Tymczasowe zaostrzenia działań na granicy

21.4.2021

Władze zapowiadają tymczasowe zaostrzenie kontroli granicznych w celu zapobiegnięcia rozprzestrzeniania się COVID-19 w kraju. Celem jest stworzenie warunków umożliwiających zniesienie jak największej liczby ograniczeń krajowych, pomimo powszechnego rozprzestrzeniania się epidemii zagranicą. Szczepienia w Islandii są dobrze ukierunkowane, a wraz ze wzrostem liczby zaszczepionych osób tworzone są warunki do złagodzenia ograniczeń, zarówno w kraju, jak i na granicy.Minister Zdrowia skierował do parlamentu Althingi projekt ustawy o zmianie obowiązującego prawa na temat metod do walki z epidemią, który zawiera wytyczne co do zapowiadanych działań. Ich główne aspekty to:

Liczba
Zakażenia w Islandii
Aktywne zakażenie, test na granicy
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
Liczba próbek pobranych w Islandii
Liczba próbek, test na granicy
Liczba osób w izolacji
Liczba osób w kwarantannie
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Powrót do pierwszej strony