Informacje na temat szczepionki przeciw COVID-19

Informacja

Szczepionki przeciw COVID-19, które będą stosowane w Islandii, są bezpieczne i zapewniają najlepszą możliwą ochronę przed chorobą.

Każda osoba mieszkająca lub pracująca w Islandii ma prawo do szczepienia przeciw COVID-19.

Dystrybucją szczepionek i organizacją szczepień zarządza Główny Epidemiolog, a ich realizacją — lokalne przychodnie i inne placówki sektora opieki zdrowotnej.

Szczepienia są i będą bezpłatne, a także dobrowolne.

Szczepionki przeciw COVID-19, które będą stosowane w Islandii, są bezpieczne i zapewniają najlepszą możliwą ochronę przed chorobą. Szczepienie ma na celu ochronę przed zakażeniem wirusem wywołującym COVID-19 i uzyskanie odporności populacyjnej, która zapobiegnie rozprzestrzenianiu się pandemii.

Powiadomienia o terminie szczepień będą wysyłane w formie wiadomości tekstowych z informacją o dacie, godzinie i miejscu szczepienia. Pamiętaj o podaniu swojego numeru telefonu komórkowego do rejestru medycznego, aby otrzymać powiadomienie. Numer telefonu stacjonarnego/komórkowego można zarejestrować na stronie Heilsuvera.is.

Dni otwarte szczepień zostaną podane do wiadomości w późniejszym okresie, a osoby, które wcześniej nie przyjęły szczepionki, będą mogły skorzystać z możliwości zaszczepienia się.  

27 kwietnia 2021 r. w Kastljós Kamilla Sigríður Jósefsdóttir, specjalistka w dziedzinie dziecięcych chorób zakaźnych, omawiała szczepienia przeciw COVID-19 w Islandii i odpowiadała na szereg pytań dotyczących wdrożenia szczepień oraz bezpieczeństwa samych szczepionek. Wywiad z dr Kamillą jest dostępny tutaj.

Pytania i odpowiedzi dotyczące szczepienia przeciw COVID-19

Na stronie Islandzkiej Agencji Medycznej można znaleźć informacje i wiadomości na temat szczepionek i leków na COVID-19.
Informacje dla pracowników ochrony zdrowia dotyczące szczepienia można znaleźć na stronie Departamentu Zdrowia
Informacje na temat szczepienia w Islandii można znaleźć na stronie Departamentu Zdrowia.
Szczepienie przeciwko COVID-19 - Informacje napisane prostym językiem

Jest dziesięć grup osób szczepionych

Szczepienia w Islandii idą dobrze, można to zobaczyć niżej na podsumowaniu statusu szczepień.

Powiadomienia o szczepieniach są wysyłane w formie SMS-ów, ale osoby, które nie dostaną takiego powiadomienia elektronicznie, będą powiadomione w inny sposób. Pamiętaj o podaniu swojego numeru telefonu (komórkowego) w swojej dokumentacji medycznej. Możesz to zrobić na stronie internetowej Heilsuvera.is. Zaproszenie na szczepienie dostanie każdy. Nikt nie będzie pominięty.

Osoby, które na podstawie testu PCR lub testu na przeciwciała wiedzą, że chorowały na COVID-19, na razie nie dostaną powiadomienia o szczepieniu. Ta grupa ma mieć szczepionkę, jak już wszystkie inne grupy będą zaszczepione. Decyzję o tym, które grupy mają pierwszeństwo w zakresie szczepień przeciw COVID-19, podejmuje Główny Epidemiolog w porozumieniu z Minister Zdrowia. Należy pamiętać, że placówki medyczne nie mogą zmieniać kolejności szczepień poszczególnych grup.

Kobiety w ciąży nie są oddzielną grupą w ramach szczepień przeciw COVID-19, ale te z nich, które chcą się zaszczepić, będą miały taką możliwość. Dotyczy to zwłaszcza kobiet, które należały do grupy ryzyka przed zajściem w ciążę lub pracują w zawodzie wymagającym priorytetowego szczepienia, na przykład w sektorze ochrony zdrowia.

Grupa 1
Pracownicy ochrony zdrowia, personel oddziałów ratunkowych i oddziałów intensywnej terapii Szpitala Uniwersyteckiego Landspítali oraz personel oddziału intensywnej terapii szpitala w Akureyri.
Grupa 2
Pracownicy ochrony zdrowia pracujący na oddziałach ambulatoryjnych dla osób z podejrzeniem COVID-19 i oddziałach dla pacjentów ze zdiagnozowaną chorobą COVID-19.
Grupa 3
Osoby przebywające w domach opieki i domach spokojnej starości oraz na oddziałach geriatrycznych w szpitalach.
Grupa 4
Personel pogotowia ratunkowego, ratownicy medyczni, pracownicy islandzkiej straży przybrzeżnej, pracownicy straży pożarnej, strażnicy więzienni, funkcjonariusze policji.
Grupa 5
Pracownicy ochrony zdrowia zaangażowani w podstawową opiekę nad pacjentami, którzy muszą zostać zaszczepieni.
Grupa 6
Osoby w wieku 60 lat i starsze.
Grupa 7
Osoby z przewlekłymi chorobami, które są szczególnie narażone na zakażenie.
Grupa 8
Pracownicy przedszkoli, szkół podstawowych i średnich oraz wybrane grupy pracowników socjalnych.
Grupa 9
Osoby, które są szczególnie narażone ze względu na status społeczny i ekonomiczny.
Grupa10
Wszystkie pozostałe osoby, które chcą się zaszczepić.

Jak będą zorganizowane szczepienia?

Powiadomienie i rejestracja

Osoby z grup objętych szczepieniami dostaną SMS o z terminem szczepienia – dacie, godzinie i miejscu. Powiadomienia będą w SMS-ach, komunikatach na stronie Heilsuvera lub w innej formie. Pamiętaj o podaniu swojego numeru telefonu (komórkowego) w swojej dokumentacji medycznej, aby otrzymać powiadomienie. Nie można rezerwować terminu szczepienia, a placówki medyczne nie mogą zmieniać kolejności szczepień poszczególnych grup.  

Departament Zdrowia ma system komputerowy, żeby zarządzać organizacją, wdrażaniem i nadzorem szczepień. System będzie zarządzał postępem szczepień i zapisywał informacje bezpośrednio w bazie danych szczepień Głównego Epidemiologa. To, jak szybko pójdą szczepienia, będzie zależało tego, ile szczepionek będzie przysyłanych do Islandii.

Informacje o miejscu szczepienia innych grup zostaną ogłoszone, gdy będzie znany termin ich szczepienia.  Tutaj można zapoznać się z diagramem przedstawiającym, jak dotrzeć na szczepienie w hali Laugardalshöll.

Osoby objęte kwarantanną nie mogą stawić się na szczepienie, nawet jeżeli otrzymają powiadomienie. Niestawienie się na szczepienie nie oznacza utraty prawa do otrzymania szczepionki. W takich wypadkach zostanie wyznaczony nowy termin szczepienia.

Działania niepożądane po szczepieniu przeciw COVID-19:

Każde szczepienie może powodować dyskomfort określany jako działania niepożądane lub skutki uboczne. Większość skutków ubocznych wynika z pobudzenia układu odpornościowego, które jest celem szczepienia. Objawy te zwykle są takie same, niezależnie od szczepionki:

 • gorączka powyżej 38°C, dreszcze;
 • objawy miejscowe ograniczone do miejsca wstrzyknięcia;
 • zmęczenie, złe samopoczucie, ból głowy, zaburzenia żołądkowo-jelitowe.

Wymienione objawy zwykle występują w ciągu 24 godzin od szczepienia i rzadko utrzymują się dłużej niż 24–48 godzin, z wyjątkiem objawów miejscowych i powiększenia węzłów chłonnych (patrz niżej). Po podaniu drugiej dawki tej samej szczepionki objawy często pojawiają się szybciej. Objawem miejscowym może być zwykły ból w miejscu wstrzyknięcia, niekiedy jednak występuje świąd, zaczerwienienie lub obrzęk. Objawy te często utrzymują się dłużej niż 24 godziny, czasem nawet do tygodnia. Nie ma potrzeby zgłaszania takich objawów placówkom podstawowej opieki zdrowotnej, punktom szczepień ani Islandzkiej Agencji Medycznej (IMA), chyba że objawy są nietypowo ciężkie. Jeżeli zachodzi konieczność obniżenia dyskomfortu po szczepieniu, osoby tolerujące paracetamol lub ibuprofen mogą zastosować te leki w zalecanych dawkach, podanych w ulotce dołączonej do opakowania.

Powiększenie węzłów chłonnych znajdujących się najbliżej miejsca wstrzyknięcia, zwykle pod pachą, jest dobrze znanym, ale rzadkim skutkiem ubocznym pobudzenia układu odpornościowego. Jeżeli objaw ten rozprzestrzenia się na inne węzły, zaleca się kontakt z lekarzem, np. w placówce podstawowej opieki zdrowotnej, który oceni, czy konieczne jest badanie lub leczenie, oraz zgłosi objaw do IMA.

Możliwe objawy uboczne powodowane przez szczepionki przeciw COVID-19, inne niż pobudzenie układu odpornościowego:

Te objawy uboczne należy w każdym przypadku zgłaszać do IMA z uwagi na prowadzone dodatkowe monitorowanie nowych produktów leczniczych. Należy pamiętać, że związek szczepienia z wszystkimi tymi objawami nie został potwierdzony, ale jeżeli wystąpienia zostaną dobrze udokumentowane, istnieje możliwość potwierdzenia lub odrzucenia związku przyczynowego ze szczepieniem. Po potwierdzeniu związku przyczynowego możliwe jest określenie, kto jest narażony na możliwość wystąpienia danych objawów ubocznych i przygotowanie się na odpowiednią reakcję lub wydanie dodatkowych zaleceń odnośnie do szczepienia osób z danej grupy.

Szczepionka Comirnaty / Pfizer BioNTech: (patrz informacje o produkcie)

 • wstrząs anafilaktyczny lub inne ostre objawy alergiczne
 • porażenie nerwu twarzowego (porażenie Bella)
 • inne nagłe, nowe objawy mogące mieć związek ze szczepionką

Szczepionka firmy Moderna: (patrz informacje o produkcie)

 • wstrząs anafilaktyczny lub inne ostre objawy alergiczne
 • porażenie nerwu twarzowego (porażenie Bella)
 • inne nagłe, nowe objawy mogące mieć związek ze szczepionką

Szczepionka Astra Zeneca: (informacje o produkcie są aktualizowane)

 • wstrząs anafilaktyczny lub inne ostre reakcje alergiczne
 • inne nagłe, nowe objawy mogące mieć związek ze szczepionką

Powiadomienie Islandzkiej Agencji Medycznej (IMA):

Każda osoba może powiadomić IMA o podejrzewanym działaniu niepożądanym produktu leczniczego, w tym szczepionek. Członkowie rodziny lub personel placówek opieki długoterminowej mogą wysłać powiadomienie w imieniu zaszczepionych osób przebywających w takich placówkach. Bardzo ważne jest, aby powiadomić IMA o podejrzeniu wystąpienia skutków ubocznych, które są nowe (niewymienione w powyższych informacjach o produkcie), opisane wcześniej, ale charakteryzujące się trudną do ustalenia częstotliwością występowania (wg informacji o produkcie) lub poważne (wymagające leczenia wykraczającego poza podanie zwykłych leków obniżających gorączkę, wymienionych powyżej). Powiadomienia można kierować do personelu medycznego, który zgłosi dany przypadek do IMA, za pośrednictwem poczty e-mail lub bezpośrednio przez witrynę internetową IMA.


Postępowanie po przyjęciu szczepionki przeciw COVID-19

Osoby zaszczepione przeciw COVID-19 nie są zwolnione z zasad zapobiegania zakażeniom, które obowiązują w Islandii w czasie pandemii COVID-19 (ograniczenia dotyczące liczby osób, obowiązek noszenia maseczek, środki ochrony w miejscu pracy). Dodatkowe informacje dla osób zaszczepionych i dotyczące środków zapobiegania zakażeniom.

Szczepienie zmniejsza ryzyko zakażenia, ale go nie eliminuje. W dalszym ciągu nie ma pewności, czy osoby zaszczepione, które zachorują na COVID-19, mogą zarażać innych.

Zaświadczenia o szczepieniu przeciw COVID-19 można uzyskać na karcie Mínar síður na stronie Heilsuvera.is lub w placówkach medycznych.

Osoby zaszczepione przeciw COVID-19, które mają zaświadczenie, mogą podróżować za granicę bez konieczności poddawania się długiej kwarantannie po przybyciu do Islandii. Może to jednak się różnić w zależności od zasad, jakie obowiązują na granicach innych krajów.

Szczepienie nie zwalnia całkowicie z obowiązku kwarantanny, jeżeli ktoś jest na nią skierowany z powodu kontaktu z osobą zakażoną.

Działania niepożądane

Bardzo ważne jest, aby powiadomić placówkę medyczną lub organizację, która wykonała szczepienie, jeżeli po podaniu szczepionki wystąpią ciężkie lub nietypowe działania niepożądane / powikłania. Jeżeli istnieją jakiekolwiek wątpliwości dotyczące związku objawów ze szczepieniem, należy je zgłosić, ponieważ szczepionki te są nowymi lekami objętymi rygorem specjalnego monitorowania.

Jeśli dwa razy szczepimy się tą samą szczepionką w krótkich odstępach czasu, w ciągu pierwszych 24 godzin po podaniu drugiej dawki istnieje wyższe ryzyko wystąpienia łagodnych działań niepożądanych, takich jak gorączka, osłabienie, zmęczenie czy uczucie dyskomfortu w miejscu podania szczepionki. Nie trzeba zgłaszać tych często występujących objawów do Islandzkiej Agencji Leków, chyba że trwają nietypowo długo (ocenia to pracownik ochrony zdrowia) lub są nietypowo ciężkie (np. występuje obrzęk całego ramienia).


FAQ

Tutaj możesz uzyskać dostęp do pytań i odpowiedzi na temat szczepień na Islandii.

Pytania i odpowiedzi na stronie internetowej Gabinetu Dyrektora Medycznego Zdrowia

Pytania i odpowiedzi na stronie internetowej Islandzkiej Agencji Leków