การแยกกักตัว

กฎใหม่มีผลบังคับใช้และว็บไซต์นี้จะได้รับการอัปเดตทันทีที่ได้รับการแปล กฎระเบียบ ในภาษาไอซ์แลนด์

การแยกกักตัวสำหรับผู้ที่ได้รับการยืนยันการติดเชื้อโควิด-19 แต่ไม่จำเป็นต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลซึ่งคุณต้องปฏิบัติตาม  คำแนะนำสำหรับการแยกกักตัวที่บ้าน และต้องอยู่ที่บ้านหรือในสถานที่ที่กำหนดให้โดยกรมคุ้มครองพลเรือนและการศูนย์อนามัยในแต่ละที่ ในขณะที่ท่านทำการแยกกักตัวจะมีบุคลากรทางการแพทย์ติดต่อกับคุณเป็นประจำ หากได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อมากกว่าหนึ่งคนอาจอยู่ร่วมกันเพื่อกักตัวได้

การแยกกักตัวสำหรับผู้ที่มีการยืนยันการติดเชื้อโควิด-19 แต่ไม่จำเป็นต้องเข้ารับรักษาตัวในโรงพยาบาล

จะต้องปฎิบัติตาม คำแนะนำเกี่ยวกับการกักตัวแยกภายในบ้านต้องอยู่ที่บ้านหรือในสถานที่ที่กำหนดโดยกรมการคุ้มครองพลเรือนและศูนย์อนามัยในท้องถิ่น

คนที่แยกกักตัว:

·        ไม่อนุญาตให้ออกจากบ้าน

·        ต้องอยู่ห่างจากคนอื่นโดยสิ้นเชิง

·        ไม่อนุญาตให้พบปะเพื่อนฝูงและญาติพี่น้อง

·        ไม่อนุญาตให้ไปทำงาน

·        ไม่อนุญาตให้ไปเดินเล่น

·        ไม่อนุญาตให้ใช้ระบบขนส่งสาธารณะ

·        คุณสามารถรับการดูแลสุขภาพที่จำเป็นได้แต่ต้องติดต่อศูนย์อนามัยก่อน

·        ในกรณีฉุกเฉินโทร 112

การแยกกักตัวเป็นมาตรการที่เข้มงวดกว่าการกักตัวดังนั้นจึงเพิ่มข้อกำหนดให้กับบุคคลที่ต้องกักตัวแยกมากกว่ากฏของการการกักตัว

*สมาชิกในบ้านคนอื่นๆ สามารถกักตัวในที่เดียวกันได้หากพวกเขาไม่ต้องการออกจากบ้านแต่บุคคลนั้น

จำเป็นต้องจำกัดการติดต่อสัมผัสกับบุคคลที่ทำการแยกกักตัวอย่างมากที่สุดเท่าที่จะทำได้เป็นการดีที่สุดควรเว้นระยะ

ห่างจากผู้ติดเชื้อสองเมตร หากมีคนป่วยเพิ่มในบ้านให้ขยายเวลานานขึ้นเท่ากับสมาชิกในครอบครัวคนอื่นๆ ที่จะต้องทำการกักตัว

นี่คือ ข้อมูลเกี่ยวกับไวรัสโคโรน่าในภาษาที่อ่านง่าย ซึ่งจัดทำขึ้นโดย Landssamtökunum Þroskahjálp

การยกเลิกการแยกกักตัวแยกหลังจากติดเชื้อโควิด-19นั้นทำอย่างไร

เจ้าหน้าที่ของแผนกผู้ป่วยนอกแผนกโควิด ของโรงพยาบาลจะทำการโทรหาบุคคลที่ได้รับสิ้นสุดจากการแยกกักตัว

การแยกกักตัวเนื่องจากเชื้อโควิด-19 อนุญาติให้สิ้นสุดได้โดยแพทย์เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขทั้ง สอง ประการต่อไปนี้:

·        เวลาผ่านไป 14 วันนับตั้งแต่การวินิจฉัย และ

·        ผู้ป่วยไม่มีอาการเป็นเวลาอย่างน้อย 7 วัน

แพทย์ประจำแผนก โควิด-19ของโรงพยาบาลดูแลเกี่ยวกับการโทรแจ้งการสิ้นสุดสำหรับผู้ที่สามารถยกเลิกการแยกกักตัวได้

กรณีพิเศษ

บุคคลที่ไม่มีอาการ: บุคคลนั้นจะต้องไม่มีไข้และไม่มีอาการอ่อนแอ / รู้สึกป่วย ไอหอบ และมีน้ำมูกไหลเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์และ 14 วันหลังจากการทดสอบมีผลบวก

บุคคลที่อาศัยอยู่ร่วมกันในการกักตัวและการแยกกักตัว: การยกเลิกกักตัวสามารถทำได้ โดยการตรวจตัวอย่างผู้ที่อยู่ร่วมกันกับบุคคลที่แยกกักตัว จะตรวจต่อเมื่อ การแยกกักตัวสิ้นสุดลงตาม การตัดสินใจของแพทย์

ทีม โควิด-19จากนั้นผู้อยู่ร่วมกันจะได้รับบาร์โค้ดเพื่อไปตรวจตัวอย่างโดยอัตโนมัติ

ผู้อยู่ร่วมกันหมายถึงทุกคนในครอบครัวเดียวกันรวมถึงเด็กที่ไม่ได้แยกจากผู้กักตัวคนอื่น ๆ โดยสิ้นเชิง