Užsiregistruoti

Pažyma

Sirgimo COVID-19 infekcija pažymėjimas

COVID-19 infekciją patvirtinantį pažymėjimą galima gauti interneto svetainės „Heilsuvera „My pages“ (Mano puslapiai) COVID-19 skiltyje arba elektroniniu paštu mottaka(at)landlaeknir.is. Pažymėjimai išduodami nemokamai.

Skiepijimo pažymėjimas

Skiepijimo pažymėjimas galioja 270 dienų (9 mėnesius) nuo pirminio skiepo. Laikoma, kad pirminis skiepijimas užbaigtas gavus antrąją iš dviejų vakcinos dozių arba pasiskiepijus „Janssen“ vakcina. Po stiprinamosios dozės nenustatytas joks konkretus skiepijimo pažymėjimo galiojimo laikas.

Skiepijimo nuo COVID-19 pažymėjimus galima gauti interneto svetainėje Heilsuvera.is COVID-19 skiltyje. Pažymėjimai išduodami nemokamai. Norint užsiregistruoti „Heilsuvera“ interneto svetainėje, reikia patvirtinti savo tapatybę elektroniniu būdu. Norint gauti skiepijimo pažymėjimą, reikia įrašyti paso (kelionės dokumentų) numerį. Elektroninio ID numerio neturintys asmenys pažymėjimą gali gauti iš sveikatos priežiūros centro.

Neigiamo COVID-19 tyrimo rezultato pažymėjimas

Tyrimus kelionėms į užsienį galima atlikti keliose vietose, tačiau kiekvienoje šalyje taisyklės gali skirtis. Svarbu susipažinti su taisyklėmis, galiojančiomis šalyje, į kurią vykstate.