Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 27.01.2021

22.3.2021

   

Liczba
Zakażenia w Islandii
2
Aktywne zakażenie, test na granicy
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
Liczba próbek pobranych w Islandii
926
Liczba próbek, test na granicy
255
Liczba osób w izolacji
47
Liczba osób w kwarantannie
35
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Powrót do pierwszej strony