Ogoszenia

Szczepienia przenoszą się do przychodni lekarskich

8.3.2022

Szczepienia przeciw COVID-19 zostały przeniesione z Laugardalshöll do przychodni lekarskich, z poniedziałkiem 28 Lutego.

W przychodniach będzie można otrzymać szczepienie podstawowe dla 5-latków i starszych, a także szczepionkę przypominającą dla osób wieku 16-lat i powyżej. Aby otrzymać szczepionkę przypominającą należy odczekać nie krócej niż 4 miesiące od poprzedniej dawki.

Liczba
Zakażenia w Islandii
Aktywne zakażenie, test na granicy
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
Liczba próbek pobranych w Islandii
Liczba próbek, test na granicy
Liczba osób w izolacji
Liczba osób w kwarantannie
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Izolacja

8.1.2022

Ze względu na duże obciążenie pracą na oddziale Covid w Landspítali oraz w zespole kontroli infekcji Ochrony Cywilnej, epidemiolog chce ogłosić, że ci, którzy przeszli już siedem dni izolacji, nie doświadczają objawów COVID-19 i nie wymagali kontaktu z oddziałem ambulatoryjnym, mogą się wypisać sami.

Nie ma potrzeby kontaktu z przychodnią. Kontakt tylko w przypadku nasilających się objawów.

Tak jak poprzednio, dzień zero to dzień, w którym osoba wykonuje test PCR, który jest pozytywny. Ani pozytywny test domowy, ani test antygenowy nie mogą być używane jako punkt odniesienia dla dnia zerowego.

Jak już wspomniano, wczoraj weszły w życie zmienione przepisy dotyczące kwarantanny dla osób, które otrzymały dawkę przypominającą i są narażone na COVID-19. Dla podkreślenia dotyczy to wszystkich osób objętych kwarantanną, w tym osób znajdujących się w tym samym miejscu, co osoba zarażona.

Należy pamiętać, że ci, którzy nie muszą spełniać poprzednich warunków kwarantanny, muszą mimo wszystko spełnić określone warunki (patrz również poniżej) i wykonać test PCR piątego dnia od daty narażenia.

Musimy nadal dbać o wrażliwe grupy w społeczeństwie i dążyć do indywidualnej kontroli chorób, jak nigdy dotąd.

Zmienione zasady oznaczają, że dana osoba jest w rzeczywistości poddawana kwarantannie z następującymi wyjątkami:

• może uczęszczać do pracy lub szkoły i uzyskać niezbędne usługi, m.in. opieki zdrowotnej, chodzenia do sklepów spożywczych i aptek oraz korzystania z komunikacji miejskiej,

• nie wolno chodzić na zgromadzenia lub miejsca, w których gromadzi się więcej niż 20 osób, z wyjątkiem sytuacji, o których mowa powyżej,

• obowiązek noszenia maski w kontakcie ze wszystkimi z wyjątkiem osób uważanych za blisko spokrewnionych, a także obowiązek noszenia maski, nawet jeśli możliwe jest zachowanie odległości dwóch metrów,

• nie wolno odwiedzać zakładów opieki zdrowotnej, w tym domów opieki, bez specjalnego zezwolenia właściwej placówki,

• obowiązek unikania kontaktu z wrażliwymi osobami, które są narażone na zwiększone ryzyko poważnej choroby w przypadku zakażenia Covid-19.

Liczba
Zakażenia w Islandii
Aktywne zakażenie, test na granicy
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
Liczba próbek pobranych w Islandii
Liczba próbek, test na granicy
Liczba osób w izolacji
Liczba osób w kwarantannie
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Proces zatwierdzenia szczepień przeciwko COVID-19 dla dzieci w wieku 5-11 lat rozpocznie się 7 stycznia 2022 r.

7.1.2022

Proces przedstawiony w mediach 5 stycznia 2022 r. niestety ze względów technicznych musiał ulec zmianie. Nie będzie możliwe wysłanie spersonizowanego linka z zaproszeniem do opiekunów prawnych niezależnie od electronicznego ID.

Szczepienie jest zawsze wyborem opiekunów w imieniu ich dzieci oraz w porozumieniu z nimi w zakresie, w jakim jest to uzasadnione dla rozwoju.

Liczba
Zakażenia w Islandii
Aktywne zakażenie, test na granicy
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
Liczba próbek pobranych w Islandii
Liczba próbek, test na granicy
Liczba osób w izolacji
Liczba osób w kwarantannie
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Z dniem 28 sierpnia nastąpi złagodzenie środków do walki z epidemią.

30.8.2021

Bez zmian pozostaje limit osób -200, limit odległości - do 1 metra oraz wymóg noszenia maseczek. Jeśli chodzi o baseny, kąpieliska, centra zdrowia i siłownie to te instytucje mogą przyjmować maksymalną liczbę gości dozwoloną na podstawie koncesji. Zniesiona zostaje zasada zachowania jednego metra odległości wśród widzów imprez sportowych i sztuk widowiskowych. Minister Zdrowia przedstawiła te zmiany na posiedzeniu rządu dziś rano i są one zgodne z zaleceniami epidemiologa. Rozporządzenie w tym zakresie wchodzi w życie 28 sierpnia i będzie obowiązywało do 17 września.

Liczba
Zakażenia w Islandii
Aktywne zakażenie, test na granicy
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
Liczba próbek pobranych w Islandii
Liczba próbek, test na granicy
Liczba osób w izolacji
Liczba osób w kwarantannie
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Szczepienie przeciw COVID-19 dla uczniów klas 7–10

12.8.2021

W sierpniu przed dziećmi w wieku od 12 do 15 lat otwiera się możliwość przyjęcia szczepionki przeciw COVID-19. Zaplanowanie miejsca i daty szczepienia należy do miejscowej placówki ochrony zdrowia. Opiekun proszący o podanie swojemu dziecku szczepionki musi mu towarzyszyć podczas szczepienia lub wyznaczyć inną, zastępującą go osobę w wieku co najmniej 18 lat, która powinna okazać upoważnienie. Dzieci z klasy 7., które skończą 12 lat po 1 września, będą mogły przyjąć szczepionkę tej jesieni w późniejszym terminie.

Liczba
Zakażenia w Islandii
Aktywne zakażenie, test na granicy
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
Liczba próbek pobranych w Islandii
Liczba próbek, test na granicy
Liczba osób w izolacji
Liczba osób w kwarantannie
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Szczepienia uzupełniające przeciwko COVID-19 dla osób, które zostały zaszczepione szczepionką firmy Janssen bez wcześniejszego zakażenia COVID.

12.8.2021

Cel zaszczepienia osób powyżej 16. roku życia przeciwko COVID-19, który został wyznaczony w momencie rozpoczęcia kampanii szczepień pod koniec grudnia 2020 r., został osiągnięty wraz z zaszczepieniem prawie 90% osób w tym wieku na Islandii. Szczepienia podstawowe są kontynuowane u osób, które nie zostały jeszcze zaszczepione, oraz u osób, które przyjechały do kraju niezaszczepione lub osiągnęły wiek kwalifikujący do zaszczepienia zgodnie z pozwoleniem na dopuszczenie do obrotu i zaleceniem Głównego Epidemiologa. Dostarczanie szczepionek zgodnie z planami dostaw opartymi na umowach zawartych w imieniu państwa pozwala rozważyć wzmocnienie odporności określonych grup poprzez szczepienia uzupełniające.

Liczba
Zakażenia w Islandii
Aktywne zakażenie, test na granicy
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
Liczba próbek pobranych w Islandii
Liczba próbek, test na granicy
Liczba osób w izolacji
Liczba osób w kwarantannie
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Granica: Zaprzestanie testów na granicy u dzieci oraz osób z zaświadczeniem o szczepieniu lubprzebytym zakażeniu.

1.7.2021

Minister Zdrowia podjął decyzję zmian w obostrzeniach stosowanych na granicy, które wejdą w życie1 lipca i będą obowiązywać do 15 sierpnia. Zmiany te zgodne są z memorandum epidemiologa.

Od 1 lipca robienie testów na granicy zostaje wstrzymane dla osób przedstawiających ważneświadectwa szczepień, szczepionkami zatwierdzonymi przez Europejską Agencję Leków i/lub WHO.Szczepienie uważa się za ważne dwa tygodnie po otrzymaniu drugiej dawki szczepionki.(Zaktualizowano 28 czerwca).

Testy zostają wstrzymane u dzieci urodzonych w 2005 r. lub później.

Osoby, które przedstawią aktualne zaświadczenie o szczepieniu i przebytej infekcji Covid-19 orazdzieci urodzone w 2005 roku i później - od 1 lipca po przybyciu na Islandię, nie muszą przedstawiaćnegatywnych zaświadczeń PCR.

W przypadku osób, które nie są w stanie przedstawić aktualnych zaświadczeń o szczepieniuprzeciwko Covid-19 lub o wcześniejszym zakażeniu Covid-19, na przejściu granicznym muszą nadalprzedstawiać negatywne zaświadczenie PCR, zrobić test PCR po przybycia do kraju i pozostać na 5-dniowej kwarantannie zakończonej ujemnym wynikiem drugiego testu.

Uwaga: jeśli zaświadczenie o szczepieniu ma mniej niż 14dni, podróżny nadal może wejść na pokład samolotu i przybyć na Islandię beztestu PCR, pod warunkiem, że spełnia inne wymagania dotyczące podróży.

Liczba
Zakażenia w Islandii
Aktywne zakażenie, test na granicy
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
Liczba próbek pobranych w Islandii
Liczba próbek, test na granicy
Liczba osób w izolacji
Liczba osób w kwarantannie
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Szczepienie po zachorowaniu na COVID-19

22.6.2021

W związku z zaawansowanym etapem szczepień osób podatnych na zakażenie wirusem wywołującym COVID-19, nadszedł czas na rozpoczęcie szczepień dla osób, które chorowały na COVID-19 w przeszłości lub mają przeciwciała przeciwko SARS-CoV-2, aby zmniejszyć ryzyko ich ponownego zachorowania.

Grupie tej przysługuje szczepionka Janssen (Johnson & Johnson). Wyjątek stanowią osoby, które ze względu na młody wiek lub ciążę powinny otrzymać szczepionkę firmy Pfizer.

Wykonanie szczepienia zaleca się po upływie 3 miesięcy od potwierdzenia zachorowania na COVID-19.

Liczba
Zakażenia w Islandii
Aktywne zakażenie, test na granicy
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
Liczba próbek pobranych w Islandii
Liczba próbek, test na granicy
Liczba osób w izolacji
Liczba osób w kwarantannie
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Zaszczepić się po dokonaniu rejestracji

15.6.2021

Pracownicy/rezydenci obcego pochodzenia, którzy pozostają w Islandii na dłuższy lub krótszy pobyt mogą zaszczepić się po dokonaniu rejestracji.

Ze względu na problemy wynikające z rejestracji osób fizycznych z systemowym numerem identyfikacyjnym lub bez islandzkiego numeru identyfikacyjnego przygotowano instrukcje, które są dostępne tutaj

Informacje na temat rejestracji osób fizycznych zostaną przesłane pracodawcy, Ośrodkowi Doradczemu dla Imigrantów i ASÍ.

Liczba
Zakażenia w Islandii
Aktywne zakażenie, test na granicy
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
Liczba próbek pobranych w Islandii
Liczba próbek, test na granicy
Liczba osób w izolacji
Liczba osób w kwarantannie
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Przepisy graniczne pozostają bez zmian do 1 lipca

14.6.2021

Minister Zdrowia zdecydował, zgodnie z propozycją Głównego Epidemiologa, aby działania na granicy, utrzymać w niezmienionym stanie do 1 lipca 2021. Potem działania ulegną złagodzeniu i osoby przedstawiające świadectwa szczepienia lub wcześniejszego zakażenia Covid-19 na granicy nie będą musiały poddawać się testom pod kątem Covid-19. Testy u dzieci, również nie będą wymagane.

Liczba
Zakażenia w Islandii
Aktywne zakażenie, test na granicy
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
Liczba próbek pobranych w Islandii
Liczba próbek, test na granicy
Liczba osób w izolacji
Liczba osób w kwarantannie
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Od 31 maja zaczynają obowiązywać nowe zasady dotyczące pobytu w ośrodkach epidemiologicznych

27.5.2021

Od 31 maja zniesiony zostaje obowiązek odbywania kwarantanny w ośrodkach epidemiologicznych, dla osób przybywających z obszarów wysokiego ryzyka. Od tego momentu tylko osoby, które nie mają możliwości poddania się kwarantannie w domu, będą zobowiązane do przebywania w ośrodkach epidemiologicznych. Osoby przybywające z określonych obszarów wysokiego ryzyka w dniach 29 i 30 maja mogą ubiegać się o pozwolenie na odbycie kwarantanny w domu na cały czas trwania kwarantanny. Osoby, które przyjeżdżają do kraju przed 29 maja i są zobowiązane do udania się do ośrodka epidemiologicznego, muszą tam zakończyć swoją kwarantannę. Tak jak poprzednio, każdy, kto przyjeżdża do kraju i musi zostać poddany kwarantannie, musi w rejestracji wstępnej podać miejsce swojego zamieszkania. Minister Zdrowia wydał rozporządzenie w tej sprawie, które wejdzie w życie 31 maja.

Jak ogłoszono na posiedzeniu gabinetu 21 maja, Minister Zdrowia zdecydował o przedłużeniu obowiązywania rozporządzenia w sprawie kwarantanny i izolacji oraz testów względem Covid-19 na granicy z Islandią do 15 czerwca br. Jednocześnie ogłoszono decyzję Ministra o uchyleniu przepisów rozporządzenia o przymusowym pobycie w ośrodkach epidemiologicznych, o czym była mowa wcześniej.

Liczba
Zakażenia w Islandii
Aktywne zakażenie, test na granicy
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
Liczba próbek pobranych w Islandii
Liczba próbek, test na granicy
Liczba osób w izolacji
Liczba osób w kwarantannie
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Rozporządzenie w sprawie zasad na granicy przedłużono do 15 czerwca

25.5.2021

Minister Zdrowia podjął decyzję o przedłużeniu do 15 czerwca obowiązywania rozporządzenia w sprawie kwarantanny, izolacji oraz testów na granicy islandzkiej w związku z COVID-19. W tym czasie zaklada się, że przynajmniej 60% populacji, z 75% jakie ma być zaszczepione, otrzyma pierwszą dawkę szczepienia. Zgadza się to z poglądem epidemiologa, że rozsądne jest, aby na razie nie zmieniać zasad w związku z testami na granicy, aby móc wprowadzać zniesienie tych testów w połowie czerwca.

Wprowadzona zostanie nowelizacja przepisu, zgodnie z którym od 1 czerwca zostanie zniesiony obowiązkowy pobyt w ośrodkach epidemiologicznych w związku z przyjazdem z obszaru wysokiego ryzyka. Dzieje się tak, ponieważ częstość występowania zakażeń transgranicznych stale spada od czasu wprowadzenia obowiązkowego pobytu w ośrodkach epidemiologicznych. Zmniejszyła się również liczba krajów europejskich znajdujących się na liście obszarów wysokiego ryzyka.

Liczba
Zakażenia w Islandii
Aktywne zakażenie, test na granicy
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
Liczba próbek pobranych w Islandii
Liczba próbek, test na granicy
Liczba osób w izolacji
Liczba osób w kwarantannie
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Zmienione kryteria definiowania obszarów wysokiego ryzyka

7.5.2021

Zmiana kryteriów definiowania czy kraje lub regiony są uznawane za obszary wysokiego ryzyka. Oprócz kryteriów dotyczących występowania infekcji zostaną dodane warunki dotyczące odsetka testów pozytywnych, które mają wpływ na to, czy dany obszar lub kraj uznaje się za obszar wysokiego ryzyka. Zdefiniowanie obszarów wysokiego ryzyka ma wpływ na decyzję, kto po przybyciu do Islandii musi zostać poddany kwarantannie w centrum epidemiologicznym a kto nie. Nowa lista krajów uznanych za obszary wysokiego ryzyka, zostanie opublikowana i wejdzie w życie 7 maja wraz ze zmianą rozporządzenia w sprawie zmienionych kryteriów definiowania obszarów wysokiego ryzyka.

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem w sprawie kwarantanny, izolacji oraz testów na granicy islandzkiej z powodu COVID-19, przy określaniu obszarów wysokiego ryzyka brane będą pod uwagę jedynie informacje o 14-dniowych nowych przypadkach zachorowań na 100 000 mieszkańców. Jeśli liczba przypadków zachorowań jest mniejsza niż 500, przybywające osoby nie muszą być poddawane kwarantannie w ośrodku epidemiologicznym. 500 - 699 przypadków, wymagana jest kwarantanna w ośrodku epidemiologicznym, ale można ubiegać się o zwolnienie z tego wymogu. 700 lub więcej, pasażerowie muszą bezwarunkowo przejść kwarantannę w ośrodku epidemiologicznym.

Liczba
Zakażenia w Islandii
Aktywne zakażenie, test na granicy
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
Liczba próbek pobranych w Islandii
Liczba próbek, test na granicy
Liczba osób w izolacji
Liczba osób w kwarantannie
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

COVID 19: Zaostrzenia kwarantanny dla podróżnych, biorąc pod uwagę stan epidemii w poszczególnych krajach

25.4.2021

Nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia dotyczące kwarantanny, izolacji oraz testów na granicy islandzkiej w związku z COVID-19 wejdzie w życie we wtorek 27 kwietnia. Rozporządzenie wprowadza dla osób przybywających z krajów, w których zachorowalność na COVID przekracza określone w rozporządzeniu limity, obowiązek kwarantanny w ośrodku epidemiologicznym. Lista tych krajów będzie publikowana w Biuletynie Rządowym, którą Rząd będzie odświeżał za każdym razem, względem do sytuacji.

Przepisy rozporządzenia dotyczące przymusowego pobytu na kwarantannie określa rozporządzenie nr 23/2021 wraz z poprawkami rozporządzenia ds. walki z epidemią oraz ustawy o cudzoziemcach, które zostało przyjęte przez parlament Althingi 22 kwietnia. Poprawki te obejmują m.in. czasowy przepis upoważniający Ministra Zdrowia do wydania rozporządzenia zobowiązującego osoby do przebywania na kwarantannie lub izolacji w ośrodku epidemiologicznym. Dotyczy osób, które pochodzą lub przebywały na obszarze o podwyższonym ryzyku lub na obszarze, o którym nie ma odpowiednich informacji. Zapisy rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia obszarów wysokiego ryzyka zostaną opracowane na podstawie propozycji Głównego Epidemiologa.

Liczba
Zakażenia w Islandii
Aktywne zakażenie, test na granicy
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
Liczba próbek pobranych w Islandii
Liczba próbek, test na granicy
Liczba osób w izolacji
Liczba osób w kwarantannie
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Tymczasowe zaostrzenia działań na granicy

21.4.2021

Władze zapowiadają tymczasowe zaostrzenie kontroli granicznych w celu zapobiegnięcia rozprzestrzeniania się COVID-19 w kraju. Celem jest stworzenie warunków umożliwiających zniesienie jak największej liczby ograniczeń krajowych, pomimo powszechnego rozprzestrzeniania się epidemii zagranicą. Szczepienia w Islandii są dobrze ukierunkowane, a wraz ze wzrostem liczby zaszczepionych osób tworzone są warunki do złagodzenia ograniczeń, zarówno w kraju, jak i na granicy.Minister Zdrowia skierował do parlamentu Althingi projekt ustawy o zmianie obowiązującego prawa na temat metod do walki z epidemią, który zawiera wytyczne co do zapowiadanych działań. Ich główne aspekty to:

Liczba
Zakażenia w Islandii
Aktywne zakażenie, test na granicy
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
Liczba próbek pobranych w Islandii
Liczba próbek, test na granicy
Liczba osób w izolacji
Liczba osób w kwarantannie
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

COVID-19: Zmienione przepisy dotyczące przeprowadzania testów na granicy oraz kwarantanny zaczynaja obowiązywać od 1 kwietnia

30.3.2021
Dzieci urodzone w 2005 roku lub później, będą poddawane testom na granicy islandzkiej od 1 kwietnia br.
Pasażerowie, którzy okażą świadectwo szczepień lub zaświadczenie o wcześniejszym zakażeniu, będą musieli poddać się jednemu testowi po przybyciu do kraju.
Turyści przybywający z obszarów o określonym ryzyku powinni przebywać na kwarantannie lub izolacji w ośrodkach epidemiologicznych między pierwszym a drugim testem.
Wszyscy turyści muszą dokonać wstępnej rejestracji przed przybyciem do kraju i poinformować w niej o dniu powrotu, jeśli jest to możliwe.
Od 11 kwietnia turyści będą uiszczać opłatę za pobyt na kwarantannie.

Liczba
Zakażenia w Islandii
Aktywne zakażenie, test na granicy
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
Liczba próbek pobranych w Islandii
Liczba próbek, test na granicy
Liczba osób w izolacji
Liczba osób w kwarantannie
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

COVID-19: Zaostrzone restrykcje związane z epidemią zaczną obowiązywać dziś od północy - limit 10 osób.

24.3.2021

Ostre restrykcje dotyczące zasad względem środków ostrożności, zostają wprowadzone w całym kraju i zaczynają obowiązywać dzisiaj, w środę 24 marca od północy. Główna zmiana dotyczy limitu 10 osób, zasada ta nie obowiązuje jedynie dzieci urodzonych w roku 2015 i później.. Szkoły podstawowe, średnie, muzyczne oraz uniwersytety będą zamknięte do przerwy wielkanocnej. Zawieszona również zostaje będą innadziałalność, która nie spełnia warunków restrykcji 10 osób. Decyzja Minister Zdrowia, o zaostrzeniu środków epidemiologicznych jest oparta na propozycjach epidemiologa, o podjęciu natychmiastowych działań z powodu nowych zakażeń grupowych na Islandii, abyuniemożliwić dalsze rozprzestrzenianie się wirusa. Zaostrzene restrykcje będzie obowiązywać przez 3 tygodnie.

Wszystkie niedawne zakażenia grupowe są spowodowane przez brytyjski wariant koronawirusa, który jest znacznie bardziej zaraźliwy, niż większość innych wariantów i powoduje poważne przechodzenie choroby. Główny epidemiolog podkreśla, że obecne ostrzejsze środki obowiązują równieżdzieci szkolne , ponieważ wykazano, że wariant brytyjski powoduje więcej objawów u starszych dzieci, niż inne warianty wirusa. Pod innymi względami są to zasadniczo te same restrykcje, jakie weszły w życie 31 października ubiegłego roku, którezakończyły się powodzeniem i położyłykres trzeciej fali epidemii w kraju.

COVID-19: Zaostrzone restrykcje związane z epidemią zaczną obowiązywać dziś od północy - limit 10 osób.

Ostre restrykcje dotyczące zasad względem środków ostrożności, zostają wprowadzone w całym kraju i zaczynają obowiązywać dzisiaj, wtorku 24 marca od północy. Główna zmiana dotyczy limitu 10 osób jedynie dzieci urodzone w roku 2015 oraz później są wyłączone z tej zasady. Szkoły podstawowe, średnie, muzyczne oraz uniwersytety będą zamknięte do przerwy wielkanocnej. Zawieszone też będą inne działalności, które nie spełniają warunków restrykcji 10 osób. Decyzja Ministra Zdrowia o zaostrzeniu środków epidemiologicznych jest oparta na propozycjach epidemiologa, o podjęciu natychmiastowych działań względem nowych zakażeń grupowych na Islandii, w celu uniemożliwienia dalszego rozprzestrzeniania się wirusa. Zaostrzenie restrykcji będzie obowiązywać przez 3 tygodnie.

Wszystkie niedawne zakażenia grupowe są spowodowane przez brytyjski wariant koronawirusa, który jest znacznie bardziej zaraźliwy niż większość innych wariantów i powoduje poważne choroby. Główny epidemiolog podkreśla, że obecnie stosuje się ostrzejsze środki również wobec szkolnych dzieci, ponieważ wykazano, że wariant brytyjski powoduje więcej objawów u starszych dzieci niż inne warianty wirusa. Pod innymi względami są to zasadniczo te same restrykcje, jakie weszły w życie 31 października ubiegłego roku i zakończyły się powodzeniem, aby położyć kres trzeciej fali epidemii w tym kraju.

Główne restrykcje, które zaczynają obowiązywać dzisiaj:

Restrykcja zachowania dystansu pozostaje 2 metry, a zasady dotyczące stosowania maseczek nei ulegają zmianom. Tak jak poprzednio, dzieci urodzone w 2005 roku i później będą zwolnione z obowiązku noszenia maseczek, ale będą podlegać ograniczeniom zgromadzeń i zachowania dystansu. Dzieci w przedszkolach są zwolnione z zasady 2 m oraz limitu osób.

• Ogólne limity zgromadzeń do 10 osób i obejmują wszystkich osób urodzonych w 2015 i wcześniej.

• W wydarzeniach religijnych i wyznaniowych może uczestniczyć 30 osób. Muszą być objęci rejestracją: imię i nazwisko, kennitala oraz numer telefonu, jednak nie muszą siedzieć na numerowanych miejscach. Goście zobowiązani są do noszenia maseczek i przestrzegania zasady 2 metrów. Maksymalna liczba osób na stypach, przyjęciach bierzmowania i podobnych wydarzeniach to 10 osób.

• Baseny i kąpieliska zamknięte.

• Siłownie i centra fitness zamknięte.

• Zajęcia sportowe, na zewnątrz i wewnątrz dla dzieci i dorosłych, które wymagają odległości bliższej niż 2 metry lub w których istnieje ryzyko zakażenia kontaktowego z powodu sprzętu, są niedozwolone.

• Przedstawienia teatralne bądź o podobnej działalności takie jak kina są niedozwolone.

• Miejsca rozrywki, puby, miejsca gier i automatów zamknięte.

• Nauka jazdy lub latania z nauczycielem są niedozwolone.

• Kursy na prawo jazdy i latania będą niedozwolone.

• Restauracje mogą być otwarte do godz. 22:00, z maksymalnie 20 gośćmi na sali, którzy muszą być objęci rejestracją i obsługą na numerowanych miejscach. Alkohole będą serwowane do miejsca klientom siedzącym. Nowych gości można przyjmować do 21.00.

• Sklepy będą mogły przyjmować 5 klientów na 10 m2 maksymalnie do 50 osób. 20 pracowników może znajdować się w tym samym pomieszczeniu co klienci. Obowiązuje zasada odległości dwóch metrów i obowiązek noszenia maseczek.

• Działalność salonów fryzjerskich, salonów kosmetycznych i podobnych będzie nadal dozwolona.

Szkoły

Szkoły podstawowe, średnie, muzyczne i uniwersytety będą zamknięte od jutra do tradycyjnej przerwy wielkanocnej. Zasady dotyczące organizacji zajęć szkolnych zostaną opracowane po feriach wielkanocnych w ciągu najbliższych kilku dni.

24 Marca 2021

Ministerstwo Zdrowia

Liczba
Zakażenia w Islandii
Aktywne zakażenie, test na granicy
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
Liczba próbek pobranych w Islandii
Liczba próbek, test na granicy
Liczba osób w izolacji
Liczba osób w kwarantannie
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Wejście na pokład samolotu tylko dla podróżnych dysponujących zaświadczeniem o ujemnym wyniku testu PCR

22.3.2021

Obowiązek poddania się dwóm testom przesiewowym dla wszystkich przylotów pozostaje w mocy.
Podróżni z dodatnim wynikiem testu uzyskanym w pierwszym badaniu przesiewowym mogą zostać poddani izolacji w wyznaczonym miejscu.
Tymczasowe środki podejmowane na granicy mają na celu szybsze poluzowanie ograniczeń w kraju.
Osoby dysponujące ważnym zaświadczeniem o szczepieniu nie muszą poddawać się testowi PCR przed wejściem na pokład samolotu i są zwolnione z konieczności poddania się testom przesiewowym i kwarantannie na granicy.
1 maja Islandia wdroży nowy system bazujący na mapach ECDC z oznaczeniami kolorystycznymi.
Od 20 stycznia nie zidentyfikowano żadnych przypadków transmisji poziomej, tj. między członkami społeczeństwa.

Nowe środki ostrożności obowiązujące na granicy wejdą w życie 19 lutego. Zgodnie z nimi wszyscy pasażerowie przylatujący do Islandii mają obowiązek okazać potwierdzenie ujemnego wyniku badania PCR wykonanego w ciągu 72 godzin przed wylotem do Islandii.

Wymóg ten jest dodatkiem do aktualnie obowiązującego systemu dwóch testów przesiewowych, zgodnie z którym od wszystkich pasażerów po przybyciu do kraju wymaga się poddania testowi PCR oraz 5-dniowej kwarantannie, po której następuje drugi test PCR. Osoby dysponujące ważnym zaświadczeniem o szczepieniu przeciw COVID-19 nie muszą poddawać się testowi PCR przed wejściem na pokład samolotu i są zwolnione z konieczności poddania się testom przesiewowym i kwarantannie na granicy. Te same wymogi dotyczą osób dysponujących zaświadczeniem o przebytym zakażeniu.

Nowe przepisy dotyczące środków podejmowanych na granicy obejmują też wymóg izolacji w specjalnie do tego celu wyznaczonych miejscach (hotelach dla osób objętych kwarantanną), jeżeli pierwszy wykonany na granicy test da wynik dodatni, a zakażona osoba nie jest w stanie przedstawić wiarygodnych planów samoizolacji. Wymóg izolacji w wyznaczonym miejscu może ponadto dotyczyć osób zakażonych szczepami wirusa, które zostały uznane przez Głównego Epidemiologa za

szczególnie problematyczne w kontekście zakaźności i zachorowalności. Minister zdrowia przedstawiła dziś rządowi Islandii omawiane zasady. Surowsze zasady oparto na zaleceniach Głównego Epidemiologa.

Premier Islandii, Katrín Jakobsdóttir, powiedziała: „Wymagając od każdego pasażera okazania potwierdzenia ujemnego wyniku testu PCR przed wejściem na pokład samolotu, ograniczamy prawdopodobieństwo, że podróż rozpoczną osoby nieświadome zakażenia wirusem. Wiele krajów w

Europie wprowadziło już podobne wymogi. Podaliśmy też do wiadomości publicznej plany, zgodnie z którymi podróżujący z krajów niskiego ryzyka będą mogli od 1 maja uniknąć kwarantanny, o ile przed wejściem na pokład samolotu okażą potwierdzenie ujemnego wyniku testu PCR. Wierzymy, że obowiązek okazania potwierdzenia ujemnego wyniku testu PCR przed wejściem na pokład samolotu

jest skuteczny i adekwatny do sytuacji, zwłaszcza w kontekście łatwego dostępu do takich testów w większości krajów europejskich”.

Obecny poziom zakażeń COVID-19 w Islandii jest niski i ściśle monitorowany. Od 20 stycznia zdiagnozowano w kraju tylko jedno aktywne zakażenie u osoby nieobjętej kwarantanną. Krajowe dane dotyczące 14-dniowego wskaźnika zakażeń utrzymują się na poziomie 1,9 na 100 000 mieszkańców. Obecnie w izolacji domowej przebywają 24 osoby z aktywnym zakażeniem, przy czym

żadna z nich nie przekroczyła 60 roku życia.

Minister zdrowia, Svandís Svavarsdóttir, powiedziała: „Surowsze środki kontroli zakażeń traktujemy

jako sposób, który pomoże nam wcześniej poluzować obostrzenia obowiązujące w kraju i stopniowo powracać do normalności, zachowując najwyższą ostrożność. Wymaga to delikatnego wyważenia, ponieważ poluzowanie krajowych obostrzeń zwiększa ryzyko powiązane z przypadkami z zagranicy. Jednak aktualnie obowiązujący system podwójnego testowania przesiewowego sprawdził się bardzo

dobrze, zatem każdy dodatkowy element redukcji ryzyka zakażenia sprawia, że czujemy się pewniej”.

Zaświadczenia o przebyciu zakażenia COVID-19 akceptowane na islandzkiej granicy

Zaświadczenie o szczepieniu przeciw COVID-19 akceptowane na granicy

Feb. 16, 2001 MINISTRY OF HEALTH, PRIME MINISTER'S OFFICE, MINISTRY FOR FOREIGN AFFAIRS

Liczba
Zakażenia w Islandii
Aktywne zakażenie, test na granicy
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
Liczba próbek pobranych w Islandii
Liczba próbek, test na granicy
Liczba osób w izolacji
Liczba osób w kwarantannie
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 18.02.2021

22.3.2021

   

Liczba
Zakażenia w Islandii
1
Aktywne zakażenie, test na granicy
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
Liczba próbek pobranych w Islandii
698
Liczba próbek, test na granicy
595
Liczba osób w izolacji
27
Liczba osób w kwarantannie
26
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 17.02.2021

22.3.2021

   

Liczba
Zakażenia w Islandii
Aktywne zakażenie, test na granicy
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
1
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
1
Liczba próbek pobranych w Islandii
363
Liczba próbek, test na granicy
140
Liczba osób w izolacji
26
Liczba osób w kwarantannie
27
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 16.02.2021

22.3.2021

   

Liczba
Zakażenia w Islandii
Aktywne zakażenie, test na granicy
5
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
1
Liczba próbek pobranych w Islandii
545
Liczba próbek, test na granicy
351
Liczba osób w izolacji
29
Liczba osób w kwarantannie
24
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 14.02.2021

22.3.2021

   

Liczba
Zakażenia w Islandii
Aktywne zakażenie, test na granicy
2
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
2
Liczba próbek pobranych w Islandii
323
Liczba próbek, test na granicy
326
Liczba osób w izolacji
26
Liczba osób w kwarantannie
20
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 9.02.2021

22.3.2021

   

Liczba
Zakażenia w Islandii
Aktywne zakażenie, test na granicy
1
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
Liczba próbek pobranych w Islandii
638
Liczba próbek, test na granicy
315
Liczba osób w izolacji
24
Liczba osób w kwarantannie
17
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 8.02.2021

22.3.2021

   

Liczba
Zakażenia w Islandii
1
Aktywne zakażenie, test na granicy
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
1
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
2
Liczba próbek pobranych w Islandii
746
Liczba próbek, test na granicy
252
Liczba osób w izolacji
28
Liczba osób w kwarantannie
20
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Stopniowe łagodzenie ograniczeń dotyczących zgromadzeń od 8 lutego

22.3.2021

Minister zdrowia Svandís Svavarsdóttir zaaprobowała propozycje Głównego Epidemiologa dotyczące złagodzenia ograniczeń dotyczących zgromadzeń, które wchodzą w życie 8 lutego. Limit osób biorących udział w zgromadzeniach nadal wynosi 20, ale dozwolona jest większa liczba wyjątków. Zasada dwumetrowego dystansu społecznego i obowiązek noszenia maseczek pozostają w mocy. Kluby nocne, bary oraz salony gier mogą zostać ponownie otwarte przy spełnieniu określonych warunków. Liczba widzów podczas występów scenicznych wzrasta ze 100 do 150, a związki religijne i wyznaniowe mogą organizować uroczystości, w tym pogrzeby, dla maksymalnie 150 osób. Maksymalna liczba klientów w sklepach wynosi 150, przy czym należy wziąć pod uwagę powierzchnię sklepu.

To samo dotyczy muzeów i galerii sztuki. Centra fitness mogą ponownie otworzyć szatnie, a goście mogą korzystać ze sprzętu do ćwiczeń przy spełnieniu określonych warunków. Rozporządzenie dopuszczające te zmiany będzie obowiązywać do 3 marca 2021 r.

Liczba
Zakażenia w Islandii
Aktywne zakażenie, test na granicy
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
Liczba próbek pobranych w Islandii
Liczba próbek, test na granicy
Liczba osób w izolacji
Liczba osób w kwarantannie
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 7.02.2021

22.3.2021

   

Liczba
Zakażenia w Islandii
1
Aktywne zakażenie, test na granicy
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
3
Liczba próbek pobranych w Islandii
314
Liczba próbek, test na granicy
409
Liczba osób w izolacji
28
Liczba osób w kwarantannie
21
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 3.02.2021

22.3.2021

   

Liczba
Zakażenia w Islandii
Aktywne zakażenie, test na granicy
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
1
Liczba próbek pobranych w Islandii
679
Liczba próbek, test na granicy
188
Liczba osób w izolacji
33
Liczba osób w kwarantannie
21
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 1.02.2021

22.3.2021

   

Liczba
Zakażenia w Islandii
1
Aktywne zakażenie, test na granicy
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
1
Liczba próbek pobranych w Islandii
1333
Liczba próbek, test na granicy
244
Liczba osób w izolacji
40
Liczba osób w kwarantannie
21
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 31.01.2021

22.3.2021

   

Liczba
Zakażenia w Islandii
Aktywne zakażenie, test na granicy
2
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
1
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
8
Liczba próbek pobranych w Islandii
333
Liczba próbek, test na granicy
469
Liczba osób w izolacji
41
Liczba osób w kwarantannie
22
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 28.01.2021

22.3.2021

   

Liczba
Zakażenia w Islandii
Aktywne zakażenie, test na granicy
1
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
2
Liczba próbek pobranych w Islandii
966
Liczba próbek, test na granicy
390
Liczba osób w izolacji
43
Liczba osób w kwarantannie
28
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 27.01.2021

22.3.2021

   

Liczba
Zakażenia w Islandii
2
Aktywne zakażenie, test na granicy
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
Liczba próbek pobranych w Islandii
926
Liczba próbek, test na granicy
255
Liczba osób w izolacji
47
Liczba osób w kwarantannie
35
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 26.01.2021

22.3.2021

   

Liczba
Zakażenia w Islandii
4
Aktywne zakażenie, test na granicy
3
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
1
Liczba próbek pobranych w Islandii
1073
Liczba próbek, test na granicy
272
Liczba osób w izolacji
56
Liczba osób w kwarantannie
46
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 25.01.2021

22.3.2021

   

Liczba
Zakażenia w Islandii
2
Aktywne zakażenie, test na granicy
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
Liczba próbek pobranych w Islandii
1437
Liczba próbek, test na granicy
233
Liczba osób w izolacji
59
Liczba osób w kwarantannie
53
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 24.01.2021

22.3.2021

   

Liczba
Zakażenia w Islandii
1
Aktywne zakażenie, test na granicy
2
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
2
Liczba próbek pobranych w Islandii
515
Liczba próbek, test na granicy
432
Liczba osób w izolacji
128
Liczba osób w kwarantannie
128
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 21.01.2021

22.3.2021

   

Liczba
Zakażenia w Islandii
Aktywne zakażenie, test na granicy
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
5
Liczba próbek pobranych w Islandii
716
Liczba próbek, test na granicy
560
Liczba osób w izolacji
89
Liczba osób w kwarantannie
222
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 20.01.2021

22.3.2021

   

Liczba
Zakażenia w Islandii
4
Aktywne zakażenie, test na granicy
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
1
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
1
Liczba próbek pobranych w Islandii
628
Liczba próbek, test na granicy
147
Liczba osób w izolacji
106
Liczba osób w kwarantannie
227
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 19.01.2021

22.3.2021

   

Liczba
Zakażenia w Islandii
2
Aktywne zakażenie, test na granicy
2
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
3
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
6
Liczba próbek pobranych w Islandii
686
Liczba próbek, test na granicy
447
Liczba osób w izolacji
116
Liczba osób w kwarantannie
247
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 18.01.2021

22.3.2021

   

Liczba
Zakażenia w Islandii
2
Aktywne zakażenie, test na granicy
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
1
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
3
Liczba próbek pobranych w Islandii
1086
Liczba próbek, test na granicy
273
Liczba osób w izolacji
127
Liczba osób w kwarantannie
149
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 17.01.2021

22.3.2021

   

Liczba
Zakażenia w Islandii
4
Aktywne zakażenie, test na granicy
2
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
4
Liczba próbek pobranych w Islandii
507
Liczba próbek, test na granicy
518
Liczba osób w izolacji
143
Liczba osób w kwarantannie
177
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 14.01.2021

22.3.2021

   

Liczba
Zakażenia w Islandii
5
Aktywne zakażenie, test na granicy
2
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
5
Liczba próbek pobranych w Islandii
855
Liczba próbek, test na granicy
712
Liczba osób w izolacji
160
Liczba osób w kwarantannie
229
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 13.01.2021

22.3.2021

   

Liczba
Zakażenia w Islandii
4
Aktywne zakażenie, test na granicy
2
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
2
Liczba próbek pobranych w Islandii
894
Liczba próbek, test na granicy
410
Liczba osób w izolacji
169
Liczba osób w kwarantannie
228
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 12.01.2021

22.3.2021

   

Liczba
Zakażenia w Islandii
6
Aktywne zakażenie, test na granicy
10
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
2
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
14
Liczba próbek pobranych w Islandii
764
Liczba próbek, test na granicy
899
Liczba osób w izolacji
164
Liczba osób w kwarantannie
242
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 11.01.2021

22.3.2021

   

Liczba
Zakażenia w Islandii
2
Aktywne zakażenie, test na granicy
9
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
1
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
5
Liczba próbek pobranych w Islandii
1075
Liczba próbek, test na granicy
886
Liczba osób w izolacji
149
Liczba osób w kwarantannie
320
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Ogólny limit liczebności zgromadzeń to 20 osób

22.3.2021

Under new regulations from the Minister of Health, acting on proposals from the Chief Epidemiologist, some relaxations will be made in the measures against Covid-19 applying in schools and universities in the new year. Amongst other things, it will be possible to resume classroom teaching in all upper senior schools, including those operating under a credit-unit system. In the universities, groups of up to 50 students will be able to occupy in the same area, while mixing of groups will remain prohibited. The regulations are intended to remain in force until 28 February 2021, but may be reviewed before then as necessary.

Liczba
Zakażenia w Islandii
Aktywne zakażenie, test na granicy
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
Liczba próbek pobranych w Islandii
Liczba próbek, test na granicy
Liczba osób w izolacji
Liczba osób w kwarantannie
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 10.01.2021

22.3.2021

   

Liczba
Zakażenia w Islandii
3
Aktywne zakażenie, test na granicy
5
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
12
Liczba próbek pobranych w Islandii
328
Liczba próbek, test na granicy
1086
Liczba osób w izolacji
143
Liczba osób w kwarantannie
352
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 09.01.2021

22.3.2021

   

Liczba
Zakażenia w Islandii
3
Aktywne zakażenie, test na granicy
5
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
2
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
7
Liczba próbek pobranych w Islandii
412
Liczba próbek, test na granicy
1184
Liczba osób w izolacji
143
Liczba osób w kwarantannie
351
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 08.01.2021

22.3.2021

   

Liczba
Zakażenia w Islandii
10
Aktywne zakażenie, test na granicy
2
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
2
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
3
Liczba próbek pobranych w Islandii
689
Liczba próbek, test na granicy
866
Liczba osób w izolacji
145
Liczba osób w kwarantannie
332
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 07.01.2021

22.3.2021

   

Liczba
Zakażenia w Islandii
2
Aktywne zakażenie, test na granicy
9
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
7
Liczba próbek pobranych w Islandii
691
Liczba próbek, test na granicy
1220
Liczba osób w izolacji
134
Liczba osób w kwarantannie
332
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 06.01.2021

22.3.2021

   

Liczba
Zakażenia w Islandii
11
Aktywne zakażenie, test na granicy
2
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
8
Liczba próbek pobranych w Islandii
656
Liczba próbek, test na granicy
483
Liczba osób w izolacji
126
Liczba osób w kwarantannie
279
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 05.01.2021

22.3.2021

   

Liczba
Zakażenia w Islandii
5
Aktywne zakażenie, test na granicy
12
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
6
Liczba próbek pobranych w Islandii
798
Liczba próbek, test na granicy
791
Liczba osób w izolacji
127
Liczba osób w kwarantannie
152
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 04.01.2021

22.3.2021

   

Liczba
Zakażenia w Islandii
4
Aktywne zakażenie, test na granicy
3
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
4
Liczba próbek pobranych w Islandii
771
Liczba próbek, test na granicy
689
Liczba osób w izolacji
111
Liczba osób w kwarantannie
136
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 03.01.2021

22.3.2021

   

Liczba
Zakażenia w Islandii
10
Aktywne zakażenie, test na granicy
3
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
10
Liczba próbek pobranych w Islandii
547
Liczba próbek, test na granicy
1022
Liczba osób w izolacji
101
Liczba osób w kwarantannie
131
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 29.12.2020

22.3.2021

   

Liczba
Zakażenia w Islandii
9
Aktywne zakażenie, test na granicy
4
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
3
Liczba próbek pobranych w Islandii
955
Liczba próbek, test na granicy
552
Liczba osób w izolacji
147
Liczba osób w kwarantannie
232
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 28.12.2020

22.3.2021

   

Liczba
Zakażenia w Islandii
7
Aktywne zakażenie, test na granicy
1
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
5
Liczba próbek pobranych w Islandii
969
Liczba próbek, test na granicy
581
Liczba osób w izolacji
142
Liczba osób w kwarantannie
246
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 22.12.2020

22.3.2021

   

Liczba
Zakażenia w Islandii
12
Aktywne zakażenie, test na granicy
4
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
6
Liczba próbek pobranych w Islandii
1389
Liczba próbek, test na granicy
830
Liczba osób w izolacji
149
Liczba osób w kwarantannie
572
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 21.12.2020

22.3.2021

   

Liczba
Zakażenia w Islandii
6
Aktywne zakażenie, test na granicy
6
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
3
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
2
Liczba próbek pobranych w Islandii
1566
Liczba próbek, test na granicy
985
Liczba osób w izolacji
139
Liczba osób w kwarantannie
582
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 20.12.2020

22.3.2021

   

Liczba
Zakażenia w Islandii
7
Aktywne zakażenie, test na granicy
3
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
1
Liczba próbek pobranych w Islandii
786
Liczba próbek, test na granicy
378
Liczba osób w izolacji
141
Liczba osób w kwarantannie
552
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 19.12.2020

22.3.2021

   

Liczba
Zakażenia w Islandii
13
Aktywne zakażenie, test na granicy
7
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
5
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
7
Liczba próbek pobranych w Islandii
580
Liczba próbek, test na granicy
1123
Liczba osób w izolacji
136
Liczba osób w kwarantannie
404
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 17.12.2020

22.3.2021

   

Liczba
Zakażenia w Islandii
12
Aktywne zakażenie, test na granicy
1
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
4
Liczba próbek pobranych w Islandii
1007
Liczba próbek, test na granicy
1276
Liczba osób w izolacji
Liczba osób w kwarantannie
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 18.12.2020

22.3.2021

   

Liczba
Zakażenia w Islandii
13
Aktywne zakażenie, test na granicy
3
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
12
Liczba próbek pobranych w Islandii
1374
Liczba próbek, test na granicy
960
Liczba osób w izolacji
126
Liczba osób w kwarantannie
358
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 14.12.2020

22.3.2021

   

Liczba
Zakażenia w Islandii
3
Aktywne zakażenie, test na granicy
2
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
1
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
3
Liczba próbek pobranych w Islandii
979
Liczba próbek, test na granicy
613
Liczba osób w izolacji
142
Liczba osób w kwarantannie
293
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 13.12.2020

22.3.2021

   

Liczba
Zakażenia w Islandii
4
Aktywne zakażenie, test na granicy
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
1
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
3
Liczba próbek pobranych w Islandii
393
Liczba próbek, test na granicy
619
Liczba osób w izolacji
144
Liczba osób w kwarantannie
366
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 12.12.2020

22.3.2021

   

Liczba
Zakażenia w Islandii
7
Aktywne zakażenie, test na granicy
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
5
Liczba próbek pobranych w Islandii
437
Liczba próbek, test na granicy
912
Liczba osób w izolacji
163
Liczba osób w kwarantannie
347
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 11.12.2020

22.3.2021

   

Liczba
Zakażenia w Islandii
5
Aktywne zakażenie, test na granicy
1
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
4
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
1
Liczba próbek pobranych w Islandii
728
Liczba próbek, test na granicy
531
Liczba osób w izolacji
Liczba osób w kwarantannie
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 10.12.2020

22.3.2021

   

Liczba
Zakażenia w Islandii
12
Aktywne zakażenie, test na granicy
2
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
8
Liczba próbek pobranych w Islandii
844
Liczba próbek, test na granicy
553
Liczba osób w izolacji
188
Liczba osób w kwarantannie
245
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Złagodzenie obostrzeń od 10 grudnia

22.3.2021

Minister Zdrowia podjęła decyzję o wprowadzeniu zmian w zakresie środków zapobiegawczych w związku z pandemią COVID-19, które wejdą w życie 10 grudnia 2020 r. W tym dniu złagodzone zostaną ograniczenia dotyczące wielkości zgromadzeń. Nowe zasady będą obowiązywać do 12

stycznia 2021 r. Zasady obowiązujące w szkołach pozostaną w dużej mierze niezmienione do końca roku. Wkrótce planowane jest ogłoszenie nowych zasad, które zaczną obowiązywać w szkołach 1 stycznia 2021 r.

Niepewna sytuacja

Zmiany te są zgodne z zaleceniami Głównego Epidemiologa. Od czasu wprowadzenia obowiązujących obecnie ograniczeń liczba chorych na COVID-19 na zmianę rosła i spadała. Wyraźny wzrost liczby zakażeń miał miejsce pod koniec listopada, ale w ciągu ostatnich kilku dni odnotowano spadek

zachorowań, przy czym w większości przypadków choroba została zdiagnozowana u osób przebywających na kwarantannie. „Wyraźnie widać, że na chwilę obecną udało nam się opanować pandemię” – mówi Główny Epidemiolog. – „Jednocześnie sytuację można określić jako niepewną. Wszystko może się zmienić na lepsze lub na gorsze”.

Liczba
Zakażenia w Islandii
Aktywne zakażenie, test na granicy
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
Liczba próbek pobranych w Islandii
Liczba próbek, test na granicy
Liczba osób w izolacji
Liczba osób w kwarantannie
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 9.12.2020

22.3.2021

   

Liczba
Zakażenia w Islandii
4
Aktywne zakażenie, test na granicy
1
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
1
Liczba próbek pobranych w Islandii
770
Liczba próbek, test na granicy
349
Liczba osób w izolacji
183
Liczba osób w kwarantannie
249
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 8.12.2020

22.3.2021

   

Liczba
Zakażenia w Islandii
8
Aktywne zakażenie, test na granicy
2
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
6
Liczba próbek pobranych w Islandii
923
Liczba próbek, test na granicy
315
Liczba osób w izolacji
186
Liczba osób w kwarantannie
227
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 7.12.2020

22.3.2021

   

Liczba
Zakażenia w Islandii
8
Aktywne zakażenie, test na granicy
3
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
4
Liczba próbek pobranych w Islandii
1371
Liczba próbek, test na granicy
393
Liczba osób w izolacji
187
Liczba osób w kwarantannie
261
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 6.12.2020

22.3.2021

   

Liczba
Zakażenia w Islandii
7
Aktywne zakażenie, test na granicy
2
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
3
Liczba próbek pobranych w Islandii
449
Liczba próbek, test na granicy
393
Liczba osób w izolacji
197
Liczba osób w kwarantannie
460
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 5.12.2020

22.3.2021

   

Liczba
Zakażenia w Islandii
19
Aktywne zakażenie, test na granicy
3
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
4
Liczba próbek pobranych w Islandii
1307
Liczba próbek, test na granicy
485
Liczba osób w izolacji
762
Liczba osób w kwarantannie
1538
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 4.12.2020

22.3.2021

  

Liczba
Zakażenia w Islandii
14
Aktywne zakażenie, test na granicy
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
2
Liczba próbek pobranych w Islandii
943
Liczba próbek, test na granicy
301
Liczba osób w izolacji
195
Liczba osób w kwarantannie
544
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 3.12.2020

22.3.2021

  

Liczba
Zakażenia w Islandii
12
Aktywne zakażenie, test na granicy
1
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
3
Liczba próbek pobranych w Islandii
872
Liczba próbek, test na granicy
339
Liczba osób w izolacji
212
Liczba osób w kwarantannie
679
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 2.12.2020

22.3.2021

 

Liczba
Zakażenia w Islandii
14
Aktywne zakażenie, test na granicy
1
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
3
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
Liczba próbek pobranych w Islandii
1318
Liczba próbek, test na granicy
343
Liczba osób w izolacji
205
Liczba osób w kwarantannie
670
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 1.12.2020

22.3.2021

 

Liczba
Zakażenia w Islandii
16
Aktywne zakażenie, test na granicy
1
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
Liczba próbek pobranych w Islandii
1311
Liczba próbek, test na granicy
96
Liczba osób w izolacji
204
Liczba osób w kwarantannie
637
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 30.11.2020

22.3.2021

 

Liczba
Zakażenia w Islandii
18
Aktywne zakażenie, test na granicy
2
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
1
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
3
Liczba próbek pobranych w Islandii
1563
Liczba próbek, test na granicy
357
Liczba osób w izolacji
187
Liczba osób w kwarantannie
716
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 29.11.2020

22.3.2021

 

Liczba
Zakażenia w Islandii
8
Aktywne zakażenie, test na granicy
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
1
Liczba próbek pobranych w Islandii
532
Liczba próbek, test na granicy
186
Liczba osób w izolacji
187
Liczba osób w kwarantannie
716
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 28.11.2020

22.3.2021

 

Liczba
Zakażenia w Islandii
10
Aktywne zakażenie, test na granicy
1
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
1
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
12
Liczba próbek pobranych w Islandii
508
Liczba próbek, test na granicy
396
Liczba osób w izolacji
187
Liczba osób w kwarantannie
716
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 27.11.2020

22.3.2021

 

Liczba
Zakażenia w Islandii
21
Aktywne zakażenie, test na granicy
2
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
1
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
Liczba próbek pobranych w Islandii
988
Liczba próbek, test na granicy
365
Liczba osób w izolacji
193
Liczba osób w kwarantannie
618
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 26.11.2020

22.3.2021

  

Liczba
Zakażenia w Islandii
20
Aktywne zakażenie, test na granicy
1
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
4
Liczba próbek pobranych w Islandii
899
Liczba próbek, test na granicy
240
Liczba osób w izolacji
176
Liczba osób w kwarantannie
528
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 25.11.2020

22.3.2021

 

Liczba
Zakażenia w Islandii
11
Aktywne zakażenie, test na granicy
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
4
Liczba próbek pobranych w Islandii
677
Liczba próbek, test na granicy
204
Liczba osób w izolacji
166
Liczba osób w kwarantannie
291
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 24.11.2020

22.3.2021

  

Liczba
Zakażenia w Islandii
7
Aktywne zakażenie, test na granicy
1
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
1
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
Liczba próbek pobranych w Islandii
700
Liczba próbek, test na granicy
156
Liczba osób w izolacji
176
Liczba osób w kwarantannie
291
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 23.11.2020

22.3.2021

  

Liczba
Zakażenia w Islandii
9
Aktywne zakażenie, test na granicy
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
7
Liczba próbek pobranych w Islandii
660
Liczba próbek, test na granicy
253
Liczba osób w izolacji
186
Liczba osób w kwarantannie
246
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 22.11.2020

22.3.2021

   

Liczba
Zakażenia w Islandii
3
Aktywne zakażenie, test na granicy
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
Liczba próbek pobranych w Islandii
270
Liczba próbek, test na granicy
258
Liczba osób w izolacji
198
Liczba osób w kwarantannie
220
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 21.11.2020

22.3.2021

  

Liczba
Zakażenia w Islandii
5
Aktywne zakażenie, test na granicy
3
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
1
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
7
Liczba próbek pobranych w Islandii
334
Liczba próbek, test na granicy
444
Liczba osób w izolacji
205
Liczba osób w kwarantannie
205
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 20.11.2020

22.3.2021

Liczba
Zakażenia w Islandii
15
Aktywne zakażenie, test na granicy
2
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
1
Liczba próbek pobranych w Islandii
750
Liczba próbek, test na granicy
229
Liczba osób w izolacji
224
Liczba osób w kwarantannie
217
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 19.11.2020

22.3.2021

  

Liczba
Zakażenia w Islandii
10
Aktywne zakażenie, test na granicy
7
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
2
Liczba próbek pobranych w Islandii
770
Liczba próbek, test na granicy
299
Liczba osób w izolacji
Liczba osób w kwarantannie
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Poluzowanie obostrzeń dotyczących zgromadzeń wchodzi w życie z dniem 18 listopada

22.3.2021

Poluzowanie obostrzeń dotyczących zgromadzeń wchodzi w życie z dniem 18 listopada Minister Zdrowia zatwierdziła rekomendacje Głównego Epidemiologa odnośnie do ostrożnego luzowania niektórych restrykcji dotyczących zgromadzeń w związku z rozprzestrzenianiem się COVID19. Zmiany wchodzą w życie z dniem 18 listopada 2020 r. Główne zmiany dotyczą zajęć sportowych, młodzieżowych i rekreacyjnych dla dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych (do 16 roku życia), których organizowanie będzie znowu dozwolone. W szkołach średnich liczba osób mogących przebywać w jednym miejscu zostanie zwiększona do 25. Różnego rodzaju usługi wymagające kontaktu fizycznego lub bliskości będą znowu dozwolone. Nadal obowiązuje ogólne ograniczenie liczebności zgromadzeń do 10 osób. Przewiduje się, że dalsze luzowanie obostrzeń będzie możliwe na początku grudnia.

Liczba
Zakażenia w Islandii
Aktywne zakażenie, test na granicy
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
Liczba próbek pobranych w Islandii
Liczba próbek, test na granicy
Liczba osób w izolacji
Liczba osób w kwarantannie
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 18.11.2020

22.3.2021

  

Liczba
Zakażenia w Islandii
4
Aktywne zakażenie, test na granicy
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
1
Liczba próbek pobranych w Islandii
770
Liczba próbek, test na granicy
305
Liczba osób w izolacji
233
Liczba osób w kwarantannie
348
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 17.11.2020

22.3.2021

  

Liczba
Zakażenia w Islandii
11
Aktywne zakażenie, test na granicy
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
4
Liczba próbek pobranych w Islandii
961
Liczba próbek, test na granicy
226
Liczba osób w izolacji
267
Liczba osób w kwarantannie
384
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 16.11.2020

22.3.2021

 

Liczba
Zakażenia w Islandii
7
Aktywne zakażenie, test na granicy
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
2
Liczba próbek pobranych w Islandii
1296
Liczba próbek, test na granicy
301
Liczba osób w izolacji
302
Liczba osób w kwarantannie
563
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 15.11.2020

22.3.2021

 

Liczba
Zakażenia w Islandii
9
Aktywne zakażenie, test na granicy
2
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
1
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
1
Liczba próbek pobranych w Islandii
382
Liczba próbek, test na granicy
274
Liczba osób w izolacji
340
Liczba osób w kwarantannie
693
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 14.11.2020

22.3.2021

  

Liczba
Zakażenia w Islandii
3
Aktywne zakażenie, test na granicy
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
16
Liczba próbek pobranych w Islandii
430
Liczba próbek, test na granicy
448
Liczba osób w izolacji
351
Liczba osób w kwarantannie
719
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 13.11.2020

22.3.2021

 

Liczba
Zakażenia w Islandii
17
Aktywne zakażenie, test na granicy
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
1
Liczba próbek pobranych w Islandii
1181
Liczba próbek, test na granicy
171
Liczba osób w izolacji
394
Liczba osób w kwarantannie
657
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 12.11.2020

22.3.2021

 

Liczba
Zakażenia w Islandii
8
Aktywne zakażenie, test na granicy
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
2
Liczba próbek pobranych w Islandii
822
Liczba próbek, test na granicy
406
Liczba osób w izolacji
447
Liczba osób w kwarantannie
883
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 11.11.2020

22.3.2021

  

Liczba
Zakażenia w Islandii
18
Aktywne zakażenie, test na granicy
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
3
Liczba próbek pobranych w Islandii
865
Liczba próbek, test na granicy
280
Liczba osób w izolacji
472
Liczba osób w kwarantannie
992
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 10.11.2020

22.3.2021

  

Liczba
Zakażenia w Islandii
26
Aktywne zakażenie, test na granicy
1
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
2
Liczba próbek pobranych w Islandii
1031
Liczba próbek, test na granicy
304
Liczba osób w izolacji
542
Liczba osób w kwarantannie
956
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 9.11.2020

22.3.2021

  

Liczba
Zakażenia w Islandii
11
Aktywne zakażenie, test na granicy
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
1
Liczba próbek pobranych w Islandii
1265
Liczba próbek, test na granicy
329
Liczba osób w izolacji
569
Liczba osób w kwarantannie
1076
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 8.11.2020

22.3.2021

    

Liczba
Zakażenia w Islandii
16
Aktywne zakażenie, test na granicy
5
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
2
Liczba próbek pobranych w Islandii
522
Liczba próbek, test na granicy
348
Liczba osób w izolacji
621
Liczba osób w kwarantannie
1060
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Informacje o wymazach i zakażeniach wykrytych podczas testów na granicach 7.11.2020

22.3.2021

  

Liczba
Zakażenia w Islandii
13
Aktywne zakażenie, test na granicy
1
Zakażenie z obecnością przeciwciał, test na granicy
2
Zakażenia niepotwierdzone, test na granicy
5
Liczba próbek pobranych w Islandii
611
Liczba próbek, test na granicy
482
Liczba osób w izolacji
634
Liczba osób w kwarantannie
1046
Liczba
Liczba testów wykonanych w Islandii. Całkowity.
Liczba próbek pobranych na przejściach granicznych. Całkowity.
Liczba osób w izolacji
Liczba aktywnych zakażeń w Islandii od 15 czerwca
Liczba aktywnych zakażeń na przejściach granicznych od  15 czerwca 2020
Liczba zakażeń w Islandii od początku pandemii
Liczba zakażeń w Islandii

Fleiri tilkynningar á vef landlæknis

Powrót do pierwszej strony