Pytania i odpowiedzi

Nasze standardowe odpowiedzi

Informacje na temat ochrony ludności można znaleźć na stronie https://www.almannavarnir.is
Informacje na temat koronawirusa można znaleźć na stronie https://www.covid.is
Pytania związane z pobytem w Islandii podczas epidemii koronawirusa: https://covid.is/contactus
Spurningar er varða ferðalög til Íslands: https://www.covid.is/contactus

Dodatkowe pytania

W przypadku nieotrzymania wystarczających odpowiedzi dalsze zapytania prosimy kierować na adres e-mail covid19@landlaeknir.is

Czy mogę korzystać z basenu i jaquzzi?

Od 18 maja można pójść na basen. Kąpieliska i pływalnie zostaną otwarte z następującymi ograniczeniami zawartymi w pozwoleniu na prowadzenie działalności, maksymalna dozwolona liczba odwiedzających nigdy nie powinna przekraczać połowy liczby dozwolonej zawartej w pozwoleniu. Dzieci urodzone w 2015 r. I później nie są wliczone w liczbę osób przebywających na basenie. Dystans dwumetrowy nie obowiązuje na powierzchni basenu, ale osoby należące do grupy ryzyka powinny zachować ostrożność.

Zgodnie z najnowszymi badaniami, wirus nie jest przenoszony na ludzi z wody w jaquzzi z hydromasażem lub basenie. Jednak jaquzzi z hydromasażem (i w centrach fitness) często mamy bliski kontakt wieloma osobami, a z tym samym zwiększone ryzyko infekcji. Wirus może się rozprzestrzeniać, gdy chory kaszle, kicha lub wyciera nos, a osoba znajdująca się w pobliżu wdycha rozpylone przez chorego zakażone wirusem kropelki, zarówno zanieczyszczone wirusem ręce dotykające twarzy mogą powodować zarażenie. Osobom należącym do grupy zwiększonego ryzyka w celu uniknięcia poważnego zakażenia nowym koronawirusem zaleca się, aby te osoby trzymały się z dala od tłumu, w tym centrów fitness i basenów.

Co to jest kwarantanna zawodowa i jak działa?

Ci, którzy przyjeżdżają do kraju, aby pracować przy określonych projektach, mogą ubiegać się zamiast kwarantanny domowej o kwarantannę podczas pracy. Kwarantanna zawodowa oznacza, że ​​dana osoba może przemieszczać się z i do miejsca pracy podczas trwania 14-dniowej kwarantanny. Warunki kwarantanny zawodowej to:

 Dana osoba niełączy się z nikim innym niż domownikami lub osobami wraz z nimi przebywającymiw kwarantannie zawodowej.

 Podczas kwarantanny osoba przebywa tylko w miejscu pobytu i miejscu pracy.

 Osoba przestrzega innych zasad i wytycznych dotyczących środków zapobiegawczych.

 Wniosek o kwarantannę zawodową składa się do Epidemiologa Głównego.

Czy można ubiegać się o zwolnienie z obowiązkowej kwarantanny?

Nie udziela się zwolnień ze względu na przyczyny osobiste. Naczelny epidemiolog może udzielić zwolnienia z kwarantanny dla niezbędnej społecznie infrastruktury, której działalność nie może zostać wstrzymana (np. elektryczność, odbiór odpadów, służba zdrowia). Ponadto naczelny epidemiolog może udzielić zwolnienia dla działalności uznanej za istotną, np. w kwestii zapewnienia żywności. Zwolnienia są udzielane przez naczelnego epidemiologa.

Czy osoby przybywające z zagranicy muszą ponownie odbywać kwarantannę?

Wszystkie osoby przybywające do kraju muszą po przyjeździe odbyć 14-dniową kwarantannę. Nie dotyczy to tych ósob które przylatują z Grenlandi i z wyspy owczych.

Kto musi odbyć kwarantannę?

Wszystkie osoby przybywające do kraju muszą po przyjeździe odbyć 14-dniową kwarantannę. Równocześnie zacznie obowiązywać tymczasowa kontrola graniczna na granicach wewnętrznych. Turyści sami pokrywają koszty zakwaterowania i utrzymania w okresie kwarantanny, jako że przyjeżdżają do kraju dobrowolnie, mimo ogłoszenia obowiązkowej kwarantanny przez władze. Przepisy obowiązują od 24 kwietnia włącznie i zostaną zrewidowane 15 maja br.

Czy mogę iść do lekarza mimo zakazu zgromadzeń?

Tak, po 4 maja wszystkie usługi zdrowotne są dozwolone i dotyczy to również opcjonalnych operacji lub innych zabiegów.

W przypadku podejrzenia możliwego zakażenia COVID-19 nie należy w żadnym wypadku udawać się bezpośrednio do lekarza ani poradni opieki zdrowotnej. Należy zadzwonić do poradni lub skorzystać z czatu internetowego na stronie heilsuvera.is (w godzinach pracy) lub zadzwonić pod numer 1700 (Læknavaktin – dyżur lekarski), który działa całodobowo. W nagłych wypadkach należy dzwonić pod numer 112.

Czy mogę uzyskać fizykoterapię podczas trwania zakazu?

Tak, pacjenci mogą na fizjoterapię i proces ich rehabilitacji.

Jak pracownicy służby zdrowia mogą uniknąć zakażenia?

Ważne jest, aby pracownicy służby zdrowia, podobnie jak inni, zachowywali ostrożność i dbali o przestrzeganie higieny. Jeśli osoba z objawami COVID-19 potrzebuje pomocy w nagłych wypadkach, należy ograniczyć liczbę personelu tak bardzo, jak to możliwe i starać się nie pozwalać mu siedzieć z innymi pacjentami w poczekalni. Wszelkie badania i działania, które mogą czekać, należy odłożyć do czasu ustąpienia choroby.

Czy można udzielać usług medycznych poza publicznymi ośrodkami zdrowia?

Tak, po 4 maja dozwolone będą wszystkie usługi medyczne.

W przypadku podejrzenia możliwego zakażenia COVID-19 nie należy w żadnym wypadku udawać się bezpośrednio do lekarza ani poradni opieki zdrowotnej. Należy zadzwonić do poradni lub skorzystać z czatu internetowego na stronie heilsuvera.is (w godzinach pracy) lub zadzwonić pod numer 1700 (Læknavaktin – dyżur lekarski), który działa całodobowo. W nagłych wypadkach należy dzwonić pod numer 112.

Czy mogę iść do dentysty mimo zakazu zgromadzeń?

Tak, po 4 maja dozwolone będą wszystkie usługi zdrowotne i można będzie więc chodzić do dentysty bez ograniczeń.

W przypadku podejrzenia możliwego zakażenia COVID-19 nie należy w żadnym wypadku udawać się bezpośrednio do lekarza ani poradni opieki zdrowotnej. Należy zadzwonić do poradni lub skorzystać z czatu internetowego na stronie heilsuvera.is (w godzinach pracy) lub zadzwonić pod numer 1700 (Læknavaktin – dyżur lekarski), który działa całodobowo. W nagłych wypadkach należy dzwonić pod numer 112.

Jakie zasady obowiązują osoby przybywające do Islandii?

Formularz wstępnej rejestracji zawiera informacje o warunkach wjazdu do Islandii.

Wszyscy podróżni przybywający do Islandii muszą wybrać albo 14-dniową kwarantannę, albo poddanie się dwóm testom wraz z trwającą 5–6 dni kwarantanną.

Procedura dwóch testów na granicy wymaga od wszystkich podróżnych przybywających do Islandii poddania się dwóm przesiewowym testom: jednemu po przybyciu do kraju i drugiemu 5–6 dni później, aby zminimalizować ryzyko fałszywie negatywnego wyniku, który może spowodować rozprzestrzenienie się infekcji wśród osób mieszkających w Islandii. Przez ten czas wszyscy podróżni muszą przebywać na kwarantannie na wypadek pojawienia się ewentualnej infekcji. Osoby, które uzyskają wynik negatywny w drugim teście PCR, nie muszą już stosować specjalnych środków ostrożności. Osoby, które uzyskają wynik pozytywny, muszą poddać się izolacji. Podróżni mogą alternatywnie wybrać 14-dniową kwarantannę, bez przechodzenia jakichkolwiek testów. Dzieci urodzone w 2005 roku lub później są zwolnione z obowiązku poddania się dwóm testom przesiewowym przy wjeździe.

Po przybyciu na Islandię można wybrać jedną z dwóch opcji:  

pozostanie w kwarantannie przez 14 dni
poddanie się dwóm testom wraz z trwającą 5–6 dni kwarantanną

Czy mogę korzystać z środków transportu publicznego po wylądowaniu w Keflaviku?

Transport publiczny jest bardzo za kłócony po nałożeniu zakazu zgromadzeń zbiorowych. Dlatego najbezpieczniej jest korzystać z samochodów osobowych (na przykład samochodów do wynajęcia, taksówek lub samochodów prywatnych). Na przykład możesz poprosić krewnych lub przyjaciół, aby pojechali dwoma samochodami do Keflavik i zostawili jeden z samochodów wraz z kluczami , a byś mógł sam wrócić po podróży do domu.

Czy loty do i z kraju zostaną odwołane powodu zakazu zbiorowisk?

Nie. Ograniczeniadotyczące masowych spotkań nie obejmują międzynarodowych lotnisk ani lotówmiędzynarodowych. Dostępność regularnych lotów jest jednak bardzo ograniczona,dlatego ważne jest monitorowanie harmonogramu lotów. Zachęca się do wzmocnieniaśrodków zapobiegawczych, a operatorzy podejmują najwyższe środki w celuograniczenia możliwości zarażenia.

Czy podczas zakazu zgromadzeń mogą się odbywać konferencje lub duże zebrania?

Spotkania i konferencje powinny być ograniczone do maksymalnie 100 osób (włącznie z personelem). Należy także przestrzegać zasady dwumetrowego odstępu. Należy zwracać szczególną uwagę na czystość i dezynfekcję.

Wiele firm zaczęło już organizować swoje spotkania w formie telekonferencji i dotychczas to rozwiązanie zasadniczo dobrze się sprawdzało.

Czy podczas zakazu zgromadzeń mogą się odbywać przyjęcia?

Uczty, przyjęcia i inne zorganizowane spotkania odbywające się w domach, wynajętych salach, na zewnątrz lub w innych miejscach są niedozwolone, jeśli uczestniczy w nich więcej niż 200 osób. Należy zapewnić 2-metrowy odstęp między uczestnikami. Szczególną uwagę należy zwrócić na zachowanie czystości i dezynfekcję.

Jak długo będzie obowiązywać zakaz zgromadzeń?

Przepisy dot. zakazu zgromadzeń powyżej 200 osób będą obowiązywać od 25 maja do 21 czerwca. Zakaz zgromadzeń zostanie zniesiony w kilku etapach w ciągu następnych miesięcy.

Dlaczego został wprowadzony zakaz zgromadzeń?

Zakaz zgromadzeń został pierwotnie wprowadzony 15 marca 2020 r. w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa, który powoduje chorobę COVID-19.

Celem władz jest zminimalizowanie zakażeń oraz dalsze spowolnienie epidemii, aby ułatwić systemowi opieki zdrowotnej opiekę nad osobami, które zachorują na COVID-19, oraz udzielanie innych pilnych usług. W tym celu naczelny epidemiolog uznał za niezbędne wprowadzenie zakazu zgromadzeń i ograniczenie spotkań i kontaktów międzyludzkich. Jako że epidemia wygasa, od 4 maja rozpocznie się znoszenie ograniczeń, tak że zamiast zakazu spotkań powyżej 20 osób dozwolone będą spotkania do 50 osób jednocześnie, przy przestrzeganiu przepisów o 2-metrowym odstępie między ludźmi. Ponadto zezwolono na udzielanie różnych usług od 4 maja, zob. pytania i odpowiedzi dot. zakazu zgromadzeń.

Czy podczas zakazu zgromadzeń zabronione są wszystkie spotkania i imprezy?

Od25 maja dozwolone są imprezy i zgromadzenia, w których bierze udziałmaksymalnie 100 osób, pod warunkiem przestrzegania zasady dwumetrowego dystansufizycznego między osobami. Należy zachować szczególną ostrożność w zakresieczystości i dezynfekcji.

Czy w okresie obowiązywania zakazu zgromadzeń publicznych muzea mogą pozostać otwarte?

Muzea mogą pozostać otwarte pod warunkiem, że będzie w nich przebywać nie więcej niż 100 osób, włącznie z personelem, oraz że zachowana zostanie zasada dwumetrowych odstępów. Szczególną uwagę należy zwrócić na czystość i dezynfekcję.

Czy podczas zakazu zgromadzeń można organizować koncerty?

Koncerty mogą się odbywać pod warunkiem, że uczestniczy w nich nie więcej niż 100 osób, włącznie z wykonawcami i personelem, oraz że zachowana zostanie zasada dwumetrowych odstępów.

Jakie zasady obowiązują w teatrach i kinach w okresie obowiązywania zakazów dot. zgromadzeń publicznych?

Przedstawienia teatralne i seanse kinowe mogą odbywać się pod warunkiem, że uczestniczy w nich nie więcej niż 100 osób, włącznie z wykonawcami i personelem, oraz że zachowana zostanie zasada dwumetrowych odstępów.

Czy po wprowadzeniu zakazu zgromadzeń będzie można organizować imprezy towarzyskie?

Imprezytowarzyskie, uroczyste kolacje i wszystkie inne spotkania, podczas którychludzie gromadzą się w domach, salach przyjęć, na zewnątrz lub w innychmiejscach, są zakazane, jeśli bierze w nich udział więcej niż 100 osób lubjeśli zasada odstępu dwóch metrów nie może zostać zachowana. Należy zwracaćszczególną uwagę na czystość i dezynfekcję.

Czy podczas zakazu zgromadzeń mogą się odbywać ceremonie religijne?

Ograniczeniadotyczące zgromadzeń publicznych dotyczą również uroczystości religijnych. Od31 lipca w jednym miejscu może gromadzić się maksymalnie 100 osób, włącznie zprowadzącymi uroczystość. Przykłady takich zgromadzeń obejmują pogrzeby, śluby,bierzmowania, chrzciny i podobne uroczystości, zarówno w kościele, jak i pozanim.

Czy zakaz zgromadzeń obejmuje imprezy plenerowe?

Tak.Takie zgromadzenia podlegają tym samym zasadom, które dotyczą zgromadzeń wpomieszczeniach, jeśli chodzi o maksymalną liczbę osób (100) oraz zachowanieodległości dwóch (2) metrów między poszczególnymi osobami.

Czy kluby, bary i kasyna są zamknięte w czasie zakazu zgromadzeń?

Od 25 maja imprezy, wydarzenia i inne spotkania są dozwolone, w których uczestniczy nie wiecej niz 200 osób. Lecz należy zapewnić przynajmniej 2-metrowy odstęp oraz dbać o czystość i dezynfekcję.

Kluby, bary i kasyna są otwarte codziennie do godz. 23.

Czy po wprowadzeniu zakazu zgromadzeń wszystkie imprezy i rozrywki będą zakazane?

Zakazane będą wszelkie zgromadzenia liczące ponad 100 osób. Jak zatem widać, rozrywki będą dozwolone co najwyżej w ograniczonym zakresie. W przypadku mniejszych zgromadzeń należy pamiętać o zasadzie zachowywania odległości co najmniej dwóch (2) metrów między poszczególnymi osobami.

Jak będzie wyglądała nauka w okresie obowiązywania zakazów dot. zgromadzeń publicznych?

Szkoły muszą przestrzegać limitu zgromadzeń wynoszącego maksymalnie 100 osób oraz zasady zachowywania dwumetrowego odstępu między osobami.

Ośrodki kultury oraz szkolne i przedszkolne świetlice pozostają otwarte.  

Liczba nauczycieli i innych pracowników w tym samym miejscu nie może przekraczać 100 osób. Należy także przestrzegać zasady dwumetrowego odstępu.

Dozwolone są zajęcia sportowe dla dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów szkół podstawowych (wewnątrz i na zewnątrz), podobnie jak szkolne lekcje pływania.

Czy uczniowie mogą uczęszczać na zajęcia grupowe w szkołach muzycznych, jeśli przestrzegają wymagań dotyczących higieny i zachowania dystansu?

Tak.Dzieci uczęszczające do przedszkoli i szkół podstawowych mogą brać udział wzajęciach bez ograniczeń. Uczniowie powyżej 16 roku życia i nauczyciele musząprzestrzegać zasady ograniczającej liczebność grup do nie więcej niż 100 osóbdorosłych na tej samej przestrzeni. Na ile to możliwe, powinni także zachowaćdwumetrowy odstęp.

Czy uczniowie mogą uczestniczyć w lekcjach grupowych w szkołach muzycznych, biorąc pod uwagę higienę i odległość?

Tak, uczniowie w wieku przedszkolnym i podstawowym mogą, bez żadnych ograniczeń. Nauczyciele i uczniowie w wieku powyżej 16 lat muszą przestrzegać zasad 50 dorosłych osób na tej samej przestrzeni i zachowaniu odległości około 2 metrów między sobą .

Czy uczniowie mogą uczestniczyć w prywatnych lekcjach w szkołach muzycznych, biorąc pod uwagę higienę i odległość?

Tak, uczniowie w wieku przedszkolnym i podstawowym mogą, bez żadnych ograniczeń. Uczniowie powyżej 16 roku życia i nauczyciele muszą przestrzegać reguły zachowania 2 metrów odległości. Jeśli opiekunowie są obecni podczas zajęci, to między nim a nauczycielem musi być zachowana zasada 2 metrów.

Jak długo będą obowiązywać ograniczenia w działalności szkół?

Zakazzgromadzeń powyżej 100 osób wszedł w życie 31 lipca i będzie obowiązywał do 13sierpnia 2020 r.

Jak będą funkcjonować szkoły wyższe?

Obowiązuje limit 100 osób biorących udział w zgromadzeniach. Należy także przestrzegać zasady dwumetrowego odstępu. Organizacja zajęć będzie zależała od sytuacji na danej uczelni.

W jaki sposób podczas zakazu zgromadzeń będą funkcjonować szkoły średnie?

Budynki szkół ponadpodstawowych są otwarte. Obowiązują jednak ograniczenia dotyczące liczby uczniów. Na tej samej przestrzeni może przebywać maksymalnie 100 osób.

W jaki sposób podczas zakazu zgromadzeń będą funkcjonować szkoły podstawowe?

Szkoły podstawowe są otwarte i funkcjonują normalnie. Epidemiologiczne środki prewencyjne związane z czyszczeniem i dezynfekcją oraz dostępem do budynków pozostaną w mocy.

Nie ma ograniczeń co do liczby uczniów. Liczba nauczycieli i innych pracowników w tym samym miejscu nie może przekroczyć 100 osób. Należy także umożliwić przestrzeganie zasady dwumetrowego odstępu wszystkim, którzy sobie tego zażyczą.

Świetlice i ośrodki kultury pozostają otwarte.

Zajęcia sportowe (wewnątrz i na zewnątrz) są dozwolone, podobnie jak szkolne lekcje pływania.

Autobusy szkolne funkcjonują normalnie.

Wszyscy uczniowie mogą uczęszczać do szkoły w tym samym czasie, uczestniczyć w zajęciach na świeżym powietrzu oraz korzystać ze stołówki.

W jaki sposób podczas zakazu zgromadzeń będą funkcjonować przedszkola?

Przedszkola funkcjonują normalnie. Epidemiologiczne środki prewencyjne związane z czyszczeniem i dezynfekcją oraz dostępem do budynków pozostaną w mocy. Nie ma ograniczeń co do liczby dzieci przebywających równocześnie na terenie przedszkola.

Osoby inne niż przedszkolaki muszą przestrzegać przepisów dotyczących zakazu zgromadzeń powyżej 100 osób oraz zasady dwumetrowego odstępu.

Jakie zasady obowiązują w przypadku zorganizowanych zajęć sportowych w okresie obowiązywania zakazów dot. zgromadzeń publicznych?

Maksymalna dozwolona liczba osób na tej samej powierzchni wynosi 100 osób. Osoby te powinny także zachowywać od siebie odległość dwóch metrów (dotyczy to wszystkich firm, zakładów pracy i instytucji publicznych). Tam, gdzie odstęp dwóch metrów nie może zostać zachowany, na przykład podczas lotów krajowych i rejsów promem oraz w salonach fryzjerskich, gabinetach masażu i innych punktach usługowych, należy zakrywać usta i nos. Wszystkie firmy i instytucje dostępne dla osób z zewnątrz muszą zapewnić środki do dezynfekcji rąk oraz regularnie czyścić i dezynfekować pomieszczenia i sprzęt. Muzea, kluby i inne ogólnodostępne placówki, w których nie można zachować zasady dwumetrowego odstępu, powinny czasowo wstrzymać swoją działalność. Bary i restauracje mogą być otwarte najpóźniej do godziny 23:00.

Czy podczas zakazu zgromadzeń mogą się odbywać zajęcia i zawody sportowe?

Od 25 maja zajęcia i zawody sportowe są dozwolone , w których uczestniczy nie wiecej niz 200 osób jednocześnie oraz zachowanie 2-metrowego.

Jaki wpływ ma zakaz zgromadzeń na miejsca pracy zatrudniające mniej niż 50 osób?

W miejscach, w których pracuje mniej niż 200 osób, zaleca się zorganizować przestrzeń w taki sposób, by dało się zapewnić 2-metrowy odstęp między pracownikami. Dobrze jest starać się ograniczyć kontakty w miejscu pracy i korzystać w miarę możliwości z formy pracy zdalnej. Każde miejsce pracy musi dostosować swoją działalność do przepisów obowiązujących podczas zakazu zgromadzeń oraz aktualnych okoliczności.

Czy podczas zakazu zgromadzeń trzeba zamknąć duże miejsca pracy?

Wszystkie przedsiębiorstwa muszą zapewnić przebywanie w jednym pomieszczeniu nie więcej niż 200 osób jednocześnie oraz zachowanie 2-metrowego odstępu między pracownikami. Ważne, aby starać się ograniczyć kontakty w miejscu pracy i korzystać w miarę możliwości z formy pracy zdalnej. Każde miejsce pracy musi dostosować swoją działalność do przepisów obowiązujących podczas zakazu zgromadzeń oraz aktualnych okoliczności.

Czy policja będzie nadzorować liczbę osób w sklepach?

Nie. Wierzymy, że zarówno właściciele sklepów, jak i inne osoby będą stosować się do zaleceń dotyczących zakazu zgromadzeń.

Czy galerie handlowe będą zamknięte?

Centra handlowe pozostają otwarte. Każdy sklep jest odpowiedzialny za zapewnienie, aby na terenie obiektu przebywało jednocześnie nie więcej niż 100 osób. Należy również przestrzegać zasady dwumetrowego odstępu między osobami.

Czy podczas zakazu zgromadzeń będą zamknięte sklepy?

Sklepy odpowiedzialne są za zapewnienie, że w tym samym czasie na ich terenie przebywa nie więcej niż 100 osób. Należy również przestrzegać zasady dwumetrowego odstępu między osobami.

Czy będą otwarte solaria?

Tak, od 4 maja solaria mogą być otwarte, lecz należy zapewnić przynajmniej 2-metrowy odstęp między klientami oraz dbać o czystość i dezynfekcję.

Czy salony tatuażu będą otwarte?

Tak, od 4 maja salony tatuażu mogą być otwarte, lecz należy zapewnić przynajmniej 2-metrowy odstęp między klientami oraz dbać o czystość i dezynfekcję.

Czy w czasie obowiązywania zakazu zgromadzeń będzie można pójść do salonu gier lub skorzystać z automatów loteryjnych?

Limit 100 osób dotyczy również salonów gier i korzystania z automatów loteryjnych. Należy przestrzegać zasady odległości dwóch metrów.

Urządzenia muszą być czyszczone i dezynfekowane po każdym użytkowniku.

Czy podczas zakazu zgromadzeń mogę iść na masaż?

Tak, od 4 maja można iść na masaż, lecz należy zapewnić przynajmniej 2-metrowy odstęp między klientami oraz dbać o czystość i dezynfekcję.

Czy podczas zakazu zgromadzeń mogę iść do fryzjera lub kosmetyczki?

Tak, od 4 maja salony fryzjerskie i kosmetyczne mogą być otwarte, lecz należy zapewnić przynajmniej 2-metrowy odstęp między klientami oraz dbać o czystość i dezynfekcję.

Czy podczas zakazu zgromadzeń będą zamknięte siłownie?

Limit 100 osób dotyczy również siłowni. Należy przestrzegać zasady odległości dwóch metrów.

Czy w czasie obowiązywania zakazu zgromadzeń zamknięte będą baseny?

Od 18 maja baseny i kąpieliska zostaną otwarte z następującymi ograniczeniami zawartymi w pozwoleniu na prowadzenie działalności, maksymalna dozwolona liczba odwiedzających nigdy nie powinna przekraczać połowy liczby dozwolonej zawartej w pozwoleniu. Dzieci urodzone w 2015 r. I później nie są wliczone w liczbę osób przebywających na basenie. Dystans dwumetrowy nie obowiązuje na powierzchni basenu, ale osoby należące do grupy ryzyka powinny zachować ostrożność.

Czy muszę ponownie dokonać wstępnej rejestracji lub kolejny raz zapłacić, jeśli zmienię plany przed wyjazdem?

Nie ma potrzeby dokonywania kolejnej wstępnej rejestracji ani płacenia ponownie za wykonanie testu w przypadku zmiany planu podróży. Otrzymany kod kreskowy zachowuje ważność.

W jaki sposób biuro podróży może zapłacić za wykonanie testów PCR swoim klientom?

Należy się skontaktować mailowo na adres: innheimta@heilsugaeslan.is.

Czy mogę otrzymać zwrot kosztów, jeśli moja wycieczka zostanie odwołana?

Aby ubiegać się ozwrot kosztów, prosimy skontaktować się z poradnią na adres: innheimta@heilsugaeslan.is.

Czy muszę odbyć kwarantannę, jeśli u kogoś w samolocie zdiagnozują COVID-19?

Jeśli u kogoś na pokładzie zostanie zdiagnozowany COVID-19, zespół ds. wykrywania zakażeń skontaktuje się z tą osobą oraz pasażerami, którzy siedzieli obok niej. Osoby, siedzące obok zakażonych, muszą odbyć kwarantannę. Poinformuje się również pasażerów, siedzących przed osobą zakażoną i za nią. Nie muszą oni jednak odbywać kwarantanny. Przyjęto to rozwiązanie, ponieważ wszyscy pasażerowie muszą mieć na sobie maseczki podczas lotu.

Czy podróżny, u którego zdiagnozowano zakażenie COVID-19 po przyjeździe do kraju, ma prawo do zwrotu pieniędzy za usługi turystyczne, z których nie może skorzystać z powodu obowiązkowej izolacji lub kwarantanny?

Osoby, u których zostanie zdiagnozowane zakażenie COVID-19 po przyjeździe do kraju, nie zostaną deportowane, lecz muszą przejść na Islandii izolację. To samo może dotyczyć osób, które siedziały blisko zakażonych osób w samolocie, i muszą odbyć kwarantannę.

Podróżni, który zarezerwowali usługi noclegowe/rekreacyjne na warunkach umożliwiających zwrot pieniędzy do pewnego określonego terminu, mają prawo do zwrotu, jeśli o niego zawnioskują przed ustaloną datą.

Może wyniknąć sytuacja, że podróżny musi odwołać usługi noclegowe/rekreacyjne, które miały się rozpocząć tego samego dnia, np. po przyjeździe do kraju. Jeśli z warunków wynika, że rezygnacja musi się odbyć z 24-godzinnym wyprzedzeniem, turysta w takiej sytuacji nie ma jednoznacznego prawa do zwrotu kosztów.

Jeśli zajdzie sytuacja, że podróżny zaczął korzystać z usług noclegowych/rekreacyjnych, lecz otrzyma następnie informację, że musi udać się na izolację/kwarantannę, nie ma prawa do zwrotu kosztów, bo rozpoczął już korzystanie z tych usług. Ponadto turysta nie ma prawa do zwrotu kosztów za niewykorzystaną część zarezerwowanych usług noclegowych/rekreacyjnych.

Zgodnie z powyższym podróżny powinien zasadniczo zakładać, że może stracić środki pieniężne, które już przekazał usługodawcom, jeśli nie może skorzystać z usługi z powodu obowiązku przebywania w izolacji lub kwarantannie. Zależy to jednak przede wszystkim od warunków sprzedającego dotyczących odwoływania rezerwacji. Obowiązujące przepisy przeciwdziałania epidemii nie są uznawane za tzw. siłę wyższą, która uprawnia turystę do zwrotu kosztów podróży.

Mimo że sprzedający nie mają obowiązku zwrotu kosztów za usługi noclegowe i/lub rekreacyjne, z których nie uda się skorzystać z powodu wyżej wymienionych powodów, podróżny może w niektórych okolicznościach mieć prawo do zwrotu kosztów ze swoich ubezpieczeń od rezygnacji lub ubezpieczeń podróżnych według ich warunków.

Zaleca się turystom, żeby dobrze zapoznali się ze swoimi ubezpieczeniami przed wyjazdem i sprawdzili warunki kupowanych usług.

Co zrobić w razie wystąpienia objawów choroby podczas pobytu na Islandii?

W razie wystąpienia objawów, które mogą być spowodowane przez chorobę COVID-19, takich jak gorączka, kaszel, bóle ciała, objawy przeziębienia lub ból gardła, zalecamy kontakt telefoniczny z lekarzem. Na terenie Islandii należy dzwonić pod numer 1700 (w razie połączenia z numeru zagranicznego: +354-544-4113). W nagłych przypadkach należy dzwonić pod numer 112.

Jakie są wytyczne dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa podróżnych, personelu lotniczego, portów i statków?

Wytyczne dotyczące środków bezpieczeństwa sanitarnego są aktualizowane zgodnie z protokołem bezpieczeństwa EASA i ECDC dotyczącym COVID-19, który zawiera wytyczne operacyjne w zakresie zarządzania pasażerami i personelem lotniczym w czasie pandemii COVID-19. Podróżni będą zobowiązani do przestrzegania tych wytycznych. Aktualnie trwają prace nad podobnymi wytycznymi dotyczącymi portów i statków. Informacje te będą dostępne na stronie www.covid.is.

Jakie przepisy sanitarne obowiązują podczas lotu na Islandię?

Przepisy dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa mogą się różnić w zależności od lotniska i linii lotniczej, ale wytyczne dotyczące środków bezpieczeństwa sanitarnego są aktualizowane zgodnie z protokołem bezpieczeństwa EASA i ECDC dotyczącym COVID-19, który zawiera wytyczne operacyjne w zakresie zarządzania pasażerami i personelem lotniczym w czasie pandemii COVID-19. Należy zwrócić szczególną uwagę na zasady obowiązujące w każdym miejscu podróży i skontaktować się z linią lotniczą lub portem lotniczym, aby uzyskać więcej informacji. Podróżni będą zobowiązani do przestrzegania tych wytycznych.

Co muszę wiedzieć podczas pobytu na Islandii?

Podróżni przybywający do Islandii w dniu 19 sierpnia 2020 r. i później mogą albo poddać się dwóm testom przesiewowym na obecność koronawirusa wraz z pięciodniową kwarantanną do czasu poznania wyników drugiego testu, albo nie poddawać się testowi na granicy i po przyjeździe spędzić 14 dni na kwarantannie. Więcej informacji: https://www.covid.is/flokkar-polsku/podroze

Wszystkich podróżnych zachęca się, by w celu ochrony siebie i innych osób stosowali środki zapobiegawcze, takie jak częste mycie rąk, używanie środków dezynfekujących oraz utrzymywanie dwumetrowego odstępu od innych osób, a także przestrzegali miejscowych przepisów dotyczących ochrony zdrowia. Testy PCR nie wykluczają całkowicie zakażenia wirusem powodującym COVID-19 u osób niewykazujących objawów.  

Zachęcamy podróżnych do pobrania aplikacji Rakning C-19 i korzystania z niej. Aplikacja zawiera ważne informacje na temat COVID-19 oraz sposobów kontaktu ze służbą zdrowia. Zachęcamy również do śledzenia aktualności na oficjalnym portalu informacyjnym dotyczącym koronawirusa, www.covid.is. Zawiera on najbardziej aktualne informacje i ważne dla turystów ogłoszenia w kilku językach.  

Zaleca się, aby turyści monitorowali swój stan zdrowia. Osoby, które zachorują na COVID-19 lub podejrzewają u siebie objawy tej choroby, mogą skontaktować się z infolinią za pośrednictwem aplikacji Rakning C-19, portalu informacyjnego www.covid.is/polski, krajowego portalu o zdrowiu – Heilsuvera lub pod numerem 1700 (w razie połączenia z zagranicznego numeru należy wybrać +354 544 4113). Zaleca się, aby wszyscy podróżni w miarę możliwości zachowywali odległość 2 metrów od innych. Zachowywanie fizycznego odstępu od innych to ważny środek zapobiegawczy, a każda osoba, która sobie tego życzy, ma prawo do jego utrzymywania.

Czy rząd nałożył tymczasowe lub stałe zmiany dotyczące wiz lub ograniczenia wstępu?

Granice Islandii są obecnie otwarte dla państw członkowskich EOG, UE, EFTA oraz strefy Schengen. Ograniczenia wstępu mają zastosowanie do obywateli innych krajów z pewnymi wyjątkami.

Islandia będzie w dalszym ciągu stosować ograniczenia dotyczące podróży nałożone na strefę Schengen, które mają obecnie obowiązywać do 15 czerwca 2020 r. Ograniczenia te mogą zostać przedłużone do 1 lipca 2020 r., ale zależy to od decyzji, która zostanie podjęta przez państwa członkowskie Schengen. W okresie obowiązywania ograniczeń cudzoziemcy z innych krajów niż państwa członkowskie UE/EOG i EFTA oraz Wielka Brytania zazwyczaj nie będą wpuszczani na teren Islandii.

W jaki sposób Islandia zapewnia bezpieczeństwo / minimalizuje ryzyko zakażenia?

Od 15 czerwca 2020 r. rząd islandzki oferuje wszystkim osobom przybywającym z zagranicy możliwość odbycia testu na zakażenie wirusem powodującym COVID-19 zamiast odbywania obowiązkowej dwutygodniowej kwarantanny. Osoby planujące pobyt na dłużej niż 10 dni zobowiązane są do podjęcia szczególnych środków ostrożności przez pięć dni po przybyciu do Islandii i do poddania się drugiemu testowi przesiewowemu w celu zmniejszenia ryzyka fałszywie negatywnego wyniku.Główny Epidemiolog

Islandia będzie dalej:

przeprowadzać testy;
egzekwować obowiązek izolacji chorych i kwarantanny osób narażonych;
oferować zdalną opiekę zdrowotną osobom o łagodnych objawach;
ograniczać dopuszczalną liczebność publicznych i prywatnych zgromadzeń (obecnie do 100 osób);
wdrażać zasadę dwumetrowego odstępu między osobami;
przestrzegać wytycznych dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa;
informować opinię publiczną o wszystkich środkach podjętych w walce z koronawirusem.

Rejestracja przed wyjazdem na Islandię jest możliwa na stronie https://visit.covid.is/

Czy w związku z pandemią COVID-19 podróż na Islandię jest bezpieczna?

Władze islandzkie zareagowały na pandemię za pomocą ukierunkowanych, ale skutecznych środków. W tym względzie ważne było testowanie na dużą skalę, śledzenie kontaktów oraz wcześnie wprowadzone i szeroko zakrojone zasady dotyczące kwarantanny i izolacji. Islandia niedawno ponownie wprowadziła limit 100 osób podczas dużych zgromadzeń oraz zasadę zachowania dwóch metrów odstępu. Od wszystkich wymaga się przestrzegania zasad higieny i podstawowej kontroli zakażeń. Zachęca się również do pobrania i używania aplikacji Rakning C-19. Władze liczą na to, że zarówno Islandczycy, jak i osoby odwiedzające Islandię będą odpowiedzialnie stawiać czoła pandemii.

Czy przed wyjazdem muszę dokonać wstępnej rejestracji?

Przed wyjazdem na Islandię podróżni są zobowiązani do wypełnienia formularza wstępnej rejestracji (dostępnego w witrynie www.covid.is), co wymaga podania danych osobowych i kontaktowych, informacji o locie, dat podróży oraz adresów miejsc pobytu. Formularz zawiera również deklarację o stanie zdrowia. Podróżni są zobowiązani poinformować, w jakich krajach przebywali przed przyjazdem, czy wystąpiły u nich jakiekolwiek objawy COVID-19 bądź zdiagnozowano u nich tę chorobę przed przybyciem oraz czy byli w bliskim kontakcie z osobą zarażoną.  

Zachęcamy również do pobrania i korzystania z aplikacji Rakning C-19 poświęconej chorobie COVID-19. Zawarto w niej ważne informacje na temat COVID-19 oraz sposobów kontaktu z islandzką służbą zdrowia.

Rejestracja przed wyjazdem na Islandię jest możliwa na stronie https://visit.covid.is/

No items found.

Gdzie złożyć wniosek o zwrot płatności z tytułu testów dokonanych w okresie 30 dni na kwotę powyżej 22 tysięcy ISK zgodnie z islandzkimi przepisami?

Prosimy kierować wnioski o zwrot pieniędzy na adres e-mail innheimta@heilsugaeslan.is

Ile kosztuje test na koronawirusa?

Od 1 lipca podróżni będą musieli uiścić opłatę z tytułu wstępnej rejestracji w wysokości 9 000 ISK za pojedynczy test najpóźniej na 24 godziny przed wylotem albo 11 000 ISK w przypadku uiszczenia opłaty w późniejszym terminie lub po przylocie. Osoby często przekraczające granicę zapłacą maksymalnie 22 000 ISK w każdym 30-dniowym okresie. Dzieci urodzone w 2005 roku lub później są zwolnione z obowiązku testu.

Jakie dokumenty muszę przedstawić, jeśli nie jestem obywatelem/obywatelką Islandii?

Obywatele i osoby z prawem stałego pobytu w państwach członkowskich należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, a także ich krewni mają pozwolenie na przyjazd do Islandii i wystarczą im ważne dokumenty podróży.

Czy członkowie mojej rodziny mogą przyjechać do Islandii?

Obywatele i osoby z prawem stałego pobytu w państwach członkowskich należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, a także ich krewni mają pozwolenie na przyjazd do Islandii. [Od 15 lipca osoby mogące udowodnić fakt zamieszkania w jednym z czternastu krajów zatwierdzonych przez Unię Europejską będą mogły przyjechać do Islandii pod warunkiem, że przybędą bezpośrednio z jednego z tych państw].

Niektóre grupy są wyłączone z ograniczeń w podróżowaniu, jeśli mają pilny powód, aby podróżować do Islandii. Szczegółowe warunki można znaleźć tutaj.

Po powrocie do domu zastosuję środki ostrożności w celu zapobiegania zakażeniu. Jak wygląda sytuacja, jeśli zamierzam spędzić w Islandii mniej niż pięć dni?

UWAGA Osoby, które zachowują środki ostrożności w celu zapobiegania zakażeniu, mogą swobodnie opuścić Islandię przed upływem pięciu dni. W związku z tym nie muszą poddawać się drugiemu testowi przesiewowemu.

Jak długo trzeba czekać na wyniki testu przesiewowego?

Pasażerowie przybywający do Islandii otrzymują zazwyczaj wyniki testu w ciągu 24 godzin, przeważnie tego samego dnia. Jeśli przyjazd nastąpi po godzinie 17:00, wyniki będą dostępne następnego dnia. Pasażerowie przybywający do Islandii zostaną powiadomieni o wyniku testu za pośrednictwem aplikacji śledzącej Rakning C-19, serwisu Heilsuvera lub SMS-em. Jeśli nie otrzymasz odpowiedzi w ciągu 24 godzin, możesz wysłać wiadomość na adres testc19@landlaeknir.is.    Pozytywne wyniki testu zostaną przekazane telefonicznie. Istotne jest, aby wszyscy pasażerowie przybywający do Islandii zachowywali dostępność umożliwiającą przekazanie im wyników testu. Dlatego ważne jest, aby mieć aktywny co najmniej jeden numer telefonu. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z: https://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item41742/GA%20Uppl%C3%BDsingar%20fyrir%20fer%C3%B0amenn%20sem%20koma%20til%20%C3%8Dslands%20eftir%2015.%20j%C3%BAn%C3%AD%202020%20uppf%C3%A6rt%2030062020.pdf

Jestem obywatelem/obywatelką Islandii, ale mój współmałżonek/dziecko jest obcokrajowcem. Czy zarówno ja, jak i mój współmałżonek/dziecko musimy zachować środki ostrożności w celu zapobiegania zakażeniu?

Od północy 19 sierpnia te same zasady obowiązują w przypadku wszystkich pasażerów. Można wybrać 14-dniową kwarantannę lub poddanie się dwóm testom wraz z trwającą 5–6 dni kwarantanną.

Jestem w drodze do Islandii. Czy muszę poddać się kwarantannie?

Od 19 sierpnia wszyscy podróżni przybywający do Islandii muszą wybrać albo 14-dniową kwarantannę, albo poddanie się dwóm testom wraz z trwającą 5–6 dni kwarantanną.

Czy mogę złożyć zaświadczenie o przebytym zakażeniu lub negatywnych wynikach testów po przyjeździe do Islandii i otrzymać zwolnienie z testów oraz kwarantanny?

Osoby, które otrzymały potwierdzenie zakażenia koronawirusem w Islandii w postaci testu PCR lub testu na obecność przeciwciał więcej niż 14 dni wcześniej, będą zwolnione z kwarantanny oraz testów przesiewowych po przybyciu do Islandii. Po przyjeździe osoby te będą musiały przedłożyć oficjalne zaświadczenie z Departamentu Zdrowia potwierdzające opisany powyżej stan faktyczny.

Na chwilę obecną nie są akceptowane żadne zagraniczne zaświadczenia inne niż te dotyczące kontroli pasażerów przybywających do Islandii promem Norræna. Od tej zasady nie ma żadnych wyjątków. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z: https://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item41742/GA%20Uppl%C3%BDsingar%20fyrir%20fer%C3%B0amenn%20sem%20koma%20til%20%C3%8Dslands%20eftir%2015.%20j%C3%BAn%C3%AD%202020%20uppf%C3%A6rt%2030062020.pdf

W jaki sposób można zapłacić za wykonanie testu?

Za test można zapłacić z góry w momencie rezerwacji biletu lotniczego tutaj: https://visit.covid.is/ lub kartą kredytową na lotnisku Keflavík (bądź na innym przejściu granicznym). Płatności w gotówce nie są przyjmowane.

Co się dzieje w razie pozytywnego wyniku testu w kierunku COVID-19?

W razie pozytywnego wyniku testu podróżny może zostać poddany dalszym badaniom w celu ustalenia, czy ma aktywne zakażenie. W przypadku aktywnego zakażenia podróżny powinien odbyć samokwarantannę. Cudzoziemcy, którzy są zobowiązani do samokwarantanny, ale nie mają dostępu do odpowiedniego miejsca umożliwiającego izolację, otrzymają bezpłatne zakwaterowanie w specjalistycznym ośrodku izolacyjnym. Osoby zakażone muszą poinformować zespół ds. śledzenia kontaktów o tym, z kim miały bliski kontakt w ciągu dwóch dni przed wystąpieniem objawów. Więcej informacji na temat wymogów dotyczących izolacji: https://www.covid.is/flokkar-polsku/izolacja

Rejestracja przed wyjazdem na Islandię jest możliwa na stronie https://visit.covid.is/

Co się dzieje w przypadku obowiązkowej samokwarantanny, jeśli u członka mojej grupy/rodziny zostanie wykryta choroba COVID-19?

Ujemny wynik testu nie gwarantuje, że dana osoba nie będzie później musiała odbyć samokwarantanny, jeśli została narażona na zakażenie, np. podczas lotu do Islandii. Zespół ds. śledzenia kontaktów przeprowadza rozmowy z osobami, które były w bliskim kontakcie z osobą z potwierdzonym i aktywnym zakażeniem w dowolnym momencie od dwóch dni przed wystąpieniem objawów do czasu zdiagnozowania, np. znajdowały się w odległości dwóch metrów od osoby przez ponad 15 minut lub siedziały blisko zarażonej osoby w samolocie (zwykle w odległości dwóch miejsc siedzących). Takie osoby mogą zostać zobowiązane do odbycia samokwarantanny przez dwa tygodnie od czasu ostatniego kontaktu z chorą osobą. Cudzoziemcy, którzy są zobowiązani do samokwarantanny, ale nie mają dostępu do odpowiedniego miejsca umożliwiającego izolację, otrzymają bezpłatne zakwaterowanie w specjalistycznym ośrodku izolacyjnym. Zachęcamy do przeczytania informacji na temat kwarantanny na Islandii.

Co, jeśli zdecyduję się na samokwarantannę po przybyciu na Islandię?

Osoby, które zdecydują się na samokwarantannę przez 14 dni od daty przyjazdu, muszą podjąć odpowiednie kroki w celu zapewnienia zgodności z wytycznymi dotyczącymi samokwarantanny. Zachęcamy do przeczytania informacji na temat kwarantanny na Islandii.

Należy pamiętać, że naruszenie przepisów dotyczących kwarantanny lub izolacji może skutkować nałożeniem grzywny lub działaniami egzekwującymi ze strony stosownych organów w celu zapewnienia zgodności z przepisami.

Rejestracja przed wyjazdem na Islandię jest możliwa na stronie https://visit.covid.is/

Czy podczas oczekiwania na wyniki testu muszę pozostać w regionie stołecznym?

Osoba objęta kwarantanną powinna pozostać w miejscu kwarantanny i kontaktować się z jak najmniejszą liczbą osób.

Miejsce kwarantanny musi mieć stały adres i dostęp do oddzielnej łazienki dla osoby przebywającej na kwarantannie lub i dla członków rodziny, którzy przebywają wspólnie.

Lista miejsc przyjmujących osoby na kwarantannie.

Korzystanie z mobilnych form zakwaterowania, takich jak namiot, przyczepa kempingowa itp. jest niedozwolone ze względu na wymóg dotyczący oddzielnej łazienki oraz ograniczeń w zakresie podróżowania związanych z kwarantanną.

Podczas kwarantanny zabronione jest także przebywanie w grupowych miejscach zakwaterowania (hostele, schroniska turystyczne, domki rybackie itp.), czyli we wszelkich miejscach, w których osoby niezamieszkujące tego samego gospodarstwa domowego śpią w tym samym pokoju oraz korzystają z tych samych łazienek i/lub urządzeń do gotowania.

Pensjonaty i kwatery prywatne oferowane osobom poddanym kwarantannie muszą zapewniać dostęp do prywatnej łazienki dla każdego pomieszczenia wykorzystywanego na potrzeby kwarantanny. Osoby poddane kwarantannie przebywające w takich pomieszczeniach nie mogą korzystać z żadnych przestrzeni wspólnych, takich jak salon, kuchnia itp.

Zasady odbywania kwarantanny przez osoby przyjeżdżające do Islandii

Dojazd z lotniska/portu

Od 19 sierpnia w przypadku konieczności opuszczenia miejsca kwarantanny nie wolno korzystać z transportu publicznego, ale można korzystać z taksówek, samochodów z wypożyczalni lub samochodów prywatnych.
Osobom z objawami koronawirusa nie wolno korzystać z taksówek, jeśli w czasie kwarantanny wystąpiły objawy. Osoba, która nie ma dostępu do prywatnego pojazdu lub jest zbyt chora, aby prowadzić, musi poddać się testowi. Test należy zorganizować za pośrednictwem specjalnej placówki (podstawowa opieka zdrowotna, infolinia 1700 lub numer alarmowy 112).

Gdzie mogę oczekiwać na wyniki? Co mogę robić podczas oczekiwania?

Od 19 sierpnia (od północy) wszyscy podróżni przybywający do Islandii mogą wybrać 14-dniową kwarantannę lub poddanie się dwóm testom wraz z trwającą 5–6 dni kwarantanną. Zasady odbywania kwarantanny przez osoby przyjeżdżające do Islandii
Po opuszczeniu przejścia granicznego obowiązują zasady kwarantanny. Gdy pobrany zostanie wymaz do testu PCR, należy udać się bezpośrednio do miejsca kwarantanny taksówką lub prywatnym/wypożyczonym samochodem. Jeśli to konieczne, przed podróżą do docelowego miejsca kwarantanny można spędzić jedną noc w innym, przystosowanym do odbycia kwarantanny miejscu w pobliżu przejścia granicznego.
Lista miejsc przyjmujących osoby na kwarantannie.
Rejestracja przed przybyciem na Islandię jest możliwa na stronie: https://visit.covid.is/

Jak długo trzeba czekać na wyniki testu i w jaki sposób je otrzymam?

Informacje na temat procedury dwóch testów
Podróżni mogą spodziewać się wyników testu w ciągu 24 godzin.
Podróżni otrzymają wyniki testu za pośrednictwem aplikacji (Rakning C-19) lub wiadomości tekstowej. Podróżni, których wynik będzie dodatni, zostaną powiadomieni przez telefon. Wszyscy podróżni są zobowiązani do podania w formularzu wstępnej rejestracji poprawnych danych kontaktowych, które umożliwią przekazanie im wyników testu.

Jak długo trwa testowanie?

W przypadku osób, które poddają się testowi na terenie portu lotniczego Keflavík, czas oczekiwania wynosi około godziny, jednak w godzinach szczytu może być nieco dłuższy. Podróżni przybywający do innych lotnisk i portów będą poddawani testowi w lokalnym ośrodku opieki zdrowotnej, gdzie czas oczekiwania może być inny.  
Informacje na temat procedury dwóch testów
Podróżni otrzymają wyniki testu za pośrednictwem aplikacji (Rakning C-19) lub wiadomości tekstowej.
Podróżni, których wynik będzie dodatni, zostaną powiadomieni przez telefon. Wszyscy podróżni są zobowiązani do podania w formularzu wstępnej rejestracji poprawnych danych kontaktowych, które umożliwią przekazanie im wyników testu.

Czy dzieci będą poddawane testowi?

Dzieci urodzone w 2005 roku lub później są zwolnione z obowiązku testu.

Ile kosztuje testowanie na granicy?

Od 15 czerwca będzie możliwość wykonania bezpłatnego testu PCR przy przekraczaniu granicy. Od 1 lipca będzie natomiast obowiązywać opłata 9 000 ISK za jeden test w przypadku wcześniejszej rejestracji lub 11 000 ISK w razie płatności przy przylocie, jednak nie więcej niż 22 000 ISK od osoby w ciągu 30 dni.

Dzieci urodzone w 2005 roku lub później są zwolnione z testu.

Rodzaj i sposób wykonywania testu

Są to tak zwane testy PCR (ang. polymerase chain reaction – reakcja łańcuchowa polimerazy), które stanowią dobrze znany i obarczony niskim ryzykiem sposób wykrywania zakażeń wirusowych. Testy umożliwiają lekarzom użycie małych próbek wirusa do celów diagnostycznych. Ujemny wynik testu PCR nie wyklucza całkowicie zakażenia COVID-19 u osób niewykazujących objawów.  

Test PCR wykonuje się poprzez pobranie wymazu z nosa i/lub jamy ustnej. Do nosa i/lub ust wkładana jest długa wymazówka, aby pobrać próbkę śluzu z dróg oddechowych. Może to wywołać lekki dyskomfort.  

Wymazy są następnie analizowane w laboratorium w Reykjavíku. W przypadku osób przybywających na lotniska i do portów innych niż Keflavík i Reykjavík czas oczekiwania może być nieco dłuższy.

Czy po przyjeździe muszę poddać się testowi?

Nie, nie ma takiego obowiązku. Można zdecydować się na odbycie 14-dniowej kwarantanny, po której nie ma obowiązku poddawania się testowi. Osoby, które decydują się na samokwarantannę po przybyciu na Islandię, muszą zadbać we własnym zakresie o właściwe warunki zakwaterowania i przestrzegać wytycznych dotyczących kwarantanny. Wszystkie informacje na temat wymagań dotyczących kwarantanny są dostępne na stronie https://www.covid.is/flokkar-polsku/izolacja

Należy pamiętać, że naruszenie przepisów dotyczących kwarantanny lub izolacji może skutkować nałożeniem grzywny lub działaniami egzekwującymi ze strony stosownych organów w celu zapewnienia zgodności z przepisami.

Jak wygląda test?

W momencie wstępnej rejestracji od pasażerów pobiera się opłatę za test PCR w wysokości 9000 ISK za osobę, przy płatności po przybyciu do Islandii opłata wynosi 11 000 ISK za osobę, jednak nie więcej niż 22 000 ISK za osobę w ciągu 30 dni. Dzieci są zwolnione z obowiązku testu. Drugi test jest bezpłatny i może zostać przeprowadzony w dowolnej placówce opieki zdrowotnej na terenie całego kraju
Wszyscy podróżni przybywający do Islandii muszą wybrać albo 14-dniową kwarantannę, albo poddanie się dwóm testom wraz z trwającą 5–6 dni kwarantanną. Pierwszy test jest wykonywany na granicy po przybyciu do Islandii, a drugi przez placówkę podstawowej opieki zdrowotnej 4–6 dni później. Pomiędzy testami należy stosować szczególne środki ostrożności.
Wyniki testu będą dostępne w ciągu 24 godzin, zazwyczaj w dniu przyjazdu lub następnego dnia w przypadku osób przybywających później niż o godzinie 17:00. Podróżni otrzymają wyniki testu za pośrednictwem aplikacji (Rakning C-19) lub wiadomości tekstowej. Podróżni, których wynik będzie dodatni, zostaną powiadomieni przez telefon. Wszyscy podróżni są zobowiązani do podania w formularzu wstępnej rejestracji poprawnych danych kontaktowych, które umożliwią przekazanie im wyników testu.

Dojazd z lotniska i na lotnisko

Od 19 sierpnia w przypadku konieczności opuszczenia miejsca kwarantanny nie wolno korzystać z transportu publicznego, ale można korzystać z taksówek, samochodów z wypożyczalni lub samochodów prywatnych.
Osobom z objawami koronawirusa nie wolno korzystać z taksówek, jeśli w czasie kwarantanny wystąpiły objawy. Osoba, która nie ma dostępu do prywatnego pojazdu lub jest zbyt chora, aby prowadzić, musi poddać się testowi. Test należy zorganizować za pośrednictwem specjalnej placówki (podstawowa opieka zdrowotna, infolinia 1700 lub numer alarmowy 112).

Czy testy można odbyć we wszystkich miejscach wjazdu?

Testy dla osób, które zdecydują się na badanie po przybyciu do Islandii, będą dostępne na terenie portu lotniczego Keflavík oraz w Seyðisfjörður (dla pasażerów podróżujących linią Smyril Line). Podróżni przybywający na inne lotniska międzynarodowe (Reykjavík, Akureyri, Egilsstaðir) lub do innych portów zostaną przetestowani w lokalnym ośrodku opieki zdrowotnej. Proces wstępnej rejestracji usprawnia badanie i skraca czas oczekiwania podróżnych.

Przylot na Islandię – obowiązujące zasady

Formularz wstępnej rejestracji zawiera informacje o warunkach wstępu na teren Islandii. Podróżni mogą zdecydować się na test w kierunku COVID-19 po przyjeździe lub samokwarantannę przez dwa tygodnie. Środki te nie obowiązują dzieci urodzonych w 2005 roku lub później ani osób, które na 14 dni przed przylotem nie przebywały w obszarach wysokiego ryzyka. Ze stosowania tych środków zwolnione są również załogi statków powietrznych i towarowych mieszkające na Islandii. Obecnie islandzka służba zdrowia nie akceptuje dowodów na wyniki testu. Osoby ze wcześniejszą diagnozą COVID-19 potwierdzoną na Islandii są zwolnione z kwarantanny po powrocie z podróży za granicę.

Po przybyciu na Islandię można wybrać jedną z dwóch opcji:  

• pozostanie w kwarantannie przez 14 dni,

• odbycie testu w kierunku koronawirusa po przylocie na Islandię.

Czy nowe środki bezpieczeństwa mają wpływ na postępowanie z bagażem lub udzielanie wymaganej pomocy?

Nie, wszystkie usługi świadczone przez port lotniczy Keflavík pozostają bez zmian. Zachęcamy podróżnych do sprawdzania informacji linii lotniczych dotyczących zmian w obsłudze bagażu i/lub dodatkowych usług. To samo dotyczy lotów krajowych.

W jaki sposób zapewnia się bezpieczeństwo w porcie lotniczym Keflavík, na lotniskach krajowych i na pokładzie samolotu?

Środki ochrony zdrowia i bezpieczeństwa są stosowane we wszystkich islandzkich portach lotniczych – zarówno międzynarodowych, jak i krajowych.  

Lotnisko Keflavík i krajowe lotniska w Islandii są regularnie czyszczone. Kioski, stanowiska odprawy, klamki, poręcze i inne często dotykane miejsca są dezynfekowane wiele razy dziennie. W wielu miejscach na terenie budynku terminalu znajdują się środki do dezynfekcji rąk. Port lotniczy Keflavík dostarcza informacji na temat środków ochronnych związanych z COVID-19. Aby uzyskać więcej informacji na temat lotu lub środków ostrożności, należy skontaktować się z linią lotniczą lub odwiedzić witrynę internetową lotniska.

Jakie środki kontroli bezpieczeństwa zdrowotnego są stosowane na granicy?

Formularz wstępnej rejestracji zawiera informacje o warunkach wjazdu do Islandii.

Wszyscy podróżni przybywający do Islandii muszą wybrać albo 14-dniową kwarantannę, albo poddanie się dwóm testom wraz z trwającą 5–6 dni kwarantanną.

W chwili obecnej islandzkie władze sanitarne nie akceptują wyników testów wykonanych poza Islandią. Osoby, u których potwierdzono wcześniej koronawirusa w Islandii, zwolnione są z obowiązku kwarantanny po powrocie z podróży zagranicznej.

Jakie zasady sanitarne obowiązują mieszkańców Islandii wracających do kraju?

Wszyscy podróżni przybywający do Islandii muszą wybrać albo 14-dniową kwarantannę, albo poddanie się dwóm testom wraz z trwającą 5–6 dni kwarantanną.

Instrukcje dla osób poddanych kwarantannie domowej:

Procedura dwóch testów na granicy wymaga od wszystkich podróżnych przybywających do Islandii poddania się dwóm przesiewowym testom: jednemu po przybyciu do kraju i drugiemu 5–6 dni później, aby zminimalizować ryzyko fałszywie negatywnego wyniku, który może spowodować rozprzestrzenienie się infekcji wśród osób mieszkających w Islandii. Przez ten czas wszyscy podróżni muszą przebywać na kwarantannie na wypadek pojawienia się ewentualnej infekcji. Osoby, które uzyskają wynik negatywny w drugim teście PCR, nie muszą już stosować specjalnych środków ostrożności. Osoby, które uzyskają wynik pozytywny, muszą poddać się izolacji. Podróżni mogą alternatywnie wybrać 14-dniową kwarantannę, bez przechodzenia jakichkolwiek testów. Dzieci urodzone w 2005 roku lub później są zwolnione z obowiązku poddania się dwóm testom przesiewowym przy wjeździe.

W chwili obecnej islandzkie władze sanitarne nie akceptują wyników testów wykonanych poza Islandią. Osoby, u których potwierdzono wcześniej koronawirusa w Islandii, zwolnione są z obowiązku kwarantanny po powrocie z podróży zagranicznej.

Jakie środki podjęto w celu zapewnienia bezpieczeństwa w hotelach, sklepach, restauracjach i pojazdach transportu publicznego?

Pracownicy hoteli, restauracji i transportu publicznego postępują zgodnie z poniższymi oficjalnymi wytycznymi i procedurami. Obejmują one między innymi:  

• dostęp do środków do dezynfekcji rąk,

• dostarczanie rzetelnych informacji na temat środków podjętych w celu zapewnienia bezpieczeństwa gościom i pracownikom,

• zapewnienie dobrej cyrkulacji powietrza,

• dezynfekcja powierzchni.

Co się stanie, jeśli zachoruję podczas kwarantanny?

Osoby, które zachorują na COVID-19 lub podejrzewają u siebie objawy tej choroby, mogą skontaktować się z infolinią za pośrednictwem aplikacji Rakning C-19, portalu informacyjnego www.covid.is, narodowego portalu zdrowotnego Heilsuvera lub pod numerem 1700 (w razie połączenia z zagranicznego numeru należy wybrać +354 544 4113). Zaleca się, aby wszyscy podróżni w miarę możliwości zachowywali odległość 2 metrów od innych ludzi. Dystansowanie społeczne jest ważnym środkiem zapobiegawczym. Każdy jest uprawniony do zachowania takiej odległości.

Czy osoby z pozytywnym wynikiem testu są odsyłane do domu?

Nie. Osoby zakażone koronawirusem nie mogą podróżować.

W razie pozytywnego wyniku testu podróżny może zostać poddany dalszym badaniom w celu ustalenia, czy ma aktywne zakażenie. W przypadku aktywnego zakażenia podróżny powinien odbyć samokwarantannę. Cudzoziemcy, którzy są zobowiązani do samokwarantanny, ale nie mają dostępu do odpowiedniego miejsca umożliwiającego izolację, otrzymają bezpłatne zakwaterowanie w specjalistycznym ośrodku izolacyjnym. Osoby zakażone muszą poinformować zespół ds. śledzenia kontaktów o tym, z kim miały bliski kontakt w ciągu dwóch dni przed wystąpieniem objawów. Więcej informacji na temat wymogów dotyczących izolacji można znaleźć tutaj.

Czy muszę płacić za opiekę medyczną, jeśli wynik testu jest pozytywny?

Badanie lekarskie, leczenie lub nadzór medyczny nad chorobami podlegającymi obowiązkowi zgłoszenia, w tym COVID-19, nie wiąże się z żadnymi kosztami dla pacjenta. Nie dotyczy to testu PCR w kierunku COVID-19, o którym decyzję podejmuje podróżny.

Czy mogę odbyć samokwarantannę w moim hotelu?

Podróżni mogą omówić możliwość odbycia samokwarantanny ze swoim hotelem. W razie konieczności odbycia kwarantanny zespół ds. śledzenia kontaktów z Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego skontaktuje się z podróżnym.

Rejestracja przed wyjazdem na Islandię jest możliwa na stronie https://visit.covid.is/

Jakie są wymagania dotyczące dwutygodniowej kwarantanny?

Wszystkie informacje na temat wymagań dotyczących kwarantanny są dostępne na stronie https://www.covid.is/flokkar-polsku/izolacja. Należy pamiętać, że naruszenie przepisów dotyczących kwarantanny lub izolacji może skutkować nałożeniem grzywny lub działaniami egzekwującymi ze strony stosownych organów w celu zapewnienia zgodności z przepisami.

Czy muszę nosić rękawiczki lub maseczkę?

W Islandii nie ma obowiązku noszenia rękawiczek ani maseczki. Mycie rąk i dezynfekcja są najważniejszymi zasadami higieny. Zaleca się również utrzymywanie 2 metrów odstępu od innych osób, gdy tylko jest to możliwe.  Należy przestrzegać zasad obowiązujących w miejscach odwiedzanych podczas pobytu na Islandii.

Podczas mojego pobytu na Islandii oficjalne środki bezpieczeństwa mogą się zmienić. Gdzie mogę znaleźć informacje na temat aktualnie stosowanej polityki?

W witrynie internetowej www.covid.is/polski publikowane są zaktualizowane informacje na temat środków związanych z COVID-19 na Islandii.

Na stronie www.safetravel.is znajdują się informacje na temat innych środków bezpieczeństwa oraz wskazówki dotyczące bezpiecznego podróżowania po Islandii.

Kto jest odpowiedzialny za monitorowanie przestrzegania wytycznych dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa w firmach itp.?

Zgodność z przepisami dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa jest stale monitorowana i egzekwowana przez różne departamenty służby zdrowia na terenie całego kraju. Główny epidemiolog monitoruje sytuację we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Departamentem Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego.

Czy istnieją ograniczenia dotyczące atrakcji, na przykład maksymalna liczba osób przebywających jednocześnie w tym samym miejscu?

Tak,obecnie w jednym miejscu nie może przebywać jednocześnie więcej niż 100 osób.Oznacza to, że należy zastosować odpowiednie środki w zakładach pracy,przestrzeniach publicznych, kinach itp.  Bezwzględnie obowiązuje zasadazachowywania dwóch metrów odstępu od innych osób.

Co zrobić w razie wystąpienia objawów choroby podczas lotu na Islandię?

Personel pokładowy przeszedł specjalne szkolenie dotyczące postępowania w sytuacji, gdy pasażerowie czują się źle podczas lotu. Należy poinformować te osoby o złym samopoczuciu, aby uzyskać wszelką możliwą pomoc.

Jak zatrzymać zapisywanie lokalizacji na telefonie?

Usunięcie aplikacji z telefonu przestanie działać i żadne lokalizacje nie zostaną zapisane w telefonie.

Kto może uzyskać dostęp do moich danych lokalizacji?

Dane lokalizacji są przechowywane tylko w telefonie i nikt nie ma do nich dostępu. Jeśli zespół monitorujący infekcje chce twojej pomocy w śledzeniu infekcji, wyśle ​​ci zapytanie i poprosi o przesłanie danych. Jeśli wyrazisz zgodę, będą one przechowywane przez 14 dni w bazie danych śledzenia infekcji.

Skąd mam wiedzieć, czy aplikacja działa?

Jeśli aplikacja działa, na telefonie powinien być sygnał, że usługa lokalizacji telefonu jest uruchomiona.

Jeśli go brakuje, wystarczy raz otworzyć aplikację, aby znów zaczęła działać.

Czy aplikacja musi być otwarta do pracy?

Aplikacja działała działa w tle i nie musi być specjalnie otwierana, nie ma ona wpływu na bezpieczne korzystanie z innych aplikacji.

Jednak zaleca się, aby po wyjściu z domu szybko ją otworzyć, na wypadek, gdyby przestała działać w tle. Ponieważ telefonach są ustawienia baterii, które czasami zatrzymują usługę lokalizacji w celu oszczędzania baterii.

Jakie zasady obowiązują osoby przybywające do Islandii?

Formularz wstępnej rejestracji zawiera informacje o warunkach wjazdu do Islandii.

Wszyscy podróżni przybywający do Islandii muszą wybrać albo 14-dniową kwarantannę, albo poddanie się dwóm testom wraz z trwającą 5–6 dni kwarantanną.

Procedura dwóch testów na granicy wymaga od wszystkich podróżnych przybywających do Islandii poddania się dwóm przesiewowym testom: jednemu po przybyciu do kraju i drugiemu 5–6 dni później, aby zminimalizować ryzyko fałszywie negatywnego wyniku, który może spowodować rozprzestrzenienie się infekcji wśród osób mieszkających w Islandii. Przez ten czas wszyscy podróżni muszą przebywać na kwarantannie na wypadek pojawienia się ewentualnej infekcji. Osoby, które uzyskają wynik negatywny w drugim teście PCR, nie muszą już stosować specjalnych środków ostrożności. Osoby, które uzyskają wynik pozytywny, muszą poddać się izolacji. Podróżni mogą alternatywnie wybrać 14-dniową kwarantannę, bez przechodzenia jakichkolwiek testów. Dzieci urodzone w 2005 roku lub później są zwolnione z obowiązku poddania się dwóm testom przesiewowym przy wjeździe.

Po przybyciu na Islandię można wybrać jedną z dwóch opcji:  

pozostanie w kwarantannie przez 14 dni
poddanie się dwóm testom wraz z trwającą 5–6 dni kwarantanną

Czy pasażerowie muszą poddać się testom lub kwarantannie związanej z COVID-19, jeśli podróżują z kraju zwolnionego z obowiązku testów lub kwarantanny, ale podróżują przez kraje wysokiego ryzyka?

Od 19 sierpnia 2020 r. wszystkie kraje i terytoria świata uznawane są za obszary ryzyka

Wszyscy podróżni przybywający do Islandii muszą wybrać albo 14-dniową kwarantannę, albo poddanie się dwóm testom wraz z trwającą 5–6 dni kwarantanną.

Procedura dwóch testów na granicy wymaga od wszystkich podróżnych przybywających do Islandii poddania się dwóm przesiewowym testom: jednemu po przybyciu do kraju i drugiemu 5–6 dni później, aby zminimalizować ryzyko fałszywie negatywnego wyniku, który może spowodować rozprzestrzenienie się infekcji wśród osób mieszkających w Islandii. Przez ten czas wszyscy podróżni muszą przebywać na kwarantannie na wypadek pojawienia się ewentualnej infekcji. Osoby, które uzyskają wynik negatywny w drugim teście PCR, nie muszą już stosować specjalnych środków ostrożności. Osoby, które uzyskają wynik pozytywny, muszą poddać się izolacji. Podróżni mogą alternatywnie wybrać 14-dniową kwarantannę, bez przechodzenia jakichkolwiek testów. Dzieci urodzone w 2005 roku lub później są zwolnione z obowiązku poddania się dwóm testom przesiewowym przy wjeździe.

Zasady odbywania kwarantanny przez osoby przyjeżdżające do Islandii

Czy mogę skorzystać z tranzytu w innym kraju i nadal uzyskać zwolnienie z obowiązku testów i kwarantanny?

Od 19 sierpnia 2020 r. wszystkie kraje i terytoria świata uznawane są za obszary ryzyka

Wszyscy podróżni przybywający do Islandii muszą wybrać albo 14-dniową kwarantannę, albo poddanie się dwóm testom wraz z trwającą 5–6 dni kwarantanną.

Procedura dwóch testów na granicy wymaga od wszystkich podróżnych przybywających do Islandii poddania się dwóm przesiewowym testom: jednemu po przybyciu do kraju i drugiemu 5–6 dni później, aby zminimalizować ryzyko fałszywie negatywnego wyniku, który może spowodować rozprzestrzenienie się infekcji wśród osób mieszkających w Islandii. Przez ten czas wszyscy podróżni muszą przebywać na kwarantannie na wypadek pojawienia się ewentualnej infekcji. Osoby, które uzyskają wynik negatywny w drugim teście PCR, nie muszą już stosować specjalnych środków ostrożności. Osoby, które uzyskają wynik pozytywny, muszą poddać się izolacji. Podróżni mogą alternatywnie wybrać 14-dniową kwarantannę, bez przechodzenia jakichkolwiek testów. Dzieci urodzone w 2005 roku lub później są zwolnione z obowiązku poddania się dwóm testom przesiewowym przy wjeździe.

Czy duże zakłady pracy będą musiały zostać zamknięte w związku z zakazem zgromadzeń publicznych?

Obowiązuje limit 100 osób biorących udział w zgromadzeniach. Należy także przestrzegać zasady dwumetrowego odstępu. Każdy zakład pracy musi zatem zorganizować własną przestrzeń i działalność w taki sposób, aby spełnić wymogi zakazu zgromadzeń i zawsze móc dostosowywać się do aktualnych okoliczności.

Jak będzie wyglądała nauka w okresie obowiązywania zakazów dot. zgromadzeń publicznych?

Szkoły muszą przestrzegać limitu zgromadzeń wynoszącego maksymalnie 100 osób oraz zasady zachowywania dwumetrowego odstępu między osobami.

Ośrodki kultury oraz szkolne i przedszkolne świetlice pozostają otwarte.  

Liczba nauczycieli i innych pracowników w tym samym miejscu nie może przekraczać 100 osób. Należy także przestrzegać zasady dwumetrowego odstępu.

Dozwolone są zajęcia sportowe dla dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów szkół podstawowych (wewnątrz i na zewnątrz), podobnie jak szkolne lekcje pływania.

Czy uczniowie mogą uczęszczać na zajęcia grupowe w szkołach muzycznych, jeśli przestrzegają wymagań dotyczących higieny i zachowania dystansu?

Tak.Dzieci uczęszczające do przedszkoli i szkół podstawowych mogą brać udział wzajęciach bez ograniczeń. Uczniowie powyżej 16 roku życia i nauczyciele musząprzestrzegać zasady ograniczającej liczebność grup do nie więcej niż 100 osóbdorosłych na tej samej przestrzeni. Na ile to możliwe, powinni także zachowaćdwumetrowy odstęp.

Gdzie złożyć wniosek o zwrot płatności z tytułu testów dokonanych w okresie 30 dni na kwotę powyżej 22 tysięcy ISK zgodnie z islandzkimi przepisami?

Prosimy kierować wnioski o zwrot pieniędzy na adres e-mail innheimta@heilsugaeslan.is

Ile kosztuje test na koronawirusa?

Od 1 lipca podróżni będą musieli uiścić opłatę z tytułu wstępnej rejestracji w wysokości 9 000 ISK za pojedynczy test najpóźniej na 24 godziny przed wylotem albo 11 000 ISK w przypadku uiszczenia opłaty w późniejszym terminie lub po przylocie. Osoby często przekraczające granicę zapłacą maksymalnie 22 000 ISK w każdym 30-dniowym okresie. Dzieci urodzone w 2005 roku lub później są zwolnione z obowiązku testu.

Nasze standardowe odpowiedzi

Informacje na temat ochrony ludności można znaleźć na stronie https://www.almannavarnir.is
Informacje na temat koronawirusa można znaleźć na stronie https://www.covid.is
Pytania związane z pobytem w Islandii podczas epidemii koronawirusa: https://covid.is/contactus
Spurningar er varða ferðalög til Íslands: https://www.covid.is/contactus

Dodatkowe pytania

W przypadku nieotrzymania wystarczających odpowiedzi dalsze zapytania prosimy kierować na adres e-mail covid19@landlaeknir.is

Jakie dokumenty muszę przedstawić, jeśli nie jestem obywatelem/obywatelką Islandii?

Obywatele i osoby z prawem stałego pobytu w państwach członkowskich należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, a także ich krewni mają pozwolenie na przyjazd do Islandii i wystarczą im ważne dokumenty podróży.

Czy członkowie mojej rodziny mogą przyjechać do Islandii?

Obywatele i osoby z prawem stałego pobytu w państwach członkowskich należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, a także ich krewni mają pozwolenie na przyjazd do Islandii. [Od 15 lipca osoby mogące udowodnić fakt zamieszkania w jednym z czternastu krajów zatwierdzonych przez Unię Europejską będą mogły przyjechać do Islandii pod warunkiem, że przybędą bezpośrednio z jednego z tych państw].

Niektóre grupy są wyłączone z ograniczeń w podróżowaniu, jeśli mają pilny powód, aby podróżować do Islandii. Szczegółowe warunki można znaleźć tutaj.

Po powrocie do domu zastosuję środki ostrożności w celu zapobiegania zakażeniu. Jak wygląda sytuacja, jeśli zamierzam spędzić w Islandii mniej niż pięć dni?

UWAGA Osoby, które zachowują środki ostrożności w celu zapobiegania zakażeniu, mogą swobodnie opuścić Islandię przed upływem pięciu dni. W związku z tym nie muszą poddawać się drugiemu testowi przesiewowemu.

Jak długo trzeba czekać na wyniki testu przesiewowego?

Pasażerowie przybywający do Islandii otrzymują zazwyczaj wyniki testu w ciągu 24 godzin, przeważnie tego samego dnia. Jeśli przyjazd nastąpi po godzinie 17:00, wyniki będą dostępne następnego dnia. Pasażerowie przybywający do Islandii zostaną powiadomieni o wyniku testu za pośrednictwem aplikacji śledzącej Rakning C-19, serwisu Heilsuvera lub SMS-em. Jeśli nie otrzymasz odpowiedzi w ciągu 24 godzin, możesz wysłać wiadomość na adres testc19@landlaeknir.is.    Pozytywne wyniki testu zostaną przekazane telefonicznie. Istotne jest, aby wszyscy pasażerowie przybywający do Islandii zachowywali dostępność umożliwiającą przekazanie im wyników testu. Dlatego ważne jest, aby mieć aktywny co najmniej jeden numer telefonu. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z: https://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item41742/GA%20Uppl%C3%BDsingar%20fyrir%20fer%C3%B0amenn%20sem%20koma%20til%20%C3%8Dslands%20eftir%2015.%20j%C3%BAn%C3%AD%202020%20uppf%C3%A6rt%2030062020.pdf

Jestem obywatelem/obywatelką Islandii, ale mój współmałżonek/dziecko jest obcokrajowcem. Czy zarówno ja, jak i mój współmałżonek/dziecko musimy zachować środki ostrożności w celu zapobiegania zakażeniu?

Od północy 19 sierpnia te same zasady obowiązują w przypadku wszystkich pasażerów. Można wybrać 14-dniową kwarantannę lub poddanie się dwóm testom wraz z trwającą 5–6 dni kwarantanną.

Jestem w drodze do Islandii. Czy muszę poddać się kwarantannie?

Od 19 sierpnia wszyscy podróżni przybywający do Islandii muszą wybrać albo 14-dniową kwarantannę, albo poddanie się dwóm testom wraz z trwającą 5–6 dni kwarantanną.

Czy mogę złożyć zaświadczenie o przebytym zakażeniu lub negatywnych wynikach testów po przyjeździe do Islandii i otrzymać zwolnienie z testów oraz kwarantanny?

Osoby, które otrzymały potwierdzenie zakażenia koronawirusem w Islandii w postaci testu PCR lub testu na obecność przeciwciał więcej niż 14 dni wcześniej, będą zwolnione z kwarantanny oraz testów przesiewowych po przybyciu do Islandii. Po przyjeździe osoby te będą musiały przedłożyć oficjalne zaświadczenie z Departamentu Zdrowia potwierdzające opisany powyżej stan faktyczny.

Na chwilę obecną nie są akceptowane żadne zagraniczne zaświadczenia inne niż te dotyczące kontroli pasażerów przybywających do Islandii promem Norræna. Od tej zasady nie ma żadnych wyjątków. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z: https://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item41742/GA%20Uppl%C3%BDsingar%20fyrir%20fer%C3%B0amenn%20sem%20koma%20til%20%C3%8Dslands%20eftir%2015.%20j%C3%BAn%C3%AD%202020%20uppf%C3%A6rt%2030062020.pdf

Czy muszę ponownie dokonać wstępnej rejestracji lub kolejny raz zapłacić, jeśli zmienię plany przed wyjazdem?

Nie ma potrzeby dokonywania kolejnej wstępnej rejestracji ani płacenia ponownie za wykonanie testu w przypadku zmiany planu podróży. Otrzymany kod kreskowy zachowuje ważność.

W jaki sposób biuro podróży może zapłacić za wykonanie testów PCR swoim klientom?

Należy się skontaktować mailowo na adres: innheimta@heilsugaeslan.is.

Czy mogę otrzymać zwrot kosztów, jeśli moja wycieczka zostanie odwołana?

Aby ubiegać się ozwrot kosztów, prosimy skontaktować się z poradnią na adres: innheimta@heilsugaeslan.is.

W jaki sposób można zapłacić za wykonanie testu?

Za test można zapłacić z góry w momencie rezerwacji biletu lotniczego tutaj: https://visit.covid.is/ lub kartą kredytową na lotnisku Keflavík (bądź na innym przejściu granicznym). Płatności w gotówce nie są przyjmowane.

Czy muszę odbyć kwarantannę, jeśli u kogoś w samolocie zdiagnozują COVID-19?

Jeśli u kogoś na pokładzie zostanie zdiagnozowany COVID-19, zespół ds. wykrywania zakażeń skontaktuje się z tą osobą oraz pasażerami, którzy siedzieli obok niej. Osoby, siedzące obok zakażonych, muszą odbyć kwarantannę. Poinformuje się również pasażerów, siedzących przed osobą zakażoną i za nią. Nie muszą oni jednak odbywać kwarantanny. Przyjęto to rozwiązanie, ponieważ wszyscy pasażerowie muszą mieć na sobie maseczki podczas lotu.

Czy podróżny, u którego zdiagnozowano zakażenie COVID-19 po przyjeździe do kraju, ma prawo do zwrotu pieniędzy za usługi turystyczne, z których nie może skorzystać z powodu obowiązkowej izolacji lub kwarantanny?

Osoby, u których zostanie zdiagnozowane zakażenie COVID-19 po przyjeździe do kraju, nie zostaną deportowane, lecz muszą przejść na Islandii izolację. To samo może dotyczyć osób, które siedziały blisko zakażonych osób w samolocie, i muszą odbyć kwarantannę.

Podróżni, który zarezerwowali usługi noclegowe/rekreacyjne na warunkach umożliwiających zwrot pieniędzy do pewnego określonego terminu, mają prawo do zwrotu, jeśli o niego zawnioskują przed ustaloną datą.

Może wyniknąć sytuacja, że podróżny musi odwołać usługi noclegowe/rekreacyjne, które miały się rozpocząć tego samego dnia, np. po przyjeździe do kraju. Jeśli z warunków wynika, że rezygnacja musi się odbyć z 24-godzinnym wyprzedzeniem, turysta w takiej sytuacji nie ma jednoznacznego prawa do zwrotu kosztów.

Jeśli zajdzie sytuacja, że podróżny zaczął korzystać z usług noclegowych/rekreacyjnych, lecz otrzyma następnie informację, że musi udać się na izolację/kwarantannę, nie ma prawa do zwrotu kosztów, bo rozpoczął już korzystanie z tych usług. Ponadto turysta nie ma prawa do zwrotu kosztów za niewykorzystaną część zarezerwowanych usług noclegowych/rekreacyjnych.

Zgodnie z powyższym podróżny powinien zasadniczo zakładać, że może stracić środki pieniężne, które już przekazał usługodawcom, jeśli nie może skorzystać z usługi z powodu obowiązku przebywania w izolacji lub kwarantannie. Zależy to jednak przede wszystkim od warunków sprzedającego dotyczących odwoływania rezerwacji. Obowiązujące przepisy przeciwdziałania epidemii nie są uznawane za tzw. siłę wyższą, która uprawnia turystę do zwrotu kosztów podróży.

Mimo że sprzedający nie mają obowiązku zwrotu kosztów za usługi noclegowe i/lub rekreacyjne, z których nie uda się skorzystać z powodu wyżej wymienionych powodów, podróżny może w niektórych okolicznościach mieć prawo do zwrotu kosztów ze swoich ubezpieczeń od rezygnacji lub ubezpieczeń podróżnych według ich warunków.

Zaleca się turystom, żeby dobrze zapoznali się ze swoimi ubezpieczeniami przed wyjazdem i sprawdzili warunki kupowanych usług.

Jakie środki podjęto w celu zapewnienia bezpieczeństwa w hotelach, sklepach, restauracjach i pojazdach transportu publicznego?

Pracownicy hoteli, restauracji i transportu publicznego postępują zgodnie z poniższymi oficjalnymi wytycznymi i procedurami. Obejmują one między innymi:  

• dostęp do środków do dezynfekcji rąk,

• dostarczanie rzetelnych informacji na temat środków podjętych w celu zapewnienia bezpieczeństwa gościom i pracownikom,

• zapewnienie dobrej cyrkulacji powietrza,

• dezynfekcja powierzchni.

Co się stanie, jeśli zachoruję podczas kwarantanny?

Osoby, które zachorują na COVID-19 lub podejrzewają u siebie objawy tej choroby, mogą skontaktować się z infolinią za pośrednictwem aplikacji Rakning C-19, portalu informacyjnego www.covid.is, narodowego portalu zdrowotnego Heilsuvera lub pod numerem 1700 (w razie połączenia z zagranicznego numeru należy wybrać +354 544 4113). Zaleca się, aby wszyscy podróżni w miarę możliwości zachowywali odległość 2 metrów od innych ludzi. Dystansowanie społeczne jest ważnym środkiem zapobiegawczym. Każdy jest uprawniony do zachowania takiej odległości.

Czy osoby z pozytywnym wynikiem testu są odsyłane do domu?

Nie. Osoby zakażone koronawirusem nie mogą podróżować.

W razie pozytywnego wyniku testu podróżny może zostać poddany dalszym badaniom w celu ustalenia, czy ma aktywne zakażenie. W przypadku aktywnego zakażenia podróżny powinien odbyć samokwarantannę. Cudzoziemcy, którzy są zobowiązani do samokwarantanny, ale nie mają dostępu do odpowiedniego miejsca umożliwiającego izolację, otrzymają bezpłatne zakwaterowanie w specjalistycznym ośrodku izolacyjnym. Osoby zakażone muszą poinformować zespół ds. śledzenia kontaktów o tym, z kim miały bliski kontakt w ciągu dwóch dni przed wystąpieniem objawów. Więcej informacji na temat wymogów dotyczących izolacji można znaleźć tutaj.

Czy muszę płacić za opiekę medyczną, jeśli wynik testu jest pozytywny?

Badanie lekarskie, leczenie lub nadzór medyczny nad chorobami podlegającymi obowiązkowi zgłoszenia, w tym COVID-19, nie wiąże się z żadnymi kosztami dla pacjenta. Nie dotyczy to testu PCR w kierunku COVID-19, o którym decyzję podejmuje podróżny.

Czy mogę odbyć samokwarantannę w moim hotelu?

Podróżni mogą omówić możliwość odbycia samokwarantanny ze swoim hotelem. W razie konieczności odbycia kwarantanny zespół ds. śledzenia kontaktów z Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego skontaktuje się z podróżnym.

Rejestracja przed wyjazdem na Islandię jest możliwa na stronie https://visit.covid.is/

Jakie są wymagania dotyczące dwutygodniowej kwarantanny?

Wszystkie informacje na temat wymagań dotyczących kwarantanny są dostępne na stronie https://www.covid.is/flokkar-polsku/izolacja. Należy pamiętać, że naruszenie przepisów dotyczących kwarantanny lub izolacji może skutkować nałożeniem grzywny lub działaniami egzekwującymi ze strony stosownych organów w celu zapewnienia zgodności z przepisami.

Czy muszę nosić rękawiczki lub maseczkę?

W Islandii nie ma obowiązku noszenia rękawiczek ani maseczki. Mycie rąk i dezynfekcja są najważniejszymi zasadami higieny. Zaleca się również utrzymywanie 2 metrów odstępu od innych osób, gdy tylko jest to możliwe.  Należy przestrzegać zasad obowiązujących w miejscach odwiedzanych podczas pobytu na Islandii.

Podczas mojego pobytu na Islandii oficjalne środki bezpieczeństwa mogą się zmienić. Gdzie mogę znaleźć informacje na temat aktualnie stosowanej polityki?

W witrynie internetowej www.covid.is/polski publikowane są zaktualizowane informacje na temat środków związanych z COVID-19 na Islandii.

Na stronie www.safetravel.is znajdują się informacje na temat innych środków bezpieczeństwa oraz wskazówki dotyczące bezpiecznego podróżowania po Islandii.

Co zrobić w razie wystąpienia objawów choroby podczas pobytu na Islandii?

W razie wystąpienia objawów, które mogą być spowodowane przez chorobę COVID-19, takich jak gorączka, kaszel, bóle ciała, objawy przeziębienia lub ból gardła, zalecamy kontakt telefoniczny z lekarzem. Na terenie Islandii należy dzwonić pod numer 1700 (w razie połączenia z numeru zagranicznego: +354-544-4113). W nagłych przypadkach należy dzwonić pod numer 112.

Kto jest odpowiedzialny za monitorowanie przestrzegania wytycznych dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa w firmach itp.?

Zgodność z przepisami dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa jest stale monitorowana i egzekwowana przez różne departamenty służby zdrowia na terenie całego kraju. Główny epidemiolog monitoruje sytuację we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Departamentem Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego.

Czy istnieją ograniczenia dotyczące atrakcji, na przykład maksymalna liczba osób przebywających jednocześnie w tym samym miejscu?

Tak,obecnie w jednym miejscu nie może przebywać jednocześnie więcej niż 100 osób.Oznacza to, że należy zastosować odpowiednie środki w zakładach pracy,przestrzeniach publicznych, kinach itp.  Bezwzględnie obowiązuje zasadazachowywania dwóch metrów odstępu od innych osób.

Co się dzieje w razie pozytywnego wyniku testu w kierunku COVID-19?

W razie pozytywnego wyniku testu podróżny może zostać poddany dalszym badaniom w celu ustalenia, czy ma aktywne zakażenie. W przypadku aktywnego zakażenia podróżny powinien odbyć samokwarantannę. Cudzoziemcy, którzy są zobowiązani do samokwarantanny, ale nie mają dostępu do odpowiedniego miejsca umożliwiającego izolację, otrzymają bezpłatne zakwaterowanie w specjalistycznym ośrodku izolacyjnym. Osoby zakażone muszą poinformować zespół ds. śledzenia kontaktów o tym, z kim miały bliski kontakt w ciągu dwóch dni przed wystąpieniem objawów. Więcej informacji na temat wymogów dotyczących izolacji: https://www.covid.is/flokkar-polsku/izolacja

Rejestracja przed wyjazdem na Islandię jest możliwa na stronie https://visit.covid.is/

Co się dzieje w przypadku obowiązkowej samokwarantanny, jeśli u członka mojej grupy/rodziny zostanie wykryta choroba COVID-19?

Ujemny wynik testu nie gwarantuje, że dana osoba nie będzie później musiała odbyć samokwarantanny, jeśli została narażona na zakażenie, np. podczas lotu do Islandii. Zespół ds. śledzenia kontaktów przeprowadza rozmowy z osobami, które były w bliskim kontakcie z osobą z potwierdzonym i aktywnym zakażeniem w dowolnym momencie od dwóch dni przed wystąpieniem objawów do czasu zdiagnozowania, np. znajdowały się w odległości dwóch metrów od osoby przez ponad 15 minut lub siedziały blisko zarażonej osoby w samolocie (zwykle w odległości dwóch miejsc siedzących). Takie osoby mogą zostać zobowiązane do odbycia samokwarantanny przez dwa tygodnie od czasu ostatniego kontaktu z chorą osobą. Cudzoziemcy, którzy są zobowiązani do samokwarantanny, ale nie mają dostępu do odpowiedniego miejsca umożliwiającego izolację, otrzymają bezpłatne zakwaterowanie w specjalistycznym ośrodku izolacyjnym. Zachęcamy do przeczytania informacji na temat kwarantanny na Islandii.

Co, jeśli zdecyduję się na samokwarantannę po przybyciu na Islandię?

Osoby, które zdecydują się na samokwarantannę przez 14 dni od daty przyjazdu, muszą podjąć odpowiednie kroki w celu zapewnienia zgodności z wytycznymi dotyczącymi samokwarantanny. Zachęcamy do przeczytania informacji na temat kwarantanny na Islandii.

Należy pamiętać, że naruszenie przepisów dotyczących kwarantanny lub izolacji może skutkować nałożeniem grzywny lub działaniami egzekwującymi ze strony stosownych organów w celu zapewnienia zgodności z przepisami.

Rejestracja przed wyjazdem na Islandię jest możliwa na stronie https://visit.covid.is/

Czy podczas oczekiwania na wyniki testu muszę pozostać w regionie stołecznym?

Osoba objęta kwarantanną powinna pozostać w miejscu kwarantanny i kontaktować się z jak najmniejszą liczbą osób.

Miejsce kwarantanny musi mieć stały adres i dostęp do oddzielnej łazienki dla osoby przebywającej na kwarantannie lub i dla członków rodziny, którzy przebywają wspólnie.

Lista miejsc przyjmujących osoby na kwarantannie.

Korzystanie z mobilnych form zakwaterowania, takich jak namiot, przyczepa kempingowa itp. jest niedozwolone ze względu na wymóg dotyczący oddzielnej łazienki oraz ograniczeń w zakresie podróżowania związanych z kwarantanną.

Podczas kwarantanny zabronione jest także przebywanie w grupowych miejscach zakwaterowania (hostele, schroniska turystyczne, domki rybackie itp.), czyli we wszelkich miejscach, w których osoby niezamieszkujące tego samego gospodarstwa domowego śpią w tym samym pokoju oraz korzystają z tych samych łazienek i/lub urządzeń do gotowania.

Pensjonaty i kwatery prywatne oferowane osobom poddanym kwarantannie muszą zapewniać dostęp do prywatnej łazienki dla każdego pomieszczenia wykorzystywanego na potrzeby kwarantanny. Osoby poddane kwarantannie przebywające w takich pomieszczeniach nie mogą korzystać z żadnych przestrzeni wspólnych, takich jak salon, kuchnia itp.

Zasady odbywania kwarantanny przez osoby przyjeżdżające do Islandii

Dojazd z lotniska/portu

Od 19 sierpnia w przypadku konieczności opuszczenia miejsca kwarantanny nie wolno korzystać z transportu publicznego, ale można korzystać z taksówek, samochodów z wypożyczalni lub samochodów prywatnych.
Osobom z objawami koronawirusa nie wolno korzystać z taksówek, jeśli w czasie kwarantanny wystąpiły objawy. Osoba, która nie ma dostępu do prywatnego pojazdu lub jest zbyt chora, aby prowadzić, musi poddać się testowi. Test należy zorganizować za pośrednictwem specjalnej placówki (podstawowa opieka zdrowotna, infolinia 1700 lub numer alarmowy 112).

Gdzie mogę oczekiwać na wyniki? Co mogę robić podczas oczekiwania?

Od 19 sierpnia (od północy) wszyscy podróżni przybywający do Islandii mogą wybrać 14-dniową kwarantannę lub poddanie się dwóm testom wraz z trwającą 5–6 dni kwarantanną. Zasady odbywania kwarantanny przez osoby przyjeżdżające do Islandii
Po opuszczeniu przejścia granicznego obowiązują zasady kwarantanny. Gdy pobrany zostanie wymaz do testu PCR, należy udać się bezpośrednio do miejsca kwarantanny taksówką lub prywatnym/wypożyczonym samochodem. Jeśli to konieczne, przed podróżą do docelowego miejsca kwarantanny można spędzić jedną noc w innym, przystosowanym do odbycia kwarantanny miejscu w pobliżu przejścia granicznego.
Lista miejsc przyjmujących osoby na kwarantannie.
Rejestracja przed przybyciem na Islandię jest możliwa na stronie: https://visit.covid.is/

Jak długo trzeba czekać na wyniki testu i w jaki sposób je otrzymam?

Informacje na temat procedury dwóch testów
Podróżni mogą spodziewać się wyników testu w ciągu 24 godzin.
Podróżni otrzymają wyniki testu za pośrednictwem aplikacji (Rakning C-19) lub wiadomości tekstowej. Podróżni, których wynik będzie dodatni, zostaną powiadomieni przez telefon. Wszyscy podróżni są zobowiązani do podania w formularzu wstępnej rejestracji poprawnych danych kontaktowych, które umożliwią przekazanie im wyników testu.

Jak długo trwa testowanie?

W przypadku osób, które poddają się testowi na terenie portu lotniczego Keflavík, czas oczekiwania wynosi około godziny, jednak w godzinach szczytu może być nieco dłuższy. Podróżni przybywający do innych lotnisk i portów będą poddawani testowi w lokalnym ośrodku opieki zdrowotnej, gdzie czas oczekiwania może być inny.  
Informacje na temat procedury dwóch testów
Podróżni otrzymają wyniki testu za pośrednictwem aplikacji (Rakning C-19) lub wiadomości tekstowej.
Podróżni, których wynik będzie dodatni, zostaną powiadomieni przez telefon. Wszyscy podróżni są zobowiązani do podania w formularzu wstępnej rejestracji poprawnych danych kontaktowych, które umożliwią przekazanie im wyników testu.

Czy dzieci będą poddawane testowi?

Dzieci urodzone w 2005 roku lub później są zwolnione z obowiązku testu.

Ile kosztuje testowanie na granicy?

Od 15 czerwca będzie możliwość wykonania bezpłatnego testu PCR przy przekraczaniu granicy. Od 1 lipca będzie natomiast obowiązywać opłata 9 000 ISK za jeden test w przypadku wcześniejszej rejestracji lub 11 000 ISK w razie płatności przy przylocie, jednak nie więcej niż 22 000 ISK od osoby w ciągu 30 dni.

Dzieci urodzone w 2005 roku lub później są zwolnione z testu.

Rodzaj i sposób wykonywania testu

Są to tak zwane testy PCR (ang. polymerase chain reaction – reakcja łańcuchowa polimerazy), które stanowią dobrze znany i obarczony niskim ryzykiem sposób wykrywania zakażeń wirusowych. Testy umożliwiają lekarzom użycie małych próbek wirusa do celów diagnostycznych. Ujemny wynik testu PCR nie wyklucza całkowicie zakażenia COVID-19 u osób niewykazujących objawów.  

Test PCR wykonuje się poprzez pobranie wymazu z nosa i/lub jamy ustnej. Do nosa i/lub ust wkładana jest długa wymazówka, aby pobrać próbkę śluzu z dróg oddechowych. Może to wywołać lekki dyskomfort.  

Wymazy są następnie analizowane w laboratorium w Reykjavíku. W przypadku osób przybywających na lotniska i do portów innych niż Keflavík i Reykjavík czas oczekiwania może być nieco dłuższy.

Czy po przyjeździe muszę poddać się testowi?

Nie, nie ma takiego obowiązku. Można zdecydować się na odbycie 14-dniowej kwarantanny, po której nie ma obowiązku poddawania się testowi. Osoby, które decydują się na samokwarantannę po przybyciu na Islandię, muszą zadbać we własnym zakresie o właściwe warunki zakwaterowania i przestrzegać wytycznych dotyczących kwarantanny. Wszystkie informacje na temat wymagań dotyczących kwarantanny są dostępne na stronie https://www.covid.is/flokkar-polsku/izolacja

Należy pamiętać, że naruszenie przepisów dotyczących kwarantanny lub izolacji może skutkować nałożeniem grzywny lub działaniami egzekwującymi ze strony stosownych organów w celu zapewnienia zgodności z przepisami.

Jak wygląda test?

W momencie wstępnej rejestracji od pasażerów pobiera się opłatę za test PCR w wysokości 9000 ISK za osobę, przy płatności po przybyciu do Islandii opłata wynosi 11 000 ISK za osobę, jednak nie więcej niż 22 000 ISK za osobę w ciągu 30 dni. Dzieci są zwolnione z obowiązku testu. Drugi test jest bezpłatny i może zostać przeprowadzony w dowolnej placówce opieki zdrowotnej na terenie całego kraju
Wszyscy podróżni przybywający do Islandii muszą wybrać albo 14-dniową kwarantannę, albo poddanie się dwóm testom wraz z trwającą 5–6 dni kwarantanną. Pierwszy test jest wykonywany na granicy po przybyciu do Islandii, a drugi przez placówkę podstawowej opieki zdrowotnej 4–6 dni później. Pomiędzy testami należy stosować szczególne środki ostrożności.
Wyniki testu będą dostępne w ciągu 24 godzin, zazwyczaj w dniu przyjazdu lub następnego dnia w przypadku osób przybywających później niż o godzinie 17:00. Podróżni otrzymają wyniki testu za pośrednictwem aplikacji (Rakning C-19) lub wiadomości tekstowej. Podróżni, których wynik będzie dodatni, zostaną powiadomieni przez telefon. Wszyscy podróżni są zobowiązani do podania w formularzu wstępnej rejestracji poprawnych danych kontaktowych, które umożliwią przekazanie im wyników testu.

Dojazd z lotniska i na lotnisko

Od 19 sierpnia w przypadku konieczności opuszczenia miejsca kwarantanny nie wolno korzystać z transportu publicznego, ale można korzystać z taksówek, samochodów z wypożyczalni lub samochodów prywatnych.
Osobom z objawami koronawirusa nie wolno korzystać z taksówek, jeśli w czasie kwarantanny wystąpiły objawy. Osoba, która nie ma dostępu do prywatnego pojazdu lub jest zbyt chora, aby prowadzić, musi poddać się testowi. Test należy zorganizować za pośrednictwem specjalnej placówki (podstawowa opieka zdrowotna, infolinia 1700 lub numer alarmowy 112).

Czy testy można odbyć we wszystkich miejscach wjazdu?

Testy dla osób, które zdecydują się na badanie po przybyciu do Islandii, będą dostępne na terenie portu lotniczego Keflavík oraz w Seyðisfjörður (dla pasażerów podróżujących linią Smyril Line). Podróżni przybywający na inne lotniska międzynarodowe (Reykjavík, Akureyri, Egilsstaðir) lub do innych portów zostaną przetestowani w lokalnym ośrodku opieki zdrowotnej. Proces wstępnej rejestracji usprawnia badanie i skraca czas oczekiwania podróżnych.

Przylot na Islandię – obowiązujące zasady

Formularz wstępnej rejestracji zawiera informacje o warunkach wstępu na teren Islandii. Podróżni mogą zdecydować się na test w kierunku COVID-19 po przyjeździe lub samokwarantannę przez dwa tygodnie. Środki te nie obowiązują dzieci urodzonych w 2005 roku lub później ani osób, które na 14 dni przed przylotem nie przebywały w obszarach wysokiego ryzyka. Ze stosowania tych środków zwolnione są również załogi statków powietrznych i towarowych mieszkające na Islandii. Obecnie islandzka służba zdrowia nie akceptuje dowodów na wyniki testu. Osoby ze wcześniejszą diagnozą COVID-19 potwierdzoną na Islandii są zwolnione z kwarantanny po powrocie z podróży za granicę.

Po przybyciu na Islandię można wybrać jedną z dwóch opcji:  

• pozostanie w kwarantannie przez 14 dni,

• odbycie testu w kierunku koronawirusa po przylocie na Islandię.

Czy nowe środki bezpieczeństwa mają wpływ na postępowanie z bagażem lub udzielanie wymaganej pomocy?

Nie, wszystkie usługi świadczone przez port lotniczy Keflavík pozostają bez zmian. Zachęcamy podróżnych do sprawdzania informacji linii lotniczych dotyczących zmian w obsłudze bagażu i/lub dodatkowych usług. To samo dotyczy lotów krajowych.

W jaki sposób zapewnia się bezpieczeństwo w porcie lotniczym Keflavík, na lotniskach krajowych i na pokładzie samolotu?

Środki ochrony zdrowia i bezpieczeństwa są stosowane we wszystkich islandzkich portach lotniczych – zarówno międzynarodowych, jak i krajowych.  

Lotnisko Keflavík i krajowe lotniska w Islandii są regularnie czyszczone. Kioski, stanowiska odprawy, klamki, poręcze i inne często dotykane miejsca są dezynfekowane wiele razy dziennie. W wielu miejscach na terenie budynku terminalu znajdują się środki do dezynfekcji rąk. Port lotniczy Keflavík dostarcza informacji na temat środków ochronnych związanych z COVID-19. Aby uzyskać więcej informacji na temat lotu lub środków ostrożności, należy skontaktować się z linią lotniczą lub odwiedzić witrynę internetową lotniska.

Jakie środki kontroli bezpieczeństwa zdrowotnego są stosowane na granicy?

Formularz wstępnej rejestracji zawiera informacje o warunkach wjazdu do Islandii.

Wszyscy podróżni przybywający do Islandii muszą wybrać albo 14-dniową kwarantannę, albo poddanie się dwóm testom wraz z trwającą 5–6 dni kwarantanną.

W chwili obecnej islandzkie władze sanitarne nie akceptują wyników testów wykonanych poza Islandią. Osoby, u których potwierdzono wcześniej koronawirusa w Islandii, zwolnione są z obowiązku kwarantanny po powrocie z podróży zagranicznej.

Jakie zasady sanitarne obowiązują mieszkańców Islandii wracających do kraju?

Wszyscy podróżni przybywający do Islandii muszą wybrać albo 14-dniową kwarantannę, albo poddanie się dwóm testom wraz z trwającą 5–6 dni kwarantanną.

Instrukcje dla osób poddanych kwarantannie domowej:

Procedura dwóch testów na granicy wymaga od wszystkich podróżnych przybywających do Islandii poddania się dwóm przesiewowym testom: jednemu po przybyciu do kraju i drugiemu 5–6 dni później, aby zminimalizować ryzyko fałszywie negatywnego wyniku, który może spowodować rozprzestrzenienie się infekcji wśród osób mieszkających w Islandii. Przez ten czas wszyscy podróżni muszą przebywać na kwarantannie na wypadek pojawienia się ewentualnej infekcji. Osoby, które uzyskają wynik negatywny w drugim teście PCR, nie muszą już stosować specjalnych środków ostrożności. Osoby, które uzyskają wynik pozytywny, muszą poddać się izolacji. Podróżni mogą alternatywnie wybrać 14-dniową kwarantannę, bez przechodzenia jakichkolwiek testów. Dzieci urodzone w 2005 roku lub później są zwolnione z obowiązku poddania się dwóm testom przesiewowym przy wjeździe.

W chwili obecnej islandzkie władze sanitarne nie akceptują wyników testów wykonanych poza Islandią. Osoby, u których potwierdzono wcześniej koronawirusa w Islandii, zwolnione są z obowiązku kwarantanny po powrocie z podróży zagranicznej.

Co zrobić w razie wystąpienia objawów choroby podczas lotu na Islandię?

Personel pokładowy przeszedł specjalne szkolenie dotyczące postępowania w sytuacji, gdy pasażerowie czują się źle podczas lotu. Należy poinformować te osoby o złym samopoczuciu, aby uzyskać wszelką możliwą pomoc.

Jakie są wytyczne dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa podróżnych, personelu lotniczego, portów i statków?

Wytyczne dotyczące środków bezpieczeństwa sanitarnego są aktualizowane zgodnie z protokołem bezpieczeństwa EASA i ECDC dotyczącym COVID-19, który zawiera wytyczne operacyjne w zakresie zarządzania pasażerami i personelem lotniczym w czasie pandemii COVID-19. Podróżni będą zobowiązani do przestrzegania tych wytycznych. Aktualnie trwają prace nad podobnymi wytycznymi dotyczącymi portów i statków. Informacje te będą dostępne na stronie www.covid.is.

Jakie przepisy sanitarne obowiązują podczas lotu na Islandię?

Przepisy dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa mogą się różnić w zależności od lotniska i linii lotniczej, ale wytyczne dotyczące środków bezpieczeństwa sanitarnego są aktualizowane zgodnie z protokołem bezpieczeństwa EASA i ECDC dotyczącym COVID-19, który zawiera wytyczne operacyjne w zakresie zarządzania pasażerami i personelem lotniczym w czasie pandemii COVID-19. Należy zwrócić szczególną uwagę na zasady obowiązujące w każdym miejscu podróży i skontaktować się z linią lotniczą lub portem lotniczym, aby uzyskać więcej informacji. Podróżni będą zobowiązani do przestrzegania tych wytycznych.

Co muszę wiedzieć podczas pobytu na Islandii?

Podróżni przybywający do Islandii w dniu 19 sierpnia 2020 r. i później mogą albo poddać się dwóm testom przesiewowym na obecność koronawirusa wraz z pięciodniową kwarantanną do czasu poznania wyników drugiego testu, albo nie poddawać się testowi na granicy i po przyjeździe spędzić 14 dni na kwarantannie. Więcej informacji: https://www.covid.is/flokkar-polsku/podroze

Wszystkich podróżnych zachęca się, by w celu ochrony siebie i innych osób stosowali środki zapobiegawcze, takie jak częste mycie rąk, używanie środków dezynfekujących oraz utrzymywanie dwumetrowego odstępu od innych osób, a także przestrzegali miejscowych przepisów dotyczących ochrony zdrowia. Testy PCR nie wykluczają całkowicie zakażenia wirusem powodującym COVID-19 u osób niewykazujących objawów.  

Zachęcamy podróżnych do pobrania aplikacji Rakning C-19 i korzystania z niej. Aplikacja zawiera ważne informacje na temat COVID-19 oraz sposobów kontaktu ze służbą zdrowia. Zachęcamy również do śledzenia aktualności na oficjalnym portalu informacyjnym dotyczącym koronawirusa, www.covid.is. Zawiera on najbardziej aktualne informacje i ważne dla turystów ogłoszenia w kilku językach.  

Zaleca się, aby turyści monitorowali swój stan zdrowia. Osoby, które zachorują na COVID-19 lub podejrzewają u siebie objawy tej choroby, mogą skontaktować się z infolinią za pośrednictwem aplikacji Rakning C-19, portalu informacyjnego www.covid.is/polski, krajowego portalu o zdrowiu – Heilsuvera lub pod numerem 1700 (w razie połączenia z zagranicznego numeru należy wybrać +354 544 4113). Zaleca się, aby wszyscy podróżni w miarę możliwości zachowywali odległość 2 metrów od innych. Zachowywanie fizycznego odstępu od innych to ważny środek zapobiegawczy, a każda osoba, która sobie tego życzy, ma prawo do jego utrzymywania.

Czy rząd nałożył tymczasowe lub stałe zmiany dotyczące wiz lub ograniczenia wstępu?

Granice Islandii są obecnie otwarte dla państw członkowskich EOG, UE, EFTA oraz strefy Schengen. Ograniczenia wstępu mają zastosowanie do obywateli innych krajów z pewnymi wyjątkami.

Islandia będzie w dalszym ciągu stosować ograniczenia dotyczące podróży nałożone na strefę Schengen, które mają obecnie obowiązywać do 15 czerwca 2020 r. Ograniczenia te mogą zostać przedłużone do 1 lipca 2020 r., ale zależy to od decyzji, która zostanie podjęta przez państwa członkowskie Schengen. W okresie obowiązywania ograniczeń cudzoziemcy z innych krajów niż państwa członkowskie UE/EOG i EFTA oraz Wielka Brytania zazwyczaj nie będą wpuszczani na teren Islandii.

W jaki sposób Islandia zapewnia bezpieczeństwo / minimalizuje ryzyko zakażenia?

Od 15 czerwca 2020 r. rząd islandzki oferuje wszystkim osobom przybywającym z zagranicy możliwość odbycia testu na zakażenie wirusem powodującym COVID-19 zamiast odbywania obowiązkowej dwutygodniowej kwarantanny. Osoby planujące pobyt na dłużej niż 10 dni zobowiązane są do podjęcia szczególnych środków ostrożności przez pięć dni po przybyciu do Islandii i do poddania się drugiemu testowi przesiewowemu w celu zmniejszenia ryzyka fałszywie negatywnego wyniku.Główny Epidemiolog

Islandia będzie dalej:

przeprowadzać testy;
egzekwować obowiązek izolacji chorych i kwarantanny osób narażonych;
oferować zdalną opiekę zdrowotną osobom o łagodnych objawach;
ograniczać dopuszczalną liczebność publicznych i prywatnych zgromadzeń (obecnie do 100 osób);
wdrażać zasadę dwumetrowego odstępu między osobami;
przestrzegać wytycznych dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa;
informować opinię publiczną o wszystkich środkach podjętych w walce z koronawirusem.

Rejestracja przed wyjazdem na Islandię jest możliwa na stronie https://visit.covid.is/

Czy w związku z pandemią COVID-19 podróż na Islandię jest bezpieczna?

Władze islandzkie zareagowały na pandemię za pomocą ukierunkowanych, ale skutecznych środków. W tym względzie ważne było testowanie na dużą skalę, śledzenie kontaktów oraz wcześnie wprowadzone i szeroko zakrojone zasady dotyczące kwarantanny i izolacji. Islandia niedawno ponownie wprowadziła limit 100 osób podczas dużych zgromadzeń oraz zasadę zachowania dwóch metrów odstępu. Od wszystkich wymaga się przestrzegania zasad higieny i podstawowej kontroli zakażeń. Zachęca się również do pobrania i używania aplikacji Rakning C-19. Władze liczą na to, że zarówno Islandczycy, jak i osoby odwiedzające Islandię będą odpowiedzialnie stawiać czoła pandemii.

Czy przed wyjazdem muszę dokonać wstępnej rejestracji?

Przed wyjazdem na Islandię podróżni są zobowiązani do wypełnienia formularza wstępnej rejestracji (dostępnego w witrynie www.covid.is), co wymaga podania danych osobowych i kontaktowych, informacji o locie, dat podróży oraz adresów miejsc pobytu. Formularz zawiera również deklarację o stanie zdrowia. Podróżni są zobowiązani poinformować, w jakich krajach przebywali przed przyjazdem, czy wystąpiły u nich jakiekolwiek objawy COVID-19 bądź zdiagnozowano u nich tę chorobę przed przybyciem oraz czy byli w bliskim kontakcie z osobą zarażoną.  

Zachęcamy również do pobrania i korzystania z aplikacji Rakning C-19 poświęconej chorobie COVID-19. Zawarto w niej ważne informacje na temat COVID-19 oraz sposobów kontaktu z islandzką służbą zdrowia.

Rejestracja przed wyjazdem na Islandię jest możliwa na stronie https://visit.covid.is/

Czy mogę korzystać z basenu i jaquzzi?

Od 18 maja można pójść na basen. Kąpieliska i pływalnie zostaną otwarte z następującymi ograniczeniami zawartymi w pozwoleniu na prowadzenie działalności, maksymalna dozwolona liczba odwiedzających nigdy nie powinna przekraczać połowy liczby dozwolonej zawartej w pozwoleniu. Dzieci urodzone w 2015 r. I później nie są wliczone w liczbę osób przebywających na basenie. Dystans dwumetrowy nie obowiązuje na powierzchni basenu, ale osoby należące do grupy ryzyka powinny zachować ostrożność.

Zgodnie z najnowszymi badaniami, wirus nie jest przenoszony na ludzi z wody w jaquzzi z hydromasażem lub basenie. Jednak jaquzzi z hydromasażem (i w centrach fitness) często mamy bliski kontakt wieloma osobami, a z tym samym zwiększone ryzyko infekcji. Wirus może się rozprzestrzeniać, gdy chory kaszle, kicha lub wyciera nos, a osoba znajdująca się w pobliżu wdycha rozpylone przez chorego zakażone wirusem kropelki, zarówno zanieczyszczone wirusem ręce dotykające twarzy mogą powodować zarażenie. Osobom należącym do grupy zwiększonego ryzyka w celu uniknięcia poważnego zakażenia nowym koronawirusem zaleca się, aby te osoby trzymały się z dala od tłumu, w tym centrów fitness i basenów.

Co to jest kwarantanna zawodowa i jak działa?

Ci, którzy przyjeżdżają do kraju, aby pracować przy określonych projektach, mogą ubiegać się zamiast kwarantanny domowej o kwarantannę podczas pracy. Kwarantanna zawodowa oznacza, że ​​dana osoba może przemieszczać się z i do miejsca pracy podczas trwania 14-dniowej kwarantanny. Warunki kwarantanny zawodowej to:

 Dana osoba niełączy się z nikim innym niż domownikami lub osobami wraz z nimi przebywającymiw kwarantannie zawodowej.

 Podczas kwarantanny osoba przebywa tylko w miejscu pobytu i miejscu pracy.

 Osoba przestrzega innych zasad i wytycznych dotyczących środków zapobiegawczych.

 Wniosek o kwarantannę zawodową składa się do Epidemiologa Głównego.

Czy uczniowie mogą uczestniczyć w lekcjach grupowych w szkołach muzycznych, biorąc pod uwagę higienę i odległość?

Tak, uczniowie w wieku przedszkolnym i podstawowym mogą, bez żadnych ograniczeń. Nauczyciele i uczniowie w wieku powyżej 16 lat muszą przestrzegać zasad 50 dorosłych osób na tej samej przestrzeni i zachowaniu odległości około 2 metrów między sobą .

Czy uczniowie mogą uczestniczyć w prywatnych lekcjach w szkołach muzycznych, biorąc pod uwagę higienę i odległość?

Tak, uczniowie w wieku przedszkolnym i podstawowym mogą, bez żadnych ograniczeń. Uczniowie powyżej 16 roku życia i nauczyciele muszą przestrzegać reguły zachowania 2 metrów odległości. Jeśli opiekunowie są obecni podczas zajęci, to między nim a nauczycielem musi być zachowana zasada 2 metrów.

Czy podczas zakazu zgromadzeń mogą się odbywać konferencje lub duże zebrania?

Spotkania i konferencje powinny być ograniczone do maksymalnie 100 osób (włącznie z personelem). Należy także przestrzegać zasady dwumetrowego odstępu. Należy zwracać szczególną uwagę na czystość i dezynfekcję.

Wiele firm zaczęło już organizować swoje spotkania w formie telekonferencji i dotychczas to rozwiązanie zasadniczo dobrze się sprawdzało.

Jakie zasady obowiązują w przypadku zorganizowanych zajęć sportowych w okresie obowiązywania zakazów dot. zgromadzeń publicznych?

Maksymalna dozwolona liczba osób na tej samej powierzchni wynosi 100 osób. Osoby te powinny także zachowywać od siebie odległość dwóch metrów (dotyczy to wszystkich firm, zakładów pracy i instytucji publicznych). Tam, gdzie odstęp dwóch metrów nie może zostać zachowany, na przykład podczas lotów krajowych i rejsów promem oraz w salonach fryzjerskich, gabinetach masażu i innych punktach usługowych, należy zakrywać usta i nos. Wszystkie firmy i instytucje dostępne dla osób z zewnątrz muszą zapewnić środki do dezynfekcji rąk oraz regularnie czyścić i dezynfekować pomieszczenia i sprzęt. Muzea, kluby i inne ogólnodostępne placówki, w których nie można zachować zasady dwumetrowego odstępu, powinny czasowo wstrzymać swoją działalność. Bary i restauracje mogą być otwarte najpóźniej do godziny 23:00.

Jak długo będą obowiązywać ograniczenia w działalności szkół?

Zakazzgromadzeń powyżej 100 osób wszedł w życie 31 lipca i będzie obowiązywał do 13sierpnia 2020 r.

Jak będą funkcjonować szkoły wyższe?

Obowiązuje limit 100 osób biorących udział w zgromadzeniach. Należy także przestrzegać zasady dwumetrowego odstępu. Organizacja zajęć będzie zależała od sytuacji na danej uczelni.

W jaki sposób podczas zakazu zgromadzeń będą funkcjonować szkoły średnie?

Budynki szkół ponadpodstawowych są otwarte. Obowiązują jednak ograniczenia dotyczące liczby uczniów. Na tej samej przestrzeni może przebywać maksymalnie 100 osób.

W jaki sposób podczas zakazu zgromadzeń będą funkcjonować szkoły podstawowe?

Szkoły podstawowe są otwarte i funkcjonują normalnie. Epidemiologiczne środki prewencyjne związane z czyszczeniem i dezynfekcją oraz dostępem do budynków pozostaną w mocy.

Nie ma ograniczeń co do liczby uczniów. Liczba nauczycieli i innych pracowników w tym samym miejscu nie może przekroczyć 100 osób. Należy także umożliwić przestrzeganie zasady dwumetrowego odstępu wszystkim, którzy sobie tego zażyczą.

Świetlice i ośrodki kultury pozostają otwarte.

Zajęcia sportowe (wewnątrz i na zewnątrz) są dozwolone, podobnie jak szkolne lekcje pływania.

Autobusy szkolne funkcjonują normalnie.

Wszyscy uczniowie mogą uczęszczać do szkoły w tym samym czasie, uczestniczyć w zajęciach na świeżym powietrzu oraz korzystać ze stołówki.

W jaki sposób podczas zakazu zgromadzeń będą funkcjonować przedszkola?

Przedszkola funkcjonują normalnie. Epidemiologiczne środki prewencyjne związane z czyszczeniem i dezynfekcją oraz dostępem do budynków pozostaną w mocy. Nie ma ograniczeń co do liczby dzieci przebywających równocześnie na terenie przedszkola.

Osoby inne niż przedszkolaki muszą przestrzegać przepisów dotyczących zakazu zgromadzeń powyżej 100 osób oraz zasady dwumetrowego odstępu.

Czy będą otwarte solaria?

Tak, od 4 maja solaria mogą być otwarte, lecz należy zapewnić przynajmniej 2-metrowy odstęp między klientami oraz dbać o czystość i dezynfekcję.

Czy salony tatuażu będą otwarte?

Tak, od 4 maja salony tatuażu mogą być otwarte, lecz należy zapewnić przynajmniej 2-metrowy odstęp między klientami oraz dbać o czystość i dezynfekcję.

Czy podczas zakazu zgromadzeń mogą się odbywać przyjęcia?

Uczty, przyjęcia i inne zorganizowane spotkania odbywające się w domach, wynajętych salach, na zewnątrz lub w innych miejscach są niedozwolone, jeśli uczestniczy w nich więcej niż 200 osób. Należy zapewnić 2-metrowy odstęp między uczestnikami. Szczególną uwagę należy zwrócić na zachowanie czystości i dezynfekcję.

Jak długo będzie obowiązywać zakaz zgromadzeń?

Przepisy dot. zakazu zgromadzeń powyżej 200 osób będą obowiązywać od 25 maja do 21 czerwca. Zakaz zgromadzeń zostanie zniesiony w kilku etapach w ciągu następnych miesięcy.

Dlaczego został wprowadzony zakaz zgromadzeń?

Zakaz zgromadzeń został pierwotnie wprowadzony 15 marca 2020 r. w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa, który powoduje chorobę COVID-19.

Celem władz jest zminimalizowanie zakażeń oraz dalsze spowolnienie epidemii, aby ułatwić systemowi opieki zdrowotnej opiekę nad osobami, które zachorują na COVID-19, oraz udzielanie innych pilnych usług. W tym celu naczelny epidemiolog uznał za niezbędne wprowadzenie zakazu zgromadzeń i ograniczenie spotkań i kontaktów międzyludzkich. Jako że epidemia wygasa, od 4 maja rozpocznie się znoszenie ograniczeń, tak że zamiast zakazu spotkań powyżej 20 osób dozwolone będą spotkania do 50 osób jednocześnie, przy przestrzeganiu przepisów o 2-metrowym odstępie między ludźmi. Ponadto zezwolono na udzielanie różnych usług od 4 maja, zob. pytania i odpowiedzi dot. zakazu zgromadzeń.

Czy mogę korzystać z środków transportu publicznego po wylądowaniu w Keflaviku?

Transport publiczny jest bardzo za kłócony po nałożeniu zakazu zgromadzeń zbiorowych. Dlatego najbezpieczniej jest korzystać z samochodów osobowych (na przykład samochodów do wynajęcia, taksówek lub samochodów prywatnych). Na przykład możesz poprosić krewnych lub przyjaciół, aby pojechali dwoma samochodami do Keflavik i zostawili jeden z samochodów wraz z kluczami , a byś mógł sam wrócić po podróży do domu.

Czy loty do i z kraju zostaną odwołane powodu zakazu zbiorowisk?

Nie. Ograniczeniadotyczące masowych spotkań nie obejmują międzynarodowych lotnisk ani lotówmiędzynarodowych. Dostępność regularnych lotów jest jednak bardzo ograniczona,dlatego ważne jest monitorowanie harmonogramu lotów. Zachęca się do wzmocnieniaśrodków zapobiegawczych, a operatorzy podejmują najwyższe środki w celuograniczenia możliwości zarażenia.

Czy mogę iść do lekarza mimo zakazu zgromadzeń?

Tak, po 4 maja wszystkie usługi zdrowotne są dozwolone i dotyczy to również opcjonalnych operacji lub innych zabiegów.

W przypadku podejrzenia możliwego zakażenia COVID-19 nie należy w żadnym wypadku udawać się bezpośrednio do lekarza ani poradni opieki zdrowotnej. Należy zadzwonić do poradni lub skorzystać z czatu internetowego na stronie heilsuvera.is (w godzinach pracy) lub zadzwonić pod numer 1700 (Læknavaktin – dyżur lekarski), który działa całodobowo. W nagłych wypadkach należy dzwonić pod numer 112.

Czy można ubiegać się o zwolnienie z obowiązkowej kwarantanny?

Nie udziela się zwolnień ze względu na przyczyny osobiste. Naczelny epidemiolog może udzielić zwolnienia z kwarantanny dla niezbędnej społecznie infrastruktury, której działalność nie może zostać wstrzymana (np. elektryczność, odbiór odpadów, służba zdrowia). Ponadto naczelny epidemiolog może udzielić zwolnienia dla działalności uznanej za istotną, np. w kwestii zapewnienia żywności. Zwolnienia są udzielane przez naczelnego epidemiologa.

Czy osoby przybywające z zagranicy muszą ponownie odbywać kwarantannę?

Wszystkie osoby przybywające do kraju muszą po przyjeździe odbyć 14-dniową kwarantannę. Nie dotyczy to tych ósob które przylatują z Grenlandi i z wyspy owczych.

Kto musi odbyć kwarantannę?

Wszystkie osoby przybywające do kraju muszą po przyjeździe odbyć 14-dniową kwarantannę. Równocześnie zacznie obowiązywać tymczasowa kontrola graniczna na granicach wewnętrznych. Turyści sami pokrywają koszty zakwaterowania i utrzymania w okresie kwarantanny, jako że przyjeżdżają do kraju dobrowolnie, mimo ogłoszenia obowiązkowej kwarantanny przez władze. Przepisy obowiązują od 24 kwietnia włącznie i zostaną zrewidowane 15 maja br.

Jak zatrzymać zapisywanie lokalizacji na telefonie?

Usunięcie aplikacji z telefonu przestanie działać i żadne lokalizacje nie zostaną zapisane w telefonie.

Kto może uzyskać dostęp do moich danych lokalizacji?

Dane lokalizacji są przechowywane tylko w telefonie i nikt nie ma do nich dostępu. Jeśli zespół monitorujący infekcje chce twojej pomocy w śledzeniu infekcji, wyśle ​​ci zapytanie i poprosi o przesłanie danych. Jeśli wyrazisz zgodę, będą one przechowywane przez 14 dni w bazie danych śledzenia infekcji.

Skąd mam wiedzieć, czy aplikacja działa?

Jeśli aplikacja działa, na telefonie powinien być sygnał, że usługa lokalizacji telefonu jest uruchomiona.

Jeśli go brakuje, wystarczy raz otworzyć aplikację, aby znów zaczęła działać.

Czy aplikacja musi być otwarta do pracy?

Aplikacja działała działa w tle i nie musi być specjalnie otwierana, nie ma ona wpływu na bezpieczne korzystanie z innych aplikacji.

Jednak zaleca się, aby po wyjściu z domu szybko ją otworzyć, na wypadek, gdyby przestała działać w tle. Ponieważ telefonach są ustawienia baterii, które czasami zatrzymują usługę lokalizacji w celu oszczędzania baterii.

Jaki wpływ ma zakaz zgromadzeń na miejsca pracy zatrudniające mniej niż 50 osób?

W miejscach, w których pracuje mniej niż 200 osób, zaleca się zorganizować przestrzeń w taki sposób, by dało się zapewnić 2-metrowy odstęp między pracownikami. Dobrze jest starać się ograniczyć kontakty w miejscu pracy i korzystać w miarę możliwości z formy pracy zdalnej. Każde miejsce pracy musi dostosować swoją działalność do przepisów obowiązujących podczas zakazu zgromadzeń oraz aktualnych okoliczności.

Czy podczas zakazu zgromadzeń trzeba zamknąć duże miejsca pracy?

Wszystkie przedsiębiorstwa muszą zapewnić przebywanie w jednym pomieszczeniu nie więcej niż 200 osób jednocześnie oraz zachowanie 2-metrowego odstępu między pracownikami. Ważne, aby starać się ograniczyć kontakty w miejscu pracy i korzystać w miarę możliwości z formy pracy zdalnej. Każde miejsce pracy musi dostosować swoją działalność do przepisów obowiązujących podczas zakazu zgromadzeń oraz aktualnych okoliczności.

Czy policja będzie nadzorować liczbę osób w sklepach?

Nie. Wierzymy, że zarówno właściciele sklepów, jak i inne osoby będą stosować się do zaleceń dotyczących zakazu zgromadzeń.

Czy galerie handlowe będą zamknięte?

Centra handlowe pozostają otwarte. Każdy sklep jest odpowiedzialny za zapewnienie, aby na terenie obiektu przebywało jednocześnie nie więcej niż 100 osób. Należy również przestrzegać zasady dwumetrowego odstępu między osobami.

Czy podczas zakazu zgromadzeń będą zamknięte sklepy?

Sklepy odpowiedzialne są za zapewnienie, że w tym samym czasie na ich terenie przebywa nie więcej niż 100 osób. Należy również przestrzegać zasady dwumetrowego odstępu między osobami.

Czy w czasie obowiązywania zakazu zgromadzeń będzie można pójść do salonu gier lub skorzystać z automatów loteryjnych?

Limit 100 osób dotyczy również salonów gier i korzystania z automatów loteryjnych. Należy przestrzegać zasady odległości dwóch metrów.

Urządzenia muszą być czyszczone i dezynfekowane po każdym użytkowniku.

Czy podczas zakazu zgromadzeń mogę iść na masaż?

Tak, od 4 maja można iść na masaż, lecz należy zapewnić przynajmniej 2-metrowy odstęp między klientami oraz dbać o czystość i dezynfekcję.

Czy podczas zakazu zgromadzeń mogę iść do fryzjera lub kosmetyczki?

Tak, od 4 maja salony fryzjerskie i kosmetyczne mogą być otwarte, lecz należy zapewnić przynajmniej 2-metrowy odstęp między klientami oraz dbać o czystość i dezynfekcję.

Czy podczas zakazu zgromadzeń będą zamknięte siłownie?

Limit 100 osób dotyczy również siłowni. Należy przestrzegać zasady odległości dwóch metrów.

Czy w czasie obowiązywania zakazu zgromadzeń zamknięte będą baseny?

Od 18 maja baseny i kąpieliska zostaną otwarte z następującymi ograniczeniami zawartymi w pozwoleniu na prowadzenie działalności, maksymalna dozwolona liczba odwiedzających nigdy nie powinna przekraczać połowy liczby dozwolonej zawartej w pozwoleniu. Dzieci urodzone w 2015 r. I później nie są wliczone w liczbę osób przebywających na basenie. Dystans dwumetrowy nie obowiązuje na powierzchni basenu, ale osoby należące do grupy ryzyka powinny zachować ostrożność.

Czy podczas zakazu zgromadzeń zabronione są wszystkie spotkania i imprezy?

Od25 maja dozwolone są imprezy i zgromadzenia, w których bierze udziałmaksymalnie 100 osób, pod warunkiem przestrzegania zasady dwumetrowego dystansufizycznego między osobami. Należy zachować szczególną ostrożność w zakresieczystości i dezynfekcji.

Czy w okresie obowiązywania zakazu zgromadzeń publicznych muzea mogą pozostać otwarte?

Muzea mogą pozostać otwarte pod warunkiem, że będzie w nich przebywać nie więcej niż 100 osób, włącznie z personelem, oraz że zachowana zostanie zasada dwumetrowych odstępów. Szczególną uwagę należy zwrócić na czystość i dezynfekcję.

Czy podczas zakazu zgromadzeń można organizować koncerty?

Koncerty mogą się odbywać pod warunkiem, że uczestniczy w nich nie więcej niż 100 osób, włącznie z wykonawcami i personelem, oraz że zachowana zostanie zasada dwumetrowych odstępów.

You can find more questions and answers related to COVID-19 on the Directorate of Health website.

Powrót do pierwszej strony