Od 31 maja zaczynają obowiązywać nowe zasady dotyczące pobytu w ośrodkach epidemiologicznych

27.5.2021

Od 31 maja zniesiony zostaje obowiązek odbywania kwarantanny w ośrodkach epidemiologicznych, dla osób przybywających z obszarów wysokiego ryzyka. Od tego momentu tylko osoby, które nie mają możliwości poddania się kwarantannie w domu, będą zobowiązane do przebywania w ośrodkach epidemiologicznych. Osoby przybywające z określonych obszarów wysokiego ryzyka w dniach 29 i 30 maja mogą ubiegać się o pozwolenie na odbycie kwarantanny w domu na cały czas trwania kwarantanny. Osoby, które przyjeżdżają do kraju przed 29 maja i są zobowiązane do udania się do ośrodka epidemiologicznego, muszą tam zakończyć swoją kwarantannę. Tak jak poprzednio, każdy, kto przyjeżdża do kraju i musi zostać poddany kwarantannie, musi w rejestracji wstępnej podać miejsce swojego zamieszkania. Minister Zdrowia wydał rozporządzenie w tej sprawie, które wejdzie w życie 31 maja.

Jak ogłoszono na posiedzeniu gabinetu 21 maja, Minister Zdrowia zdecydował o przedłużeniu obowiązywania rozporządzenia w sprawie kwarantanny i izolacji oraz testów względem Covid-19 na granicy z Islandią do 15 czerwca br. Jednocześnie ogłoszono decyzję Ministra o uchyleniu przepisów rozporządzenia o przymusowym pobycie w ośrodkach epidemiologicznych, o czym była mowa wcześniej.

Liczba
Zakażenia w Islandii
Aktywne zakażenie, test na granicy
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
Liczba próbek pobranych w Islandii
Liczba próbek, test na granicy
Liczba osób w izolacji
Liczba osób w kwarantannie
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Powrót do pierwszej strony