Pytania i odpowiedzi

Czy mogę korzystać z basenu i jaquzzi?

Od 18 maja można pójść na basen. Kąpieliska i pływalnie zostaną otwarte z następującymi ograniczeniami zawartymi w pozwoleniu na prowadzenie działalności, maksymalna dozwolona liczba odwiedzających nigdy nie powinna przekraczać połowy liczby dozwolonej zawartej w pozwoleniu. Dzieci urodzone w 2015 r. I później nie są wliczone w liczbę osób przebywających na basenie. Dystans dwumetrowy nie obowiązuje na powierzchni basenu, ale osoby należące do grupy ryzyka powinny zachować ostrożność.

Zgodnie z najnowszymi badaniami, wirus nie jest przenoszony na ludzi z wody w jaquzzi z hydromasażem lub basenie. Jednak jaquzzi z hydromasażem (i w centrach fitness) często mamy bliski kontakt wieloma osobami, a z tym samym zwiększone ryzyko infekcji. Wirus może się rozprzestrzeniać, gdy chory kaszle, kicha lub wyciera nos, a osoba znajdująca się w pobliżu wdycha rozpylone przez chorego zakażone wirusem kropelki, zarówno zanieczyszczone wirusem ręce dotykające twarzy mogą powodować zarażenie. Osobom należącym do grupy zwiększonego ryzyka w celu uniknięcia poważnego zakażenia nowym koronawirusem zaleca się, aby te osoby trzymały się z dala od tłumu, w tym centrów fitness i basenów.

Co to jest kwarantanna zawodowa i jak działa?

Ci, którzy przyjeżdżają do kraju, aby pracować przy określonych projektach, mogą ubiegać się zamiast kwarantanny domowej o kwarantannę podczas pracy. Kwarantanna zawodowa oznacza, że ​​dana osoba może przemieszczać się z i do miejsca pracy podczas trwania 14-dniowej kwarantanny. Warunki kwarantanny zawodowej to:

 Dana osoba niełączy się z nikim innym niż domownikami lub osobami wraz z nimi przebywającymiw kwarantannie zawodowej.

 Podczas kwarantanny osoba przebywa tylko w miejscu pobytu i miejscu pracy.

 Osoba przestrzega innych zasad i wytycznych dotyczących środków zapobiegawczych.

 Wniosek o kwarantannę zawodową składa się do Epidemiologa Głównego.

Czy można ubiegać się o zwolnienie z obowiązkowej kwarantanny?

Nie udziela się zwolnień ze względu na przyczyny osobiste. Naczelny epidemiolog może udzielić zwolnienia z kwarantanny dla niezbędnej społecznie infrastruktury, której działalność nie może zostać wstrzymana (np. elektryczność, odbiór odpadów, służba zdrowia). Ponadto naczelny epidemiolog może udzielić zwolnienia dla działalności uznanej za istotną, np. w kwestii zapewnienia żywności. Zwolnienia są udzielane przez naczelnego epidemiologa.

Czy osoby przybywające z zagranicy muszą ponownie odbywać kwarantannę?

Wszystkie osoby przybywające do kraju muszą po przyjeździe odbyć 14-dniową kwarantannę. Nie dotyczy to tych ósob które przylatują z Grenlandi i z wyspy owczych.

Kto musi odbyć kwarantannę?

Wszystkie osoby przybywające do kraju muszą po przyjeździe odbyć 14-dniową kwarantannę. Równocześnie zacznie obowiązywać tymczasowa kontrola graniczna na granicach wewnętrznych. Turyści sami pokrywają koszty zakwaterowania i utrzymania w okresie kwarantanny, jako że przyjeżdżają do kraju dobrowolnie, mimo ogłoszenia obowiązkowej kwarantanny przez władze. Przepisy obowiązują od 24 kwietnia włącznie i zostaną zrewidowane 15 maja br.

Czy mogę iść do lekarza mimo zakazu zgromadzeń?

Tak, po 4 maja wszystkie usługi zdrowotne są dozwolone i dotyczy to również opcjonalnych operacji lub innych zabiegów.

W przypadku podejrzenia możliwego zakażenia COVID-19 nie należy w żadnym wypadku udawać się bezpośrednio do lekarza ani poradni opieki zdrowotnej. Należy zadzwonić do poradni lub skorzystać z czatu internetowego na stronie heilsuvera.is (w godzinach pracy) lub zadzwonić pod numer 1700 (Læknavaktin – dyżur lekarski), który działa całodobowo. W nagłych wypadkach należy dzwonić pod numer 112.

Czy mogę uzyskać fizykoterapię podczas trwania zakazu?

Tak, pacjenci mogą wrócić na fizjoterapię i proces ich rehabilitacji.

Zgodnie z zaostrzonymi przepisami zakazu masowych zgromadzeń od 24 marca, działania i usługi wymagające kontaktu między ludźmi lub bliskości są zabronione. Nie dotyczy to jednak niezbędnych usług zdrowotnych, które nie mogą czekać. Osoby koniecznie wymagające rehabilitacji nadal mogą z takiej usługi korzystać.

Jak pracownicy służby zdrowia mogą uniknąć zakażenia?

Ważne jest, aby pracownicy służby zdrowia, podobnie jak inni, zachowywali ostrożność i dbali o przestrzeganie higieny. Jeśli osoba z objawami COVID-19 potrzebuje pomocy w nagłych wypadkach, należy ograniczyć liczbę personelu tak bardzo, jak to możliwe i starać się nie pozwalać mu siedzieć z innymi pacjentami w poczekalni. Wszelkie badania i działania, które mogą czekać, należy odłożyć do czasu ustąpienia choroby.

Czy można udzielać usług medycznych poza publicznymi ośrodkami zdrowia?

Tak, po 4 maja dozwolone będą wszystkie usługi medyczne.

W przypadku podejrzenia możliwego zakażenia COVID-19 nie należy w żadnym wypadku udawać się bezpośrednio do lekarza ani poradni opieki zdrowotnej. Należy zadzwonić do poradni lub skorzystać z czatu internetowego na stronie heilsuvera.is (w godzinach pracy) lub zadzwonić pod numer 1700 (Læknavaktin – dyżur lekarski), który działa całodobowo. W nagłych wypadkach należy dzwonić pod numer 112.

Czy mogę iść do dentysty mimo zakazu zgromadzeń?

Tak, po 4 maja dozwolone będą wszystkie usługi zdrowotne i można będzie więc chodzić do dentysty bez ograniczeń.

W przypadku podejrzenia możliwego zakażenia COVID-19 nie należy w żadnym wypadku udawać się bezpośrednio do lekarza ani poradni opieki zdrowotnej. Należy zadzwonić do poradni lub skorzystać z czatu internetowego na stronie heilsuvera.is (w godzinach pracy) lub zadzwonić pod numer 1700 (Læknavaktin – dyżur lekarski), który działa całodobowo. W nagłych wypadkach należy dzwonić pod numer 112.

Czy mogę korzystać z środków transportu publicznego po wylądowaniu w Keflaviku?

Transport publiczny jest bardzo za kłócony po nałożeniu zakazu zgromadzeń zbiorowych. Dlatego najbezpieczniej jest korzystać z samochodów osobowych (na przykład samochodów do wynajęcia, taksówek lub samochodów prywatnych). Na przykład możesz poprosić krewnych lub przyjaciół, aby pojechali dwoma samochodami do Keflavik i zostawili jeden z samochodów wraz z kluczami , a byś mógł sam wrócić po podróży do domu.

Czy loty do i z kraju zostaną odwołane powodu zakazu zbiorowisk?

Nie. Ograniczeniadotyczące masowych spotkań nie obejmują międzynarodowych lotnisk ani lotówmiędzynarodowych. Dostępność regularnych lotów jest jednak bardzo ograniczona,dlatego ważne jest monitorowanie harmonogramu lotów. Zachęca się do wzmocnieniaśrodków zapobiegawczych, a operatorzy podejmują najwyższe środki w celuograniczenia możliwości zarażenia.

Czy podczas zakazu zgromadzeń mogą się odbywać konferencje lub duże zebrania?

Dozwolona jest organizacja szkoleń, konferencji, forów, zebrań oraz lekcji, jeśli uczestniczy w nich mniej niż 200 osób, lecz należy zapewnić przynajmniej 2-metrowy odstęp między ludźmi.

W wielu miejscach pracy zmieniono formę zebrań na wirtualne i doświadczenia w tym obszarze są w przeważającej mierze pozytywne.

Czy podczas zakazu zgromadzeń mogą się odbywać przyjęcia?

Uczty, przyjęcia i inne zorganizowane spotkania odbywające się w domach, wynajętych salach, na zewnątrz lub w innych miejscach są niedozwolone, jeśli uczestniczy w nich więcej niż 200 osób. Należy zapewnić 2-metrowy odstęp między uczestnikami. Szczególną uwagę należy zwrócić na zachowanie czystości i dezynfekcję.

Dlaczego wprowadzane są bardziej liberalne zasady?

Zakaz zgromadzeń został pierwotnie w prowadzony 15 marca 2020 r. w celu ograniczenia szybkiego rozprzestrzeniania się choroby COVID-19. Po tym, jak epidemia się nasiliła, a zakażeń wciąż przybywało, zaostrzone przepisy w prowadzono 24 marca.

Dzięki tym oraz innym działaniom udało się doprowadzić do ograniczenia epidemii. Uznano więc, że od 4 maja można bezpiecznie zacząć stopniowo znosić ograniczenia. Jest natomiast bardzo istotne, żeby w ciągu najbliższych tygodni i miesięcy zachować ostrożność, a sytuacja będzie każdorazowo oceniana przed podjęciem kolejnych kroków.

Jak długo będzie obowiązywać zakaz zgromadzeń?

Przepisy dot. zakazu zgromadzeń powyżej 200 osób będą obowiązywać od 25 maja do 21 czerwca. Zakaz zgromadzeń zostanie zniesiony w kilku etapach w ciągu następnych miesięcy.

Dlaczego został wprowadzony zakaz zgromadzeń?

Zakaz zgromadzeń został pierwotnie wprowadzony 15 marca 2020 r. w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa, który powoduje chorobę COVID-19.

Celem władz jest zminimalizowanie zakażeń oraz dalsze spowolnienie epidemii, aby ułatwić systemowi opieki zdrowotnej opiekę nad osobami, które zachorują na COVID-19, oraz udzielanie innych pilnych usług. W tym celu naczelny epidemiolog uznał za niezbędne wprowadzenie zakazu zgromadzeń i ograniczenie spotkań i kontaktów międzyludzkich. Jako że epidemia wygasa, od 4 maja rozpocznie się znoszenie ograniczeń, tak że zamiast zakazu spotkań powyżej 20 osób dozwolone będą spotkania do 50 osób jednocześnie, przy przestrzeganiu przepisów o 2-metrowym odstępie między ludźmi. Ponadto zezwolono na udzielanie różnych usług od 4 maja, zob. pytania i odpowiedzi dot. zakazu zgromadzeń.

Czy podczas zakazu zgromadzeń zabronione są wszystkie spotkania i imprezy?

Po 4 maja zabronione są imprezy, wydarzenia i inne spotkania, w których uczestniczy ponad 200 osób. Jeśli jednocześnie spotyka się mniej niż 200 osób, należy zagwarantować, że jest zapewniony przynajmniej 2-metrowy odstęp między nimi. Szczególną uwagę należy zwrócić na zachowanie czystości i dezynfekcję.

Czy podczas zakazu zgromadzeń mogą być otwarte muzea?

Tak, zezwala się na otwarcie muzeów, z zastrzeżeniem, że nie może w nich przebywać jednocześnie więcej niż 200 osób, wliczając obsługę, i że zostanie zapewniony 2-metrowy odstęp między ludźmi. Szczególną uwagę należy zwrócić na zachowanie czystości i dezynfekcję.

Czy podczas zakazu zgromadzeń można organizować koncerty?

Koncerty mogą się odbywać pod warunkiem, że nie będzie w nich uczestniczyć więcej niż 200 osób, wliczając w to występujących i obsługę, oraz że zostanie zachowany 2-metrowy odstęp między ludźmi.  Podczas koncertów należy przewidzieć miejsca siedzące dla wszystkich gości, których należy rozsadzić po sali. Może to oznaczać, że realnie nie będzie możliwości organizowania takich wydarzeń.

Jakie przepisy odnoszą się do teatrów i kin podczas zakazu zgromadzeń?

Spektakle i pokazy filmowe mogą się odbywać pod warunkiem, że nie będzie w nich uczestniczyć więcej niż 200 osób, wliczając w to występujących i obsługę, oraz że zostanie zachowany 2-metrowy odstęp między ludźmi.

Czy po wprowadzeniu zakazu zgromadzeń będzie można organizować imprezy towarzyskie?

Dozwolone są imprezy towarzyskie, zgromadzenia przy posiłkach oraz inne imprezy, gdzie ludzie spotykają się w mieszkaniach prywatnych, w miejscach rozrywki, na zewnątrz lub gdzie indziej, o ile tylko frekwencja wyniesie poniżej 200 osób. Lecz należy zapewnićprzynajmniej 2-metrowy odstęp oraz dbać o czystość i dezynfekcję.

Czy podczas zakazu zgromadzeń mogą się odbywać ceremonie religijne?

Ograniczenie zgromadzeń dotyczy również ceremonii religijnych. Niedozwolone jest spotykanie się w więcej niż 200 osób, wliczając osoby sprawujące obrzęd. Dotyczy to np. pogrzebów, ślubów, bierzmowania, chrzcin i podobnych ceremonii zarówno w kościele, jak i w innych miejscach.

Czy zakaz zgromadzeń obejmuje imprezy plenerowe?

Tak. Takie zgromadzenia podlegają tym samym zasadom, które dotyczą zgromadzeń w pomieszczeniach, jeśli chodzi o maksymalną liczbę osób oraz wymaganą odległość między poszczególnymi osobami.

Czy kluby, bary i kasyna są zamknięte w czasie zakazu zgromadzeń?

Od 25 maja imprezy, wydarzenia i inne spotkania są dozwolone, w których uczestniczy nie wiecej niz 200 osób. Lecz należy zapewnić przynajmniej 2-metrowy odstęp oraz dbać o czystość i dezynfekcję.

Kluby, bary i kasyna są otwarte codziennie do godz. 23.

Czy po wprowadzeniu zakazu zgromadzeń wszystkie imprezy i rozrywki będą zakazane?

Od 25 maja zakazane będą wszelkie zgromadzenia liczące ponad 200 osób. Jak zatem widać, rozrywki będą dozwolone co najwyżej w ograniczonym zakresie. W przypadku mniejszych zgromadzeń należy pamiętać o zasadzie zachowywania odległości co najmniej dwóch (2) metrów między poszczególnymi osobami.

Czy uczniowie mogą uczestniczyć w lekcjach grupowych w szkołach muzycznych, biorąc pod uwagę higienę i odległość?

Tak, uczniowie w wieku przedszkolnym i podstawowym mogą, bez żadnych ograniczeń. Nauczyciele i uczniowie w wieku powyżej 16 lat muszą przestrzegać zasad 50 dorosłych osób na tej samej przestrzeni i zachowaniu odległości około 2 metrów między sobą .

Czy uczniowie mogą uczestniczyć w prywatnych lekcjach w szkołach muzycznych, biorąc pod uwagę higienę i odległość?

Tak, uczniowie w wieku przedszkolnym i podstawowym mogą, bez żadnych ograniczeń. Uczniowie powyżej 16 roku życia i nauczyciele muszą przestrzegać reguły zachowania 2 metrów odległości. Jeśli opiekunowie są obecni podczas zajęci, to między nim a nauczycielem musi być zachowana zasada 2 metrów.

Jak długo będą obowiązywać ograniczenia w działalności szkół?

Działania władz mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się COVID-19 podlegają ciągłej rewaluacji.

W razie zmiany okoliczności może zajść potrzeba bardziej restrykcyjnych działań przeciwepidemicznych oraz nałożenia ponownie ograniczeń w obszarze działalności szkół.

Jak będą funkcjonować szkoły wyższe?

Budynki szkół wyższych zostaną otwarte ponownie 4 maja i studenci będą wówczas mogli powrócić do szkół. Będą jednak obowiązywać ograniczenia dot. maksymalnej liczby osób i w jednym pomieszczeniu nie będzie mogło przebywać więcej niż 200 osób jednocześnie. Organizacja nauczania będzie zależeć od warunków każdej uczelni.

W jaki sposób podczas zakazu zgromadzeń będą funkcjonować szkoły średnie?

Budynki szkół średnich zostaną 4 maja ponownie otwarte dla uczniów. Będą jednak obowiązywać ograniczenia dot. maksymalnej liczby osób i w jednym pomieszczeniu nie będzie mogło przebywać więcej niż 200 osób jednocześnie. Należy zapewnić możliwość zachowania minimum 2-metrowego odstępu między ludźmi. Organizacja nauczania w szkołach średnich będzie zależeć od warunków konkretnej szkoły.

W jaki sposób podczas zakazu zgromadzeń będą funkcjonować szkoły podstawowe?

Szkoły podstawowe będą funkcjonować normalnie od 4 maja br. włącznie, lecz nadal będą obowiązywać przepisy w zakresie ochrony przeciwepidemicznej, dotyczące m.in. higieny, dezynfekcji oraz dostępu do budynków.

Nie ma ograniczeń w zakresie łącznej liczby uczniów. Nauczyciele i inni pracownicy nie mogą przebywać w więcej niż 200 osób w jednym miejscu i należy zapewnić w miarę możliwości zachowywanie 2-metrowego odstępu między poszczególnymi osobami.

Świetlice i ośrodki młodzieżowe będą otwarte.

Zezwala się na zajęcia sportowe (w środku i na zewnątrz) oraz na szkolne lekcje pływania.

Od 4 maja br. włącznie mogą normalnie funkcjonować szkolne autobusy.

Wszyscy uczniowie mogą przybywać jednocześnie do szkoły, wychodzić na zewnątrz lub przebywać na stołówce.

Wydarzenia, takie jak wiosenne festyny, wyjazdy oraz wręczenie dyplomów, mogą się odbywać, ale bez udziału zewnętrznych dorosłych gości, np. rodziców.

W jaki sposób podczas zakazu zgromadzeń będą funkcjonować przedszkola?

Przedszkola będą funkcjonować normalnie od 4 maja br. włącznie, lecz nadal będą obowiązywać przepisy w zakresie ochrony przeciw epidemicznej, dotyczące m.in. higieny, dezynfekcji oraz dostępu do budynków. Nie ma ograniczeń odnośnie do liczby dzieci, które mogą się spotykać.

Zaleca się, by przedszkola nie organizowały masowych spotkań, wymagających obecności rodziców, oraz ograniczały liczbę osób odwiedzających przedszkole.

Osoby niebędące przedszkolakami powinny stosować się do zasad o maksymalnie 200 osobach w jednym pomieszczeniu oraz – w miarę możliwości – o 2-metrowym dystansie.

W jaki sposób podczas zakazu zgromadzeń będą funkcjonować szkoły?

Ograniczenia w pracy szkół tracą ważność od poniedziałku 4 maja. Wówczas przedszkola i szkoły podstawowe zaczną działać normalnie, a uczniowie szkół średnich i wyższych będą ponownie mogli uczęszczać do swoich placówek, jednak że konieczne będzie stosowanie się do przepisów o maksymalnej liczbie 200 osób w jednym pomieszczeniu oraz zachowywaniu 2-metrowego odstępu.  Ponadto ośrodki młodzieżowe oraz świetlice będą mogły zostać otwarte dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym.  

Nauczyciele i inni pracownicy nie mogą przebywać w więcej niż 200 osób w jednym miejscu i należy zapewnić w miarę możliwości zachowywanie 2-metrowego odstępu między ludźmi.

Zezwala się na zajęcia sportowe (w środku i na zewnątrz) dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym oraz na szkolne lekcje pływania.

W szkołach średnich i wyższych będą jednak obowiązywać ograniczenia dot. maksymalnej liczby osób i w tych placówkach nie będzie mogło przebywać więcej niż 200 osób w jednym pomieszczeniu. Trzeba będzie również przestrzegać zasady o 2-metrowym dystansie.

Wydarzenia, takie jak wiosenne festyny, wyjazdy oraz wręczenie dyplomów w przedszkolach i szkołach podstawowych, są dozwolone, ale bez udziału zewnętrznych dorosłych gości, np. rodziców.

W szkołach, tak jak w innych miejscach, nadal będą obowiązywać przepisy dot. ochrony przeciwepidemicznej. Szkoły powinny stosować się do planów reagowania na możliwe zakażenia.

Nadal obowiązuje stopień alarmowy Służby ochrony ludności z powodu rozprzestrzeniania się COVID-19.

Jakie są przepisy odnośnie do zorganizowanych zajęć i zawodów sportowych podczas zakazu zgromadzeń?

Po 25 maja zajęcia i zawody sportowe są dozwolone , w których uczestniczy nie wiecej niz 200 osób jednocześnie oraz zachowanie2-metrowego.

Czy podczas zakazu zgromadzeń mogą się odbywać zajęcia i zawody sportowe?

Od 25 maja zajęcia i zawody sportowe są dozwolone , w których uczestniczy nie wiecej niz 200 osób jednocześnie oraz zachowanie 2-metrowego.

Jaki wpływ ma zakaz zgromadzeń na miejsca pracy zatrudniające mniej niż 50 osób?

W miejscach, w których pracuje mniej niż 200 osób, zaleca się zorganizować przestrzeń w taki sposób, by dało się zapewnić 2-metrowy odstęp między pracownikami. Dobrze jest starać się ograniczyć kontakty w miejscu pracy i korzystać w miarę możliwości z formy pracy zdalnej. Każde miejsce pracy musi dostosować swoją działalność do przepisów obowiązujących podczas zakazu zgromadzeń oraz aktualnych okoliczności.

Czy podczas zakazu zgromadzeń trzeba zamknąć duże miejsca pracy?

Wszystkie przedsiębiorstwa muszą zapewnić przebywanie w jednym pomieszczeniu nie więcej niż 200 osób jednocześnie oraz zachowanie 2-metrowego odstępu między pracownikami. Ważne, aby starać się ograniczyć kontakty w miejscu pracy i korzystać w miarę możliwości z formy pracy zdalnej. Każde miejsce pracy musi dostosować swoją działalność do przepisów obowiązujących podczas zakazu zgromadzeń oraz aktualnych okoliczności.

Czy policja będzie nadzorować liczbę osób w sklepach?

Nie. Wierzymy, że zarówno właściciele sklepów, jak i inne osoby będą stosować się do zaleceń dotyczących zakazu zgromadzeń.

Czy galerie handlowe będą zamknięte?

W galeriach handlowych każdy sklep stanowi oddzielną jednostkę. Należy zapewnić, żeby w każdym sklepie nie znajdowało się więcej niż 200 osób jednocześnie. Wspólne przestrzenie należy zorganizować w taki sposób, by dało się zapewnić minimum 2-metrowy odstęp między ludźmi.  

Nie należy organizować wydarzeń, które odbywają się w dużej mierze we wspólnych pomieszczeniach, np. specjalnych dni rabatowych ani innych wydarzeń mających na celu przyciągnięcie wielu osób.

Czy podczas zakazu zgromadzeń będą zamknięte sklepy?

Sklepy muszą przestrzegać zasady, by w pomieszczeniu sklepowym nie znajdowało się jednocześnie więcej niż 200 osób. Wspólne przestrzenie należy zorganizować w taki sposób, by dało się zapewnić minimum 2-metrowy odstęp między ludźmi.

Czy będą otwarte solaria?

Tak, od 4 maja solaria mogą być otwarte, lecz należy zapewnić przynajmniej 2-metrowy odstęp między klientami oraz dbać o czystość i dezynfekcję.

Czy salony tatuażu będą otwarte?

Tak, od 4 maja salony tatuażu mogą być otwarte, lecz należy zapewnić przynajmniej 2-metrowy odstęp między klientami oraz dbać o czystość i dezynfekcję.

Czy w czasie obowiązywania zakazu zgromadzeń będzie można pójść do salonu gier lub skorzystać z automatów loteryjnych?

Tak, salony gier i automaty loteri mogą być otwarte.

Czy podczas zakazu zgromadzeń mogę iść na masaż?

Tak, od 4 maja można iść na masaż, lecz należy zapewnić przynajmniej 2-metrowy odstęp między klientami oraz dbać o czystość i dezynfekcję.

Czy podczas zakazu zgromadzeń mogę iść do fryzjera lub kosmetyczki?

Tak, od 4 maja salony fryzjerskie i kosmetyczne mogą być otwarte, lecz należy zapewnić przynajmniej 2-metrowy odstęp między klientami oraz dbać o czystość i dezynfekcję.

Czy podczas zakazu zgromadzeń będą zamknięte siłownie?

Od 25 maja siłownie zostaną otwarte z następującymi ograniczeniami zawartymi w pozwoleniu na prowadzeniedziałalności, maksymalna dozwolona liczba odwiedzających nigdy nie powinnaprzekraczać połowy liczby dozwolonej zawartej w pozwoleni.

Czy w czasie obowiązywania zakazu zgromadzeń zamknięte będą baseny?

Od 18 maja baseny i kąpieliska zostaną otwarte z następującymi ograniczeniami zawartymi w pozwoleniu na prowadzenie działalności, maksymalna dozwolona liczba odwiedzających nigdy nie powinna przekraczać połowy liczby dozwolonej zawartej w pozwoleniu. Dzieci urodzone w 2015 r. I później nie są wliczone w liczbę osób przebywających na basenie. Dystans dwumetrowy nie obowiązuje na powierzchni basenu, ale osoby należące do grupy ryzyka powinny zachować ostrożność.

Czy muszę ponownie dokonać wstępnej rejestracji lub kolejny raz zapłacić, jeśli zmienię plany przed wyjazdem?

Nie ma potrzeby dokonywania kolejnej wstępnej rejestracji ani płacenia ponownie za wykonanie testu w przypadku zmiany planu podróży. Otrzymany kod kreskowy zachowuje ważność.

W jaki sposób biuro podróży może zapłacić za wykonanie testów PCR swoim klientom?

Należy się skontaktować mailowo na adres: innheimta@heilsugaeslan.is.

Czy mogę otrzymać zwrot kosztów, jeśli moja wycieczka zostanie odwołana?

Aby ubiegać się ozwrot kosztów, prosimy skontaktować się z poradnią na adres: innheimta@heilsugaeslan.is.

Czy podróżny, u którego zdiagnozowano zakażenie COVID-19 po przyjeździe do kraju, ma prawo do zwrotu pieniędzy za usługi turystyczne, z których nie może skorzystać z powodu obowiązkowej izolacji lub kwarantanny?

Osoby, u których zostanie zdiagnozowane zakażenie COVID-19 po przyjeździe do kraju, nie zostaną deportowane, lecz muszą przejść na Islandii izolację. To samo może dotyczyć osób, które siedziały blisko zakażonych osób w samolocie, i muszą odbyć kwarantannę.

Podróżni, który zarezerwowali usługi noclegowe/rekreacyjne na warunkach umożliwiających zwrot pieniędzy do pewnego określonego terminu, mają prawo do zwrotu, jeśli o niego zawnioskują przed ustaloną datą.

Może wyniknąć sytuacja, że podróżny musi odwołać usługi noclegowe/rekreacyjne, które miały się rozpocząć tego samego dnia, np. po przyjeździe do kraju. Jeśli z warunków wynika, że rezygnacja musi się odbyć z 24-godzinnym wyprzedzeniem, turysta w takiej sytuacji nie ma jednoznacznego prawa do zwrotu kosztów.

Jeśli zajdzie sytuacja, że podróżny zaczął korzystać z usług noclegowych/rekreacyjnych, lecz otrzyma następnie informację, że musi udać się na izolację/kwarantannę, nie ma prawa do zwrotu kosztów, bo rozpoczął już korzystanie z tych usług. Ponadto turysta nie ma prawa do zwrotu kosztów za niewykorzystaną część zarezerwowanych usług noclegowych/rekreacyjnych.

Zgodnie z powyższym podróżny powinien zasadniczo zakładać, że może stracić środki pieniężne, które już przekazał usługodawcom, jeśli nie może skorzystać z usługi z powodu obowiązku przebywania w izolacji lub kwarantannie. Zależy to jednak przede wszystkim od warunków sprzedającego dotyczących odwoływania rezerwacji. Obowiązujące przepisy przeciwdziałania epidemii nie są uznawane za tzw. siłę wyższą, która uprawnia turystę do zwrotu kosztów podróży.

Mimo że sprzedający nie mają obowiązku zwrotu kosztów za usługi noclegowe i/lub rekreacyjne, z których nie uda się skorzystać z powodu wyżej wymienionych powodów, podróżny może w niektórych okolicznościach mieć prawo do zwrotu kosztów ze swoich ubezpieczeń od rezygnacji lub ubezpieczeń podróżnych według ich warunków.

Zaleca się turystom, żeby dobrze zapoznali się ze swoimi ubezpieczeniami przed wyjazdem i sprawdzili warunki kupowanych usług.

Jakie przepisy sanitarne obowiązują podczas lotu na Islandię?

Przepisy dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa mogą się różnić w zależności od lotniska i linii lotniczej, ale wytyczne dotyczące środków bezpieczeństwa sanitarnego są aktualizowane zgodnie z protokołem bezpieczeństwa EASA i ECDC dotyczącym COVID-19, który zawiera wytyczne operacyjne w zakresie zarządzania pasażerami i personelem lotniczym w czasie pandemii COVID-19. Należy zwrócić szczególną uwagę na zasady obowiązujące w każdym miejscu podróży i skontaktować się z linią lotniczą lub portem lotniczym, aby uzyskać więcej informacji. Podróżni będą zobowiązani do przestrzegania tych wytycznych.

Co muszę wiedzieć podczas pobytu na Islandii?

Wszyscy podróżni są zachęcani do stosowania środków zapobiegawczych w celu ochrony siebie i innych osób, takich jak częste mycie rąk, stosowanie środków dezynfekujących oraz przestrzeganie zasad dystansowania społecznego (odległość dwóch metrów) i miejscowych przepisów dotyczących ochrony zdrowia. Testy PCR nie wykluczają całkowicie zakażenia COVID-19 u osób niewykazujących objawów.

Zachęcamy podróżnych do pobrania i korzystania z aplikacji Rakning C-19 poświęconej chorobie COVID-19. Aplikacja zawiera ważne informacje na temat COVID-19 oraz sposobów kontaktu ze służbą zdrowia. Zachęcamy również do śledzenia aktualności na oficjalnym portalu informacyjnym COVID-19 www.covid.is, który zawiera najbardziej aktualne informacje i ważne ogłoszenia w kilku językach dla turystów.

Zaleca się, aby turyści monitorowali swój stan zdrowia. Osoby, które zachorują na COVID-19 lub podejrzewają u siebie objawy tej choroby, mogą skontaktować się z infolinią za pośrednictwem aplikacji Rakning C-19, portalu informacyjnego www.covid.is/polski, narodowego portalu zdrowotnego Heilsuvera lub pod numerem 1700 (w razie połączenia z zagranicznego numeru należy wybrać +354 544 4113). Zaleca się, aby wszyscy podróżni w miarę możliwości zachowywali odległość 2 metrów od innych ludzi. Dystansowanie społeczne jest ważnym środkiem zapobiegawczym. Każdy jest uprawniony do zachowania takiej odległości.

Czy rząd nałożył tymczasowe lub stałe zmiany dotyczące wiz lub ograniczenia wstępu?

Granice Islandii są obecnie otwarte dla państw członkowskich EOG, UE, EFTA oraz strefy Schengen. Ograniczenia wstępu mają zastosowanie do obywateli innych krajów z pewnymi wyjątkami.

Islandia będzie w dalszym ciągu stosować ograniczenia dotyczące podróży nałożone na strefę Schengen, które mają obecnie obowiązywać do 15 czerwca 2020 r. Ograniczenia te mogą zostać przedłużone do 1 lipca 2020 r., ale zależy to od decyzji, która zostanie podjęta przez państwa członkowskie Schengen. W okresie obowiązywania ograniczeń cudzoziemcy z innych krajów niż państwa członkowskie UE/EOG i EFTA oraz Wielka Brytania zazwyczaj nie będą wpuszczani na teren Islandii.

W jaki sposób Islandia zapewnia bezpieczeństwo / minimalizuje ryzyko zakażenia?

Od 15 czerwca 2020 r. rząd islandzki oferuje wszystkim osobom przybywającym z zagranicy możliwość odbycia testu w kierunku COVID-19 zamiast odbywania obowiązkowej dwutygodniowej kwarantanny.  Główny epidemiolog nadzoruje te badania we współpracy ze służbą zdrowia oraz deCode Genetics, firmą przeprowadzającą szeroko zakrojone badania przesiewowe populacji islandzkiej w kierunku COVID-19. Ponadto policja będzie dalej odgrywać ważną rolę zarówno w kwestii kontroli granicznej, jak i testów przeprowadzanych na granicach, a także środków ochrony ludności, takich jak śledzenie kontaktów.  

Islandia będzie dalej:

• przeprowadzać testy;

• egzekwować obowiązek izolacji chorych i kwarantanny osób narażonych;

• oferować zdalną opiekę zdrowotną dla osób o łagodnych objawach;

• ograniczać publiczne i prywatne zgromadzenia (obecnie do 200 osób);

• zachęcać do opcjonalnego zachowywania odległości 2 metrów;

• przestrzegać wytycznych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy;

• podawać do wiadomości publicznej informacje o wszystkich środkach podejmowanych w walce z COVID-19.  

Rejestracja przed wyjazdem na Islandię jest możliwa na stronie https://visit.covid.is/

Dlaczego od połowy czerwca Islandia zmniejsza ograniczenia dotyczące przylotów z innych krajów?

Rząd Islandii zakładał, że najpóźniej 15 czerwca 2020 r. zacznie zmniejszać ograniczenia dotyczące międzynarodowych przylotów. Jest to jeden ze środków podejmowanych przez rząd w celu znoszenia ograniczeń dotyczących zgromadzeń oraz umożliwienia przedsiębiorstwom, restauracjom i barom wznowienia normalnej działalności.  

Jest to zgodne z zaleceniami głównego epidemiologa Islandii. Przez cały czas trwania pandemii Islandia stara się podejmować umiarkowane, a zarazem ukierunkowane działania oparte na najlepszych dostępnych informacjach. Zasady dotyczące podróży na Islandię i testów obowiązują zarówno naszych gości, jak i Islandczyków powracających z zagranicy.

Czy w związku z pandemią COVID-19 podróż na Islandię jest bezpieczna?

Islandia odniosła duże sukcesy w zwalczaniu COVID-19 i opanowaniu rozprzestrzeniania się wirusa dzięki licznym testom, śledzeniu kontaktów oraz wczesnej i szeroko zakrojonej kwarantannie i innych środkach izolacyjnych. Islandzki rząd powoli, ale skutecznie znosi ograniczenia związane ze zgromadzeniami, a także pozwolił na ponowne otwarcie przedsiębiorstw, obiektów rozrywkowych, basenów, restauracji i barów. Na terenie Islandii wciąż obowiązują pewne ograniczenia. W jednym miejscu może przebywać maksymalnie 200 osób. Wszyscy muszą przestrzegać zasad higieny oraz podstawowych środków kontroli infekcji. Ponadto zaleca się pobranie aplikacji mobilnej Rakning C-19 pozwalającej na śledzenie rozprzestrzeniania się wirusa. Islandczycy i ich goście podchodzą odpowiedzialnie do pandemii, ale jednocześnie stopniowo łagodzą ograniczenia, aby powrócić do normalnego trybu życia.

Czy przed wyjazdem muszę dokonać wstępnej rejestracji?

Przed wyjazdem na Islandię podróżni są zobowiązani do wypełnienia formularza wstępnej rejestracji (dostępnego w witrynie www.covid.is), co wymaga podania danych osobowych i kontaktowych, informacji o locie, dat podróży oraz adresów miejsc pobytu. Formularz zawiera również deklarację o stanie zdrowia. Podróżni są zobowiązani poinformować, w jakich krajach przebywali przed przyjazdem, czy wystąpiły u nich jakiekolwiek objawy COVID-19 bądź zdiagnozowano u nich tę chorobę przed przybyciem oraz czy byli w bliskim kontakcie z osobą zarażoną.  

Zachęcamy również do pobrania i korzystania z aplikacji Rakning C-19 poświęconej chorobie COVID-19. Zawarto w niej ważne informacje na temat COVID-19 oraz sposobów kontaktu z islandzką służbą zdrowia.

Rejestracja przed wyjazdem na Islandię jest możliwa na stronie https://visit.covid.is/

Czy muszę odbyć kwarantannę, jeśli u kogoś w samolocie zdiagnozują COVID-19?

Jeśli u kogoś na pokładzie zostanie zdiagnozowany COVID-19, zespół ds. wykrywania zakażeń skontaktuje się z tą osobą oraz pasażerami, którzy siedzieli obok niej. Osoby, siedzące obok zakażonych, muszą odbyć kwarantannę. Poinformuje się również pasażerów, siedzących przed osobą zakażoną i za nią. Nie muszą oni jednak odbywać kwarantanny. Przyjęto to rozwiązanie, ponieważ wszyscy pasażerowie muszą mieć na sobie maseczki podczas lotu.

Co zrobić w razie wystąpienia objawów choroby podczas lotu na Islandię?

Personel pokładowy przeszedł specjalne szkolenie dotyczące postępowania w sytuacji, gdy pasażerowie czują się źle podczas lotu. Należy poinformować te osoby o złym samopoczuciu, aby uzyskać wszelką możliwą pomoc.

Jakie są wytyczne dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa podróżnych, personelu lotniczego, portów i statków?

Wytyczne dotyczące środków bezpieczeństwa sanitarnego są aktualizowane zgodnie z protokołem bezpieczeństwa EASA i ECDC dotyczącym COVID-19, który zawiera wytyczne operacyjne w zakresie zarządzania pasażerami i personelem lotniczym w czasie pandemii COVID-19. Podróżni będą zobowiązani do przestrzegania tych wytycznych. Aktualnie trwają prace nad podobnymi wytycznymi dotyczącymi portów i statków. Informacje te będą dostępne na stronie www.covid.is.

W jaki sposób można zapłacić za wykonanie testu?

Od 1 lipca wykonanie testu będzie płatne. Zapłata jest możliwa podczas wypełniania formularza wstępnej rejestracji przed wyruszeniem na Islandię (https://visit.covid.is) lub na granicy. Przyjmowana jest płatność kartami płatniczymi. Nie ma możliwości zapłaty gotówką.

Co się dzieje w razie pozytywnego wyniku testu w kierunku COVID-19?

W razie pozytywnego wyniku testu podróżny może zostać poddany dalszym badaniom w celu ustalenia, czy ma aktywne zakażenie. W przypadku aktywnego zakażenia podróżny powinien odbyć samokwarantannę. Cudzoziemcy, którzy są zobowiązani do samokwarantanny, ale nie mają dostępu do odpowiedniego miejsca umożliwiającego izolację, otrzymają bezpłatne zakwaterowanie w specjalistycznym ośrodku izolacyjnym. Osoby zakażone muszą poinformować zespół ds. śledzenia kontaktów o tym, z kim miały bliski kontakt w ciągu dwóch dni przed wystąpieniem objawów. Więcej informacji na temat wymogów dotyczących izolacji: https://www.covid.is/flokkar-polsku/izolacja

Rejestracja przed wyjazdem na Islandię jest możliwa na stronie https://visit.covid.is/

Co się dzieje w przypadku obowiązkowej samokwarantanny, jeśli u członka mojej grupy/rodziny zostanie wykryta choroba COVID-19?

Ujemny wynik testu nie gwarantuje, że dana osoba nie będzie później musiała odbyć samokwarantanny, jeśli została narażona na zakażenie, np. podczas lotu do Islandii. Zespół ds. śledzenia kontaktów przeprowadza rozmowy z osobami, które były w bliskim kontakcie z osobą z potwierdzonym i aktywnym zakażeniem w dowolnym momencie od dwóch dni przed wystąpieniem objawów do czasu zdiagnozowania, np. znajdowały się w odległości dwóch metrów od osoby przez ponad 15 minut lub siedziały blisko zarażonej osoby w samolocie (zwykle w odległości dwóch miejsc siedzących). Takie osoby mogą zostać zobowiązane do odbycia samokwarantanny przez dwa tygodnie od czasu ostatniego kontaktu z chorą osobą. Cudzoziemcy, którzy są zobowiązani do samokwarantanny, ale nie mają dostępu do odpowiedniego miejsca umożliwiającego izolację, otrzymają bezpłatne zakwaterowanie w specjalistycznym ośrodku izolacyjnym. Zachęcamy do przeczytania informacji na temat kwarantanny na Islandii.

Co, jeśli zdecyduję się na samokwarantannę po przybyciu na Islandię?

Osoby, które zdecydują się na samokwarantannę przez 14 dni od daty przyjazdu, muszą podjąć odpowiednie kroki w celu zapewnienia zgodności z wytycznymi dotyczącymi samokwarantanny. Zachęcamy do przeczytania informacji na temat kwarantanny na Islandii.

Należy pamiętać, że naruszenie przepisów dotyczących kwarantanny lub izolacji może skutkować nałożeniem grzywny lub działaniami egzekwującymi ze strony stosownych organów w celu zapewnienia zgodności z przepisami.

Rejestracja przed wyjazdem na Islandię jest możliwa na stronie https://visit.covid.is/

Czy podczas oczekiwania na wyniki testu muszę pozostać w regionie stołecznym?

Nie, można rozpocząć podróż. W razie dodatniego wyniku testu kontaktujemy się z podróżnym. Informacje o wyniku ujemnym zostaną przesłane przez aplikację Rakning C-19 lub w wiadomości tekstowej.

Rejestracja przed wyjazdem na Islandię jest możliwa na stronie https://visit.covid.is/

Dojazd z lotniska/portu

Podróżni dojeżdżają z lotniska lub portu we własnym zakresie. Dostępne są wszystkie usługi, takie jak usługa odbioru, autobusy lotniskowe, transport publiczny, wynajem samochodu i przejazdy taksówką, a także większość wycieczek. Podróżni muszą stosować środki zapobiegawcze w celu ochrony siebie i innych osób przed zakażeniem. Zasady bezpieczeństwa obowiązują również w autobusach i innych pojazdach.

Gdzie mogę oczekiwać na wyniki? Co mogę robić podczas oczekiwania?

Podróżni nie muszą odbywać samokwarantanny w oczekiwaniu na wyniki testu, jednak są zobowiązani stosować środki zapobiegawcze w celu ochrony siebie i innych osób przed zakażeniem. Po odbyciu kontroli bezpieczeństwa w miejscu przybycia pasażerowie mogą kontynuować podróż zgodnie z planem i udać się w miejsce zakwaterowania, gdzie będą oczekiwać na wyniki.

Rejestracja przed wyjazdem na Islandię jest możliwa na stronie https://visit.covid.is/

Jak długo trzeba czekać na wyniki testu i w jaki sposób je otrzymam?

Wyniki testu będą dostępne w ciągu 24 godzin, zazwyczaj w dniu przyjazdu lub następnego dnia w przypadku osób przybywających później niż o godzinie 17:00. Podróżni otrzymają wyniki testu za pośrednictwem aplikacji (Rakning C-19) lub wiadomości tekstowej. Podróżni, których wynik będzie dodatni, zostaną powiadomieni przez telefon. Wszyscy podróżni są zobowiązani do podania poprawnych danych kontaktowych w formularzu wstępnej rejestracji, które umożliwią przekazanie wyników testu.

Jak długo trwa testowanie?

W przypadku osób, które poddają się testowi na terenie portu lotniczego Keflavík, czas oczekiwania wynosi około godziny, jednak w godzinach szczytu może być nieco dłuższy. Podróżni przybywający do innych lotnisk i portów będą poddawani testowi w lokalnym ośrodku opieki zdrowotnej, gdzie czas oczekiwania może być inny.  

Po pobraniu wymazu podróżni mogą kontynuować podróż pod zarejestrowany adres (podany w formularzu wstępnej rejestracji). Podróżni nie muszą odbywać samokwarantanny do momentu otrzymania wyników testu, jednak powinni stosować środki zapobiegawcze w celu ochrony siebie i innych osób przed zakażeniem.

Wyniki testu będą dostępne w ciągu 24 godzin, zazwyczaj w dniu przyjazdu lub następnego dnia w przypadku osób przybywających później niż o godzinie 17:00. Podróżni otrzymają wyniki testu za pośrednictwem aplikacji (Rakning C-19) lub wiadomości tekstowej. Podróżni, których wynik będzie dodatni, zostaną powiadomieni przez telefon. Wszyscy podróżni są zobowiązani do podania poprawnych danych kontaktowych w formularzu wstępnej rejestracji, które umożliwią przekazanie wyników testu.

Czy dzieci będą poddawane testowi?

Dzieci urodzone w 2005 roku lub później są zwolnione z obowiązku testu.

Ile kosztuje testowanie na granicy?

Od 15 czerwca będzie możliwość wykonania bezpłatnego testu PCR przy przekraczaniu granicy. Od 1 lipca będzie natomiast obowiązywać opłata 9 000 ISK za jeden test w przypadku wcześniejszej rejestracji lub 11 000 ISK w razie płatności przy przylocie, jednak nie więcej niż 22 000 ISK od osoby w ciągu 30 dni.

Dzieci urodzone w 2005 roku lub później są zwolnione z testu.

Rodzaj i sposób wykonywania testu

Są to tak zwane testy PCR (ang. polymerase chain reaction – reakcja łańcuchowa polimerazy), które stanowią dobrze znany i obarczony niskim ryzykiem sposób wykrywania zakażeń wirusowych. Testy umożliwiają lekarzom użycie małych próbek wirusa do celów diagnostycznych. Ujemny wynik testu PCR nie wyklucza całkowicie zakażenia COVID-19 u osób niewykazujących objawów.  

Test PCR wykonuje się poprzez pobranie wymazu z nosa i/lub jamy ustnej. Do nosa i/lub ust wkładana jest długa wymazówka, aby pobrać próbkę śluzu z dróg oddechowych. Może to wywołać lekki dyskomfort.  

Wymazy są następnie analizowane w laboratorium w Reykjavíku. W przypadku osób przybywających na lotniska i do portów innych niż Keflavík i Reykjavík czas oczekiwania może być nieco dłuższy.

Czy po przyjeździe muszę poddać się testowi?

Nie, nie ma takiego obowiązku. Można zdecydować się na odbycie 14-dniowej kwarantanny, po której nie ma obowiązku poddawania się testowi. Osoby, które decydują się na samokwarantannę po przybyciu na Islandię, muszą zadbać we własnym zakresie o właściwe warunki zakwaterowania i przestrzegać wytycznych dotyczących kwarantanny. Wszystkie informacje na temat wymagań dotyczących kwarantanny są dostępne na stronie https://www.covid.is/flokkar-polsku/izolacja

Należy pamiętać, że naruszenie przepisów dotyczących kwarantanny lub izolacji może skutkować nałożeniem grzywny lub działaniami egzekwującymi ze strony stosownych organów w celu zapewnienia zgodności z przepisami.

Jak wygląda test?

Od 15 czerwca będzie możliwość wykonania bezpłatnego testu PCR przy przekraczaniu granicy. Od 1 lipca będzie natomiast obowiązywać opłata 9 000 ISK za jeden test w przypadku wcześniejszej rejestracji lub 11 000 ISK w razie płatności przy przylocie, jednak nie więcej niż 22 000 ISK od osoby w ciągu 30 dni. Dzieci urodzone w 2005 roku lub później są zwolnione z obowiązku testu.

Po badaniu podróżni mogą kontynuować podróż na zarejestrowany adres (podany w formularzu wstępnej rejestracji). Podróżni nie muszą odbywać samokwarantanny w oczekiwaniu na wyniki testu, jednak powinni stosować środki zapobiegawcze w celu ochrony siebie i innych osób przed zakażeniem. Wyniki testu będą dostępne w ciągu 24 godzin, zazwyczaj w dniu przyjazdu lub następnego dnia w przypadku osób przybywających później niż o godzinie 17:00. Podróżni otrzymają wyniki testu za pośrednictwem aplikacji (Rakning C-19) lub wiadomości tekstowej. Podróżni, których wynik będzie dodatni, zostaną powiadomieni przez telefon. Wszyscy podróżni są zobowiązani do podania poprawnych danych kontaktowych w formularzu wstępnej rejestracji, które umożliwią przekazanie wyników testu.

Dojazd z lotniska i na lotnisko

Możliwości dojazdu z lotniska i na lotnisko pozostają bez zmian: można skorzystać np. z autobusu, taksówki lub wynajętego samochodu. Osoby odbywające kwarantannę nie mogą korzystać z transportu publicznego, ale mogą wynająć samochód.

Czy testy można odbyć we wszystkich miejscach wjazdu?

Testy dla osób, które zdecydują się na badanie po przybyciu do Islandii, będą dostępne na terenie portu lotniczego Keflavík oraz w Seyðisfjörður (dla pasażerów podróżujących linią Smyril Line). Podróżni przybywający na inne lotniska międzynarodowe (Reykjavík, Akureyri, Egilsstaðir) lub do innych portów zostaną przetestowani w lokalnym ośrodku opieki zdrowotnej. Proces wstępnej rejestracji usprawnia badanie i skraca czas oczekiwania podróżnych.

Przylot na Islandię – obowiązujące zasady

Formularz wstępnej rejestracji zawiera informacje o warunkach wstępu na teren Islandii. Podróżni mogą zdecydować się na test w kierunku COVID-19 po przyjeździe lub samokwarantannę przez dwa tygodnie. Środki te nie obowiązują dzieci urodzonych w 2005 roku lub później ani osób, które na 14 dni przed przylotem nie przebywały w obszarach wysokiego ryzyka. Ze stosowania tych środków zwolnione są również załogi statków powietrznych i towarowych mieszkające na Islandii. Obecnie islandzka służba zdrowia nie akceptuje dowodów na wyniki testu. Osoby ze wcześniejszą diagnozą COVID-19 potwierdzoną na Islandii są zwolnione z kwarantanny po powrocie z podróży za granicę.

Po przybyciu na Islandię można wybrać jedną z dwóch opcji:  

• pozostanie w kwarantannie przez 14 dni,

• odbycie testu w kierunku koronawirusa po przylocie na Islandię.

Czy nowe środki bezpieczeństwa mają wpływ na postępowanie z bagażem lub udzielanie wymaganej pomocy?

Nie, wszystkie usługi świadczone przez port lotniczy Keflavík pozostają bez zmian. Zachęcamy podróżnych do sprawdzania informacji linii lotniczych dotyczących zmian w obsłudze bagażu i/lub dodatkowych usług. To samo dotyczy lotów krajowych.

W jaki sposób zapewnia się bezpieczeństwo w porcie lotniczym Keflavík, na lotniskach krajowych i na pokładzie samolotu?

Środki ochrony zdrowia i bezpieczeństwa są stosowane we wszystkich islandzkich portach lotniczych – zarówno międzynarodowych, jak i krajowych.  

Lotnisko Keflavík i krajowe lotniska w Islandii są regularnie czyszczone. Kioski, stanowiska odprawy, klamki, poręcze i inne często dotykane miejsca są dezynfekowane wiele razy dziennie. W wielu miejscach na terenie budynku terminalu znajdują się środki do dezynfekcji rąk. Port lotniczy Keflavík dostarcza informacji na temat środków ochronnych związanych z COVID-19. Aby uzyskać więcej informacji na temat lotu lub środków ostrożności, należy skontaktować się z linią lotniczą lub odwiedzić witrynę internetową lotniska.

Jakie środki kontroli bezpieczeństwa zdrowotnego są stosowane na granicy?

Formularz wstępnej rejestracji zawiera informacje o warunkach wstępu na teren Islandii. Podróżni mogą zdecydować się na test PCR w kierunku COVID-19 po przyjeździe lub samokwarantannę przez dwa tygodnie. Środki te nie obowiązują dzieci urodzonych w 2005 roku lub później ani osób, które na 14 dni przed przylotem nie przebywały w obszarach wysokiego ryzyka. Ze stosowania tych środków zwolnione są również załogi statków powietrznych i towarowych mieszkające na Islandii. Obecnie islandzka służba zdrowia nie akceptuje dowodów na wyniki testu. Osoby ze wcześniejszą diagnozą COVID-19 potwierdzoną na Islandii są zwolnione z kwarantanny po powrocie z podróży za granicę.

Jakie środki podjęto w celu zapewnienia bezpieczeństwa w hotelach, sklepach, restauracjach i pojazdach transportu publicznego?

Pracownicy hoteli, restauracji i transportu publicznego postępują zgodnie z poniższymi oficjalnymi wytycznymi i procedurami. Obejmują one między innymi:  

• dostęp do środków do dezynfekcji rąk,

• dostarczanie rzetelnych informacji na temat środków podjętych w celu zapewnienia bezpieczeństwa gościom i pracownikom,

• zapewnienie dobrej cyrkulacji powietrza,

• dezynfekcja powierzchni.

Co się stanie, jeśli zachoruję podczas kwarantanny?

Osoby, które zachorują na COVID-19 lub podejrzewają u siebie objawy tej choroby, mogą skontaktować się z infolinią za pośrednictwem aplikacji Rakning C-19, portalu informacyjnego www.covid.is, narodowego portalu zdrowotnego Heilsuvera lub pod numerem 1700 (w razie połączenia z zagranicznego numeru należy wybrać +354 544 4113). Zaleca się, aby wszyscy podróżni w miarę możliwości zachowywali odległość 2 metrów od innych ludzi. Dystansowanie społeczne jest ważnym środkiem zapobiegawczym. Każdy jest uprawniony do zachowania takiej odległości.

Czy osoby z pozytywnym wynikiem testu są odsyłane do domu?

Nie. Osoby zakażone koronawirusem nie mogą podróżować.

W razie pozytywnego wyniku testu podróżny może zostać poddany dalszym badaniom w celu ustalenia, czy ma aktywne zakażenie. W przypadku aktywnego zakażenia podróżny powinien odbyć samokwarantannę. Cudzoziemcy, którzy są zobowiązani do samokwarantanny, ale nie mają dostępu do odpowiedniego miejsca umożliwiającego izolację, otrzymają bezpłatne zakwaterowanie w specjalistycznym ośrodku izolacyjnym. Osoby zakażone muszą poinformować zespół ds. śledzenia kontaktów o tym, z kim miały bliski kontakt w ciągu dwóch dni przed wystąpieniem objawów. Więcej informacji na temat wymogów dotyczących izolacji można znaleźć tutaj.

Czy muszę płacić za opiekę medyczną, jeśli wynik testu jest pozytywny?

Badanie lekarskie, leczenie lub nadzór medyczny nad chorobami podlegającymi obowiązkowi zgłoszenia, w tym COVID-19, nie wiąże się z żadnymi kosztami dla pacjenta. Nie dotyczy to testu PCR w kierunku COVID-19, o którym decyzję podejmuje podróżny.

Czy mogę odbyć samokwarantannę w moim hotelu?

Podróżni mogą omówić możliwość odbycia samokwarantanny ze swoim hotelem. W razie konieczności odbycia kwarantanny zespół ds. śledzenia kontaktów z Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego skontaktuje się z podróżnym.

Rejestracja przed wyjazdem na Islandię jest możliwa na stronie https://visit.covid.is/

Jakie są wymagania dotyczące dwutygodniowej kwarantanny?

Wszystkie informacje na temat wymagań dotyczących kwarantanny są dostępne na stronie https://www.covid.is/flokkar-polsku/izolacja. Należy pamiętać, że naruszenie przepisów dotyczących kwarantanny lub izolacji może skutkować nałożeniem grzywny lub działaniami egzekwującymi ze strony stosownych organów w celu zapewnienia zgodności z przepisami.

Dlaczego na terenie Islandii nie ma obowiązku noszenia maseczek?

Zasadniczo władze islandzkie nie zaleciły stosowania maseczek przez zdrowe osoby, a noszenie ich w miejscach publicznych na terenie Islandii jest bardzo rzadkie.

Uważa się, że maseczki przynoszą niewielkie korzyści w takim miejscu jak Islandia, gdzie stosowane są inne ukierunkowane działania służące zminimalizowaniu ryzyka przenoszenia, a gęstość zaludnienia jest niska. Ponadto stosowanie maseczek może nieść ze sobą znaczne niedogodności, a w niektórych przypadkach może być bardziej szkodliwe niż korzystne.

Zalecenia władz islandzkich są zgodne z wytycznymi WHO, ponieważ mają zastosowanie do sytuacji takiej jak panująca w Islandii.

Należy podkreślić, że osoby z objawami COVID-19 powinny odbyć samokwarantannę i zadzwonić pod numer 1700 (lub +354 544 4113 w razie połączenia z zagranicznego numeru).

Czy muszę nosić rękawiczki lub maseczkę?

W Islandii nie ma obowiązku noszenia rękawiczek ani maseczki. Mycie rąk i dezynfekcja są najważniejszymi zasadami higieny. Zaleca się również utrzymywanie 2 metrów odstępu od innych osób, gdy tylko jest to możliwe.  Należy przestrzegać zasad obowiązujących w miejscach odwiedzanych podczas pobytu na Islandii.

Podczas mojego pobytu na Islandii oficjalne środki bezpieczeństwa mogą się zmienić. Gdzie mogę znaleźć informacje na temat aktualnie stosowanej polityki?

W witrynie internetowej www.covid.is/polski publikowane są zaktualizowane informacje na temat środków związanych z COVID-19 na Islandii.

Na stronie www.safetravel.is znajdują się informacje na temat innych środków bezpieczeństwa oraz wskazówki dotyczące bezpiecznego podróżowania po Islandii.

Co zrobić w razie wystąpienia objawów choroby podczas pobytu na Islandii?

W razie wystąpienia objawów, które mogą być spowodowane przez chorobę COVID-19, takich jak gorączka, kaszel, bóle ciała, objawy przeziębienia lub ból gardła, zalecamy kontakt telefoniczny z lekarzem. Na terenie Islandii należy dzwonić pod numer 1700 (w razie połączenia z numeru zagranicznego: +354-544-4113). W nagłych przypadkach należy dzwonić pod numer 112.

Kto jest odpowiedzialny za monitorowanie przestrzegania wytycznych dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa w firmach itp.?

Zgodność z przepisami dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa jest stale monitorowana i egzekwowana przez różne departamenty służby zdrowia na terenie całego kraju. Główny epidemiolog monitoruje sytuację we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Departamentem Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego.

Czy istnieją ograniczenia dotyczące atrakcji, na przykład maksymalna liczba osób przebywających jednocześnie w tym samym miejscu?

Tak, obecnie w jednym miejscu może przebywać jednocześnie nie więcej niż 200 osób. Oznacza to, że należy podjąć pewne działania w miejscach pracy, przestrzeniach publicznych, kinach itp.  Zachowywanie odległości dwóch metrów od innych osób jest opcjonalne, jednak zachęcamy do tego. Islandia odniosła duże sukcesy dzięki ukierunkowanym działaniom w walce z chorobą COVID-19.  Od 25 maja 2020 r. ograniczenia są stopniowo znoszone. Podobnie jak wcześniej, ważne jest jednak, aby w ciągu najbliższych kilku tygodni i miesięcy zachować ostrożność i ocenić sytuację przed podjęciem kolejnych kroków.

Jak zatrzymać zapisywanie lokalizacji na telefonie?

Usunięcie aplikacji z telefonu przestanie działać i żadne lokalizacje nie zostaną zapisane w telefonie.

Kto może uzyskać dostęp do moich danych lokalizacji?

Dane lokalizacji są przechowywane tylko w telefonie i nikt nie ma do nich dostępu. Jeśli zespół monitorujący infekcje chce twojej pomocy w śledzeniu infekcji, wyśle ​​ci zapytanie i poprosi o przesłanie danych. Jeśli wyrazisz zgodę, będą one przechowywane przez 14 dni w bazie danych śledzenia infekcji.

Skąd mam wiedzieć, czy aplikacja działa?

Jeśli aplikacja działa, na telefonie powinien być sygnał, że usługa lokalizacji telefonu jest uruchomiona.

Jeśli go brakuje, wystarczy raz otworzyć aplikację, aby znów zaczęła działać.

Czy aplikacja musi być otwarta do pracy?

Aplikacja działała działa w tle i nie musi być specjalnie otwierana, nie ma ona wpływu na bezpieczne korzystanie z innych aplikacji.

Jednak zaleca się, aby po wyjściu z domu szybko ją otworzyć, na wypadek, gdyby przestała działać w tle. Ponieważ telefonach są ustawienia baterii, które czasami zatrzymują usługę lokalizacji w celu oszczędzania baterii.

Czy muszę ponownie dokonać wstępnej rejestracji lub kolejny raz zapłacić, jeśli zmienię plany przed wyjazdem?

Nie ma potrzeby dokonywania kolejnej wstępnej rejestracji ani płacenia ponownie za wykonanie testu w przypadku zmiany planu podróży. Otrzymany kod kreskowy zachowuje ważność.

W jaki sposób biuro podróży może zapłacić za wykonanie testów PCR swoim klientom?

Należy się skontaktować mailowo na adres: innheimta@heilsugaeslan.is.

Czy mogę otrzymać zwrot kosztów, jeśli moja wycieczka zostanie odwołana?

Aby ubiegać się ozwrot kosztów, prosimy skontaktować się z poradnią na adres: innheimta@heilsugaeslan.is.

W jaki sposób można zapłacić za wykonanie testu?

Od 1 lipca wykonanie testu będzie płatne. Zapłata jest możliwa podczas wypełniania formularza wstępnej rejestracji przed wyruszeniem na Islandię (https://visit.covid.is) lub na granicy. Przyjmowana jest płatność kartami płatniczymi. Nie ma możliwości zapłaty gotówką.

Czy muszę odbyć kwarantannę, jeśli u kogoś w samolocie zdiagnozują COVID-19?

Jeśli u kogoś na pokładzie zostanie zdiagnozowany COVID-19, zespół ds. wykrywania zakażeń skontaktuje się z tą osobą oraz pasażerami, którzy siedzieli obok niej. Osoby, siedzące obok zakażonych, muszą odbyć kwarantannę. Poinformuje się również pasażerów, siedzących przed osobą zakażoną i za nią. Nie muszą oni jednak odbywać kwarantanny. Przyjęto to rozwiązanie, ponieważ wszyscy pasażerowie muszą mieć na sobie maseczki podczas lotu.

Czy podróżny, u którego zdiagnozowano zakażenie COVID-19 po przyjeździe do kraju, ma prawo do zwrotu pieniędzy za usługi turystyczne, z których nie może skorzystać z powodu obowiązkowej izolacji lub kwarantanny?

Osoby, u których zostanie zdiagnozowane zakażenie COVID-19 po przyjeździe do kraju, nie zostaną deportowane, lecz muszą przejść na Islandii izolację. To samo może dotyczyć osób, które siedziały blisko zakażonych osób w samolocie, i muszą odbyć kwarantannę.

Podróżni, który zarezerwowali usługi noclegowe/rekreacyjne na warunkach umożliwiających zwrot pieniędzy do pewnego określonego terminu, mają prawo do zwrotu, jeśli o niego zawnioskują przed ustaloną datą.

Może wyniknąć sytuacja, że podróżny musi odwołać usługi noclegowe/rekreacyjne, które miały się rozpocząć tego samego dnia, np. po przyjeździe do kraju. Jeśli z warunków wynika, że rezygnacja musi się odbyć z 24-godzinnym wyprzedzeniem, turysta w takiej sytuacji nie ma jednoznacznego prawa do zwrotu kosztów.

Jeśli zajdzie sytuacja, że podróżny zaczął korzystać z usług noclegowych/rekreacyjnych, lecz otrzyma następnie informację, że musi udać się na izolację/kwarantannę, nie ma prawa do zwrotu kosztów, bo rozpoczął już korzystanie z tych usług. Ponadto turysta nie ma prawa do zwrotu kosztów za niewykorzystaną część zarezerwowanych usług noclegowych/rekreacyjnych.

Zgodnie z powyższym podróżny powinien zasadniczo zakładać, że może stracić środki pieniężne, które już przekazał usługodawcom, jeśli nie może skorzystać z usługi z powodu obowiązku przebywania w izolacji lub kwarantannie. Zależy to jednak przede wszystkim od warunków sprzedającego dotyczących odwoływania rezerwacji. Obowiązujące przepisy przeciwdziałania epidemii nie są uznawane za tzw. siłę wyższą, która uprawnia turystę do zwrotu kosztów podróży.

Mimo że sprzedający nie mają obowiązku zwrotu kosztów za usługi noclegowe i/lub rekreacyjne, z których nie uda się skorzystać z powodu wyżej wymienionych powodów, podróżny może w niektórych okolicznościach mieć prawo do zwrotu kosztów ze swoich ubezpieczeń od rezygnacji lub ubezpieczeń podróżnych według ich warunków.

Zaleca się turystom, żeby dobrze zapoznali się ze swoimi ubezpieczeniami przed wyjazdem i sprawdzili warunki kupowanych usług.

Jakie środki podjęto w celu zapewnienia bezpieczeństwa w hotelach, sklepach, restauracjach i pojazdach transportu publicznego?

Pracownicy hoteli, restauracji i transportu publicznego postępują zgodnie z poniższymi oficjalnymi wytycznymi i procedurami. Obejmują one między innymi:  

• dostęp do środków do dezynfekcji rąk,

• dostarczanie rzetelnych informacji na temat środków podjętych w celu zapewnienia bezpieczeństwa gościom i pracownikom,

• zapewnienie dobrej cyrkulacji powietrza,

• dezynfekcja powierzchni.

Co się stanie, jeśli zachoruję podczas kwarantanny?

Osoby, które zachorują na COVID-19 lub podejrzewają u siebie objawy tej choroby, mogą skontaktować się z infolinią za pośrednictwem aplikacji Rakning C-19, portalu informacyjnego www.covid.is, narodowego portalu zdrowotnego Heilsuvera lub pod numerem 1700 (w razie połączenia z zagranicznego numeru należy wybrać +354 544 4113). Zaleca się, aby wszyscy podróżni w miarę możliwości zachowywali odległość 2 metrów od innych ludzi. Dystansowanie społeczne jest ważnym środkiem zapobiegawczym. Każdy jest uprawniony do zachowania takiej odległości.

Czy osoby z pozytywnym wynikiem testu są odsyłane do domu?

Nie. Osoby zakażone koronawirusem nie mogą podróżować.

W razie pozytywnego wyniku testu podróżny może zostać poddany dalszym badaniom w celu ustalenia, czy ma aktywne zakażenie. W przypadku aktywnego zakażenia podróżny powinien odbyć samokwarantannę. Cudzoziemcy, którzy są zobowiązani do samokwarantanny, ale nie mają dostępu do odpowiedniego miejsca umożliwiającego izolację, otrzymają bezpłatne zakwaterowanie w specjalistycznym ośrodku izolacyjnym. Osoby zakażone muszą poinformować zespół ds. śledzenia kontaktów o tym, z kim miały bliski kontakt w ciągu dwóch dni przed wystąpieniem objawów. Więcej informacji na temat wymogów dotyczących izolacji można znaleźć tutaj.

Czy muszę płacić za opiekę medyczną, jeśli wynik testu jest pozytywny?

Badanie lekarskie, leczenie lub nadzór medyczny nad chorobami podlegającymi obowiązkowi zgłoszenia, w tym COVID-19, nie wiąże się z żadnymi kosztami dla pacjenta. Nie dotyczy to testu PCR w kierunku COVID-19, o którym decyzję podejmuje podróżny.

Czy mogę odbyć samokwarantannę w moim hotelu?

Podróżni mogą omówić możliwość odbycia samokwarantanny ze swoim hotelem. W razie konieczności odbycia kwarantanny zespół ds. śledzenia kontaktów z Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego skontaktuje się z podróżnym.

Rejestracja przed wyjazdem na Islandię jest możliwa na stronie https://visit.covid.is/

Jakie są wymagania dotyczące dwutygodniowej kwarantanny?

Wszystkie informacje na temat wymagań dotyczących kwarantanny są dostępne na stronie https://www.covid.is/flokkar-polsku/izolacja. Należy pamiętać, że naruszenie przepisów dotyczących kwarantanny lub izolacji może skutkować nałożeniem grzywny lub działaniami egzekwującymi ze strony stosownych organów w celu zapewnienia zgodności z przepisami.

Dlaczego na terenie Islandii nie ma obowiązku noszenia maseczek?

Zasadniczo władze islandzkie nie zaleciły stosowania maseczek przez zdrowe osoby, a noszenie ich w miejscach publicznych na terenie Islandii jest bardzo rzadkie.

Uważa się, że maseczki przynoszą niewielkie korzyści w takim miejscu jak Islandia, gdzie stosowane są inne ukierunkowane działania służące zminimalizowaniu ryzyka przenoszenia, a gęstość zaludnienia jest niska. Ponadto stosowanie maseczek może nieść ze sobą znaczne niedogodności, a w niektórych przypadkach może być bardziej szkodliwe niż korzystne.

Zalecenia władz islandzkich są zgodne z wytycznymi WHO, ponieważ mają zastosowanie do sytuacji takiej jak panująca w Islandii.

Należy podkreślić, że osoby z objawami COVID-19 powinny odbyć samokwarantannę i zadzwonić pod numer 1700 (lub +354 544 4113 w razie połączenia z zagranicznego numeru).

Czy muszę nosić rękawiczki lub maseczkę?

W Islandii nie ma obowiązku noszenia rękawiczek ani maseczki. Mycie rąk i dezynfekcja są najważniejszymi zasadami higieny. Zaleca się również utrzymywanie 2 metrów odstępu od innych osób, gdy tylko jest to możliwe.  Należy przestrzegać zasad obowiązujących w miejscach odwiedzanych podczas pobytu na Islandii.

Podczas mojego pobytu na Islandii oficjalne środki bezpieczeństwa mogą się zmienić. Gdzie mogę znaleźć informacje na temat aktualnie stosowanej polityki?

W witrynie internetowej www.covid.is/polski publikowane są zaktualizowane informacje na temat środków związanych z COVID-19 na Islandii.

Na stronie www.safetravel.is znajdują się informacje na temat innych środków bezpieczeństwa oraz wskazówki dotyczące bezpiecznego podróżowania po Islandii.

Co zrobić w razie wystąpienia objawów choroby podczas pobytu na Islandii?

W razie wystąpienia objawów, które mogą być spowodowane przez chorobę COVID-19, takich jak gorączka, kaszel, bóle ciała, objawy przeziębienia lub ból gardła, zalecamy kontakt telefoniczny z lekarzem. Na terenie Islandii należy dzwonić pod numer 1700 (w razie połączenia z numeru zagranicznego: +354-544-4113). W nagłych przypadkach należy dzwonić pod numer 112.

Kto jest odpowiedzialny za monitorowanie przestrzegania wytycznych dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa w firmach itp.?

Zgodność z przepisami dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa jest stale monitorowana i egzekwowana przez różne departamenty służby zdrowia na terenie całego kraju. Główny epidemiolog monitoruje sytuację we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Departamentem Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego.

Czy istnieją ograniczenia dotyczące atrakcji, na przykład maksymalna liczba osób przebywających jednocześnie w tym samym miejscu?

Tak, obecnie w jednym miejscu może przebywać jednocześnie nie więcej niż 200 osób. Oznacza to, że należy podjąć pewne działania w miejscach pracy, przestrzeniach publicznych, kinach itp.  Zachowywanie odległości dwóch metrów od innych osób jest opcjonalne, jednak zachęcamy do tego. Islandia odniosła duże sukcesy dzięki ukierunkowanym działaniom w walce z chorobą COVID-19.  Od 25 maja 2020 r. ograniczenia są stopniowo znoszone. Podobnie jak wcześniej, ważne jest jednak, aby w ciągu najbliższych kilku tygodni i miesięcy zachować ostrożność i ocenić sytuację przed podjęciem kolejnych kroków.

Co się dzieje w razie pozytywnego wyniku testu w kierunku COVID-19?

W razie pozytywnego wyniku testu podróżny może zostać poddany dalszym badaniom w celu ustalenia, czy ma aktywne zakażenie. W przypadku aktywnego zakażenia podróżny powinien odbyć samokwarantannę. Cudzoziemcy, którzy są zobowiązani do samokwarantanny, ale nie mają dostępu do odpowiedniego miejsca umożliwiającego izolację, otrzymają bezpłatne zakwaterowanie w specjalistycznym ośrodku izolacyjnym. Osoby zakażone muszą poinformować zespół ds. śledzenia kontaktów o tym, z kim miały bliski kontakt w ciągu dwóch dni przed wystąpieniem objawów. Więcej informacji na temat wymogów dotyczących izolacji: https://www.covid.is/flokkar-polsku/izolacja

Rejestracja przed wyjazdem na Islandię jest możliwa na stronie https://visit.covid.is/

Co się dzieje w przypadku obowiązkowej samokwarantanny, jeśli u członka mojej grupy/rodziny zostanie wykryta choroba COVID-19?

Ujemny wynik testu nie gwarantuje, że dana osoba nie będzie później musiała odbyć samokwarantanny, jeśli została narażona na zakażenie, np. podczas lotu do Islandii. Zespół ds. śledzenia kontaktów przeprowadza rozmowy z osobami, które były w bliskim kontakcie z osobą z potwierdzonym i aktywnym zakażeniem w dowolnym momencie od dwóch dni przed wystąpieniem objawów do czasu zdiagnozowania, np. znajdowały się w odległości dwóch metrów od osoby przez ponad 15 minut lub siedziały blisko zarażonej osoby w samolocie (zwykle w odległości dwóch miejsc siedzących). Takie osoby mogą zostać zobowiązane do odbycia samokwarantanny przez dwa tygodnie od czasu ostatniego kontaktu z chorą osobą. Cudzoziemcy, którzy są zobowiązani do samokwarantanny, ale nie mają dostępu do odpowiedniego miejsca umożliwiającego izolację, otrzymają bezpłatne zakwaterowanie w specjalistycznym ośrodku izolacyjnym. Zachęcamy do przeczytania informacji na temat kwarantanny na Islandii.

Co, jeśli zdecyduję się na samokwarantannę po przybyciu na Islandię?

Osoby, które zdecydują się na samokwarantannę przez 14 dni od daty przyjazdu, muszą podjąć odpowiednie kroki w celu zapewnienia zgodności z wytycznymi dotyczącymi samokwarantanny. Zachęcamy do przeczytania informacji na temat kwarantanny na Islandii.

Należy pamiętać, że naruszenie przepisów dotyczących kwarantanny lub izolacji może skutkować nałożeniem grzywny lub działaniami egzekwującymi ze strony stosownych organów w celu zapewnienia zgodności z przepisami.

Rejestracja przed wyjazdem na Islandię jest możliwa na stronie https://visit.covid.is/

Czy podczas oczekiwania na wyniki testu muszę pozostać w regionie stołecznym?

Nie, można rozpocząć podróż. W razie dodatniego wyniku testu kontaktujemy się z podróżnym. Informacje o wyniku ujemnym zostaną przesłane przez aplikację Rakning C-19 lub w wiadomości tekstowej.

Rejestracja przed wyjazdem na Islandię jest możliwa na stronie https://visit.covid.is/

Dojazd z lotniska/portu

Podróżni dojeżdżają z lotniska lub portu we własnym zakresie. Dostępne są wszystkie usługi, takie jak usługa odbioru, autobusy lotniskowe, transport publiczny, wynajem samochodu i przejazdy taksówką, a także większość wycieczek. Podróżni muszą stosować środki zapobiegawcze w celu ochrony siebie i innych osób przed zakażeniem. Zasady bezpieczeństwa obowiązują również w autobusach i innych pojazdach.

Gdzie mogę oczekiwać na wyniki? Co mogę robić podczas oczekiwania?

Podróżni nie muszą odbywać samokwarantanny w oczekiwaniu na wyniki testu, jednak są zobowiązani stosować środki zapobiegawcze w celu ochrony siebie i innych osób przed zakażeniem. Po odbyciu kontroli bezpieczeństwa w miejscu przybycia pasażerowie mogą kontynuować podróż zgodnie z planem i udać się w miejsce zakwaterowania, gdzie będą oczekiwać na wyniki.

Rejestracja przed wyjazdem na Islandię jest możliwa na stronie https://visit.covid.is/

Jak długo trzeba czekać na wyniki testu i w jaki sposób je otrzymam?

Wyniki testu będą dostępne w ciągu 24 godzin, zazwyczaj w dniu przyjazdu lub następnego dnia w przypadku osób przybywających później niż o godzinie 17:00. Podróżni otrzymają wyniki testu za pośrednictwem aplikacji (Rakning C-19) lub wiadomości tekstowej. Podróżni, których wynik będzie dodatni, zostaną powiadomieni przez telefon. Wszyscy podróżni są zobowiązani do podania poprawnych danych kontaktowych w formularzu wstępnej rejestracji, które umożliwią przekazanie wyników testu.

Jak długo trwa testowanie?

W przypadku osób, które poddają się testowi na terenie portu lotniczego Keflavík, czas oczekiwania wynosi około godziny, jednak w godzinach szczytu może być nieco dłuższy. Podróżni przybywający do innych lotnisk i portów będą poddawani testowi w lokalnym ośrodku opieki zdrowotnej, gdzie czas oczekiwania może być inny.  

Po pobraniu wymazu podróżni mogą kontynuować podróż pod zarejestrowany adres (podany w formularzu wstępnej rejestracji). Podróżni nie muszą odbywać samokwarantanny do momentu otrzymania wyników testu, jednak powinni stosować środki zapobiegawcze w celu ochrony siebie i innych osób przed zakażeniem.

Wyniki testu będą dostępne w ciągu 24 godzin, zazwyczaj w dniu przyjazdu lub następnego dnia w przypadku osób przybywających później niż o godzinie 17:00. Podróżni otrzymają wyniki testu za pośrednictwem aplikacji (Rakning C-19) lub wiadomości tekstowej. Podróżni, których wynik będzie dodatni, zostaną powiadomieni przez telefon. Wszyscy podróżni są zobowiązani do podania poprawnych danych kontaktowych w formularzu wstępnej rejestracji, które umożliwią przekazanie wyników testu.

Czy dzieci będą poddawane testowi?

Dzieci urodzone w 2005 roku lub później są zwolnione z obowiązku testu.

Ile kosztuje testowanie na granicy?

Od 15 czerwca będzie możliwość wykonania bezpłatnego testu PCR przy przekraczaniu granicy. Od 1 lipca będzie natomiast obowiązywać opłata 9 000 ISK za jeden test w przypadku wcześniejszej rejestracji lub 11 000 ISK w razie płatności przy przylocie, jednak nie więcej niż 22 000 ISK od osoby w ciągu 30 dni.

Dzieci urodzone w 2005 roku lub później są zwolnione z testu.

Rodzaj i sposób wykonywania testu

Są to tak zwane testy PCR (ang. polymerase chain reaction – reakcja łańcuchowa polimerazy), które stanowią dobrze znany i obarczony niskim ryzykiem sposób wykrywania zakażeń wirusowych. Testy umożliwiają lekarzom użycie małych próbek wirusa do celów diagnostycznych. Ujemny wynik testu PCR nie wyklucza całkowicie zakażenia COVID-19 u osób niewykazujących objawów.  

Test PCR wykonuje się poprzez pobranie wymazu z nosa i/lub jamy ustnej. Do nosa i/lub ust wkładana jest długa wymazówka, aby pobrać próbkę śluzu z dróg oddechowych. Może to wywołać lekki dyskomfort.  

Wymazy są następnie analizowane w laboratorium w Reykjavíku. W przypadku osób przybywających na lotniska i do portów innych niż Keflavík i Reykjavík czas oczekiwania może być nieco dłuższy.

Czy po przyjeździe muszę poddać się testowi?

Nie, nie ma takiego obowiązku. Można zdecydować się na odbycie 14-dniowej kwarantanny, po której nie ma obowiązku poddawania się testowi. Osoby, które decydują się na samokwarantannę po przybyciu na Islandię, muszą zadbać we własnym zakresie o właściwe warunki zakwaterowania i przestrzegać wytycznych dotyczących kwarantanny. Wszystkie informacje na temat wymagań dotyczących kwarantanny są dostępne na stronie https://www.covid.is/flokkar-polsku/izolacja

Należy pamiętać, że naruszenie przepisów dotyczących kwarantanny lub izolacji może skutkować nałożeniem grzywny lub działaniami egzekwującymi ze strony stosownych organów w celu zapewnienia zgodności z przepisami.

Jak wygląda test?

Od 15 czerwca będzie możliwość wykonania bezpłatnego testu PCR przy przekraczaniu granicy. Od 1 lipca będzie natomiast obowiązywać opłata 9 000 ISK za jeden test w przypadku wcześniejszej rejestracji lub 11 000 ISK w razie płatności przy przylocie, jednak nie więcej niż 22 000 ISK od osoby w ciągu 30 dni. Dzieci urodzone w 2005 roku lub później są zwolnione z obowiązku testu.

Po badaniu podróżni mogą kontynuować podróż na zarejestrowany adres (podany w formularzu wstępnej rejestracji). Podróżni nie muszą odbywać samokwarantanny w oczekiwaniu na wyniki testu, jednak powinni stosować środki zapobiegawcze w celu ochrony siebie i innych osób przed zakażeniem. Wyniki testu będą dostępne w ciągu 24 godzin, zazwyczaj w dniu przyjazdu lub następnego dnia w przypadku osób przybywających później niż o godzinie 17:00. Podróżni otrzymają wyniki testu za pośrednictwem aplikacji (Rakning C-19) lub wiadomości tekstowej. Podróżni, których wynik będzie dodatni, zostaną powiadomieni przez telefon. Wszyscy podróżni są zobowiązani do podania poprawnych danych kontaktowych w formularzu wstępnej rejestracji, które umożliwią przekazanie wyników testu.

Dojazd z lotniska i na lotnisko

Możliwości dojazdu z lotniska i na lotnisko pozostają bez zmian: można skorzystać np. z autobusu, taksówki lub wynajętego samochodu. Osoby odbywające kwarantannę nie mogą korzystać z transportu publicznego, ale mogą wynająć samochód.

Czy testy można odbyć we wszystkich miejscach wjazdu?

Testy dla osób, które zdecydują się na badanie po przybyciu do Islandii, będą dostępne na terenie portu lotniczego Keflavík oraz w Seyðisfjörður (dla pasażerów podróżujących linią Smyril Line). Podróżni przybywający na inne lotniska międzynarodowe (Reykjavík, Akureyri, Egilsstaðir) lub do innych portów zostaną przetestowani w lokalnym ośrodku opieki zdrowotnej. Proces wstępnej rejestracji usprawnia badanie i skraca czas oczekiwania podróżnych.

Przylot na Islandię – obowiązujące zasady

Formularz wstępnej rejestracji zawiera informacje o warunkach wstępu na teren Islandii. Podróżni mogą zdecydować się na test w kierunku COVID-19 po przyjeździe lub samokwarantannę przez dwa tygodnie. Środki te nie obowiązują dzieci urodzonych w 2005 roku lub później ani osób, które na 14 dni przed przylotem nie przebywały w obszarach wysokiego ryzyka. Ze stosowania tych środków zwolnione są również załogi statków powietrznych i towarowych mieszkające na Islandii. Obecnie islandzka służba zdrowia nie akceptuje dowodów na wyniki testu. Osoby ze wcześniejszą diagnozą COVID-19 potwierdzoną na Islandii są zwolnione z kwarantanny po powrocie z podróży za granicę.

Po przybyciu na Islandię można wybrać jedną z dwóch opcji:  

• pozostanie w kwarantannie przez 14 dni,

• odbycie testu w kierunku koronawirusa po przylocie na Islandię.

Czy nowe środki bezpieczeństwa mają wpływ na postępowanie z bagażem lub udzielanie wymaganej pomocy?

Nie, wszystkie usługi świadczone przez port lotniczy Keflavík pozostają bez zmian. Zachęcamy podróżnych do sprawdzania informacji linii lotniczych dotyczących zmian w obsłudze bagażu i/lub dodatkowych usług. To samo dotyczy lotów krajowych.

W jaki sposób zapewnia się bezpieczeństwo w porcie lotniczym Keflavík, na lotniskach krajowych i na pokładzie samolotu?

Środki ochrony zdrowia i bezpieczeństwa są stosowane we wszystkich islandzkich portach lotniczych – zarówno międzynarodowych, jak i krajowych.  

Lotnisko Keflavík i krajowe lotniska w Islandii są regularnie czyszczone. Kioski, stanowiska odprawy, klamki, poręcze i inne często dotykane miejsca są dezynfekowane wiele razy dziennie. W wielu miejscach na terenie budynku terminalu znajdują się środki do dezynfekcji rąk. Port lotniczy Keflavík dostarcza informacji na temat środków ochronnych związanych z COVID-19. Aby uzyskać więcej informacji na temat lotu lub środków ostrożności, należy skontaktować się z linią lotniczą lub odwiedzić witrynę internetową lotniska.

Jakie środki kontroli bezpieczeństwa zdrowotnego są stosowane na granicy?

Formularz wstępnej rejestracji zawiera informacje o warunkach wstępu na teren Islandii. Podróżni mogą zdecydować się na test PCR w kierunku COVID-19 po przyjeździe lub samokwarantannę przez dwa tygodnie. Środki te nie obowiązują dzieci urodzonych w 2005 roku lub później ani osób, które na 14 dni przed przylotem nie przebywały w obszarach wysokiego ryzyka. Ze stosowania tych środków zwolnione są również załogi statków powietrznych i towarowych mieszkające na Islandii. Obecnie islandzka służba zdrowia nie akceptuje dowodów na wyniki testu. Osoby ze wcześniejszą diagnozą COVID-19 potwierdzoną na Islandii są zwolnione z kwarantanny po powrocie z podróży za granicę.

Co zrobić w razie wystąpienia objawów choroby podczas lotu na Islandię?

Personel pokładowy przeszedł specjalne szkolenie dotyczące postępowania w sytuacji, gdy pasażerowie czują się źle podczas lotu. Należy poinformować te osoby o złym samopoczuciu, aby uzyskać wszelką możliwą pomoc.

Jakie są wytyczne dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa podróżnych, personelu lotniczego, portów i statków?

Wytyczne dotyczące środków bezpieczeństwa sanitarnego są aktualizowane zgodnie z protokołem bezpieczeństwa EASA i ECDC dotyczącym COVID-19, który zawiera wytyczne operacyjne w zakresie zarządzania pasażerami i personelem lotniczym w czasie pandemii COVID-19. Podróżni będą zobowiązani do przestrzegania tych wytycznych. Aktualnie trwają prace nad podobnymi wytycznymi dotyczącymi portów i statków. Informacje te będą dostępne na stronie www.covid.is.

Jakie przepisy sanitarne obowiązują podczas lotu na Islandię?

Przepisy dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa mogą się różnić w zależności od lotniska i linii lotniczej, ale wytyczne dotyczące środków bezpieczeństwa sanitarnego są aktualizowane zgodnie z protokołem bezpieczeństwa EASA i ECDC dotyczącym COVID-19, który zawiera wytyczne operacyjne w zakresie zarządzania pasażerami i personelem lotniczym w czasie pandemii COVID-19. Należy zwrócić szczególną uwagę na zasady obowiązujące w każdym miejscu podróży i skontaktować się z linią lotniczą lub portem lotniczym, aby uzyskać więcej informacji. Podróżni będą zobowiązani do przestrzegania tych wytycznych.

Co muszę wiedzieć podczas pobytu na Islandii?

Wszyscy podróżni są zachęcani do stosowania środków zapobiegawczych w celu ochrony siebie i innych osób, takich jak częste mycie rąk, stosowanie środków dezynfekujących oraz przestrzeganie zasad dystansowania społecznego (odległość dwóch metrów) i miejscowych przepisów dotyczących ochrony zdrowia. Testy PCR nie wykluczają całkowicie zakażenia COVID-19 u osób niewykazujących objawów.

Zachęcamy podróżnych do pobrania i korzystania z aplikacji Rakning C-19 poświęconej chorobie COVID-19. Aplikacja zawiera ważne informacje na temat COVID-19 oraz sposobów kontaktu ze służbą zdrowia. Zachęcamy również do śledzenia aktualności na oficjalnym portalu informacyjnym COVID-19 www.covid.is, który zawiera najbardziej aktualne informacje i ważne ogłoszenia w kilku językach dla turystów.

Zaleca się, aby turyści monitorowali swój stan zdrowia. Osoby, które zachorują na COVID-19 lub podejrzewają u siebie objawy tej choroby, mogą skontaktować się z infolinią za pośrednictwem aplikacji Rakning C-19, portalu informacyjnego www.covid.is/polski, narodowego portalu zdrowotnego Heilsuvera lub pod numerem 1700 (w razie połączenia z zagranicznego numeru należy wybrać +354 544 4113). Zaleca się, aby wszyscy podróżni w miarę możliwości zachowywali odległość 2 metrów od innych ludzi. Dystansowanie społeczne jest ważnym środkiem zapobiegawczym. Każdy jest uprawniony do zachowania takiej odległości.

Czy rząd nałożył tymczasowe lub stałe zmiany dotyczące wiz lub ograniczenia wstępu?

Granice Islandii są obecnie otwarte dla państw członkowskich EOG, UE, EFTA oraz strefy Schengen. Ograniczenia wstępu mają zastosowanie do obywateli innych krajów z pewnymi wyjątkami.

Islandia będzie w dalszym ciągu stosować ograniczenia dotyczące podróży nałożone na strefę Schengen, które mają obecnie obowiązywać do 15 czerwca 2020 r. Ograniczenia te mogą zostać przedłużone do 1 lipca 2020 r., ale zależy to od decyzji, która zostanie podjęta przez państwa członkowskie Schengen. W okresie obowiązywania ograniczeń cudzoziemcy z innych krajów niż państwa członkowskie UE/EOG i EFTA oraz Wielka Brytania zazwyczaj nie będą wpuszczani na teren Islandii.

W jaki sposób Islandia zapewnia bezpieczeństwo / minimalizuje ryzyko zakażenia?

Od 15 czerwca 2020 r. rząd islandzki oferuje wszystkim osobom przybywającym z zagranicy możliwość odbycia testu w kierunku COVID-19 zamiast odbywania obowiązkowej dwutygodniowej kwarantanny.  Główny epidemiolog nadzoruje te badania we współpracy ze służbą zdrowia oraz deCode Genetics, firmą przeprowadzającą szeroko zakrojone badania przesiewowe populacji islandzkiej w kierunku COVID-19. Ponadto policja będzie dalej odgrywać ważną rolę zarówno w kwestii kontroli granicznej, jak i testów przeprowadzanych na granicach, a także środków ochrony ludności, takich jak śledzenie kontaktów.  

Islandia będzie dalej:

• przeprowadzać testy;

• egzekwować obowiązek izolacji chorych i kwarantanny osób narażonych;

• oferować zdalną opiekę zdrowotną dla osób o łagodnych objawach;

• ograniczać publiczne i prywatne zgromadzenia (obecnie do 200 osób);

• zachęcać do opcjonalnego zachowywania odległości 2 metrów;

• przestrzegać wytycznych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy;

• podawać do wiadomości publicznej informacje o wszystkich środkach podejmowanych w walce z COVID-19.  

Rejestracja przed wyjazdem na Islandię jest możliwa na stronie https://visit.covid.is/

Dlaczego od połowy czerwca Islandia zmniejsza ograniczenia dotyczące przylotów z innych krajów?

Rząd Islandii zakładał, że najpóźniej 15 czerwca 2020 r. zacznie zmniejszać ograniczenia dotyczące międzynarodowych przylotów. Jest to jeden ze środków podejmowanych przez rząd w celu znoszenia ograniczeń dotyczących zgromadzeń oraz umożliwienia przedsiębiorstwom, restauracjom i barom wznowienia normalnej działalności.  

Jest to zgodne z zaleceniami głównego epidemiologa Islandii. Przez cały czas trwania pandemii Islandia stara się podejmować umiarkowane, a zarazem ukierunkowane działania oparte na najlepszych dostępnych informacjach. Zasady dotyczące podróży na Islandię i testów obowiązują zarówno naszych gości, jak i Islandczyków powracających z zagranicy.

Czy w związku z pandemią COVID-19 podróż na Islandię jest bezpieczna?

Islandia odniosła duże sukcesy w zwalczaniu COVID-19 i opanowaniu rozprzestrzeniania się wirusa dzięki licznym testom, śledzeniu kontaktów oraz wczesnej i szeroko zakrojonej kwarantannie i innych środkach izolacyjnych. Islandzki rząd powoli, ale skutecznie znosi ograniczenia związane ze zgromadzeniami, a także pozwolił na ponowne otwarcie przedsiębiorstw, obiektów rozrywkowych, basenów, restauracji i barów. Na terenie Islandii wciąż obowiązują pewne ograniczenia. W jednym miejscu może przebywać maksymalnie 200 osób. Wszyscy muszą przestrzegać zasad higieny oraz podstawowych środków kontroli infekcji. Ponadto zaleca się pobranie aplikacji mobilnej Rakning C-19 pozwalającej na śledzenie rozprzestrzeniania się wirusa. Islandczycy i ich goście podchodzą odpowiedzialnie do pandemii, ale jednocześnie stopniowo łagodzą ograniczenia, aby powrócić do normalnego trybu życia.

Czy przed wyjazdem muszę dokonać wstępnej rejestracji?

Przed wyjazdem na Islandię podróżni są zobowiązani do wypełnienia formularza wstępnej rejestracji (dostępnego w witrynie www.covid.is), co wymaga podania danych osobowych i kontaktowych, informacji o locie, dat podróży oraz adresów miejsc pobytu. Formularz zawiera również deklarację o stanie zdrowia. Podróżni są zobowiązani poinformować, w jakich krajach przebywali przed przyjazdem, czy wystąpiły u nich jakiekolwiek objawy COVID-19 bądź zdiagnozowano u nich tę chorobę przed przybyciem oraz czy byli w bliskim kontakcie z osobą zarażoną.  

Zachęcamy również do pobrania i korzystania z aplikacji Rakning C-19 poświęconej chorobie COVID-19. Zawarto w niej ważne informacje na temat COVID-19 oraz sposobów kontaktu z islandzką służbą zdrowia.

Rejestracja przed wyjazdem na Islandię jest możliwa na stronie https://visit.covid.is/

Czy mogę korzystać z basenu i jaquzzi?

Od 18 maja można pójść na basen. Kąpieliska i pływalnie zostaną otwarte z następującymi ograniczeniami zawartymi w pozwoleniu na prowadzenie działalności, maksymalna dozwolona liczba odwiedzających nigdy nie powinna przekraczać połowy liczby dozwolonej zawartej w pozwoleniu. Dzieci urodzone w 2015 r. I później nie są wliczone w liczbę osób przebywających na basenie. Dystans dwumetrowy nie obowiązuje na powierzchni basenu, ale osoby należące do grupy ryzyka powinny zachować ostrożność.

Zgodnie z najnowszymi badaniami, wirus nie jest przenoszony na ludzi z wody w jaquzzi z hydromasażem lub basenie. Jednak jaquzzi z hydromasażem (i w centrach fitness) często mamy bliski kontakt wieloma osobami, a z tym samym zwiększone ryzyko infekcji. Wirus może się rozprzestrzeniać, gdy chory kaszle, kicha lub wyciera nos, a osoba znajdująca się w pobliżu wdycha rozpylone przez chorego zakażone wirusem kropelki, zarówno zanieczyszczone wirusem ręce dotykające twarzy mogą powodować zarażenie. Osobom należącym do grupy zwiększonego ryzyka w celu uniknięcia poważnego zakażenia nowym koronawirusem zaleca się, aby te osoby trzymały się z dala od tłumu, w tym centrów fitness i basenów.

Co to jest kwarantanna zawodowa i jak działa?

Ci, którzy przyjeżdżają do kraju, aby pracować przy określonych projektach, mogą ubiegać się zamiast kwarantanny domowej o kwarantannę podczas pracy. Kwarantanna zawodowa oznacza, że ​​dana osoba może przemieszczać się z i do miejsca pracy podczas trwania 14-dniowej kwarantanny. Warunki kwarantanny zawodowej to:

 Dana osoba niełączy się z nikim innym niż domownikami lub osobami wraz z nimi przebywającymiw kwarantannie zawodowej.

 Podczas kwarantanny osoba przebywa tylko w miejscu pobytu i miejscu pracy.

 Osoba przestrzega innych zasad i wytycznych dotyczących środków zapobiegawczych.

 Wniosek o kwarantannę zawodową składa się do Epidemiologa Głównego.

Czy uczniowie mogą uczestniczyć w lekcjach grupowych w szkołach muzycznych, biorąc pod uwagę higienę i odległość?

Tak, uczniowie w wieku przedszkolnym i podstawowym mogą, bez żadnych ograniczeń. Nauczyciele i uczniowie w wieku powyżej 16 lat muszą przestrzegać zasad 50 dorosłych osób na tej samej przestrzeni i zachowaniu odległości około 2 metrów między sobą .

Czy uczniowie mogą uczestniczyć w prywatnych lekcjach w szkołach muzycznych, biorąc pod uwagę higienę i odległość?

Tak, uczniowie w wieku przedszkolnym i podstawowym mogą, bez żadnych ograniczeń. Uczniowie powyżej 16 roku życia i nauczyciele muszą przestrzegać reguły zachowania 2 metrów odległości. Jeśli opiekunowie są obecni podczas zajęci, to między nim a nauczycielem musi być zachowana zasada 2 metrów.

Czy podczas zakazu zgromadzeń mogą się odbywać konferencje lub duże zebrania?

Dozwolona jest organizacja szkoleń, konferencji, forów, zebrań oraz lekcji, jeśli uczestniczy w nich mniej niż 200 osób, lecz należy zapewnić przynajmniej 2-metrowy odstęp między ludźmi.

W wielu miejscach pracy zmieniono formę zebrań na wirtualne i doświadczenia w tym obszarze są w przeważającej mierze pozytywne.

Jakie są przepisy odnośnie do zorganizowanych zajęć i zawodów sportowych podczas zakazu zgromadzeń?

Po 25 maja zajęcia i zawody sportowe są dozwolone , w których uczestniczy nie wiecej niz 200 osób jednocześnie oraz zachowanie2-metrowego.

Jak długo będą obowiązywać ograniczenia w działalności szkół?

Działania władz mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się COVID-19 podlegają ciągłej rewaluacji.

W razie zmiany okoliczności może zajść potrzeba bardziej restrykcyjnych działań przeciwepidemicznych oraz nałożenia ponownie ograniczeń w obszarze działalności szkół.

Jak będą funkcjonować szkoły wyższe?

Budynki szkół wyższych zostaną otwarte ponownie 4 maja i studenci będą wówczas mogli powrócić do szkół. Będą jednak obowiązywać ograniczenia dot. maksymalnej liczby osób i w jednym pomieszczeniu nie będzie mogło przebywać więcej niż 200 osób jednocześnie. Organizacja nauczania będzie zależeć od warunków każdej uczelni.

W jaki sposób podczas zakazu zgromadzeń będą funkcjonować szkoły średnie?

Budynki szkół średnich zostaną 4 maja ponownie otwarte dla uczniów. Będą jednak obowiązywać ograniczenia dot. maksymalnej liczby osób i w jednym pomieszczeniu nie będzie mogło przebywać więcej niż 200 osób jednocześnie. Należy zapewnić możliwość zachowania minimum 2-metrowego odstępu między ludźmi. Organizacja nauczania w szkołach średnich będzie zależeć od warunków konkretnej szkoły.

W jaki sposób podczas zakazu zgromadzeń będą funkcjonować szkoły podstawowe?

Szkoły podstawowe będą funkcjonować normalnie od 4 maja br. włącznie, lecz nadal będą obowiązywać przepisy w zakresie ochrony przeciwepidemicznej, dotyczące m.in. higieny, dezynfekcji oraz dostępu do budynków.

Nie ma ograniczeń w zakresie łącznej liczby uczniów. Nauczyciele i inni pracownicy nie mogą przebywać w więcej niż 200 osób w jednym miejscu i należy zapewnić w miarę możliwości zachowywanie 2-metrowego odstępu między poszczególnymi osobami.

Świetlice i ośrodki młodzieżowe będą otwarte.

Zezwala się na zajęcia sportowe (w środku i na zewnątrz) oraz na szkolne lekcje pływania.

Od 4 maja br. włącznie mogą normalnie funkcjonować szkolne autobusy.

Wszyscy uczniowie mogą przybywać jednocześnie do szkoły, wychodzić na zewnątrz lub przebywać na stołówce.

Wydarzenia, takie jak wiosenne festyny, wyjazdy oraz wręczenie dyplomów, mogą się odbywać, ale bez udziału zewnętrznych dorosłych gości, np. rodziców.

W jaki sposób podczas zakazu zgromadzeń będą funkcjonować przedszkola?

Przedszkola będą funkcjonować normalnie od 4 maja br. włącznie, lecz nadal będą obowiązywać przepisy w zakresie ochrony przeciw epidemicznej, dotyczące m.in. higieny, dezynfekcji oraz dostępu do budynków. Nie ma ograniczeń odnośnie do liczby dzieci, które mogą się spotykać.

Zaleca się, by przedszkola nie organizowały masowych spotkań, wymagających obecności rodziców, oraz ograniczały liczbę osób odwiedzających przedszkole.

Osoby niebędące przedszkolakami powinny stosować się do zasad o maksymalnie 200 osobach w jednym pomieszczeniu oraz – w miarę możliwości – o 2-metrowym dystansie.

W jaki sposób podczas zakazu zgromadzeń będą funkcjonować szkoły?

Ograniczenia w pracy szkół tracą ważność od poniedziałku 4 maja. Wówczas przedszkola i szkoły podstawowe zaczną działać normalnie, a uczniowie szkół średnich i wyższych będą ponownie mogli uczęszczać do swoich placówek, jednak że konieczne będzie stosowanie się do przepisów o maksymalnej liczbie 200 osób w jednym pomieszczeniu oraz zachowywaniu 2-metrowego odstępu.  Ponadto ośrodki młodzieżowe oraz świetlice będą mogły zostać otwarte dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym.  

Nauczyciele i inni pracownicy nie mogą przebywać w więcej niż 200 osób w jednym miejscu i należy zapewnić w miarę możliwości zachowywanie 2-metrowego odstępu między ludźmi.

Zezwala się na zajęcia sportowe (w środku i na zewnątrz) dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym oraz na szkolne lekcje pływania.

W szkołach średnich i wyższych będą jednak obowiązywać ograniczenia dot. maksymalnej liczby osób i w tych placówkach nie będzie mogło przebywać więcej niż 200 osób w jednym pomieszczeniu. Trzeba będzie również przestrzegać zasady o 2-metrowym dystansie.

Wydarzenia, takie jak wiosenne festyny, wyjazdy oraz wręczenie dyplomów w przedszkolach i szkołach podstawowych, są dozwolone, ale bez udziału zewnętrznych dorosłych gości, np. rodziców.

W szkołach, tak jak w innych miejscach, nadal będą obowiązywać przepisy dot. ochrony przeciwepidemicznej. Szkoły powinny stosować się do planów reagowania na możliwe zakażenia.

Nadal obowiązuje stopień alarmowy Służby ochrony ludności z powodu rozprzestrzeniania się COVID-19.

Czy będą otwarte solaria?

Tak, od 4 maja solaria mogą być otwarte, lecz należy zapewnić przynajmniej 2-metrowy odstęp między klientami oraz dbać o czystość i dezynfekcję.

Czy salony tatuażu będą otwarte?

Tak, od 4 maja salony tatuażu mogą być otwarte, lecz należy zapewnić przynajmniej 2-metrowy odstęp między klientami oraz dbać o czystość i dezynfekcję.

Czy podczas zakazu zgromadzeń mogą się odbywać przyjęcia?

Uczty, przyjęcia i inne zorganizowane spotkania odbywające się w domach, wynajętych salach, na zewnątrz lub w innych miejscach są niedozwolone, jeśli uczestniczy w nich więcej niż 200 osób. Należy zapewnić 2-metrowy odstęp między uczestnikami. Szczególną uwagę należy zwrócić na zachowanie czystości i dezynfekcję.

Dlaczego wprowadzane są bardziej liberalne zasady?

Zakaz zgromadzeń został pierwotnie w prowadzony 15 marca 2020 r. w celu ograniczenia szybkiego rozprzestrzeniania się choroby COVID-19. Po tym, jak epidemia się nasiliła, a zakażeń wciąż przybywało, zaostrzone przepisy w prowadzono 24 marca.

Dzięki tym oraz innym działaniom udało się doprowadzić do ograniczenia epidemii. Uznano więc, że od 4 maja można bezpiecznie zacząć stopniowo znosić ograniczenia. Jest natomiast bardzo istotne, żeby w ciągu najbliższych tygodni i miesięcy zachować ostrożność, a sytuacja będzie każdorazowo oceniana przed podjęciem kolejnych kroków.

Jak długo będzie obowiązywać zakaz zgromadzeń?

Przepisy dot. zakazu zgromadzeń powyżej 200 osób będą obowiązywać od 25 maja do 21 czerwca. Zakaz zgromadzeń zostanie zniesiony w kilku etapach w ciągu następnych miesięcy.

Dlaczego został wprowadzony zakaz zgromadzeń?

Zakaz zgromadzeń został pierwotnie wprowadzony 15 marca 2020 r. w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa, który powoduje chorobę COVID-19.

Celem władz jest zminimalizowanie zakażeń oraz dalsze spowolnienie epidemii, aby ułatwić systemowi opieki zdrowotnej opiekę nad osobami, które zachorują na COVID-19, oraz udzielanie innych pilnych usług. W tym celu naczelny epidemiolog uznał za niezbędne wprowadzenie zakazu zgromadzeń i ograniczenie spotkań i kontaktów międzyludzkich. Jako że epidemia wygasa, od 4 maja rozpocznie się znoszenie ograniczeń, tak że zamiast zakazu spotkań powyżej 20 osób dozwolone będą spotkania do 50 osób jednocześnie, przy przestrzeganiu przepisów o 2-metrowym odstępie między ludźmi. Ponadto zezwolono na udzielanie różnych usług od 4 maja, zob. pytania i odpowiedzi dot. zakazu zgromadzeń.

Czy mogę korzystać z środków transportu publicznego po wylądowaniu w Keflaviku?

Transport publiczny jest bardzo za kłócony po nałożeniu zakazu zgromadzeń zbiorowych. Dlatego najbezpieczniej jest korzystać z samochodów osobowych (na przykład samochodów do wynajęcia, taksówek lub samochodów prywatnych). Na przykład możesz poprosić krewnych lub przyjaciół, aby pojechali dwoma samochodami do Keflavik i zostawili jeden z samochodów wraz z kluczami , a byś mógł sam wrócić po podróży do domu.

Czy loty do i z kraju zostaną odwołane powodu zakazu zbiorowisk?

Nie. Ograniczeniadotyczące masowych spotkań nie obejmują międzynarodowych lotnisk ani lotówmiędzynarodowych. Dostępność regularnych lotów jest jednak bardzo ograniczona,dlatego ważne jest monitorowanie harmonogramu lotów. Zachęca się do wzmocnieniaśrodków zapobiegawczych, a operatorzy podejmują najwyższe środki w celuograniczenia możliwości zarażenia.

Czy mogę iść do lekarza mimo zakazu zgromadzeń?

Tak, po 4 maja wszystkie usługi zdrowotne są dozwolone i dotyczy to również opcjonalnych operacji lub innych zabiegów.

W przypadku podejrzenia możliwego zakażenia COVID-19 nie należy w żadnym wypadku udawać się bezpośrednio do lekarza ani poradni opieki zdrowotnej. Należy zadzwonić do poradni lub skorzystać z czatu internetowego na stronie heilsuvera.is (w godzinach pracy) lub zadzwonić pod numer 1700 (Læknavaktin – dyżur lekarski), który działa całodobowo. W nagłych wypadkach należy dzwonić pod numer 112.

Czy można ubiegać się o zwolnienie z obowiązkowej kwarantanny?

Nie udziela się zwolnień ze względu na przyczyny osobiste. Naczelny epidemiolog może udzielić zwolnienia z kwarantanny dla niezbędnej społecznie infrastruktury, której działalność nie może zostać wstrzymana (np. elektryczność, odbiór odpadów, służba zdrowia). Ponadto naczelny epidemiolog może udzielić zwolnienia dla działalności uznanej za istotną, np. w kwestii zapewnienia żywności. Zwolnienia są udzielane przez naczelnego epidemiologa.

Czy osoby przybywające z zagranicy muszą ponownie odbywać kwarantannę?

Wszystkie osoby przybywające do kraju muszą po przyjeździe odbyć 14-dniową kwarantannę. Nie dotyczy to tych ósob które przylatują z Grenlandi i z wyspy owczych.

Kto musi odbyć kwarantannę?

Wszystkie osoby przybywające do kraju muszą po przyjeździe odbyć 14-dniową kwarantannę. Równocześnie zacznie obowiązywać tymczasowa kontrola graniczna na granicach wewnętrznych. Turyści sami pokrywają koszty zakwaterowania i utrzymania w okresie kwarantanny, jako że przyjeżdżają do kraju dobrowolnie, mimo ogłoszenia obowiązkowej kwarantanny przez władze. Przepisy obowiązują od 24 kwietnia włącznie i zostaną zrewidowane 15 maja br.

Jak zatrzymać zapisywanie lokalizacji na telefonie?

Usunięcie aplikacji z telefonu przestanie działać i żadne lokalizacje nie zostaną zapisane w telefonie.

Kto może uzyskać dostęp do moich danych lokalizacji?

Dane lokalizacji są przechowywane tylko w telefonie i nikt nie ma do nich dostępu. Jeśli zespół monitorujący infekcje chce twojej pomocy w śledzeniu infekcji, wyśle ​​ci zapytanie i poprosi o przesłanie danych. Jeśli wyrazisz zgodę, będą one przechowywane przez 14 dni w bazie danych śledzenia infekcji.

Skąd mam wiedzieć, czy aplikacja działa?

Jeśli aplikacja działa, na telefonie powinien być sygnał, że usługa lokalizacji telefonu jest uruchomiona.

Jeśli go brakuje, wystarczy raz otworzyć aplikację, aby znów zaczęła działać.

Czy aplikacja musi być otwarta do pracy?

Aplikacja działała działa w tle i nie musi być specjalnie otwierana, nie ma ona wpływu na bezpieczne korzystanie z innych aplikacji.

Jednak zaleca się, aby po wyjściu z domu szybko ją otworzyć, na wypadek, gdyby przestała działać w tle. Ponieważ telefonach są ustawienia baterii, które czasami zatrzymują usługę lokalizacji w celu oszczędzania baterii.

Jaki wpływ ma zakaz zgromadzeń na miejsca pracy zatrudniające mniej niż 50 osób?

W miejscach, w których pracuje mniej niż 200 osób, zaleca się zorganizować przestrzeń w taki sposób, by dało się zapewnić 2-metrowy odstęp między pracownikami. Dobrze jest starać się ograniczyć kontakty w miejscu pracy i korzystać w miarę możliwości z formy pracy zdalnej. Każde miejsce pracy musi dostosować swoją działalność do przepisów obowiązujących podczas zakazu zgromadzeń oraz aktualnych okoliczności.

Czy podczas zakazu zgromadzeń trzeba zamknąć duże miejsca pracy?

Wszystkie przedsiębiorstwa muszą zapewnić przebywanie w jednym pomieszczeniu nie więcej niż 200 osób jednocześnie oraz zachowanie 2-metrowego odstępu między pracownikami. Ważne, aby starać się ograniczyć kontakty w miejscu pracy i korzystać w miarę możliwości z formy pracy zdalnej. Każde miejsce pracy musi dostosować swoją działalność do przepisów obowiązujących podczas zakazu zgromadzeń oraz aktualnych okoliczności.

Czy policja będzie nadzorować liczbę osób w sklepach?

Nie. Wierzymy, że zarówno właściciele sklepów, jak i inne osoby będą stosować się do zaleceń dotyczących zakazu zgromadzeń.

Czy galerie handlowe będą zamknięte?

W galeriach handlowych każdy sklep stanowi oddzielną jednostkę. Należy zapewnić, żeby w każdym sklepie nie znajdowało się więcej niż 200 osób jednocześnie. Wspólne przestrzenie należy zorganizować w taki sposób, by dało się zapewnić minimum 2-metrowy odstęp między ludźmi.  

Nie należy organizować wydarzeń, które odbywają się w dużej mierze we wspólnych pomieszczeniach, np. specjalnych dni rabatowych ani innych wydarzeń mających na celu przyciągnięcie wielu osób.

Czy podczas zakazu zgromadzeń będą zamknięte sklepy?

Sklepy muszą przestrzegać zasady, by w pomieszczeniu sklepowym nie znajdowało się jednocześnie więcej niż 200 osób. Wspólne przestrzenie należy zorganizować w taki sposób, by dało się zapewnić minimum 2-metrowy odstęp między ludźmi.

Czy w czasie obowiązywania zakazu zgromadzeń będzie można pójść do salonu gier lub skorzystać z automatów loteryjnych?

Tak, salony gier i automaty loteri mogą być otwarte.

Czy podczas zakazu zgromadzeń mogę iść na masaż?

Tak, od 4 maja można iść na masaż, lecz należy zapewnić przynajmniej 2-metrowy odstęp między klientami oraz dbać o czystość i dezynfekcję.

Czy podczas zakazu zgromadzeń mogę iść do fryzjera lub kosmetyczki?

Tak, od 4 maja salony fryzjerskie i kosmetyczne mogą być otwarte, lecz należy zapewnić przynajmniej 2-metrowy odstęp między klientami oraz dbać o czystość i dezynfekcję.

Czy podczas zakazu zgromadzeń będą zamknięte siłownie?

Od 25 maja siłownie zostaną otwarte z następującymi ograniczeniami zawartymi w pozwoleniu na prowadzeniedziałalności, maksymalna dozwolona liczba odwiedzających nigdy nie powinnaprzekraczać połowy liczby dozwolonej zawartej w pozwoleni.

Czy w czasie obowiązywania zakazu zgromadzeń zamknięte będą baseny?

Od 18 maja baseny i kąpieliska zostaną otwarte z następującymi ograniczeniami zawartymi w pozwoleniu na prowadzenie działalności, maksymalna dozwolona liczba odwiedzających nigdy nie powinna przekraczać połowy liczby dozwolonej zawartej w pozwoleniu. Dzieci urodzone w 2015 r. I później nie są wliczone w liczbę osób przebywających na basenie. Dystans dwumetrowy nie obowiązuje na powierzchni basenu, ale osoby należące do grupy ryzyka powinny zachować ostrożność.

Czy podczas zakazu zgromadzeń zabronione są wszystkie spotkania i imprezy?

Po 4 maja zabronione są imprezy, wydarzenia i inne spotkania, w których uczestniczy ponad 200 osób. Jeśli jednocześnie spotyka się mniej niż 200 osób, należy zagwarantować, że jest zapewniony przynajmniej 2-metrowy odstęp między nimi. Szczególną uwagę należy zwrócić na zachowanie czystości i dezynfekcję.

Czy podczas zakazu zgromadzeń mogą być otwarte muzea?

Tak, zezwala się na otwarcie muzeów, z zastrzeżeniem, że nie może w nich przebywać jednocześnie więcej niż 200 osób, wliczając obsługę, i że zostanie zapewniony 2-metrowy odstęp między ludźmi. Szczególną uwagę należy zwrócić na zachowanie czystości i dezynfekcję.

Czy podczas zakazu zgromadzeń można organizować koncerty?

Koncerty mogą się odbywać pod warunkiem, że nie będzie w nich uczestniczyć więcej niż 200 osób, wliczając w to występujących i obsługę, oraz że zostanie zachowany 2-metrowy odstęp między ludźmi.  Podczas koncertów należy przewidzieć miejsca siedzące dla wszystkich gości, których należy rozsadzić po sali. Może to oznaczać, że realnie nie będzie możliwości organizowania takich wydarzeń.

Jakie przepisy odnoszą się do teatrów i kin podczas zakazu zgromadzeń?

Spektakle i pokazy filmowe mogą się odbywać pod warunkiem, że nie będzie w nich uczestniczyć więcej niż 200 osób, wliczając w to występujących i obsługę, oraz że zostanie zachowany 2-metrowy odstęp między ludźmi.

Czy podczas zakazu zgromadzeń mogą się odbywać zajęcia i zawody sportowe?

Od 25 maja zajęcia i zawody sportowe są dozwolone , w których uczestniczy nie wiecej niz 200 osób jednocześnie oraz zachowanie 2-metrowego.

Czy po wprowadzeniu zakazu zgromadzeń będzie można organizować imprezy towarzyskie?

Dozwolone są imprezy towarzyskie, zgromadzenia przy posiłkach oraz inne imprezy, gdzie ludzie spotykają się w mieszkaniach prywatnych, w miejscach rozrywki, na zewnątrz lub gdzie indziej, o ile tylko frekwencja wyniesie poniżej 200 osób. Lecz należy zapewnićprzynajmniej 2-metrowy odstęp oraz dbać o czystość i dezynfekcję.

Czy podczas zakazu zgromadzeń mogą się odbywać ceremonie religijne?

Ograniczenie zgromadzeń dotyczy również ceremonii religijnych. Niedozwolone jest spotykanie się w więcej niż 200 osób, wliczając osoby sprawujące obrzęd. Dotyczy to np. pogrzebów, ślubów, bierzmowania, chrzcin i podobnych ceremonii zarówno w kościele, jak i w innych miejscach.

Czy zakaz zgromadzeń obejmuje imprezy plenerowe?

Tak. Takie zgromadzenia podlegają tym samym zasadom, które dotyczą zgromadzeń w pomieszczeniach, jeśli chodzi o maksymalną liczbę osób oraz wymaganą odległość między poszczególnymi osobami.

Czy kluby, bary i kasyna są zamknięte w czasie zakazu zgromadzeń?

Od 25 maja imprezy, wydarzenia i inne spotkania są dozwolone, w których uczestniczy nie wiecej niz 200 osób. Lecz należy zapewnić przynajmniej 2-metrowy odstęp oraz dbać o czystość i dezynfekcję.

Kluby, bary i kasyna są otwarte codziennie do godz. 23.

Czy po wprowadzeniu zakazu zgromadzeń wszystkie imprezy i rozrywki będą zakazane?

Od 25 maja zakazane będą wszelkie zgromadzenia liczące ponad 200 osób. Jak zatem widać, rozrywki będą dozwolone co najwyżej w ograniczonym zakresie. W przypadku mniejszych zgromadzeń należy pamiętać o zasadzie zachowywania odległości co najmniej dwóch (2) metrów między poszczególnymi osobami.

Czy mogę uzyskać fizykoterapię podczas trwania zakazu?

Tak, pacjenci mogą wrócić na fizjoterapię i proces ich rehabilitacji.

Zgodnie z zaostrzonymi przepisami zakazu masowych zgromadzeń od 24 marca, działania i usługi wymagające kontaktu między ludźmi lub bliskości są zabronione. Nie dotyczy to jednak niezbędnych usług zdrowotnych, które nie mogą czekać. Osoby koniecznie wymagające rehabilitacji nadal mogą z takiej usługi korzystać.

Jak pracownicy służby zdrowia mogą uniknąć zakażenia?

Ważne jest, aby pracownicy służby zdrowia, podobnie jak inni, zachowywali ostrożność i dbali o przestrzeganie higieny. Jeśli osoba z objawami COVID-19 potrzebuje pomocy w nagłych wypadkach, należy ograniczyć liczbę personelu tak bardzo, jak to możliwe i starać się nie pozwalać mu siedzieć z innymi pacjentami w poczekalni. Wszelkie badania i działania, które mogą czekać, należy odłożyć do czasu ustąpienia choroby.

Czy można udzielać usług medycznych poza publicznymi ośrodkami zdrowia?

Tak, po 4 maja dozwolone będą wszystkie usługi medyczne.

W przypadku podejrzenia możliwego zakażenia COVID-19 nie należy w żadnym wypadku udawać się bezpośrednio do lekarza ani poradni opieki zdrowotnej. Należy zadzwonić do poradni lub skorzystać z czatu internetowego na stronie heilsuvera.is (w godzinach pracy) lub zadzwonić pod numer 1700 (Læknavaktin – dyżur lekarski), który działa całodobowo. W nagłych wypadkach należy dzwonić pod numer 112.

Czy mogę iść do dentysty mimo zakazu zgromadzeń?

Tak, po 4 maja dozwolone będą wszystkie usługi zdrowotne i można będzie więc chodzić do dentysty bez ograniczeń.

W przypadku podejrzenia możliwego zakażenia COVID-19 nie należy w żadnym wypadku udawać się bezpośrednio do lekarza ani poradni opieki zdrowotnej. Należy zadzwonić do poradni lub skorzystać z czatu internetowego na stronie heilsuvera.is (w godzinach pracy) lub zadzwonić pod numer 1700 (Læknavaktin – dyżur lekarski), który działa całodobowo. W nagłych wypadkach należy dzwonić pod numer 112.

You can find more questions and answers related to COVID-19 on the Directorate of Health website.

Powrót do pierwszej strony