การห้ามชุมนุมคืออะไร

การห้ามชุมนุมคืออะไร

ข้อมูลล่าสุด

การห้ามชุมนุมมีผลจากวันที่ 24 มีนาคมห้ามจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 20 คน ส่วนกิจกรรมอื่นๆทั้งหมดที่มีคนน้อยกว่านั้นจำเป็นต้องควบคุมความใกล้ชิดระหว่างบุคคลให้มากกว่าสองเมตร

กิจกรรมและงานต่างๆที่ห้ามชุมนุมนั้นครอบคลุมไปถึง ตัวอย่างเช่น

การอบรม การสัมมนา การประชุมและกิจกรรมที่คล้ายกัน

ความบันเทิง เช่น คอนเสิร์ต ละคร โรงภาพยนตร์ กิจกรรมกีฬาและกิจกรรมส่วนตัว

พิธีการของโบสถ์ทุกประเภท เช่น งานศพ งานแต่งงาน งานเข้าโบสถ์ และการชุมนุมทางศาสนาอื่นๆ

กิจกรรมที่คล้ายกันอื่นๆที่มี 20 คนขึ้นไป

สถานประกอบการต่อไปนี้ไม่อนุญาตให้เปิดและจะต้องปิดตั้งแต่วันอังคารที่24 มีนาคม

สระว่ายน้ำ ศูนย์ออกกำลังกาย สถานบันเทิง ห้องเล่นพนัน ตู้เล่นพนันและพิพิธภัณฑ์

ห้ามทำงานที่ต้องใกล้ชิดกันมาก และมีผลบังคับใช้กับสถานที่ เช่นร้านตัดผม สถานเสริมความงาม ร้านนวดและกิจการ อื่นๆที่คล้ายกัน คลีนิกกายภาพบำบัดที่มีความสำคัญต่อการฟื้นฟูสุขภาพได้รับอนุญาตให้เปิดโดยมีเงื่อนไขต้องมีมาตรการป้องกันโรคติดต่อที่มีประสิทธิภาพ

กิจกรรมกีฬาทั้งหมดสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ที่มีระยะห่างไม่ถึงสองเมตรและห้ามใช้อุปกรณ์ใดๆที่ใช้มือจับร่วมกันรวมถึงลิฟท์สกี

การยกเว้นสำหรับการกักตัวทั้งหมดจะถูกยกเลิกจากวันที่ 24 มีนาคมและผู้ที่เคยได้รับข้อยกเว้นดังกล่าวสมัครใหม่จะได้รับการยกเว้นเฉพาะที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานที่ขาดไม่ได้ เมื่อจำเป็นต้องช่วยชีวิตคนและไม่สามารถหยุดได้ซึ่งรวมถึง บริการด้านสาธารณสุข การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ผู้รักษากฎหมายหน่วยดับเพลิง การขนส่ง ไฟฟ้าและการสื่อสารโทรคมนาคม

ร้านขายอาหารและร้านขายยา

ร้านขายอาหารและร้านขายยาอนุญาตให้มีคนอยู่ภายในครั้งละไม่เกิน 100คน โดยควรให้อยู่ห่างระหว่างบุคคลประมาณ 2 เมตร และหากว่า 

ร้านขายอาหารที่มีขนาดเกิน 1,000 ตารางเมตร อนุญาตให้เพิ่มลูกค้าหนึ่งรายต่อ10 ตารางเมตรในส่วนที่เกิน 1,000 ตารางเมตร แต่รวมลูกค้าได้สูงสุด 200 คน

การเรียนการสอนเป็นอย่างไรบ้าง

มีข้อจำกัดอย่างมากมายเกี่ยวกับการเรียนการสอนในระหว่างการห้ามชุมนุมแต่สิ่งเหล่านี้จะกล่าวถึงในแถลงการพิเศษโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในหลายกรณีนักเรียนไม่สามารถเข้าเรียนในอาคารได้ แต่ได้เรียนทางไกล ในกรณีอื่นๆมีข้อกำหนดที่เข้มงวดสำหรับจำนวนและความใกล้ชิดของนักเรียน

ข้อจำกัดนี้ใช้กับโรงเรียนอนุบาล โรงเรียนประถมวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย และรวมถึงสถาบันการศึกษาอื่นๆ ศูนย์กิจกรรมนันทนาการศูนย์สังคมและกิจกรรมกีฬา

อาคารของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยจะถูกปิดและสอนด้วยการศึกษาทางไกลเท่าที่จะเป็นไปได้

โรงเรียนประถมอาจมีการสอนในอาคารเรียนหากมั่นใจว่ามีนักเรียนไม่เกิน20 คนในห้องเรียนเดียวกันและนักเรียนไม่ได้ผสมระหว่างกลุ่ม เช่นที่โรงอาหารหรือชั่วโมงอิสระรวมถึงจะต้องทำความสะอาดหรือฆ่าเชื้ออาคารโรงเรียนหลังเลิกทุกวัน

โรงเรียนอนุบาลอนุญาตให้เปิดและดำเนินกิจกรรมต่อไปหากว่ามีการควบคุมให้เด็กอยู่กลุ่มเล็กๆและแยกออกจากกันเท่าที่จะทำได้รวมถึงจะต้องทำความสะอาดหรือฆ่าเชื้ออาคารโรงเรียนอนุบาลหลังเลิกทุกวัน

กิจกรรมกีฬาและกิจกรรมเยาวชนของ เด็กและวัยรุ่นจะต้องพักไว้หากเป็นการเกี่ยวข้องกับการปะปนของกลุ่มมีความใกล้ชิดกับผู้อื่นและการสัมผัส

เพื่อนร่วมโรงเรียนที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเดียวกันในงานโรงเรียนไม่ควรอยู่ใกล้กันนอกเวลาโรงเรียนดูคำแนะนำสำหรับเด็กและการห้ามชุมนุม

พ่อแม่และผู้ปกครองควรจะอ่านและรับรู้ คำแนะนำสำหรับความสัมพันธ์ของเด็กและคนเยาวชนนอกโรงเรียน

ข้อห้ามเหล่านี้จะถูกประเมินใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถลดหรือขยายระยะเวลาที่กำหนดไว้หากเห็นว่าจำเป็น

อะไรบ้างที่ไม่ถูกห้ามชุมนุม

การห้ามนี้ไม่รวมไปถึงสนามบินนานาชาติหรือท่าเรือนานาชาติของเครื่องบินและเรือแนะนำให้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวดและผู้ประกอบการดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อลดความเป็นไปได้ของการติดเชื้อ 

การห้ามชุมนุมจะจบลงเมื่อไหร่

การห้ามมีผลจนถึงวันที่ 12 เมษายน แต่ความระยะเวลาจะถูกประเมินซ้ำหากจำเป็น

ทำไมข้อห้ามในการชุมนุมจึงเข้มงวดขึ้น

การห้ามการชุมนุมโดยห้ามพบปะกันหากมีคน 100 คนขึ้นไป ออกกฏไปเมื่อวันที่15 มีนาคม เพื่อหยุดการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 อย่างรวดเร็ว ตั้งแต่นั้นมาโรคระบาดได้ระบาดในประเทศไอซ์แลนด์และจำนวนของการติดเชื้อเพิ่มขึ้น

การติดเชื้อในไอซ์แลนด์ขณะนี้มีสูงมากและได้ส่งผลกระทบต่อความสามารถของโรงพยาบาลในการให้บริการด้านสุขภาพและเรียกร้องให้มีการตอบสนองเพิ่มเติมเพื่อป้องกันไม่ให้ไวรัสแพร่กระจายอย่างรวดเร็วมีความจำเป็นที่จะต้องชะลอการแพร่ระบาดต่อไปเพื่อเพิ่มโอกาสให้ระบบสาธารณสุขสามารถดูแลผู้ที่ป่วยด้วยโควิด-19รวมถึงบริการฉุกเฉินอื่น ๆ ด้วยเหตุนี้นักระบาดวิทยาจึงเห็นว่าจำเป็นที่จะต้องเข้มงวดการห้ามชุมนุมและควบคุมการอยู่รวมกันของผู้คนมากขึ้นกว่าเดิม