Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 17.02.2021

22.3.2021

   

Liczba
Zakażenia w Islandii
Aktywne zakażenie, test na granicy
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
1
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
1
Liczba próbek pobranych w Islandii
363
Liczba próbek, test na granicy
140
Liczba osób w izolacji
26
Liczba osób w kwarantannie
27
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Powrót do pierwszej strony