Szczepienia uzupełniające przeciwko COVID-19 dla osób, które zostały zaszczepione szczepionką firmy Janssen bez wcześniejszego zakażenia COVID.

12.8.2021

Cel zaszczepienia osób powyżej 16. roku życia przeciwko COVID-19, który został wyznaczony w momencie rozpoczęcia kampanii szczepień pod koniec grudnia 2020 r., został osiągnięty wraz z zaszczepieniem prawie 90% osób w tym wieku na Islandii. Szczepienia podstawowe są kontynuowane u osób, które nie zostały jeszcze zaszczepione, oraz u osób, które przyjechały do kraju niezaszczepione lub osiągnęły wiek kwalifikujący do zaszczepienia zgodnie z pozwoleniem na dopuszczenie do obrotu i zaleceniem Głównego Epidemiologa. Dostarczanie szczepionek zgodnie z planami dostaw opartymi na umowach zawartych w imieniu państwa pozwala rozważyć wzmocnienie odporności określonych grup poprzez szczepienia uzupełniające.

Liczba
Zakażenia w Islandii
Aktywne zakażenie, test na granicy
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
Liczba próbek pobranych w Islandii
Liczba próbek, test na granicy
Liczba osób w izolacji
Liczba osób w kwarantannie
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Powrót do pierwszej strony