การแยกกักตัว

หากคุณมีการติดเชื้อยืนยันแล้วคุณแยกออกกัก การแยกออกกักตัวสำหรับผู้ที่น่าสงสัยหรือติดเชื้อที่ยืนยันแล้วว่ามีเชื้อโควิด-19 ซึ่งไม่จำเป็นต้องอยู่โรงพยาบาล.

จากนั้นคุณก็แยกออกกักตัวในบ้านหรือในสถานที่ที่จัดเพื่อการแยกออกกักตัวและสถานอนามัยในพื้นที่นั้น.ในขณะที่คุณแยกออกกักตัว บุคลากรทางสำนักอนามัยในพื้นที่ของคุณจะติดต่อคุณทุกวัน.

การแยกออกกักตัวนั้นเข้มงวดกว่าการกักกันและกำหนดกฎพฤติกรรมปฎิบัติไว้มากกว่าในกฎการกักกัน.การแยกกักตัวเนื่องจาก โควิด-19 เป็นเวลาถึง 10 วันหลังจากคุณไม่มีไข้ตัวร้อนแล้ว.หากคุณได้รับการยืนยันมีการติดเชื้อ โควิด-19แต่ไม่มีไข้ตัวร้อนคุณจะต้องทำการตรวจติดเชื้ออีกครั้งตามระยะเวลาที่กำหนดให้.

หากผลตรวจไวรัสออกมาเชิงลบคุณสามารถยกเลิกการแยกกักตัวได้.

สมาชิกในครอบครัวคนอื่น ๆสามารถทำการกักกันในสถานที่เดียวกันได้หากไม่ต้องการแยกออกไปกักตัวจากบ้านแต่ควร จำกัด การติดต่อสัมผัสกับคนที่แยกกักตัวอย่างเข้มงวด,ควรเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร จากบุคคลที่ป่วย.

ถ้ามีคนป่วยมากขึ้นในบ้านก็จะใช้เวลานานสมาชิกคนอื่นๆ ในบ้านจะต้องถูกกักกันและปฎิบัติการแยกออกกักตัวอย่างเข้มงวด.


คำแนะนำสำหรับประชาชนเกี่ยวกับการแยกตัวในบ้านพักอาศัย