Informacje na temat szczepionki przeciw COVID-19

Informacja

Islandia rozpoczęła szczepienia przeciw COVID-19 Szczepionki przeciw COVID-19, które będą stosowane w Islandii, są bezpieczne i zapewniają najlepszą możliwą ochronę przed chorobą.

Szczepienie ma na celu ochronę przed zakażeniem i uzyskanie odporności populacyjnej, które zapobiegnie rozprzestrzenianiu się pandemii. Aby uzyskać odporność populacyjną, należy zaszczepić około 60–80% ludności. W Islandii planuje się zaszczepienie około 75% obywateli urodzonych w 2005 roku lub wcześniej. Szczepienia są i będą bezpłatne, a także dobrowolne.

Na podstawie dostępnych informacji o dostawach szczepionek i opartych na nich szacunkach, Minister Zdrowia przygotowała harmonogram szczepień przeciw COVID-19.

Tempo szczepienia będzie zależało od liczby szczepionek każdorazowo przysyłanych do Islandii. Oczekuje się, że do końca marca każda osoba w wieku powyżej 70 lat (tj. około 40 000 osób) otrzyma szczepionkę.

Skuteczność wszystkich szczepionek polega na tym, że aktywują one układ odpornościowy, dzięki czemu jest on w stanie później chronić organizm przed chorobą, rozpoznając patogeny, które ją wywołują. Więcej informacji na temat szczepionki przeciw COVID-19 można znaleźć na stronie internetowej Islandzkiej Agencji Medycznej.

Minister Zdrowia zatwierdził Rozporządzenie dotyczące kolejności szczepień przeciwko COVID-19. Celem rozporządzenia jest określenie, kto powinien zostać zaszczepiony w pierwszej kolejności na podstawie obiektywnych opinii i najbardziej wiarygodnych przewidywań. Przy opracowywaniu niniejszego rozporządzenia uwzględniono wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia odnośnie do kolejności szczepień przeciwko COVID-19 oraz wnioski z podobnych prac w sąsiednich krajach. Dystrybucją szczepionek i organizacją szczepień zarządza Główny Epidemiolog, a ich realizacją – lokalne placówki opieki zdrowotnej i organizacje zajmujące się ochroną zdrowia.

Kobiety w ciąży nie stanowią wprawdzie oddzielnej grupy priorytetowej w ramach szczepień przeciw COVID-19, ale te z nich, które zechcą się zaszczepić, będą miały taką możliwość. Dotyczy to zwłaszcza kobiet, które należały do grupy ryzyka przed zajściem w ciążę lub pracują w zawodzie wymagającym priorytetowego szczepienia, na przykład w ochronie zdrowia.

Na stronie Islandzkiej Agencji Medycznej można znaleźć informacje i wiadomości na temat szczepionek i leków na COVID-19.
Informacje dla pracowników ochrony zdrowia dotyczące szczepienia można znaleźć na stronie Departamentu Zdrowia
Informacje na temat szczepienia w Islandii można znaleźć na stronie Departamentu Zdrowia.
Szczepienie przeciwko COVID-19 - Informacje napisane prostym językiem

Strona ta będzie aktualizowana w miarę otrzymywania nowych informacji na temat skuteczności i dostaw szczepionek oraz przebiegu szczepień.

Jest dziesięć grup priorytetowych

Szczepienia przeciw COVID-19 rozpoczęły się w Islandii we wtorek, 29 grudnia 2020 r. Tutaj można znaleźć dane statystyczne na temat liczby osób w Islandii, które przyjęły szczepionkę.

Obecnie nacisk kładzie się na szczepienie osób starszych. Szczepienia odbywają się w domach opieki, ośrodkach pobytu dziennego i w warunkach domowych (szczepienia wykonują pielęgniarki środowiskowe). Osoby, które nie otrzymały elektronicznego zaproszenia na szczepienie, otrzymają je inną drogą. Zaproszenie otrzyma każdy. Nikt nie będzie pominięty. Personel medyczny działający na pierwszej linii frontu walki z pandemią również otrzymał szczepionkę.

Osoby, u których potwierdzono przebycie COVID-19 testem PCR lub testem wykrywającym przeciwciała, nie wymagają szczepienia.

Zgodnie z islandzkim rozporządzeniem nr 1198/2020 Główny Epidemiolog w porozumieniu z Ministrem Zdrowia podjął decyzję o tym, które grupy skorzystają ze szczepienia przeciw COVID-19. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, Główny Epidemiolog może odstąpić od poniższej listy priorytetów, np. z uwagi na postęp pandemii lub typ szczepionki, jednak konieczne jest uwzględnianie listy priorytetów wskazanych w rozporządzeniu. Należy zwrócić uwagę na fakt, że placówki medyczne nie zmieniają kolejności priorytetów.

Grupa 1
Pracownicy ochrony zdrowia, personel oddziałów ratunkowych i oddziałów intensywnej terapii Szpitala Uniwersyteckiego Landspítali oraz personel oddziału intensywnej terapii szpitala w Akureyri.
Grupa 2
Pracownicy ochrony zdrowia pracujący na oddziałach ambulatoryjnych dla osób z podejrzeniem COVID-19 i oddziałach dla pacjentów ze zdiagnozowaną chorobą COVID-19.
Grupa 3
Osoby przebywające w domach opieki i domach spokojnej starości oraz na oddziałach geriatrycznych w szpitalach.
Grupa 4
Personel pogotowia ratunkowego, ratownicy medyczni, pracownicy islandzkiej straży przybrzeżnej, pracownicy straży pożarnej, strażnicy więzienni, funkcjonariusze policji.
Grupa 5
Pracownicy ochrony zdrowia zaangażowani w podstawową opiekę nad pacjentami, którzy muszą zostać zaszczepieni.
Grupa 6
Osoby w wieku 60 lat i starsze.
Grupa 7
Osoby z przewlekłymi chorobami, które są szczególnie narażone na zakażenie.
Grupa 8
Pracownicy przedszkoli, szkół podstawowych i średnich oraz wybrane grupy pracowników socjalnych.
Grupa 9
Osoby, które są szczególnie narażone ze względu na status społeczny i ekonomiczny.
Grupa10
Wszystkie pozostałe osoby, które chcą się zaszczepić.

Jak będą zorganizowane szczepienia?

Zaproszenia i rejestracja

Poszczególne osoby należące do grup traktowanych priorytetowo otrzymają powiadomienie o szczepieniu (np. SMS, komunikat na Heilsuvera lub inna metoda kontaktu) wysłane przez placówkę medyczną, w którym znajdą się informacje na temat miejsca i godziny szczepienia. Nie będzie możliwości zarezerwowania wizyty mającej na celu przyjęcie szczepionki, a placówki medyczne nie będą mogły zmienić priorytetów.  

Departament Zdrowia opracował system komputerowy, który będzie obsługiwał szczepienia. System będzie zarządzał wszystkimi grupami priorytetowymi, terminami szczepień oraz informacjami o szczepieniach dla pracowników ochrony zdrowia, a także monitorował, czy wszyscy otrzymali obie dawki. W ten sposób system będzie zarządzał postępem szczepień i rejestrował informacje bezpośrednio w bazie danych szczepień Głównego Epidemiologa.

Personel szpitalny i pacjenci hospitalizowani otrzymali szczepionkę w szpitalu. Mieszkańcy i pracownicy domów opieki zostali zaszczepieni w swoich placówkach.

Informacje o miejscu szczepienia innych grup zostaną ogłoszone, gdy będzie wiadomo, kiedy mają zostać zaszczepione.

Osoby te będą zapraszane na szczepienie zgodnie z listą pierwszeństwa.
Nie będzie możliwości umówienia się na szczepienie.
System komputerowy będzie zarządzał wszystkimi grupami priorytetowymi, terminami szczepień, informacjami o szczepieniach i rejestracji, a także monitorował, czy wszyscy otrzymali obie dawki.
Szczepionki zostaną rozprowadzone do poszczególnych punktów na terenie Islandii, które będą odpowiedzialne za przeprowadzanie szczepień w swojej okolicy.
Osoby, które mają pierwszeństwo, za pośrednictwem strony Heilsuvera otrzymają wiadomość z informacją, gdzie i kiedy mogą się zaszczepić.
Miejsca szczepień dla innych grup zostaną ogłoszone, gdy będzie znany termin ich szczepienia.
Zgodnie z wytycznymi producenta, każdy musi zostać zaszczepiony dwukrotnie szczepionką tego samego producenta w odstępie trzech tygodni.
Niepożądane skutki uboczne. Obywatele i pracownicy ochrony zdrowia mogą informować o działaniach niepożądanych za pośrednictwem strony Islandzkiej Agencji Leków.

Działania niepożądane po szczepieniu przeciw COVID-19:

Każde szczepienie może powodować dyskomfort określany jako działania niepożądane lub skutki uboczne. Większość skutków ubocznych wynika z pobudzenia układu odpornościowego, które jest celem szczepienia. Objawy te zwykle są takie same, niezależnie od szczepionki:

  • gorączka powyżej 38°C, dreszcze;
  • objawy miejscowe ograniczone do miejsca wstrzyknięcia;
  • zmęczenie, złe samopoczucie, ból głowy, zaburzenia żołądkowo-jelitowe.

Wymienione objawy zwykle występują w ciągu 24 godzin od szczepienia i rzadko utrzymują się dłużej niż 24–48 godzin, z wyjątkiem objawów miejscowych i powiększenia węzłów chłonnych (patrz niżej). Po podaniu drugiej dawki tej samej szczepionki objawy często pojawiają się szybciej. Objawem miejscowym może być zwykły ból w miejscu wstrzyknięcia, niekiedy jednak występuje świąd, zaczerwienienie lub obrzęk. Objawy te często utrzymują się dłużej niż 24 godziny, czasem nawet do tygodnia. Nie ma potrzeby zgłaszania takich objawów placówkom podstawowej opieki zdrowotnej, punktom szczepień ani Islandzkiej Agencji Medycznej (IMA), chyba że objawy są nietypowo ciężkie. Jeżeli zachodzi konieczność obniżenia dyskomfortu po szczepieniu, osoby tolerujące paracetamol lub ibuprofen mogą zastosować te leki w zalecanych dawkach, podanych w ulotce dołączonej do opakowania.

Powiększenie węzłów chłonnych znajdujących się najbliżej miejsca wstrzyknięcia, zwykle pod pachą, jest dobrze znanym, ale rzadkim skutkiem ubocznym pobudzenia układu odpornościowego. Jeżeli objaw ten rozprzestrzenia się na inne węzły, zaleca się kontakt z lekarzem, np. w placówce podstawowej opieki zdrowotnej, który oceni, czy konieczne jest badanie lub leczenie, oraz zgłosi objaw do IMA.

Możliwe objawy uboczne powodowane przez szczepionki przeciw COVID-19, inne niż pobudzenie układu odpornościowego:

Te objawy uboczne należy w każdym przypadku zgłaszać do IMA z uwagi na prowadzone dodatkowe monitorowanie nowych produktów leczniczych. Należy pamiętać, że związek szczepienia z wszystkimi tymi objawami nie został potwierdzony, ale jeżeli wystąpienia zostaną dobrze udokumentowane, istnieje możliwość potwierdzenia lub odrzucenia związku przyczynowego ze szczepieniem. Po potwierdzeniu związku przyczynowego możliwe jest określenie, kto jest narażony na możliwość wystąpienia danych objawów ubocznych i przygotowanie się na odpowiednią reakcję lub wydanie dodatkowych zaleceń odnośnie do szczepienia osób z danej grupy.

Szczepionka Comirnaty / Pfizer BioNTech: (patrz informacje o produkcie)

  • wstrząs anafilaktyczny lub inne ostre objawy alergiczne
  • porażenie nerwu twarzowego (porażenie Bella)
  • inne nagłe, nowe objawy mogące mieć związek ze szczepionką

Szczepionka firmy Moderna: (patrz informacje o produkcie)

  • wstrząs anafilaktyczny lub inne ostre objawy alergiczne
  • porażenie nerwu twarzowego (porażenie Bella)
  • inne nagłe, nowe objawy mogące mieć związek ze szczepionką

Powiadomienie Islandzkiej Agencji Medycznej (IMA):

Każda osoba może powiadomić IMA o podejrzewanym działaniu niepożądanym produktu leczniczego, w tym szczepionek. Członkowie rodziny lub personel placówek opieki długoterminowej mogą wysłać powiadomienie w imieniu zaszczepionych osób przebywających w takich placówkach. Bardzo ważne jest, aby powiadomić IMA o podejrzeniu wystąpienia skutków ubocznych, które są nowe (niewymienione w powyższych informacjach o produkcie), opisane wcześniej, ale charakteryzujące się trudną do ustalenia częstotliwością występowania (wg informacji o produkcie) lub poważne (wymagające leczenia wykraczającego poza podanie zwykłych leków obniżających gorączkę, wymienionych powyżej). Powiadomienia można kierować do personelu medycznego, który zgłosi dany przypadek do IMA, za pośrednictwem poczty e-mail lub bezpośrednio przez witrynę internetową IMA.


Life after COVID-19 vaccination

Symptoms after vaccination:

See more about side-effects here. It is very important to notify the primary health care or the institution where you were vaccinated if serious or uncommon side-effects arise after vaccination. Even if you are not sure that the symptoms are related to the vaccination you should report them as these are new medicines under special scrutiny. Be aware that when the same vaccine is given with short intervals it is very likely that symptoms of immune system activation (fever, feeling unwell or tired, local discomfort at the injection site) in the first 24 hours after the later doses. It is not necessary to report these common symptoms to the Icelandic Medicines Authority unless they are very extreme (for example the entire arm swells up) or last longer than usual (as assessed by a health care provider).

Community restrictions for infection control after vaccination:

People who have completed COVID-19 vaccination are not exempt from the general restrictions in effect due to the COVID-19 epidemic (limitation of gatherings, mask use, workplace regulations).

The vaccination is known to decrease risk of infection, but does not eliminate infection and we do not know yet if those who are infected after vaccination are less likely to transmit the disease to others or not.

People who have completed COVID-19 vaccination and carry an official certificate issued in an EU/EEA country are not required to undergo screening and quarantine after travelling to Iceland according to regulation no. 18/2021. Once the World Health Organization (WHO) issues international vaccine certificates for COVID-19 vaccination they will also be accepted as exemptions from screening and quarantine at the Icelandic border.

Vaccinated individuals are not exempt from quarantine after exposure to a person with COVID-19.


FAQ

Tutaj możesz uzyskać dostęp do pytań i odpowiedzi na temat szczepień na Islandii.

Pytania i odpowiedzi na stronie internetowej Gabinetu Dyrektora Medycznego Zdrowia

Pytania i odpowiedzi na stronie internetowej Islandzkiej Agencji Leków