เดินทางไปและกลับจากไอซ์แลนด์

Quick guide in english to COVID-19 border measures

This quick guide to COVID-19 border measures will help you find out what general rules apply when entering Iceland. The information provided here is for guidance only. A final decision on entry is in all cases made at the border.

ขอแนะนำให้ชาวไอซ์แลนด์ไม่ควรเดินทางโดยไม่จำเป็นไปยังพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง

เนื่องจาก โควิด-19แต่กรีนแลนด์เป็นประเทศเดียวในโลกที่ไม่ถือว่าเป็นพื้นที่เสี่ยง กฏพิเศษ                                  

ใช้กับการเดินทางเข้าประเทศและเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนที่เดินทางไปไอซ์แลนด์จะต้องทำความรู้จักกับมาตรการควบคุมโรคที่มีผลใช้อยู่การยกเว้นข้อจำกัดในการเดินทางไม่สามารถใช้ในการยกเว้นจากมาตรการควบคุมโรคได้ กฎใหม่ของการปฎิบัติชายแดนมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27เมษายน 2021

ใครสามารถมาไอซ์แลนด์ได้

พลเมืองสัญชาติไอซ์แลนด์และครอบครัวของพวกเขา
ผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ถาวรในไอซ์แลนด์
ผู้อยู่อาศัยในพื้นที่เขตสหภาพฯยุโรป EES/ EFTA *
พลเมืองของอันดอร์รา โมนาโกซานมาริโน หรือวาติกัน *
ผู้อื่นจำเป็นต้องยื่นขอการยกเว้นล่วงหน้า*

* โปรดทราบว่าไม่อนุญาตให้เดินทางจากประเทศที่มีความเสี่ยงสูงโดยไม่จำเป็นคุณสามารถ

ยื่นขอยกเว้นการห้ามเดินทางบนเว็บไซต์ของกรมบัญชาการตำรวจแห่งชาติ

กฎหลักที่ชายแดนเกี่ยวกับการสุ่มตัวอย่างและการกักตัวตั้งแต่27เมษายน 2021

นักท่องเที่ยวทุกคนต้องลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนเดินทางมาถึงประเทศและวันที่เดินทางกลับ

นอกประเทศ ต้องระบุ

แสดงใบรับรองต้องแสดงใบรับรองการทดสอบ PCR เชิงลบของโควิด-19 แต่

ผลการทดสอบอย่างรวดเร็ว (เช่น แอนติเจนราพิด เทส)จะไม่รับรองผล ต้องมีการทดสอบ
ภายใน 72ชั่วโมง ก่อนออกเดินทางในเที่ยวแรกของการเดินทาง สำหรับผู้โดยสารที่ได้รับเอกสารที่ผ่านมาตรฐานสากลใบรับรองการฉีดวัคซีนหรือใบรับรองการติดเชื้อก่อนหน้านี้ไม่จำเป็นต้องมีการทดสอบ PCR
ทุกคนต้องได้รับการสุ่มตรวจตัวอย่างเมื่อเดินทางมาถึงประเทศรวมทั้งเด็ก คนที่ได้รับวัคซีนแล้ว และพวกเขา
            ที่เคยได้รับเชื้อ โควิด-19
 ทุกคนต้องถูกกักตัวแต่ผู้โดยสารที่แสดงใบรับรองการฉีดวัคซีนหรือใบรับรองการติดเชื้อก่อนหน้านี้จะต้องถูกกักตัวจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่เป็นลบที่ได้จากการสุ่มตรวจตัวอย่างจากชายแดน
การสุ่มตรวจตัวอย่างและการกักตัว:ผู้ที่ไม่แสดงใบรับรองที่ชายแดนจะทำการกักตัวห้าวันและไปทำการสุ่มตรวจตัวอย่างในวันสุดท้ายผู้โดยสารที่มาจากพื้นที่เสี่ยงสูง จำเป็นต้องอยู่ในโรงแรมที่กักตัวในขณะที่ถูกกักตัว
 ผู้โดยสารจากประเทศอื่น ๆอาจถูกกักตัวที่บ้านได้แต่มีเงื่อนไขว่าสถานที่เป็นไปตามเงื่อนไขบางประการ
 ขอแนะนำให้นักท่องเที่ยวดาวน์โหลดแอพลิเคชั่นRakning C-19 ซึ่งใช้เพื่อ ต.ย. ใช้ส่งผลตรวจที่ป็นผลเชิงลบจากการตรวจคัดกรองและช่วยติดตามการติดเชื้อหากจำเป็นต้องใช้

ข้อกำหนดสำหรับการกักตัวที่บ้าน:ผู้ที่ถูกกักตัวจะต้องอยู่ใน ที่พักที่ตรงตามเงื่อนไข

เงื่อนไขและกฎการปฏิบัติตามคำแนะนำของนักระบาดวิทยา นั่นหมายความว่า

บุคคลนั้นควรอยู่คนเดียวในสถานที่อยู่อาศัยแต่ถ้ามีคนอยู่มากกว่านั้นพวกเขาก็ต้องปฎิบัติตามกฏด้วยเช่นกัน

ซึ่งอยู่ภายใต้เงื่อนไขการกักตัวเดียวกัน ผู้ที่ไม่สามารถอยู่ในบ้านกักตัวที่ตอบสนองเงื่อนไขของนักระบาดวิทยาต้องอยู่ในศูนย์ป้องกันโรคระบาดจะต้องกักตัวที่สถานที่กักตัว

การละเมิดการกักตัวที่บ้าน:หากพบว่าบุคคลใดฝ่าฝืนการกักตัว นักระบาดวิทยาสามารถตัดสินใจได้ว่าควรดำเนินการกักตัวให้เสร็จสิ้นในสถานที่กักตัว

โรงแรมควบคุมโรคระบาด:ผู้ที่ไม่สามารถอยู่ในสถานกักตัวที่บ้านและ / หรือต้องการอยู่ในศูนย์ป้องกันโรคระบาดสามารถเลือกได้ ผู้โดยสารจากพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงในต่างประเทศ จะถูกแยกไปพักที่โรงแรมกักตัวการเข้าพักของบุคคลดังกล่าวไม่เสียค่าใช้จ่าย เด็กที่พักที่ศูนย์ควบคุมโรคจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษเช่นเนื่องจากกิจกรรมกลางแจ้งและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ

จะต้องเดินทางตรงไปยังสถานที่กักตัวจากสถานีชายแดนโดยรถบัสสนามบิน แท็กซี่ รถเช่าหรือรถส่วนตัวขอแนะนำให้นักท่องเที่ยวพักค้างคืนที่เกสต์เฮาส์ใกล้สถานีชายแดนหากพวกเขาเหนื่อยล้าหรือสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย

การสุ่มตรวจตัวอย่างและการกักตัวเด็ก:เด็กที่เกิดในปี 2005หรือหลังจากนั้นจะถูกสุ่มตรวจตัวอย่างที่ชายแดน พวกเขาได้รับการยกเว้นการแสดงใบรับรองPCR เชิงลบเมื่อเดินทางมาถึงหากเด็กเดินทางกับบุคคลที่ต้องถูกกักตัว เด็กจะต้องอยู่กับเขาและได้รับการปล่อยตัวจากการกักตัวเมื่อตัวอย่างครั้งหลังของเพื่อนร่วมเดินทางเป็นผลลบหากเพื่อนร่วมทางได้รับการยกเว้นจากการคัดกรองซ้ำและกักตัวเด็กก็เช่นกันเด็กที่เดินทางคนเดียวจะต้องถูกกักตัวจนกว่าจะได้ผลลัพธ์เชิงลบจากการสุ่มตรวจตัวอย่างจากชายแดน

ข้อควรระวังพิเศษ

มาตรการการปลอมแปลงเอกสาร:หากมีข้อสงสัยเล็กน้อยเกิดขึ้นว่าบุคคลใดแสดงใบรับรองปลอมบุคคลนั้นจะต้องสุ่มตรวจตัวอย่างสองครั้งโดยมีการกักตัวระหว่างนั้น

หากระยะเวลาการเข้าพักสั้น:นักท่องเที่ยวจะต้องลงทะเบียนล่วงหน้าวันเดินทางจากไอซ์แลนด์ ต้องระบุหากระยะเวลาการเข้าพักสั้นกว่าเวลาที่กำหนดในการกักตัว จะมีการตรวจสอบพิเศษเนื่องจากมีความเสี่ยงที่บุคคลดังกล่าวจะไม่ปฏิบัติตามกฎในการกักตัว

 

มาตรการปัจจุบันที่ชายแดน มีผลใช้ได้จนถึงวันที่31.5.2021

อยู่ในระหว่างการกักตัว

อนุญาตให้

·        เดินเล่นไม่ไกล บริเวณใกล้สถานที่กักตัว

·        ใช้รถรับส่งสนามบินจากสนามบิน

·        ใช้รถยนต์ส่วนตัวจากสนามบิน

·        ใช้แท็กซี่จากสนามบิน

·        พบแพทย์ แต่ควรโทรหาก่อน

ไม่อนุญาต

·        ไปสถานที่ท่องเที่ยว

·        ไปที่ภูเขาไฟ

·        มีคนพลุกพล่าน

·        ใช้บัสรถประจำทาง เที่ยวบินภายในประเทศและระบบขนส่งสาธารณะ

·        ไปนั่งรถเล่น

·        ไปที่ร้านค้าหรือร้านอาหาร 

·        อาศัยอยู่ที่รถบ้าน/รถเต้นท์

·        อาศัยอยู่บ้านพักรวม

คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกักตัวที่บ้าน

ข้อยกเว้นจากการคัดกรองชายแดนและกฎการกักตัว

ผู้โดยสารที่ได้รับการยกเว้นจากการคัดกรองซ้ำและกักตัวคือ:

·        มาจากกรีนแลนด์และไม่ได้อยู่นอกกรีนแลนด์ในช่วง14 วันที่ผ่านมา

·        ผู้โดยสารต่อเครื่องที่ไม่ได้ออกจากจุดผ่านแดนดังกล่าวไม่ต้องผ่านการคัดกรองและกักกัน

·        ผู้โดยสารที่ต่อเครื่องซึ่งอยู่น้อยกว่า48 ชั่วโมงในไอซ์แลนด์แต่มาจากพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงจะต้องเข้าพักในโรงแรมที่ถูกกักตัว พวกเขาจะได้รับการแจ้งให้ไปโรงแรมกักตัวโดยเจ้าหน้าที่รักษาเขตชายแดนผู้โดยสารที่ต่อเครื่องที่มาจากพื้นที่อื่นไม่จำเป็นต้องถูกกักตัวที่โรงแรมแต่ต้องทำการกักตัว

ใบรับรองเพื่อการยกเว้น ที่ชายแดนต้องเป็นไปตามเงื่อนไขบางประการ

อาจมีการยกเว้นสำหรับผู้ที่ได้รับการยืนยันโดยการทดสอบPCR หรือการทดสอบแอนติบอดีว่าพวกเขาเคยติดเชื้อCOVID-19 มาก่อน โปรดทราบการทดสอบ PCR ที่มีผลบวกต้องมีอายุอย่างน้อย14 วัน

ผู้ที่มีใบรับรองการฉีดวัคซีนที่ถูกต้อง พร้อมวัคซีนCOVID-19 ที่ได้รับการรับรอง

การคัดกรองซ้ำและการกักตัว

การตรวจคัดกรองครั้งแรกอยู่ที่ชายแดนหลังจากนั้นผู้โดยสารที่เดินทางมาถึงจะต้องถูกกักตัวเป็นเวลา 5-6 วัน

ตาม คำแนะนำในการกักตัวที่บ้าน หรือในโรงแรมที่กักตัว

รายชื่อที่พักที่รองรับแขกในการกักตัว

ไม่สามารถจองที่พักของศูนย์ควบคุมโรคระบาด หรือในโรงแรมกักตัวที่ดำเนินการโดยรัฐบาล

การตรวจคัดกรองครั้งที่สองอยู่ที่สถานีอนามัยทั่วประเทศและบาร์โค้ดจะถูกส่งไปยังโทรศัพท์มือถือในคืนก่อนการสุ่มตัวอย่างโปรดตรวจสอบเวลาทำการที่แตกต่างกันสำหรับการสุ่มตัวอย่าง

ผลบวกจากการตรวจคัดกรองจะต้องทำการกักตัวแยกทุกครั้ง จากนั้นควรปฏิบัติตาม คำแนะนำเกี่ยวกับการกักตัวแยกในบ้าน หากบุคคลใดได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นไวรัสที่สามารถติดต่อได้รวดเร็วและ / หรือทำให้เกิดการเจ็บป่วยที่รุนแรงมากขึ้น บุคคลนั้นๆจะต้องพักอยู่ที่ศูนย์ควบคุมโรคระบาดโดยไม่มีเงื่อนไขการกักตัวแยก ที่ศูนย์ควบคุมโรคระบาดไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆและการส่งต่ออยู่ในมือของทีมควบคุมการติดเชื้อและผู้ป่วยนอก ของแผนกโควิดของโรงพยาบาล

โปรดทราบว่าการฝ่าฝืนการกักตัวหรือการแยกกักตัวสามารถนำไปสู่การปรับ และการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ในการป้องกันการละเมิด

ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

ขอแนะนำให้ผู้ที่จะเดินทางทำความรู้จักกับ คำแนะนำการเดินทางของรัฐบาลเกี่ยวกับโควิด-19

ชาวไอซ์แลนด์และผู้อยู่อาศัยในไอซ์แลนด์ที่มีปัญหาในการกลับบ้านเช่น เนื่องจากข้อจำกัดในการเดินทางสามารถติดต่อราชการของกระทรวงต่างประเทศทางอีเมลได้ที่ hjalp@utn.is หรือทาง Facebookมีการตอบคำถามในเวลาทำการ

ในกรณีฉุกเฉิน ที่ไม่สามารถรอได้หมายเลขฉุกเฉินของหน่วยงานราชการ จะเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

ข้อมูลหลัก เกี่ยวกับสิทธิของผู้คนเนื่องจากการเดินทาง สามารถหาได้ในเว็บไซต์ของกรมการการท่องเที่ยว

กำหนดพื้นที่อันตราย - เดินทางจากไอซ์แลนด์

สิ่งสำคัญคือต้องทำความรู้จักกับกฏที่มีผลใช้ในแต่ละครั้งกับพื้นที่ ที่กำหนดซึ่งมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและกฎสำหรับการเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนการประเมินอย่างสม่ำเสมอว่าประเทศที่ตกอยู่ในพื้นที่เสี่ยงนั้นได้รับการประเมินใหม่หรือไม่รายชื่อพื้นที่ที่ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงจะได้รับการอัปเดตเป็นประจำ

ไม่แนะนำให้ชาวไอซ์แลนด์เดินทางไปในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง