Złagodzenie obostrzeń od 10 grudnia

22.3.2021

Minister Zdrowia podjęła decyzję o wprowadzeniu zmian w zakresie środków zapobiegawczych w związku z pandemią COVID-19, które wejdą w życie 10 grudnia 2020 r. W tym dniu złagodzone zostaną ograniczenia dotyczące wielkości zgromadzeń. Nowe zasady będą obowiązywać do 12

stycznia 2021 r. Zasady obowiązujące w szkołach pozostaną w dużej mierze niezmienione do końca roku. Wkrótce planowane jest ogłoszenie nowych zasad, które zaczną obowiązywać w szkołach 1 stycznia 2021 r.

Niepewna sytuacja

Zmiany te są zgodne z zaleceniami Głównego Epidemiologa. Od czasu wprowadzenia obowiązujących obecnie ograniczeń liczba chorych na COVID-19 na zmianę rosła i spadała. Wyraźny wzrost liczby zakażeń miał miejsce pod koniec listopada, ale w ciągu ostatnich kilku dni odnotowano spadek

zachorowań, przy czym w większości przypadków choroba została zdiagnozowana u osób przebywających na kwarantannie. „Wyraźnie widać, że na chwilę obecną udało nam się opanować pandemię” – mówi Główny Epidemiolog. – „Jednocześnie sytuację można określić jako niepewną. Wszystko może się zmienić na lepsze lub na gorsze”.

Liczba
Zakażenia w Islandii
Aktywne zakażenie, test na granicy
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
Liczba próbek pobranych w Islandii
Liczba próbek, test na granicy
Liczba osób w izolacji
Liczba osób w kwarantannie
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Powrót do pierwszej strony