Ogoszenia

Wejście na pokład samolotu tylko dla podróżnych dysponujących zaświadczeniem o ujemnym wyniku testu PCR

19.2.2021

Obowiązek poddania się dwóm testom przesiewowym dla wszystkich przylotów pozostaje w mocy.
Podróżni z dodatnim wynikiem testu uzyskanym w pierwszym badaniu przesiewowym mogą zostać poddani izolacji w wyznaczonym miejscu.
Tymczasowe środki podejmowane na granicy mają na celu szybsze poluzowanie ograniczeń w kraju.
Osoby dysponujące ważnym zaświadczeniem o szczepieniu nie muszą poddawać się testowi PCR przed wejściem na pokład samolotu i są zwolnione z konieczności poddania się testom przesiewowym i kwarantannie na granicy.
1 maja Islandia wdroży nowy system bazujący na mapach ECDC z oznaczeniami kolorystycznymi.
Od 20 stycznia nie zidentyfikowano żadnych przypadków transmisji poziomej, tj. między członkami społeczeństwa.

Nowe środki ostrożności obowiązujące na granicy wejdą w życie 19 lutego. Zgodnie z nimi wszyscy pasażerowie przylatujący do Islandii mają obowiązek okazać potwierdzenie ujemnego wyniku badania PCR wykonanego w ciągu 72 godzin przed wylotem do Islandii.

Wymóg ten jest dodatkiem do aktualnie obowiązującego systemu dwóch testów przesiewowych, zgodnie z którym od wszystkich pasażerów po przybyciu do kraju wymaga się poddania testowi PCR oraz 5-dniowej kwarantannie, po której następuje drugi test PCR. Osoby dysponujące ważnym zaświadczeniem o szczepieniu przeciw COVID-19 nie muszą poddawać się testowi PCR przed wejściem na pokład samolotu i są zwolnione z konieczności poddania się testom przesiewowym i kwarantannie na granicy. Te same wymogi dotyczą osób dysponujących zaświadczeniem o przebytym zakażeniu.

Nowe przepisy dotyczące środków podejmowanych na granicy obejmują też wymóg izolacji w specjalnie do tego celu wyznaczonych miejscach (hotelach dla osób objętych kwarantanną), jeżeli pierwszy wykonany na granicy test da wynik dodatni, a zakażona osoba nie jest w stanie przedstawić wiarygodnych planów samoizolacji. Wymóg izolacji w wyznaczonym miejscu może ponadto dotyczyć osób zakażonych szczepami wirusa, które zostały uznane przez Głównego Epidemiologa za

szczególnie problematyczne w kontekście zakaźności i zachorowalności. Minister zdrowia przedstawiła dziś rządowi Islandii omawiane zasady. Surowsze zasady oparto na zaleceniach Głównego Epidemiologa.

Premier Islandii, Katrín Jakobsdóttir, powiedziała: „Wymagając od każdego pasażera okazania potwierdzenia ujemnego wyniku testu PCR przed wejściem na pokład samolotu, ograniczamy prawdopodobieństwo, że podróż rozpoczną osoby nieświadome zakażenia wirusem. Wiele krajów w

Europie wprowadziło już podobne wymogi. Podaliśmy też do wiadomości publicznej plany, zgodnie z którymi podróżujący z krajów niskiego ryzyka będą mogli od 1 maja uniknąć kwarantanny, o ile przed wejściem na pokład samolotu okażą potwierdzenie ujemnego wyniku testu PCR. Wierzymy, że obowiązek okazania potwierdzenia ujemnego wyniku testu PCR przed wejściem na pokład samolotu

jest skuteczny i adekwatny do sytuacji, zwłaszcza w kontekście łatwego dostępu do takich testów w większości krajów europejskich”.

Obecny poziom zakażeń COVID-19 w Islandii jest niski i ściśle monitorowany. Od 20 stycznia zdiagnozowano w kraju tylko jedno aktywne zakażenie u osoby nieobjętej kwarantanną. Krajowe dane dotyczące 14-dniowego wskaźnika zakażeń utrzymują się na poziomie 1,9 na 100 000 mieszkańców. Obecnie w izolacji domowej przebywają 24 osoby z aktywnym zakażeniem, przy czym

żadna z nich nie przekroczyła 60 roku życia.

Minister zdrowia, Svandís Svavarsdóttir, powiedziała: „Surowsze środki kontroli zakażeń traktujemy

jako sposób, który pomoże nam wcześniej poluzować obostrzenia obowiązujące w kraju i stopniowo powracać do normalności, zachowując najwyższą ostrożność. Wymaga to delikatnego wyważenia, ponieważ poluzowanie krajowych obostrzeń zwiększa ryzyko powiązane z przypadkami z zagranicy. Jednak aktualnie obowiązujący system podwójnego testowania przesiewowego sprawdził się bardzo

dobrze, zatem każdy dodatkowy element redukcji ryzyka zakażenia sprawia, że czujemy się pewniej”.

Zaświadczenia o przebyciu zakażenia COVID-19 akceptowane na islandzkiej granicy

Zaświadczenie o szczepieniu przeciw COVID-19 akceptowane na granicy

Feb. 16, 2001 MINISTRY OF HEALTH, PRIME MINISTER'S OFFICE, MINISTRY FOR FOREIGN AFFAIRS

Liczba
Zakażenia w Islandii
Aktywne zakażenie, test na granicy
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
Liczba próbek pobranych w Islandii
Liczba próbek, test na granicy
Liczba osób w izolacji
Liczba osób w kwarantannie
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 18.02.2021

19.2.2021

   

Liczba
Zakażenia w Islandii
1
Aktywne zakażenie, test na granicy
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
Liczba próbek pobranych w Islandii
698
Liczba próbek, test na granicy
595
Liczba osób w izolacji
27
Liczba osób w kwarantannie
26
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 17.02.2021

18.2.2021

   

Liczba
Zakażenia w Islandii
Aktywne zakażenie, test na granicy
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
1
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
1
Liczba próbek pobranych w Islandii
363
Liczba próbek, test na granicy
140
Liczba osób w izolacji
26
Liczba osób w kwarantannie
27
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 16.02.2021

17.2.2021

   

Liczba
Zakażenia w Islandii
Aktywne zakażenie, test na granicy
5
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
1
Liczba próbek pobranych w Islandii
545
Liczba próbek, test na granicy
351
Liczba osób w izolacji
29
Liczba osób w kwarantannie
24
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 14.02.2021

16.2.2021

   

Liczba
Zakażenia w Islandii
Aktywne zakażenie, test na granicy
2
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
2
Liczba próbek pobranych w Islandii
323
Liczba próbek, test na granicy
326
Liczba osób w izolacji
26
Liczba osób w kwarantannie
20
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 9.02.2021

10.2.2021

   

Liczba
Zakażenia w Islandii
Aktywne zakażenie, test na granicy
1
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
Liczba próbek pobranych w Islandii
638
Liczba próbek, test na granicy
315
Liczba osób w izolacji
24
Liczba osób w kwarantannie
17
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 8.02.2021

9.2.2021

   

Liczba
Zakażenia w Islandii
1
Aktywne zakażenie, test na granicy
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
1
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
2
Liczba próbek pobranych w Islandii
746
Liczba próbek, test na granicy
252
Liczba osób w izolacji
28
Liczba osób w kwarantannie
20
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Stopniowe łagodzenie ograniczeń dotyczących zgromadzeń od 8 lutego

8.2.2021

Minister zdrowia Svandís Svavarsdóttir zaaprobowała propozycje Głównego Epidemiologa dotyczące złagodzenia ograniczeń dotyczących zgromadzeń, które wchodzą w życie 8 lutego. Limit osób biorących udział w zgromadzeniach nadal wynosi 20, ale dozwolona jest większa liczba wyjątków. Zasada dwumetrowego dystansu społecznego i obowiązek noszenia maseczek pozostają w mocy. Kluby nocne, bary oraz salony gier mogą zostać ponownie otwarte przy spełnieniu określonych warunków. Liczba widzów podczas występów scenicznych wzrasta ze 100 do 150, a związki religijne i wyznaniowe mogą organizować uroczystości, w tym pogrzeby, dla maksymalnie 150 osób. Maksymalna liczba klientów w sklepach wynosi 150, przy czym należy wziąć pod uwagę powierzchnię sklepu.

To samo dotyczy muzeów i galerii sztuki. Centra fitness mogą ponownie otworzyć szatnie, a goście mogą korzystać ze sprzętu do ćwiczeń przy spełnieniu określonych warunków. Rozporządzenie dopuszczające te zmiany będzie obowiązywać do 3 marca 2021 r.

Liczba
Zakażenia w Islandii
Aktywne zakażenie, test na granicy
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
Liczba próbek pobranych w Islandii
Liczba próbek, test na granicy
Liczba osób w izolacji
Liczba osób w kwarantannie
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 7.02.2021

8.2.2021

   

Liczba
Zakażenia w Islandii
1
Aktywne zakażenie, test na granicy
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
3
Liczba próbek pobranych w Islandii
314
Liczba próbek, test na granicy
409
Liczba osób w izolacji
28
Liczba osób w kwarantannie
21
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 3.02.2021

4.2.2021

   

Liczba
Zakażenia w Islandii
Aktywne zakażenie, test na granicy
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
1
Liczba próbek pobranych w Islandii
679
Liczba próbek, test na granicy
188
Liczba osób w izolacji
33
Liczba osób w kwarantannie
21
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 1.02.2021

2.2.2021

   

Liczba
Zakażenia w Islandii
1
Aktywne zakażenie, test na granicy
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
1
Liczba próbek pobranych w Islandii
1333
Liczba próbek, test na granicy
244
Liczba osób w izolacji
40
Liczba osób w kwarantannie
21
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 31.01.2021

1.2.2021

   

Liczba
Zakażenia w Islandii
Aktywne zakażenie, test na granicy
2
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
1
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
8
Liczba próbek pobranych w Islandii
333
Liczba próbek, test na granicy
469
Liczba osób w izolacji
41
Liczba osób w kwarantannie
22
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 28.01.2021

29.1.2021

   

Liczba
Zakażenia w Islandii
Aktywne zakażenie, test na granicy
1
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
2
Liczba próbek pobranych w Islandii
966
Liczba próbek, test na granicy
390
Liczba osób w izolacji
43
Liczba osób w kwarantannie
28
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 27.01.2021

28.1.2021

   

Liczba
Zakażenia w Islandii
2
Aktywne zakażenie, test na granicy
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
Liczba próbek pobranych w Islandii
926
Liczba próbek, test na granicy
255
Liczba osób w izolacji
47
Liczba osób w kwarantannie
35
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 26.01.2021

28.1.2021

   

Liczba
Zakażenia w Islandii
4
Aktywne zakażenie, test na granicy
3
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
1
Liczba próbek pobranych w Islandii
1073
Liczba próbek, test na granicy
272
Liczba osób w izolacji
56
Liczba osób w kwarantannie
46
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 25.01.2021

26.1.2021

   

Liczba
Zakażenia w Islandii
2
Aktywne zakażenie, test na granicy
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
Liczba próbek pobranych w Islandii
1437
Liczba próbek, test na granicy
233
Liczba osób w izolacji
59
Liczba osób w kwarantannie
53
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 24.01.2021

25.1.2021

   

Liczba
Zakażenia w Islandii
1
Aktywne zakażenie, test na granicy
2
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
2
Liczba próbek pobranych w Islandii
515
Liczba próbek, test na granicy
432
Liczba osób w izolacji
128
Liczba osób w kwarantannie
128
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 21.01.2021

22.1.2021

   

Liczba
Zakażenia w Islandii
Aktywne zakażenie, test na granicy
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
5
Liczba próbek pobranych w Islandii
716
Liczba próbek, test na granicy
560
Liczba osób w izolacji
89
Liczba osób w kwarantannie
222
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 20.01.2021

21.1.2021

   

Liczba
Zakażenia w Islandii
4
Aktywne zakażenie, test na granicy
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
1
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
1
Liczba próbek pobranych w Islandii
628
Liczba próbek, test na granicy
147
Liczba osób w izolacji
106
Liczba osób w kwarantannie
227
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 19.01.2021

20.1.2021

   

Liczba
Zakażenia w Islandii
2
Aktywne zakażenie, test na granicy
2
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
3
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
6
Liczba próbek pobranych w Islandii
686
Liczba próbek, test na granicy
447
Liczba osób w izolacji
116
Liczba osób w kwarantannie
247
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 18.01.2021

19.1.2021

   

Liczba
Zakażenia w Islandii
2
Aktywne zakażenie, test na granicy
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
1
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
3
Liczba próbek pobranych w Islandii
1086
Liczba próbek, test na granicy
273
Liczba osób w izolacji
127
Liczba osób w kwarantannie
149
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 17.01.2021

18.1.2021

   

Liczba
Zakażenia w Islandii
4
Aktywne zakażenie, test na granicy
2
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
4
Liczba próbek pobranych w Islandii
507
Liczba próbek, test na granicy
518
Liczba osób w izolacji
143
Liczba osób w kwarantannie
177
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 14.01.2021

15.1.2021

   

Liczba
Zakażenia w Islandii
5
Aktywne zakażenie, test na granicy
2
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
5
Liczba próbek pobranych w Islandii
855
Liczba próbek, test na granicy
712
Liczba osób w izolacji
160
Liczba osób w kwarantannie
229
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 13.01.2021

14.1.2021

   

Liczba
Zakażenia w Islandii
4
Aktywne zakażenie, test na granicy
2
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
2
Liczba próbek pobranych w Islandii
894
Liczba próbek, test na granicy
410
Liczba osób w izolacji
169
Liczba osób w kwarantannie
228
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 12.01.2021

13.1.2021

   

Liczba
Zakażenia w Islandii
6
Aktywne zakażenie, test na granicy
10
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
2
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
14
Liczba próbek pobranych w Islandii
764
Liczba próbek, test na granicy
899
Liczba osób w izolacji
164
Liczba osób w kwarantannie
242
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 11.01.2021

12.1.2021

   

Liczba
Zakażenia w Islandii
2
Aktywne zakażenie, test na granicy
9
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
1
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
5
Liczba próbek pobranych w Islandii
1075
Liczba próbek, test na granicy
886
Liczba osób w izolacji
149
Liczba osób w kwarantannie
320
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Ogólny limit liczebności zgromadzeń to 20 osób

11.1.2021

Under new regulations from the Minister of Health, acting on proposals from the Chief Epidemiologist, some relaxations will be made in the measures against Covid-19 applying in schools and universities in the new year. Amongst other things, it will be possible to resume classroom teaching in all upper senior schools, including those operating under a credit-unit system. In the universities, groups of up to 50 students will be able to occupy in the same area, while mixing of groups will remain prohibited. The regulations are intended to remain in force until 28 February 2021, but may be reviewed before then as necessary.

Liczba
Zakażenia w Islandii
Aktywne zakażenie, test na granicy
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
Liczba próbek pobranych w Islandii
Liczba próbek, test na granicy
Liczba osób w izolacji
Liczba osób w kwarantannie
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 10.01.2021

11.1.2021

   

Liczba
Zakażenia w Islandii
3
Aktywne zakażenie, test na granicy
5
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
12
Liczba próbek pobranych w Islandii
328
Liczba próbek, test na granicy
1086
Liczba osób w izolacji
143
Liczba osób w kwarantannie
352
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 09.01.2021

11.1.2021

   

Liczba
Zakażenia w Islandii
3
Aktywne zakażenie, test na granicy
5
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
2
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
7
Liczba próbek pobranych w Islandii
412
Liczba próbek, test na granicy
1184
Liczba osób w izolacji
143
Liczba osób w kwarantannie
351
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 08.01.2021

9.1.2021

   

Liczba
Zakażenia w Islandii
10
Aktywne zakażenie, test na granicy
2
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
2
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
3
Liczba próbek pobranych w Islandii
689
Liczba próbek, test na granicy
866
Liczba osób w izolacji
145
Liczba osób w kwarantannie
332
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 07.01.2021

8.1.2021

   

Liczba
Zakażenia w Islandii
2
Aktywne zakażenie, test na granicy
9
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
7
Liczba próbek pobranych w Islandii
691
Liczba próbek, test na granicy
1220
Liczba osób w izolacji
134
Liczba osób w kwarantannie
332
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 06.01.2021

7.1.2021

   

Liczba
Zakażenia w Islandii
11
Aktywne zakażenie, test na granicy
2
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
8
Liczba próbek pobranych w Islandii
656
Liczba próbek, test na granicy
483
Liczba osób w izolacji
126
Liczba osób w kwarantannie
279
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 05.01.2021

6.1.2021

   

Liczba
Zakażenia w Islandii
5
Aktywne zakażenie, test na granicy
12
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
6
Liczba próbek pobranych w Islandii
798
Liczba próbek, test na granicy
791
Liczba osób w izolacji
127
Liczba osób w kwarantannie
152
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 04.01.2021

5.1.2021

   

Liczba
Zakażenia w Islandii
4
Aktywne zakażenie, test na granicy
3
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
4
Liczba próbek pobranych w Islandii
771
Liczba próbek, test na granicy
689
Liczba osób w izolacji
111
Liczba osób w kwarantannie
136
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 03.01.2021

4.1.2021

   

Liczba
Zakażenia w Islandii
10
Aktywne zakażenie, test na granicy
3
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
10
Liczba próbek pobranych w Islandii
547
Liczba próbek, test na granicy
1022
Liczba osób w izolacji
101
Liczba osób w kwarantannie
131
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 29.12.2020

30.12.2020

   

Liczba
Zakażenia w Islandii
9
Aktywne zakażenie, test na granicy
4
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
3
Liczba próbek pobranych w Islandii
955
Liczba próbek, test na granicy
552
Liczba osób w izolacji
147
Liczba osób w kwarantannie
232
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 28.12.2020

29.12.2020

   

Liczba
Zakażenia w Islandii
7
Aktywne zakażenie, test na granicy
1
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
5
Liczba próbek pobranych w Islandii
969
Liczba próbek, test na granicy
581
Liczba osób w izolacji
142
Liczba osób w kwarantannie
246
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 22.12.2020

23.12.2020

   

Liczba
Zakażenia w Islandii
12
Aktywne zakażenie, test na granicy
4
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
6
Liczba próbek pobranych w Islandii
1389
Liczba próbek, test na granicy
830
Liczba osób w izolacji
149
Liczba osób w kwarantannie
572
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 21.12.2020

22.12.2020

   

Liczba
Zakażenia w Islandii
6
Aktywne zakażenie, test na granicy
6
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
3
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
2
Liczba próbek pobranych w Islandii
1566
Liczba próbek, test na granicy
985
Liczba osób w izolacji
139
Liczba osób w kwarantannie
582
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 20.12.2020

21.12.2020

   

Liczba
Zakażenia w Islandii
7
Aktywne zakażenie, test na granicy
3
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
1
Liczba próbek pobranych w Islandii
786
Liczba próbek, test na granicy
378
Liczba osób w izolacji
141
Liczba osób w kwarantannie
552
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 19.12.2020

20.12.2020

   

Liczba
Zakażenia w Islandii
13
Aktywne zakażenie, test na granicy
7
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
5
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
7
Liczba próbek pobranych w Islandii
580
Liczba próbek, test na granicy
1123
Liczba osób w izolacji
136
Liczba osób w kwarantannie
404
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 17.12.2020

19.12.2020

   

Liczba
Zakażenia w Islandii
12
Aktywne zakażenie, test na granicy
1
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
4
Liczba próbek pobranych w Islandii
1007
Liczba próbek, test na granicy
1276
Liczba osób w izolacji
Liczba osób w kwarantannie
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 18.12.2020

19.12.2020

   

Liczba
Zakażenia w Islandii
13
Aktywne zakażenie, test na granicy
3
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
12
Liczba próbek pobranych w Islandii
1374
Liczba próbek, test na granicy
960
Liczba osób w izolacji
126
Liczba osób w kwarantannie
358
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 14.12.2020

15.12.2020

   

Liczba
Zakażenia w Islandii
3
Aktywne zakażenie, test na granicy
2
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
1
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
3
Liczba próbek pobranych w Islandii
979
Liczba próbek, test na granicy
613
Liczba osób w izolacji
142
Liczba osób w kwarantannie
293
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 13.12.2020

14.12.2020

   

Liczba
Zakażenia w Islandii
4
Aktywne zakażenie, test na granicy
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
1
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
3
Liczba próbek pobranych w Islandii
393
Liczba próbek, test na granicy
619
Liczba osób w izolacji
144
Liczba osób w kwarantannie
366
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 12.12.2020

13.12.2020

   

Liczba
Zakażenia w Islandii
7
Aktywne zakażenie, test na granicy
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
5
Liczba próbek pobranych w Islandii
437
Liczba próbek, test na granicy
912
Liczba osób w izolacji
163
Liczba osób w kwarantannie
347
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 11.12.2020

13.12.2020

   

Liczba
Zakażenia w Islandii
5
Aktywne zakażenie, test na granicy
1
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
4
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
1
Liczba próbek pobranych w Islandii
728
Liczba próbek, test na granicy
531
Liczba osób w izolacji
Liczba osób w kwarantannie
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 10.12.2020

11.12.2020

   

Liczba
Zakażenia w Islandii
12
Aktywne zakażenie, test na granicy
2
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
8
Liczba próbek pobranych w Islandii
844
Liczba próbek, test na granicy
553
Liczba osób w izolacji
188
Liczba osób w kwarantannie
245
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Złagodzenie obostrzeń od 10 grudnia

10.12.2020

Minister Zdrowia podjęła decyzję o wprowadzeniu zmian w zakresie środków zapobiegawczych w związku z pandemią COVID-19, które wejdą w życie 10 grudnia 2020 r. W tym dniu złagodzone zostaną ograniczenia dotyczące wielkości zgromadzeń. Nowe zasady będą obowiązywać do 12

stycznia 2021 r. Zasady obowiązujące w szkołach pozostaną w dużej mierze niezmienione do końca roku. Wkrótce planowane jest ogłoszenie nowych zasad, które zaczną obowiązywać w szkołach 1 stycznia 2021 r.

Niepewna sytuacja

Zmiany te są zgodne z zaleceniami Głównego Epidemiologa. Od czasu wprowadzenia obowiązujących obecnie ograniczeń liczba chorych na COVID-19 na zmianę rosła i spadała. Wyraźny wzrost liczby zakażeń miał miejsce pod koniec listopada, ale w ciągu ostatnich kilku dni odnotowano spadek

zachorowań, przy czym w większości przypadków choroba została zdiagnozowana u osób przebywających na kwarantannie. „Wyraźnie widać, że na chwilę obecną udało nam się opanować pandemię” – mówi Główny Epidemiolog. – „Jednocześnie sytuację można określić jako niepewną. Wszystko może się zmienić na lepsze lub na gorsze”.

Liczba
Zakażenia w Islandii
Aktywne zakażenie, test na granicy
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
Liczba próbek pobranych w Islandii
Liczba próbek, test na granicy
Liczba osób w izolacji
Liczba osób w kwarantannie
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 9.12.2020

10.12.2020

   

Liczba
Zakażenia w Islandii
4
Aktywne zakażenie, test na granicy
1
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
1
Liczba próbek pobranych w Islandii
770
Liczba próbek, test na granicy
349
Liczba osób w izolacji
183
Liczba osób w kwarantannie
249
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 8.12.2020

9.12.2020

   

Liczba
Zakażenia w Islandii
8
Aktywne zakażenie, test na granicy
2
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
6
Liczba próbek pobranych w Islandii
923
Liczba próbek, test na granicy
315
Liczba osób w izolacji
186
Liczba osób w kwarantannie
227
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 7.12.2020

8.12.2020

   

Liczba
Zakażenia w Islandii
8
Aktywne zakażenie, test na granicy
3
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
4
Liczba próbek pobranych w Islandii
1371
Liczba próbek, test na granicy
393
Liczba osób w izolacji
187
Liczba osób w kwarantannie
261
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 6.12.2020

7.12.2020

   

Liczba
Zakażenia w Islandii
7
Aktywne zakażenie, test na granicy
2
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
3
Liczba próbek pobranych w Islandii
449
Liczba próbek, test na granicy
393
Liczba osób w izolacji
197
Liczba osób w kwarantannie
460
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 5.12.2020

6.12.2020

   

Liczba
Zakażenia w Islandii
19
Aktywne zakażenie, test na granicy
3
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
4
Liczba próbek pobranych w Islandii
1307
Liczba próbek, test na granicy
485
Liczba osób w izolacji
762
Liczba osób w kwarantannie
1538
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 4.12.2020

5.12.2020

  

Liczba
Zakażenia w Islandii
14
Aktywne zakażenie, test na granicy
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
2
Liczba próbek pobranych w Islandii
943
Liczba próbek, test na granicy
301
Liczba osób w izolacji
195
Liczba osób w kwarantannie
544
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 3.12.2020

4.12.2020

  

Liczba
Zakażenia w Islandii
12
Aktywne zakażenie, test na granicy
1
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
3
Liczba próbek pobranych w Islandii
872
Liczba próbek, test na granicy
339
Liczba osób w izolacji
212
Liczba osób w kwarantannie
679
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 2.12.2020

3.12.2020

 

Liczba
Zakażenia w Islandii
14
Aktywne zakażenie, test na granicy
1
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
3
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
Liczba próbek pobranych w Islandii
1318
Liczba próbek, test na granicy
343
Liczba osób w izolacji
205
Liczba osób w kwarantannie
670
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 1.12.2020

2.12.2020

 

Liczba
Zakażenia w Islandii
16
Aktywne zakażenie, test na granicy
1
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
Liczba próbek pobranych w Islandii
1311
Liczba próbek, test na granicy
96
Liczba osób w izolacji
204
Liczba osób w kwarantannie
637
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 30.11.2020

2.12.2020

 

Liczba
Zakażenia w Islandii
18
Aktywne zakażenie, test na granicy
2
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
1
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
3
Liczba próbek pobranych w Islandii
1563
Liczba próbek, test na granicy
357
Liczba osób w izolacji
187
Liczba osób w kwarantannie
716
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 29.11.2020

2.12.2020

 

Liczba
Zakażenia w Islandii
8
Aktywne zakażenie, test na granicy
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
1
Liczba próbek pobranych w Islandii
532
Liczba próbek, test na granicy
186
Liczba osób w izolacji
187
Liczba osób w kwarantannie
716
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 28.11.2020

2.12.2020

 

Liczba
Zakażenia w Islandii
10
Aktywne zakażenie, test na granicy
1
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
1
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
12
Liczba próbek pobranych w Islandii
508
Liczba próbek, test na granicy
396
Liczba osób w izolacji
187
Liczba osób w kwarantannie
716
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 27.11.2020

28.11.2020

 

Liczba
Zakażenia w Islandii
21
Aktywne zakażenie, test na granicy
2
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
1
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
Liczba próbek pobranych w Islandii
988
Liczba próbek, test na granicy
365
Liczba osób w izolacji
193
Liczba osób w kwarantannie
618
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 26.11.2020

27.11.2020

  

Liczba
Zakażenia w Islandii
20
Aktywne zakażenie, test na granicy
1
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
4
Liczba próbek pobranych w Islandii
899
Liczba próbek, test na granicy
240
Liczba osób w izolacji
176
Liczba osób w kwarantannie
528
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 25.11.2020

26.11.2020

 

Liczba
Zakażenia w Islandii
11
Aktywne zakażenie, test na granicy
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
4
Liczba próbek pobranych w Islandii
677
Liczba próbek, test na granicy
204
Liczba osób w izolacji
166
Liczba osób w kwarantannie
291
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 24.11.2020

26.11.2020

  

Liczba
Zakażenia w Islandii
7
Aktywne zakażenie, test na granicy
1
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
1
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
Liczba próbek pobranych w Islandii
700
Liczba próbek, test na granicy
156
Liczba osób w izolacji
176
Liczba osób w kwarantannie
291
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 23.11.2020

26.11.2020

  

Liczba
Zakażenia w Islandii
9
Aktywne zakażenie, test na granicy
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
7
Liczba próbek pobranych w Islandii
660
Liczba próbek, test na granicy
253
Liczba osób w izolacji
186
Liczba osób w kwarantannie
246
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 22.11.2020

23.11.2020

   

Liczba
Zakażenia w Islandii
3
Aktywne zakażenie, test na granicy
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
Liczba próbek pobranych w Islandii
270
Liczba próbek, test na granicy
258
Liczba osób w izolacji
198
Liczba osób w kwarantannie
220
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 21.11.2020

22.11.2020

  

Liczba
Zakażenia w Islandii
5
Aktywne zakażenie, test na granicy
3
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
1
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
7
Liczba próbek pobranych w Islandii
334
Liczba próbek, test na granicy
444
Liczba osób w izolacji
205
Liczba osób w kwarantannie
205
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 20.11.2020

21.11.2020

Liczba
Zakażenia w Islandii
15
Aktywne zakażenie, test na granicy
2
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
1
Liczba próbek pobranych w Islandii
750
Liczba próbek, test na granicy
229
Liczba osób w izolacji
224
Liczba osób w kwarantannie
217
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 19.11.2020

21.11.2020

  

Liczba
Zakażenia w Islandii
10
Aktywne zakażenie, test na granicy
7
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
2
Liczba próbek pobranych w Islandii
770
Liczba próbek, test na granicy
299
Liczba osób w izolacji
Liczba osób w kwarantannie
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Poluzowanie obostrzeń dotyczących zgromadzeń wchodzi w życie z dniem 18 listopada

19.11.2020

Poluzowanie obostrzeń dotyczących zgromadzeń wchodzi w życie z dniem 18 listopada Minister Zdrowia zatwierdziła rekomendacje Głównego Epidemiologa odnośnie do ostrożnego luzowania niektórych restrykcji dotyczących zgromadzeń w związku z rozprzestrzenianiem się COVID19. Zmiany wchodzą w życie z dniem 18 listopada 2020 r. Główne zmiany dotyczą zajęć sportowych, młodzieżowych i rekreacyjnych dla dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych (do 16 roku życia), których organizowanie będzie znowu dozwolone. W szkołach średnich liczba osób mogących przebywać w jednym miejscu zostanie zwiększona do 25. Różnego rodzaju usługi wymagające kontaktu fizycznego lub bliskości będą znowu dozwolone. Nadal obowiązuje ogólne ograniczenie liczebności zgromadzeń do 10 osób. Przewiduje się, że dalsze luzowanie obostrzeń będzie możliwe na początku grudnia.

Liczba
Zakażenia w Islandii
Aktywne zakażenie, test na granicy
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
Liczba próbek pobranych w Islandii
Liczba próbek, test na granicy
Liczba osób w izolacji
Liczba osób w kwarantannie
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 18.11.2020

19.11.2020

  

Liczba
Zakażenia w Islandii
4
Aktywne zakażenie, test na granicy
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
1
Liczba próbek pobranych w Islandii
770
Liczba próbek, test na granicy
305
Liczba osób w izolacji
233
Liczba osób w kwarantannie
348
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 17.11.2020

18.11.2020

  

Liczba
Zakażenia w Islandii
11
Aktywne zakażenie, test na granicy
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
4
Liczba próbek pobranych w Islandii
961
Liczba próbek, test na granicy
226
Liczba osób w izolacji
267
Liczba osób w kwarantannie
384
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 16.11.2020

18.11.2020

 

Liczba
Zakażenia w Islandii
7
Aktywne zakażenie, test na granicy
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
2
Liczba próbek pobranych w Islandii
1296
Liczba próbek, test na granicy
301
Liczba osób w izolacji
302
Liczba osób w kwarantannie
563
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 15.11.2020

16.11.2020

 

Liczba
Zakażenia w Islandii
9
Aktywne zakażenie, test na granicy
2
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
1
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
1
Liczba próbek pobranych w Islandii
382
Liczba próbek, test na granicy
274
Liczba osób w izolacji
340
Liczba osób w kwarantannie
693
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 14.11.2020

16.11.2020

  

Liczba
Zakażenia w Islandii
3
Aktywne zakażenie, test na granicy
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
16
Liczba próbek pobranych w Islandii
430
Liczba próbek, test na granicy
448
Liczba osób w izolacji
351
Liczba osób w kwarantannie
719
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 13.11.2020

14.11.2020

 

Liczba
Zakażenia w Islandii
17
Aktywne zakażenie, test na granicy
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
1
Liczba próbek pobranych w Islandii
1181
Liczba próbek, test na granicy
171
Liczba osób w izolacji
394
Liczba osób w kwarantannie
657
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 12.11.2020

13.11.2020

 

Liczba
Zakażenia w Islandii
8
Aktywne zakażenie, test na granicy
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
2
Liczba próbek pobranych w Islandii
822
Liczba próbek, test na granicy
406
Liczba osób w izolacji
447
Liczba osób w kwarantannie
883
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 11.11.2020

13.11.2020

  

Liczba
Zakażenia w Islandii
18
Aktywne zakażenie, test na granicy
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
3
Liczba próbek pobranych w Islandii
865
Liczba próbek, test na granicy
280
Liczba osób w izolacji
472
Liczba osób w kwarantannie
992
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 10.11.2020

11.11.2020

  

Liczba
Zakażenia w Islandii
26
Aktywne zakażenie, test na granicy
1
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
2
Liczba próbek pobranych w Islandii
1031
Liczba próbek, test na granicy
304
Liczba osób w izolacji
542
Liczba osób w kwarantannie
956
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 9.11.2020

10.11.2020

  

Liczba
Zakażenia w Islandii
11
Aktywne zakażenie, test na granicy
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
1
Liczba próbek pobranych w Islandii
1265
Liczba próbek, test na granicy
329
Liczba osób w izolacji
569
Liczba osób w kwarantannie
1076
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 8.11.2020

10.11.2020

    

Liczba
Zakażenia w Islandii
16
Aktywne zakażenie, test na granicy
5
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
2
Liczba próbek pobranych w Islandii
522
Liczba próbek, test na granicy
348
Liczba osób w izolacji
621
Liczba osób w kwarantannie
1060
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 7.11.2020

8.11.2020

  

Liczba
Zakażenia w Islandii
13
Aktywne zakażenie, test na granicy
1
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
2
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
5
Liczba próbek pobranych w Islandii
611
Liczba próbek, test na granicy
482
Liczba osób w izolacji
634
Liczba osób w kwarantannie
1046
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 6.11.2020

8.11.2020

 

Liczba
Zakażenia w Islandii
25
Aktywne zakażenie, test na granicy
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
1
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
Liczba próbek pobranych w Islandii
1485
Liczba próbek, test na granicy
264
Liczba osób w izolacji
710
Liczba osób w kwarantannie
989
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 5.11.2020

6.11.2020

  

Liczba
Zakażenia w Islandii
19
Aktywne zakażenie, test na granicy
3
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
4
Liczba próbek pobranych w Islandii
1307
Liczba próbek, test na granicy
485
Liczba osób w izolacji
762
Liczba osób w kwarantannie
1538
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 4.11.2020

5.11.2020

  

Liczba
Zakażenia w Islandii
25
Aktywne zakażenie, test na granicy
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
Liczba próbek pobranych w Islandii
1662
Liczba próbek, test na granicy
465
Liczba osób w izolacji
762
Liczba osób w kwarantannie
1538
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 3.11.2020

4.11.2020

 

Liczba
Zakażenia w Islandii
29
Aktywne zakażenie, test na granicy
1
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
8
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
Liczba próbek pobranych w Islandii
1618
Liczba próbek, test na granicy
560
Liczba osób w izolacji
798
Liczba osób w kwarantannie
1851
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Zebranie informacyjne Departamentu Ochrony Ludnosci po polsku

3.11.2020

Departament Ochrony Ludnosci oraz Naczelna Izba Lekarska zwoluja spotkanie informacyjne w zwiazku z pandemia korona wirusa na Islandii. Spotkanie rozpocznie sie o godzinie 11:00 i bedzie pokazywane na zywo z polskimi napisami w telewizji RÚV 2. Na spotkaniach informacyjnych przedstawiciele Departament Ochrony Ludnosci, Naczelna Izba Lekarska oraz Epidemiolog zazwyczaj informuja o obowiazujacych w danym momencie zasadach oraz instruuja ludnosc wzgledem zachowan podczas epidemii. Na zakonczenie spotkania media zadaja pytania.

Liczba
Zakażenia w Islandii
Aktywne zakażenie, test na granicy
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
Liczba próbek pobranych w Islandii
Liczba próbek, test na granicy
Liczba osób w izolacji
Liczba osób w kwarantannie
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 2.11.2020

3.11.2020

  

Liczba
Zakażenia w Islandii
27
Aktywne zakażenie, test na granicy
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
Liczba próbek pobranych w Islandii
1862
Liczba próbek, test na granicy
227
Liczba osób w izolacji
872
Liczba osób w kwarantannie
2083
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 1.11.2020

2.11.2020

  

Liczba
Zakażenia w Islandii
26
Aktywne zakażenie, test na granicy
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
1
Liczba próbek pobranych w Islandii
815
Liczba próbek, test na granicy
456
Liczba osób w izolacji
905
Liczba osób w kwarantannie
2023
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 31.10.2020

1.11.2020

 

Liczba
Zakażenia w Islandii
24
Aktywne zakażenie, test na granicy
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
10
Liczba próbek pobranych w Islandii
989
Liczba próbek, test na granicy
468
Liczba osób w izolacji
1081
Liczba osób w kwarantannie
1979
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 30.10.2020

31.10.2020

 

Liczba
Zakażenia w Islandii
56
Aktywne zakażenie, test na granicy
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
8
Liczba próbek pobranych w Islandii
1687
Liczba próbek, test na granicy
397
Liczba osób w izolacji
979
Liczba osób w kwarantannie
1862
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 29.10.2020

30.10.2020

  

Liczba
Zakażenia w Islandii
75
Aktywne zakażenie, test na granicy
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
11
Liczba próbek pobranych w Islandii
2027
Liczba próbek, test na granicy
465
Liczba osób w izolacji
996
Liczba osób w kwarantannie
1654
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 28.10.2020

29.10.2020

 

Liczba
Zakażenia w Islandii
42
Aktywne zakażenie, test na granicy
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
Liczba próbek pobranych w Islandii
1473
Liczba próbek, test na granicy
567
Liczba osób w izolacji
1005
Liczba osób w kwarantannie
1730
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 27.10.2020

28.10.2020

  

Liczba
Zakażenia w Islandii
86
Aktywne zakażenie, test na granicy
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
20
Liczba próbek pobranych w Islandii
2733
Liczba próbek, test na granicy
420
Liczba osób w izolacji
1062
Liczba osób w kwarantannie
1667
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 26.10.2020

27.10.2020

  

Liczba
Zakażenia w Islandii
59
Aktywne zakażenie, test na granicy
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
8
Liczba próbek pobranych w Islandii
2286
Liczba próbek, test na granicy
413
Liczba osób w izolacji
1048
Liczba osób w kwarantannie
2283
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 25.10.2020

27.10.2020

  

Liczba
Zakażenia w Islandii
50
Aktywne zakażenie, test na granicy
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
11
Liczba próbek pobranych w Islandii
712
Liczba próbek, test na granicy
475
Liczba osób w izolacji
1030
Liczba osób w kwarantannie
2468
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 24.10.2020

25.10.2020

    

Liczba
Zakażenia w Islandii
58
Aktywne zakażenie, test na granicy
1
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
1
Liczba próbek pobranych w Islandii
957
Liczba próbek, test na granicy
456
Liczba osób w izolacji
1042
Liczba osób w kwarantannie
2049
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 23.10.2020

25.10.2020

  

Liczba
Zakażenia w Islandii
76
Aktywne zakażenie, test na granicy
3
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
1
Liczba próbek pobranych w Islandii
1574
Liczba próbek, test na granicy
561
Liczba osób w izolacji
1081
Liczba osób w kwarantannie
1979
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 22.10.2020

23.10.2020

  

Liczba
Zakażenia w Islandii
30
Aktywne zakażenie, test na granicy
1
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
5
Liczba próbek pobranych w Islandii
1387
Liczba próbek, test na granicy
457
Liczba osób w izolacji
1110
Liczba osób w kwarantannie
2452
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Fleiri tilkynningar á vef landlæknis

Powrót do pierwszej strony