COVID 19: Zaostrzenia kwarantanny dla podróżnych, biorąc pod uwagę stan epidemii w poszczególnych krajach

25.4.2021

Nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia dotyczące kwarantanny, izolacji oraz testów na granicy islandzkiej w związku z COVID-19 wejdzie w życie we wtorek 27 kwietnia. Rozporządzenie wprowadza dla osób przybywających z krajów, w których zachorowalność na COVID przekracza określone w rozporządzeniu limity, obowiązek kwarantanny w ośrodku epidemiologicznym. Lista tych krajów będzie publikowana w Biuletynie Rządowym, którą Rząd będzie odświeżał za każdym razem, względem do sytuacji.

Przepisy rozporządzenia dotyczące przymusowego pobytu na kwarantannie określa rozporządzenie nr 23/2021 wraz z poprawkami rozporządzenia ds. walki z epidemią oraz ustawy o cudzoziemcach, które zostało przyjęte przez parlament Althingi 22 kwietnia. Poprawki te obejmują m.in. czasowy przepis upoważniający Ministra Zdrowia do wydania rozporządzenia zobowiązującego osoby do przebywania na kwarantannie lub izolacji w ośrodku epidemiologicznym. Dotyczy osób, które pochodzą lub przebywały na obszarze o podwyższonym ryzyku lub na obszarze, o którym nie ma odpowiednich informacji. Zapisy rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia obszarów wysokiego ryzyka zostaną opracowane na podstawie propozycji Głównego Epidemiologa.

Liczba
Zakażenia w Islandii
Aktywne zakażenie, test na granicy
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
Liczba próbek pobranych w Islandii
Liczba próbek, test na granicy
Liczba osób w izolacji
Liczba osób w kwarantannie
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Powrót do pierwszej strony