Granica: Zaprzestanie testów na granicy u dzieci oraz osób z zaświadczeniem o szczepieniu lubprzebytym zakażeniu.

1.7.2021

Minister Zdrowia podjął decyzję zmian w obostrzeniach stosowanych na granicy, które wejdą w życie1 lipca i będą obowiązywać do 15 sierpnia. Zmiany te zgodne są z memorandum epidemiologa.

Od 1 lipca robienie testów na granicy zostaje wstrzymane dla osób przedstawiających ważneświadectwa szczepień, szczepionkami zatwierdzonymi przez Europejską Agencję Leków i/lub WHO.Szczepienie uważa się za ważne dwa tygodnie po otrzymaniu drugiej dawki szczepionki.(Zaktualizowano 28 czerwca).

Testy zostają wstrzymane u dzieci urodzonych w 2005 r. lub później.

Osoby, które przedstawią aktualne zaświadczenie o szczepieniu i przebytej infekcji Covid-19 orazdzieci urodzone w 2005 roku i później - od 1 lipca po przybyciu na Islandię, nie muszą przedstawiaćnegatywnych zaświadczeń PCR.

W przypadku osób, które nie są w stanie przedstawić aktualnych zaświadczeń o szczepieniuprzeciwko Covid-19 lub o wcześniejszym zakażeniu Covid-19, na przejściu granicznym muszą nadalprzedstawiać negatywne zaświadczenie PCR, zrobić test PCR po przybycia do kraju i pozostać na 5-dniowej kwarantannie zakończonej ujemnym wynikiem drugiego testu.

Uwaga: jeśli zaświadczenie o szczepieniu ma mniej niż 14dni, podróżny nadal może wejść na pokład samolotu i przybyć na Islandię beztestu PCR, pod warunkiem, że spełnia inne wymagania dotyczące podróży.

Liczba
Zakażenia w Islandii
Aktywne zakażenie, test na granicy
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
Liczba próbek pobranych w Islandii
Liczba próbek, test na granicy
Liczba osób w izolacji
Liczba osób w kwarantannie
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Powrót do pierwszej strony