เดินทางไปและกลับจากไอซ์แลนด์

Quick guide in english to COVID-19 border measures

This quick guide to COVID-19 border measures will help you find out what general rules apply when entering Iceland. The information provided here is for guidance only. A final decision on entry is in all cases made at the border.

ขอแนะนำให้ชาวไอซ์แลนด์ไม่ควร เดินทางโดยไม่จำเป็น ไปยัง พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง

เนื่องจาก โควิด-19นอกจากทำการรับวัคซีนครบแล้ว กฏพิเศษใช้กับการเดินทางเข้าประเทศ

ผู้อยู่อาศัยในพื้นที่เขตสหภาพฯยุโรป EES/ EFTA พลเมืองของอันดอร์รา โมนาโก ซานมาริโน หรือวาติกันอนุญาตให้มาที่ประเทศได้โดยไม่จำเป็นที่จะขอข้อยกเว้นพิเศษ

พลเมืองของประเทศที่สามยังไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศเว้นแต่จะเป็นไปตามข้อยกเว้นที่กำหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการเดินทางข้ามพรมแดน เช่น ประเทศนั้นอยู่ในรายการยกเว้น โปรดทราบว่าตั้งแต่วันที่ 1มกราคม พ.ศ. 2021ชาวอังกฤษจะเป็นพลเมืองของประเทศที่สาม

มีเพียงประเทศกรีนแลนด์เท่านั้นที่ถือว่าเป็นพื้นที่ปลอดภัย และผู้คนจากที่นั่นสามารถเดินทางได้โดยไม่มีข้อจำกัดประเทศอื่นๆ ทั้งหมดถือเป็นพื้นที่เสี่ยง

ขอแนะนำให้ผู้ที่เดินทางทำความรู้จักกับคำแนะนำการเดินทางของรัฐบาลเกี่ยวกับโควิด-19  

กฎของชายแดน

กฎเกณฑ์นั้นแตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าผู้คนมีใบรับรองการฉีดวัคซีนครบถ้วนหรือมีการติดเชื้อCOVID-19ก่อนหน้านี้หรือไม่ กฎชายแดนใหม่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่27 กรกฎาคม

ข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้เกี่ยวกับกฎชายแดน

ที่นี่คุณจะพบทางลัดเป็นภาษาอังกฤษ ที่อธิบายกฎหลักที่ใช้กับชายแดนข้อมูลนี้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นแต่การตัดสินใจขั้นสุดท้ายอยู่ในมือของเจ้าหน้าที่รักษาชายแดนเมื่อเดินทางมาถึงประเทศ

ขอแนะนำให้ผู้ที่เดินทางทำความรู้จักกับคำแนะนำการเดินทางของรัฐบาลเกี่ยวกับโควิด-19  

กฏระเบียบชายแดนสำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนหรือเคยได้รับเชื้อCOVID-19:

นักท่องเที่ยวทุกคนต้อง ลงทะเบียนล่วงหน้า ก่อนเดินทางมาถึงประเทศและวันที่เดินทางกลับ

นอกประเทศ ต้องระบุ

แสดง ใบรับรองการฉีดวัคซีนครบ หรือใบรับรองการติดเชื้อก่อนหน้านี้ที่ชายแดน หาก ใบรับรองไม่ถูกต้อง จะต้องตรวจเก็บตัวอย่างสองครั้งและกักตัว5 วันในระหว่างนั้น

ต้องผ่านไป 14 วันนับตั้งแต่วัคซีนเข็มที่สอง(หรือ 14 วันหลังจากรับยา Janssen) ใบรับรองจึงจะมีผล หากได้รับวัคซีนเป็นเวลาสั้นๆ นักท่องเที่ยวจะต้องไปสุ่มตรวจตัวอย่างที่ชายแดนหนึ่งครั้ง และ ปฏิบัติตามคำแนะนำในการกักตัวที่บ้านจนกว่าจะได้ผลเป็นลบ

นักท่องเที่ยวที่ได้รับวัคซีนทุกคนและผู้ที่ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อก่อนหน้านี้ จะต้องแสดงผลการทดสอบ COVIDเป็นลบ ก่อนขึ้นเครื่องบินหรือเรือระหว่างทางไปประเทศไอซ์แลนด์เรายอมรับการทดสอบ PCR และการตรวจอย่างรวดเร็วของCOVID-19(เช่นราพิด แอนติเจนเทส)ต้องทำการทดสอบภายใน 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทางใน รอบแรกของการเดินทางหากไม่แสดงใบรับรองที่ชายแดน จะมีการปรับเงิน ISK100,000และจะต้องตรวจสุ่มตัวอย่างที่เขตชายแดน

ผู้โดยสารที่อาศัยอยู่ในไอซ์แลนด์หรือมีเครือญาติที่นี่ และได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนหรือมีใบรับรองการติดเชื้อครั้งก่อนขอแนะนำให้ไปสุ่มตัวอย่างโดยเร็วที่สุดหลังจากเดินทางมาถึงประเทศสามารถสั่งการสุ่มตรวจตัวอย่างได้ที่ heilsuveru.is ภายใต้การสุ่มตัวอย่างอาการ(ตามคำแนะนำของนักระบาดวิทยา)

 

การสุ่มตรวจตัวอย่างและการกักตัวเด็ก:เด็กที่เกิดในปี 2005 หรือหลังจากนั้นจะไม่ถูกสุ่มตรวจตัวอย่างที่ชายแดนพวกเขาได้รับการยกเว้นการแสดงใบรับรอง PCR ผลลบเมื่อเดินทางมาถึงหากเด็กเดินทางกับบุคคลที่มีใบรับรองการฉีดวัคซีน หรือใบรับรองการติดเชื้อครั้งก่อนเด็กมาพร้อมกับบุคคลดังกล่าวและไม่ต้องกักตัว กฎเดียวกันกับเด็กที่เดินทางคนเดียว

เด็กที่เกิดในปี2004 และก่อนหน้านี้ จะต้องได้รับการสุ่มตัวอย่างตามชายแดน และกักตัว 5 วัน และการสุ่มตรวจตัวอย่างภายหลังการกักตัวเว้นแต่จะแสดงใบรับรองการฉีดวัคซีนครบถ้วน เด็กที่อายุต่ำกว่า 18ปีได้รับอนุญาตให้เดินทางไปไอซ์แลนด์กับพ่อแม่ได้ทุกกรณีโดยที่ผู้ปกครองต้องได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศ

ขอแนะนำให้นักท่องเที่ยวดาวน์โหลดแอพลิเคชั่นRakning C-19 ซึ่งใช้เพื่อต.ย. ใช้ส่งผลตรวจที่ป็นผลเชิงลบจากการตรวจคัดกรองและช่วยติดตามการติดเชื้อหากจำเป็นต้องใช้

หากมีข้อสงสัยเล็กน้อยเกิดขึ้นว่าบุคคลใดแสดงใบรับรองปลอมบุคคลนั้นจะต้องสุ่มตรวจตัวอย่างสองครั้งโดยมีการกักตัวระหว่างนั้น

กฏระเบียบชายแดนสำหรับผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนหรือไม่เคยได้รับเชื้อCOVID-19:

นักท่องเที่ยวทุกคนต้อง ลงทะเบียนล่วงหน้า ก่อนเดินทางมาถึงประเทศและวันที่เดินทางกลับนอกประเทศ ต้องระบุ

แสดงใบรับรองการทดสอบ PCR ที่เป็นผลลบ ต่อ COVID-19แต่การทดสอบอย่างรวดเร็ว(เช่น ราผิดแอนติเจ่น เทส)จะไม่ทำการยอมรับต้องทำการทดสอบภายใน 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทางในรอบแรกของการเดินทางหากไม่แสดงใบรับรองที่ชายแดน อาจจะมีการปรับเงิน ISK100,000

สุ่มตรวจตัวอย่างที่ชายแดนเมื่อเดินทางมาถึงในประเทศ

การกักตัวและการสุ่มตรวจตัวอย่างครั้งที่สอง:การกักตัวจะต้องเป็นเวลาห้าวันและจะต้องดำเนินการสุ่มตรวจตัวอย่างอีกครั้งเมื่อสิ้นสุดการกักตัวโปรดทราบว่าวันใหม่เริ่มต้นในเวลาเที่ยงคืน อนุญาตให้กักตัวที่บ้าน ได้หากสถานที่นั้นเป็นไปตามเงื่อนไขและกฎเกณฑ์บางประการตามคำแนะนำของนักระบาดวิทยา        นี่คือรายชื่อที่พักที่รับแขกในการกักตัว

จะต้องเดินทางตรง ไปยังสถานที่กักตัวจากสถานีชายแดนโดยรถบัสสนามบิน แท็กซี่ รถเช่าหรือรถส่วนตัว ขอแนะนำให้นักท่องเที่ยวพักค้างคืนที่เกสต์เฮาส์ใกล้สถานีชายแดนหากพวกเขาเหนื่อยล้าหรือสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยพนักงานเขตชายแดนสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องนี้

การสุ่มตรวจตัวอย่างและการกักตัวเด็ก:เด็กที่เกิดในปี 2005หรือหลังจากนั้นจะไม่ถูกสุ่มตรวจตัวอย่างที่ชายแดน พวกเขาได้รับการยกเว้นการแสดงใบรับรองPCR ผลลบเมื่อเดินทางมาถึงหากเด็กเดินทางกับบุคคลที่ต้องถูกกักตัว เด็กจะต้องอยู่กับเขาและได้รับการปล่อยตัวจากการกักตัวเมื่อตัวอย่างครั้งหลังของเพื่อนร่วมเดินทางเป็นผลลบเด็กที่เดินทางคนเดียวไม่ต้องถูกกักตัว

เด็กที่เกิดในปี2004 และก่อนหน้านี้ จะต้องได้รับการสุ่มตัวอย่างตามชายแดน และกักตัว 5 วัน และการสุ่มตรวจตัวอย่างภายหลังการกักตัวเว้นแต่จะแสดงใบรับรองการฉีดวัคซีนครบถ้วน เด็กที่อายุต่ำกว่า 18 ปีได้รับอนุญาตให้เดินทางไปไอซ์แลนด์กับพ่อแม่ได้ทุกกรณีโดยที่ผู้ปกครองต้องได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศ

การตรวจคัดกรองครั้งที่สองอยู่ที่สถานีอนามัยทั่วประเทศและบาร์โค้ดจะถูกส่งไปยังโทรศัพท์มือถือในคืนก่อนการสุ่มตัวอย่างโปรดตรวจสอบเวลาทำการที่แตกต่างกันสำหรับการสุ่มตัวอย่าง

ผลบวกจากการตรวจคัดกรองจะต้องทำการกักตัวแยกทุกครั้งจากนั้นควรปฏิบัติตาม คำแนะนำเกี่ยวกับการกักตัวแยกที่บ้าน หากบุคคลใดได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นไวรัสที่สามารถติดต่อได้รวดเร็วและ / หรือทำให้เกิดการเจ็บป่วยที่รุนแรงมากขึ้นบุคคลนั้นๆจะต้องพักอยู่ที่ศูนย์ควบคุมโรคระบาดโดยไม่มีเงื่อนไข การกักตัวแยกที่ศูนย์ควบคุมโรคระบาดไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆและการส่งต่ออยู่ในมือของทีมควบคุมการติดเชื้อและผู้ป่วยนอก ของแผนกผู้ป่วยยอกโควิดของโรงพยาบาล

ขอแนะนำให้นักท่องเที่ยวดาวน์โหลดแอพลิเคชั่นRakningC-19ซึ่งใช้เพื่อ ต.ย. ใช้ส่งผลตรวจที่ป็นผลเชิงลบจากการตรวจคัดกรองและช่วยติดตามการติดเชื้อหากจำเป็นต้องใช้

นักท่องเที่ยวจะต้องลงทะเบียนล่วงหน้าวันเดินทางจากไอซ์แลนด์ ต้องระบุ หากระยะเวลาการเข้าพักสั้นกว่าเวลาที่กำหนดในการกักตัวจะมีการตรวจสอบพิเศษเนื่องจากมีความเสี่ยงที่บุคคลดังกล่าวจะไม่ปฏิบัติตามกฎในการกักตัว

โปรดทราบว่าการฝ่าฝืนการกักตัวหรือการแยกกักตัวสามารถนำไปสู่การปรับ และการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ในการป้องกันการละเมิด

กฎการข้ามพรมแดนสำหรับผู้โดยสารที่ต่อเครื่อง

ผู้โดยสารต่อเครื่องที่ไม่มีใบรับรองการติดเชื้อก่อนหน้านี้หรือใบรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันCOVID-19จะต้องแสดงการทดสอบ PCR ผลเชิงลบเมื่อเดินทางมาถึงประเทศ

ผู้โดยสารที่ต่อเครื่อง ซึ่งไม่ได้ออกนอกด่านชายแดนที่เกี่ยวข้องไม่ต้องผ่านการคัดกรองและกักตัว

ผู้โดยสารที่ต่อเครื่อง ซึ่งอยู่ในไอซ์แลนด์นภายใน48 ชั่วโมงจะต้องถูกกักตัว

นี่คือรายชื่อที่พักที่รับแขกในการกักตัว

ข้อมูลที่สำคัญอื่นๆ

ชาวไอซ์แลนด์และผู้อยู่อาศัยในไอซ์แลนด์ที่มีปัญหาในการกลับบ้านเช่น เนื่องจากข้อจำกัดในการเดินทางสามารถติดต่อราชการของกระทรวงต่างประเทศทางอีเมลได้ที่ hjalp@utn.isหรือทาง Facebookมีการตอบคำถามในเวลาทำการ

ในกรณีฉุกเฉิน ที่ไม่สามารถรอได้หมายเลขฉุกเฉินของหน่วยงานราชการ จะเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

ข้อมูลหลักเกี่ยวกับ สิทธิของผู้คนเนื่องจากการเดินทาง สามารถหาได้ในเว็บไซต์ของกรมการการท่องเที่ยว

ข้อมูลเกี่ยวกับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เกี่ยวกับมาตรการควบคุมชายแดน

บนเว็บไซต์ของรัฐบาล คุณสามารถดูคำถาม และคำตอบ เกี่ยวกับมาตรการควบคุมโรคของชายแดนได้