Keliaudami po Islandiją

Kelionė į Islandiją ir Islandijos viduje

Keleiviai, atvykstantys į Islandiją, galipasirinkti atlikti du COVID-19 tyrimus, 5 dienas praleidžiantkarantine tarp tyrimų, kol bus žinomi antrojo tyrimo rezultatai, arba galiatsisakyti tyrimo, bet atvykę į Islandiją, turės praleisti 14 dienų karantine.2005 m. ir vėliau gimę vaikai yra atleidžiami nuo tyrimų ir karantino ir tapati taisyklė galioja asmenims, kuriems po PGR tyrimų Islandijos sveikatosapsaugos organai išdavė patvirtinantį dokumentą, kad jie anksčiau buvoužsikrėtę COVID-19 ir karantinavosi visą izoliacijos laikotarpį, arba, jeiantikūnų tyrimais nustatyta, kad jie pasveiko nuo COVID-19.

Nuo 2020 m. gruodžio 10 d. bus priimamipatvirtintos COVID-19 infekcijos Islandijoje sertifikatai ir panašūs ES / ELPAvalstybės išduoti sertifikatai. Tranzitu vykstantyskeleiviai, kurie neišeina iš atitinkamo terminalo pasienyje, neprivalo liktikarantine arba atlikti patikrinimą.

Prieš išvykstant

Kelionių apribojimai. Islandijos sienoslieka atviros EEE valstybių bei Šveicarijos piliečiams ir gyventojams, tačiauIslandija ir toliau taiko šiuo metu galiojančius kelionių apribojimus Šengenozonos išorės sienoms. Čia rasite visąreikalingą informaciją apie kelionių apribojimus, galiojančius kelionės į Islandijądėl COVID-19.

Išankstinėregistracija Išankstinė atvykimo įIslandiją registracija. Visi keleiviai privalo užpildytiišankstinės registracijos formą, laikytis infekcijos prevencijos taisyklių iryra skatinami parsisiųsti programėlę „Rakning C-19“ (sekimo programėlę).Išankstinės registracijos forma nėra leidimo keliauti forma.

Programėlė „RakningC-19“.Programėlė naudojama informacijai apie neigiamus tyrimų rezultatus teikti ir,jei reikia, sekti infekcijos plitimą. „Rakning C-19“ programėlė – Informacijair nurodymai

Tikrinimas pasienyjeir karantinas

Pirmasis patikrinimas atliekamas atvykusį pasienio punktą. Po to keleiviai turi 5–6 dienas likti karantine pagal karantino namuoseinstrukcijas arba atvykstančiųjų įIslandiją karantino instrukcijas.
Į Islandiją keliaujančių asmenų negalimapasitikti oro uoste. Tas pats galioja šeimos nariams ir draugams. Atvykti į Islandiją galima naudojant „Flybus“, taksi, nuomotą automobilįar asmeninį automobilį, kuris buvo paliktas oro uoste.
Nuo 2020 m. gruodžio 1 d. tikrinimas pasienyje buslaikinai nemokamas arba iki 2021 m. sausio 31 d. Svarbuperskaityti tikrinimo procedūros, t. y. atvykus į Islandijątaikomų procedūrų instrukciją.
Karantinometu jūs:
galite kreiptis dėl būtinossveikatos priežiūros paslaugų į artimiausią pirminės sveikatos priežiūroscentrą, pagalbos ligoniams tarnybą (1700 arba +354 544 4113) arba skubiosmedicinos pagalbos tarnybą telefonu 112;
galite pasivaikščioti ten,kur nėra daug žmonių, tačiau privalote išlaikyti 2 metrų atstumą nuo kitųpėsčiųjų;
negalite tiesiogiai bendrautisu asmenimis, kurie nėra jūsų namų ūkio nariai. Bendraudami su jūsų namų ūkyjegyvenančiais asmenimis, privalote atidžiai laikytis higienos reikalavimų irvisada stengtis išlaikyti bent 1–2 metrų atstumą;
negali naudotis viešuojutransportu (vietiniais skrydžiais, miesto autobusais, kitais autobusais),tačiau tau leidžiama naudotis taksi, nuomojamais ir privačiais automobiliais;
Negalite lankytisrestoranuose, baruose, dalyvauti bet kokio pobūdžio susibūrimuose, pavyzdžiui,lankytis baseinuose, kino teatruose, teatruose, parduotuvėse ar kitose vietose,kuriose gali būriuotis daug žmonių.
negalite imtis asmeninėsveiklos ir lankytis. Tas pats reikalavimas galioja vaistinėse, prekyboscentruose, pašto skyriuose, bankuose ir kt. įstaigose. Pristatymo paslaugosteikiamos iš interneto parduotuvių ir restoranų.
negalite lankyti mokyklos ireiti į darbą.
negalite vykti į apžvalgines išvykasir važiuoti didelių atstumų, išskyrus atvejus, kai tai būtina įvažiuojant /išvažiuojant nuo sienos punkto iki karantino vietos.

Tolesnis patikrinimasir karantinas iki rezultatų atsiuntimo

Antrasis patikrinimas atliekamassveikatos priežiūros centre. Patikrinimai atliekami daugelyje Islandijosmiestų ir miestelių. Prašome atkreiptidėmesį, kad skiriasi sveikatos priežiūros centrų darbo laikas. Karantinasnutraukiamas, jei gaunamas neigiamas antrojo patikrinimo rezultatas.

Jei rezultatas teigiamas, izoliavimasisyra būtinas ir tokiais atvejais, privaloma laikytis instrukcijų namųizoliacijoje esantiems asmenims. Sveikatos patikrinimas, gydymas armedicininė priežiūra sergant ligomis, apie kurias būtina pranešti, įskaitantCOVID-19, pacientui nekainuoja. Ši sąlyga negalioja neprivalomiems tyrimamsdiagnozuojant COVID-19. Antrasis patikrinimas yra nemokamas.

Neigiami tyrimo rezultatai negarantuoja,kad jums vėliau nereikės likti karantine, jei paaiškės, kad jūs turėjotekontaktą su užsikrėtusiu žmogumi, pavyzdžiui, skrydžio į Islandijąmetu sėdėjote šalia užsikrėtusio žmogaus. Asmenys, kurienetikėtai privalo karantinuotis, tačiau neturi gyvenamosios vietos karantinolaikotarpiui, gali būti apgyvendintioficialiose karantino patalpose.

Yra apgyvendinimovietų, priimančių svečius karantinui, sąrašas.

Atkreipkite dėmesį, kad norintužtikrinti reikalavimų vykdymą, už karantino arbaizoliacijos reikalavimų pažeidimus yra skiriamos baudos arba atitinkamosinstitucijos imamasi reikiamų veiksmų.

Kita svarbiinformacija

Keliaujantiems asmenims patariamasusipažinti su atsakingų institucijųteikiama informacija dėl COVID-19.

Riboto judumo asmenys turėtų susisiektisu pagalbos tarnybomis el. paštu hjalp@utn.is arba išsiųsdamižinutę per Facebook. Nepaprastosios padėties atveju susisiekite su Užsienioreikalų ministerijos skubios pagalbos tarnyba telefonu: +354 545 0112.Informacija teikiama visą parą (24/7).

Svarbiausią informaciją apiekeliautojų teises dėl COVID-19 galima rasti IslandijosTurizmo valdybos (Ferðamálastofa) interneto svetainėje.

Apibendrindami primename: laikykitėsrankų higienos reikalavimų ir reguliariai plaukite rankas muilu bei vandeniu.

Pripažintos rizikoszonos

Svarbu žinoti, kokios taisyklės galiojakonkrečiu metu dėl pripažintų infekcijos rizikos zonų ir taisyklės, kuriosgalioja kelionėms į užsienį.
Rizikos zonomis pripažintų šalių sąrašas yra reguliariai atnaujinamas.

Kelionės iš Islandijos
Islandijos gyventojams rekomenduojama vengti kelionių į rizikos zonas.