Pažyma

Kiekvienas keliaujantis į Islandiją privalo pateikite neigiamą COVID-19 (SARS-CoV-2) PGR tyrimo rezultatą prieš lipdami į lėktuvą arba laivą, vykstant į Islandiją bei atvykus į šalį. Neigiamą tyrimo rezultatą būtina gauti likus ne daugiau kaip 72 val. iki išvykimo (pirmąjį kelionės etapą). Greitasis antigenų tyrimas negalioja. Pažymėjimą reikia pateikti islandų, norvegų, švedų, danų arba anglų kalba. Pažymėjimai kitomis kalbomis nėra laikomi galiojančiais. Tyrimo rezultatas turi būti iš anksto užregistruotas. Jei atvykstantis keleivis turi COVID-19 skiepų pažymėjimą arba pažymą, įrodančią, kad asmuo yra persirgęs COVID-19 infekcija, neprivalo pateikti neigiamo PGR tyrimo atsakymo. Bauda už reikalavimo pateikti neigiamą PGR tyrimo rezultatą pažeidimą yra 100 000 Islandijos kronų (ISK) Islandijos gyventojams ir piliečiams. Neigiamo PGR tyrimo atsakymo neturintys ne Islandijos gyventojai ir piliečiai negalės įvažiuoti per šalies sieną.

Reikalavimų sušvelninimo pažymėjimas pasienio punkte turi atitikti šiuos kriterijus:

Persirgimo COVID-19 infekcija pažymėjimas

Pažymėjimai turi būti išduoti islandų, švedų, danų, norvegų ar anglų kalba.
Vardas ir pavardė (kaip ir kelionės dokumentuose).
Gimimo data.
Kada paimtas mėginys (data).
Kur paimtas mėginys (šalis / miestas / adresas).
Tyrimą atlikusios / pažymėjimą išdavusios įstaigos pavadinimas.
Pažymėjimo data.
Už pažymėjimo išdavimą atsakingos arba tyrimą atlikusios įstaigos telefono numeris.
Tyrimo tipas (PGR ar antikūnų tyrimas su ELISA/serologiniu tyrimu).
Tyrimo rezultatas (teigiamas SARS-CoV-2 PGR tyrimas arba antikūnų nustatymo įrodymas).

Nepriimamos serologinio SARS-CoV-2 antikūnų tyrimo pažymos, jei buvo tiriami tik antikūnai prieš SARS-CoV-2 spyglio baltymą po to, kai prasidėjo vakcinacijos (tyrimai atlikti 2021 sausio 1d. ar vėliau).

Skiepų pažymėjimas

Skiepų pažymėjimas, patvirtinantis, kad asmuo buvo paskiepytas viena iš šių vakcinų, registruotų Europoje:

1. „Comirnaty“; „Pfizer BioNTech“

2. COVID-19 vakcina „Modena“

3. COVID-19 vakcina „AstraZeneca“

4. COVID-19 vakcina „Janssen“

Tarptautinis skiepų pažymėjimas („geltonoji knygelė“), išduotas Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) taip pat galioja tais atvejais, kai PSO aptarė ir patvirtino vakciną, kuri yra nurodyta pažymėjime, nepriklausomai nuo to, kur buvo atliktas skiepijimas. Sąrašas vakcinų, kurios gali būti nurodytos geltonojoje knygelėje:

1. Vakcina „Tozinameran-COVID-19 mRNA“ („Comirnaty®“), „ Pfizer“ / „BioNTech Manufacturing GmbH“.

2. COVID-19 Vaccine (Vaxzevria®; ChAdOx1-S) AstraZeneca AB.

3. COVID-19 vakcina (ChAdOx1-S) „AstraZeneca“/ „SK Bio“ („SK Bioscience Co. Ltd“).

4. COVID-19 (ChAdOx1-S) vakcina „AstraZeneca“ („Covidshield™“ „Serum Institute of India Pvt. Ltd.“)

5. COVID-19 vakcina (Ad26.COV2-S) „Janssen-Cilag International NV“.

Pažymėjimai gali būti elektroniniai arba spausdinti. Pasienio tarnybos vertins, ar pažymėjimas yra galiojantis i, jei reikia, susisieks su vyriausiojo epidemiologo atstovu (sveikatos priežiūros specialistu), o vyriausiasis epidemiologas priims galutinį sprendimą dėl pažymėjimo galiojimo. Jei keleivis pateikia pažymėjimą, kuris laikomas negaliojančiu (pvz., jei netenkinamos bet kurios nustatytos sąlygos, asmeniui gali būti taikomos karantino priemonės, kurios galioja kitiems keleiviams, t. y., pateikti neigiamo PGR tyrimo rezultatą arba atlikti du tyrimus, tarp tyrimų būnant karantine.

Skiepų pažymėjimai turi atitikti tokius kriterijus:

Jie turi būti išduoti islandų, dabų, norvegų, švedų, anglų ar prancūzų kalba. Pažymėjimas kita kalba yra galiojantis, jei pateikiamas kartu su vertimu į vieną iš nustatytų kalbų, o vertimą patvirtino sertifikuotas vertėjas.
Vardas ir pavardė (kaip ir kelionės dokumentuose).
Gimimo data.
Ligos, nuo kurios yra skiepijama, pavadinimas (COVID-19).
Kur ir kada asmuo buvo paskiepytas (vieta ir data(os))
Skiepijimas turi būti užbaigtas; vakcinos dozių skaičius turi atitikti kiekvienos vakcinos gamintojo nurodymus.
Informaciją apie pažymą išdavusią įstaigą (sveikatos priežiūros specialistą / įstaigą) bei parašas, jei skiepų pažymėjimas yra tarptautinis.
Vakcinos pavadinimas.
Vakcinos gamintojas ir siuntos numeris.

Karantino patvirtinimas ir nedarbingumo pažymėjimas

Asmenys, norintys gauti nedarbingumo pažymėjimą, turi būti užregistruoti kaip esantys karantine. Registruotis gali asmenys, kurie būna karantine dėl kelionių, arba dėl to, kad vietos sveikatos priežiūros centras įtraukė juos į karantino sąrašą arba karantine būti jiems liepė kontaktų nustatymo komanda vyriausiojo epidemiologo nurodymu. Sukurtas vaizdo įrašas, kuriame rodoma, kaip teikti paraišką pažymėjimui gauti. Vaizdo įrašą galite peržiūrėti adresu heilsuvera.is. Asmenys, kurie turi būti karantine, gali gauti pažymėjimą užregistravę savo informaciją interneto svetainėje heilsuvera.is. Pažymėjimai išduodami nemokamai. Norint užsiregistruoti Heilsuvera interneto svetainėje, reikia patvirtinti savo tapatybę elektroniniu būdu.