KAS YRA SUSIBŪRIMŲ DRAUDIMAS?

Naujausia informacija

Draudimas galioja organizuotiems renginiams, kuriuose susirenka daugiau nei 20 žmonių. Visuose mažesniuose žmonių susirinkimuose be kita ko privalu užtikrinti, kad atstumas tarp žmonių būtų ne mažiau nei du metrai.

Organizuoti renginiai, kuriems taikomas draudimas, yra:

• Konferencijos, forumai, susitikimai ir panašūs renginiai.

• Pramogos, tokios kaip koncertai, spektakliai, kino teatrai, sporto renginiai ir privatūs renginiai.

• Visų rūšių bažnytinės apeigos, pvz. laidotuvės, vestuvės, konfirmacijos ir kiti religiniai susibūrimai.

• Kiti panašūs renginiai, kuriuose gali dalyvauti 20 ar daugiau žmonių.

Žemiau išvardintos veiklos ir užsiėmimai neleidžiami ir nuo antradienio, kovo 24 d. užsidaro:

• Baseinai, sporto klubai, pasilinksminimo vietos, žaidimų aikštelės, lošimo namai ir muziejai.

• Verslo sritys, kur atstumas tarp paslaugos teikėjo ir kliento yra mažas, pvz. kirpyklos, grožio salonai, masažo salonai ir kitos panašios veiklos.

o Reabilitacijai svarbi kineziterapija leidžiama su sąlyga, kad bus taikomos veiksmingos higienos priemonės.

• Draudžiami visi sporto užsiėmimai vaikams ir suaugusiesiems, kur atstumas mažesnis nei du metrai bei naudojama bendra įranga, įskaitant ir slidinėjimo keltuvus.

Visos anksčiau padarytos išimtys dėl karantino nuo kovo 24 d. atšaukiamos. Visi, kam buvo padarytos išimtys privalo kreiptis iš naujo. Išimtys bus suteikiamos tik tai infrastruktūrai, kuri yra būtina gelbėjant gyvybes ir kurios veiklos negalima sustabdyti. Tai apima sveikatos apsaugą, greitosios medicinos pagalbą, teisėsaugą, ugniagesių darbą, transportą, elektros tiekimą ir telekomunikacijas.  

Maisto prekių parduotuvės ir vaistinės

Maisto prekių parduotuvėse ir vaistinėse vienu metu gali būti ne daugiau nei 100 žmonių, o atstumas tarp žmonių turi būti 2 metrai. Prekybos centrams, kurių plotas didesnis nei 1000 kvadratinių metrų, galima įleisti papildomai po vieną klientą tenkantį 10 kvadratinių metrų plotui skaičiuojant nuo 1000 kvadratinių metrų. Tačiau iš viso negalima viršyti 200 klientų skaičiaus.

Kaip vyksta mokslai?

Draudimo metu yra taikomi dideli mokyklų darbo apribojimai, kurie aptariami atskirame sveikatos apsaugos ministro pranešime. Daugeliu atvejų mokiniai negali lankytis mokyklos pastatuose ir todėl mokosi nuotoliniu būdu. Kitais atvejais nustatomi griežti reikalavimai mokinių skaičiui ir atstumui tarp jų.

Apribojimai taikomi vaikų darželiams, pradinėms mokykloms, vidurinėms mokykloms ir universitetams, taip pat kitoms švietimo įstaigoms, laisvalaikio ir socialiniams centrams bei sporto veiklai.

• Vidurinių mokyklų ir universitetų pastatai yra uždaryti, o mokymas vyksta kiek įmanoma nuotoliniu būdu.

• Pradinėse mokyklose pamokos gali vykti mokyklų patalpose, jeigu užtikrinama, kad klasėje vienu metu nėra daugiau kaip 20 mokinių ir, kad mokiniai nesimaišo tarp grupių, pavyzdžiui, valgykloje ar pertraukų metu. Taip pat, po kiekvienos dienos mokyklos patalpos turi būti valomos arba dezinfekuojamos.

• Vaikų darželiai gali veikti ir vykdyti ikimokyklinį ugdymą, jeigu užtikrinama, kad vaikai bus nedidelėse grupėse ir pagal galimybes kuo labiau atskirti. Taip pat, po kiekvienos dienos darželio patalpos turi būti valomos arba dezinfekuojamos.

Vaikų ir jaunimo sportinė veikla, kur yra mišrios grupės ir artimas fizinis kontaktas – laikinai sustabdoma.

• Mokyklos draugai, kurie nėra toje pačioje klasėje, neturėtų artimai bendrauti po pamokų. Čia rasite nurodymus dėl vaikų ir susibūrimų draudimo.

Šie apribojimai bus nuolat peržiūrimi, kad prireikus juos būtų galima sušvelninti arba poreikiui esant pratęsti.

Kas nepriskiriama susibūrimų draudimui?

Susibūrimų draudimas netaikomas tarptautiniams oro uostams ar uostams, lėktuvams ar laivams. Skatinama stiprinti prevencines priemones, o įmonių vadovybės privalo imtis visų priemonių, kad sumažintų užsikrėtimo galimybę.

Kada draudimas baigsis?

Draudimas galioja iki balandžio 12 d., tačiau jo trukmė bus peržiūrima pagal poreikį.

Kodėl griežtinamos draudimo priemonės?

Siekiant sustabdyti greitą COVID-19 ligos plitimą kovo 15 d. buvo priimtas draudimas riboti daugiau nei 100 žmonių susibūrimus. Nuo tada epidemija Islandijoje tik įgavo pagreitį ir infekcijų skaičius ženkliai išaugo.

Infekcijų skaičius Islandijoje jau daro poveikį Valstybinės ligoninės pajėgumams teikti sveikatos apsaugos paslaugas. Tai ragina imtis tolesnių veiksmų siekiant užkirsti kelią greitam viruso plitimui. Būtina sustabdyti epidemijos plitimą, tam kad sveikatos apsaugos sistema galėtų prižiūrėti sergančius COVID-19 bei suteikti kitas skubias medicinos paslaugas. Islandijos vyriausiasis epidemiologas mano, kad dėl šios priežasties būtina sugriežtinti susibūrimų draudimą ir dar labiau nei prieš tai apriboti žmonių kontaktavimą.