังสูงสุดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดระหว่างกลุ่ม

พื้นที่ส่วนรวม (ทางเข้า ประตู ห้องน้ำ และทางเดิน): อนุญาติให้ยืดหยุ่นการจำกัดจำนวนได้ หากว่าใช้หน้ากากอนามัย

กิจกรรมกีฬา: อนุญาติโดยมีข้อจำกัดเดียวกันกับการเรียนการสอนอื่นๆ

มหาวิทยาลัย

จำนวนพนักงานสูงสุดต่อห้อง: 150

ระยะห่างขั้นต่ำระหว่างบุคคล: 1 เมตร

การใช้หน้ากาก: ในกรณีที่ระยะห่าง 1 เมตรไม่สามารถทำได้

การเคลื่อนย้ายเจ้าหน้าที่ระหว่างกลุ่ม: ใช้ความระมัดระวังสูงสุดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด

การเคลื่อนย้ายนักเรียนระหว่างกลุ่ม: ไม่อนุญาติ

พื้นที่ส่วนรวม (ทางเข้า ประตู ห้องน้ำ และทางเดิน): อนุญาติให้ยืดหยุ่นการจำกัดจำนวนได้ หากว่าใช้หน้ากากอนามัย

กิจกรรมกีฬา: อนุญาติโดยมีข้อจำกัดเดียวกันกับการเรียนการสอนอื่นๆ

อนุญาตให้เรียกเก็บค่าปรับสำหรับการละเมิดกฎการควบคุมโรค

บทลงโทษ สำหรับการละเมิดที่เกี่ยวข้องกับการจำกัดการชุมนุม

สำหรับการละเมิดของกฎระยะห่าง การกักตัวและ การกักตัวแยก

การควบคุมเขตชายแดน

การเดินทางเข้าและออกประเทศไอซแลนด์