Szczepienie przypominające

Co to jest szczepienie przypominające?

Celem szczepienia przypominającego jest maksymalne wzmocnienie ochrony przed zakażeniem wirusem wywołującym COVID-19 i poważnym zachorowaniem. Szczepienie przypominające to szczepienie wykraczające poza to, co wcześniej uważano za szczepienie podstawowe, tj. dwa wstrzyknięcia szczepionki mRNA bądź jedno wstrzyknięcie szczepionki firmy Janssen.

Po co?

Szczepienie przypominające to sposób na zwiększenie odporności przeciw COVID-19. Stosowane szczepionki nie były tak skuteczne, jak oczekiwano ze względu na wariant Delta. Więcej informacji na temat celu szczepień przypominających można znaleźć na stronie internetowej Dyrektoratu ds. Zdrowia.

Wysoka wyszczepialność w przypadku szczepień przypominających przeciw COVID-19 jest jednym z głównych warunków decydujących o możliwości kontrolowania rozprzestrzeniania się wirusa bez znaczących ograniczeń społecznych.

Kalendarz szczepień do końca roku w okręgu stołecznym.

Dla kogo jest przeznaczone?

Około 160 000 osób w całym kraju zostanie powiadomionych o szczepieniu przypominającym przed końcem roku. Szczepienie przypominające można otrzymać, jeśli od pierwszego szczepienia upłynęło co najmniej 5–6 miesięcy. Niemnie jednak osoby w wieku 70 lat i starsze oraz osoby z niedoborem odporności, niezależnie od wieku, mogą otrzymać szczepienie przypominające po 3 miesiącach, ponieważ uważa się, że w tej grupie występuje podwyższone ryzyko niewystarczającej odpowiedzi na dwie dawki szczepionki. Grupy uznane za wymagające dawki przypominającej priorytetowo zostały o niej już powiadomione.

Główny epidemiolog zaleca również, aby osoby, które nie przyjęły pierwszej dawki szczepionki, zrobiły to jak najszybciej, gdyż poważna postać choroby wśród niezaszczepionych występuje około pięć razy częściej niż wśród zaszczepionych (po dwóch dawkach szczepionki).

Gdzie?

Szczepieniami nadal zajmują się przychodnie i placówki ochrony zdrowia na terenie całego kraju. Dostępna jest wystarczająca ilość szczepionek na potrzeby podania dawek przypominających wszystkim chętnym – lub też spodziewane są wystarczające dostawy. W rejonie stolicy szczepienia będą przeprowadzane w Laugardalshöll od 10.00 do 15.00 w dni powszednie.

Co pokazują badania?

Wyniki badania przeprowadzonego w Izraelu, opublikowanego niedawno w czasopiśmie naukowym Lancet, wskazują, że szczepionka przypominająca jest w około 90% skuteczna w zapobieganiu zakażeniom i poważnym zachorowaniom w porównaniu z dwoma wstrzyknięciami szczepionki firmy Pfizer.

Jakiej szczepionki używamy?

Na potrzeby szczepień przypominających w Islandii będzie stosowana szczepionka firmy Pfizer/BioNTech, ale dostępna jest też szczepionka firmy Moderna, którą można również zastosować w tym celu. W przypadku mężczyzn w wieku 16–39 lat zaleca się stosowanie szczepionki firmy Pfizer, ponieważ istnieje większa niepewność co do ryzyka zapalenia serca, gdy jako szczepienie przypominające jest stosowana szczepionka firmy Moderna.

Kto nie otrzyma dawki przypominającej?

Dane dotyczące szczepień przypominających dzieci w wieku 12–15 lat nie są wystarczające, aby zalecić ogólne szczepienia przypominające dla tej grupy wiekowej.

Następujące grupy nie powinny przyjmować szczepionki przypominającej bez konsultacji z lekarzem:

1. Osoby z chorobami autoimmunologicznymi, które mają czynną postać choroby, gdy zalecane jest szczepienie przypominające.
2. Osoby z chorobami autoimmunologicznymi, u których w ciągu 2 tygodni po podstawowym szczepieniu przeciw COVID-19 objawy nasiliły się lub pojawiły się nowe, ciężkie objawy.
3. Osoby, u których podczas szczepienia podstawowego wystąpiły zagrażające życiu reakcje niepożądane, takie jak wstrząs anafilaktyczny.