Zmienione kryteria definiowania obszarów wysokiego ryzyka

7.5.2021

Zmiana kryteriów definiowania czy kraje lub regiony są uznawane za obszary wysokiego ryzyka. Oprócz kryteriów dotyczących występowania infekcji zostaną dodane warunki dotyczące odsetka testów pozytywnych, które mają wpływ na to, czy dany obszar lub kraj uznaje się za obszar wysokiego ryzyka. Zdefiniowanie obszarów wysokiego ryzyka ma wpływ na decyzję, kto po przybyciu do Islandii musi zostać poddany kwarantannie w centrum epidemiologicznym a kto nie. Nowa lista krajów uznanych za obszary wysokiego ryzyka, zostanie opublikowana i wejdzie w życie 7 maja wraz ze zmianą rozporządzenia w sprawie zmienionych kryteriów definiowania obszarów wysokiego ryzyka.

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem w sprawie kwarantanny, izolacji oraz testów na granicy islandzkiej z powodu COVID-19, przy określaniu obszarów wysokiego ryzyka brane będą pod uwagę jedynie informacje o 14-dniowych nowych przypadkach zachorowań na 100 000 mieszkańców. Jeśli liczba przypadków zachorowań jest mniejsza niż 500, przybywające osoby nie muszą być poddawane kwarantannie w ośrodku epidemiologicznym. 500 - 699 przypadków, wymagana jest kwarantanna w ośrodku epidemiologicznym, ale można ubiegać się o zwolnienie z tego wymogu. 700 lub więcej, pasażerowie muszą bezwarunkowo przejść kwarantannę w ośrodku epidemiologicznym.

Liczba
Zakażenia w Islandii
Aktywne zakażenie, test na granicy
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
Liczba próbek pobranych w Islandii
Liczba próbek, test na granicy
Liczba osób w izolacji
Liczba osób w kwarantannie
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Powrót do pierwszej strony