Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 23.11.2020

22.3.2021

  

Liczba
Zakażenia w Islandii
9
Aktywne zakażenie, test na granicy
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
7
Liczba próbek pobranych w Islandii
660
Liczba próbek, test na granicy
253
Liczba osób w izolacji
186
Liczba osób w kwarantannie
246
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Powrót do pierwszej strony