Galiojantys apribojimai

Veiksmingiribojimai, kurie dėl pandemijos nurodytisusibūrimų skelbimuose,  įsigalioja 2020 m. rugsėjo 7 d.(00.00 val.) (imtinai) ir galios iki 2020 m. rugsėjo 27 d. (23.59val.) (imtinai). Remdamosi turima informacija, valdžios institucijos įvertinsporeikį taikyti tokius ribojimus, t. y. galimybę juos panaikinti anksčiauir poreikį pratęsti jų galiojimą. Ribojimai taikomi visoje Islandijoje.

Pagrindinės taikomos priemonės:

Žmonių skaičiaus ribojimas: Susibūrimams galioja apribojimasiki 200 suaugusių asmenų. 2005 m. ir vėliau gimusiems vaikams šis reikalavimasnetaikomas.
Bendrasis socialinis atstumas. Vyriausiojo epidemiologo nurodymu,visi turi laikytis 1 metro atstumo taisyklės, kiek tai yra įmanoma bendraujantsu kitais, ypač su svetimais ir nesusijusiais asmenimis.
Susibūrimuose, visose darbo irkitose veiklos vietose būtina užtikrinti, kad tarp dviejų artimai nesusijusiųasmenų būtų išlaikytas mažiausiai 1 metro atstumas. Burną ir nosį dengiančiaskaukes būtina dėvėti, kai nėra galimybės išlaikyti 1 metro atstumo tarp asmenų.Šis reikalavimas taikomas, pavyzdžiui, viešajame transporte, įskaitantvietinius skrydžius ir keleivinius keltus, taip pat kirpyklose ir masažosalonuose. Svarbu susipažinti su veido kaukių naudojimoinstrukcijomis.
Socialinio atstumo išlaikymasmokyklose. Tos pačiosfizinio atstumo taisyklės taikomos vidurinėse mokyklose ir universitetuose,t. y. tarp kaukių nedėvinčių asmenų būtina išlaikyti 1 metro atstumą.
Socialinio atstumo išlaikymassportuojant. Kontaktastarp sportininkų leidžiamas treniruočių ir varžybų metu. Tačiau persirengimopatalpose ir kitose ne varžyboms ir treniruotėms skirtose zonose būtinalaikytis 1 metro fizinio atstumo taisyklės. Kiti asmenys, įskaitant trenerius,darbuotojus ir savanorius, taip pat turi laikytis 1 metro fizinio atstumotaisyklės. ÍSÍ (Islandijos nacionalinei olimpinei ir sporto asociacijai)nepriklausančių sporto šakų asociacijos turi nustatyti savo taisykles arbavadovautis tais pačiais nurodymais, galiojančiais panašioms ÍSÍ priklausančiomssporto šakoms.
Fizinis atstumas scenos menų,muzikos ir kino srityse Kaip ir sporto srityje, kontaktas leidžiamas scenosmenų ir muzikos repeticijų metu. Tie patys reikalavimai taikomi filmavimų metu.
Fizinis atstumas fizinio parengimocentruose Fizinioparengimo centruose dėl konkrečios infekcijos rizikos taikomi tokie patapribojimai, kaip ir galiojantys baseinams ir maudymosi zonoms. Svečių skaičiusnegali viršyti trijų ketvirtadalių (75 %) pagal veiklos leidimus leistinodidžiausio svečių skaičiaus.

Visuomenei atviros mažmeninės prekybos vietos,viešieji pastatai ir paslaugų bendrovės privalo:

užtikrinti, kad visuomenė irdarbuotojai prie įėjimų ir šalia didelio skaičiaus žmonių liečiamų paviršiųvisuomet turėtų galimybę dezinfekuoti rankas, pavyzdžiui, šalia lietimuijautrios klaviatūros ir kasos aparatų;
kuo dažniau tinkamai valyti irdezinfekuoti daugelio žmonių liečiamus paviršius;
naudoti žymėjimą ir ženklus,primenančius visuomenei ir darbuotojams apie asmenines apsaugos nuo infekcijospriemones.

Baseinai irrestoranai privaloužtikrinti, kad svečiai galėtų tarpusavyje išlaikyti 1 metro atstumą,apribojant į kiekvieną patalpą įleidžiamų žmonių skaičių.

Veikla,kurią atliekant svečiai neišvengiamai turi liesti viešai naudojamą įrangą,pavyzdžiui sporto veikla, fizinio parengimo centrai, lošimo aparatų iržaidimų salonai turi nutraukti veiklą arba dezinfekuoti įrangą pokiekvieno vartotojo.

Muziejai,naktiniai klubai ir kitos viešųjų paslaugų įstaigos turi nutraukti veiklą, jeinegali užtikrinti apribojimų įgyvendinimo arba kai neįmanoma užtikrinti tinkamoatstumo tarp dviejų nesusijusių žmonių.

Alkoholiuprekiaujantys naktiniai klubai ir restoranai turi baigti darbą 23.00 val.

Už infekcijos prevencijos reikalavimų pažeidimą galibūti skiriamos baudos.

Specialios nuostatos dėl taikomų socialinių atstumųtaisyklių pažeidimų.

Specialios nuostatos dėl susibūrimams, karantinui arizoliavimuisi taikomų apribojimų pažeidimų.

Priemonės pasienyje

https://www.covid.is/flokkar/ferdalog

Kam negalioja susibūrimų draudimas?

Susibūrimųdraudimas negalioja tarptautiniams oro uostams, tarptautiniams jūrų uostams,orlaiviams ir laivams. Rekomenduojamos veiksmingiausios ligų prevencijospriemonės, o veiklos vykdytojai turi taikyti visas įmanomas priemones, kadsumažintų užsikrėtimo galimybę.

Kada baigs galioti susibūrimų draudimas?

Šieapribojimai yra nuolat peržiūrimi, įvertinant galimybę juos sušvelninti arbaprireikus pratęsti jų galiojimą.

Lengvai suprantamąinformaciją apie koronavirusą rasite čia. Informaciją parengėNacionalinė protinę negalią turinčių asmenų asociacija.

Grįžti į pagrindinį puslapį