Galiojantys apribojimai

Susibūrimams taikomi apribojimai

Reglamentas dėl  susibūrimų pandemijos metu  apribojimų įsigaliojo 2020 m. lapkričio 18 d. ir galios iki 2020 m. gruodžio 1 d. imtinai.

Reglamentas negalioja tarptautiniams oro uostams, uostams, orlaiviams ir gabenimams tarp šalių bei žvejybiniams laivams. Reglamentas taip pat netaikomas sveikatos priežiūros įstaigoms, slaugos namams ir kitoms panašioms įstaigoms. Šios įstaigos turi nustatyti specialias infekcijų prevencijos priemonių taisykles.

Specialusis reglamentas, kuris įsigaliojo lapkričio 18 d. ir galioja iki 2020 m. gruodžio 1 d. imtinai, apima mokyklų veiklą.

Pagrindiniai galiojantys apribojimai

Paprastai galioja būriavimosi apribojimas iki 10 žmonių.
– Laidotuvėse gali dalyvauti 30 žmonių, o gedulingose vaišėse leidžiama dalyvauti iki 10 žmonių;
– nuo 50 iki 100 žmonių vaistinėse ir prekybos centruose;
– 10 žmonių apribojimas negalioja, kai daugiau žmonių gyvena viename namų ūkyje.
Sporto veikla nedraudžiama asmenims, gimusiems 2005 m. ir vėliau (ÍSÍ (Nacionalinės Islandijos Olimpinės ir sporto asociacijos) viduje ir už jos ribų).
Teatro renginiai draudžiami.
Sporto salės turi būti uždarytos.
Baseinai turi būti uždaryti.
Barai, pramogų vietos, pasažai ir lošimo automatai turi būti uždaryti.
Restoranai, turintys teisę prekiauti alkoholiu, gali dirbti kiekvieną dieną iki 21.00 val.
Asmenims, kurie nėra glaudžiai susiję, būtina dėvėti kaukes visur, kur negalima laikytis 2 metrų socialinio atstumo taisyklės.

Susibūrimams taikomi apribojimai

Žmonių skaičiaus ribojimai.

Toje pačioje viešoje ar privačioje erdvėje leidžiama susiburti iki dešimties žmonių. Tačiau šis apribojimas netaikomas tame pačiame namų ūkyje gyvenantiems asmenims.

Vaistinėse ir prekybos centruose iki 1000 m2 plote vienu metu gali būti iki 50 žmonių, jei tarp nesusijusių asmenų įmanoma užtikrinti bent 2 metrų atstumą. Vienas papildomas pirkėjas leidžiamas kiekvienam 10 m2 plotui, viršijančiam 1000 m2 plotą. Tačiau bendras skaičius negali viršyti 100 pirkėjų.

Laidotuvėse leidžiama dalyvauti iki 30 asmenų, tačiau bendrieji apribojimai galioja gedulingoms vaišėms, t. y. jose gali dalyvauti iki 10 žmonių.

Žmonių skaičiaus ribojimai netaikomi viešajam transportui, kelionėms autobusais, vietiniams skrydžiams, keleiviniams keltams ir reagavimo padaliniams (pavyzdžiui, policijai, priešgaisrinei tarnybai, civilinės saugos tarnyboms ir sveikatos priežiūros darbuotojams). Be to, nuostata netaikoma vyriausybės, Valstybės Tarybos, Alþingi (Parlamento), Nacionalinio saugumo tarybos darbui bei teismams vykdant savo teismines pareigas.

Atstumo ribojimai ir kaukių naudojimas

Visose darbo vietose ir visose kitose veiklose, pvz., mokymo, paskaitų ir bažnyčios pamaldų metu privalo būti užtikrintas 2 metrų atstumo apribojimas tarp žmonių, kurie nėra artimai susiję.

Veido kaukės turi būti naudojamos viešajame transporte, parduotuvėse ir kitų paslaugų teikimo vietose. Veido kaukės taip pat turi būti naudojamos ten, kur neįmanoma užtikrinti 2 metrų atstumo apribojimo, pavyzdžiui, medicinos įstaigose, vietiniuose skrydžiuose ir keltuose, viešajame transporte, taksi ir autobusuose, praktinio vairavimo pamokose ir skraidymo mokymuose, taip pat kultūrinėje veikloje, kirpyklose, grožio salonuose, masažo salonuose, tatuiruočių salonuose, šunų priežiūros salonuose, soliariumuose ir vykdant kitą panašią veiklą. Veido kaukės privalo dengti nosį ir burną. Nuo kaukių dėvėjimo atleidžiami asmenys, kurie sirgo COVID-19 ir baigė izoliaciją. Be to, tie asmenys, kurie neturi supratimo arba yra nesubrendę teisingai naudoti veido kaukę arba negali to padaryti dėl kitų priežasčių, pavyzdžiui, dėl sveikatos, atleidžiami nuo pareigos dėvėti kaukę.

Darbas esant ypač didelei infekcijos rizikai

Scenos meno ir jam prilyginama veikla yra draudžiama.

Baseinai ir sporto salės yra uždaryti.  

Naktiniai klubai, barai, pasažai ir lošimo automatai yra uždaryti.

Restoranai gali dirbti iki 21.00 valandos kiekvieną dieną, tačiau jie privalo laikytis 10 žmonių susibūrimo apribojimo ir 2 metrų socialinio atstumo tarp nesusijusių asmenų taisyklės. Maistas išsinešti gali būti tiekiamas po 21.00 valandos.  

Sporto veikla asmenims, gimusiems 2004 m. ir anksčiau, įskaitant treniruotes ir varžybas tiek uždarose patalpose, tiek lauke, tiek kontaktines, tiek nekontaktines, yra draudžiama.

Darbo vietos, parduotuvės, viešosios paskirties pastatai ir paslaugos

2 metrų atstumo taisyklė privalo būti užtikrinta tarp žmonių toje pačioje zonoje, o toje pačioje vietoje negali būti daugiau kaip 10 klientų. Didžiausias darbuotojų skaičius toje pačioje erdvėje taip pat yra 10. Be to, būtina užtikrinti, kad žmonės iš skirtingų zonų tarpusavyje nesimaišytų.

Daugelio žmonių liečiamus paviršius, tokius kaip durų rankenos ir turėklai būtina dažnai tinkamai valyti ir dezinfekuoti.
Būtina užtikrinti, kad prie įėjimų ir šalia daugelio žmonių liečiamų paviršių visuomet būtų dezinfekavimo priemonės, pavyzdžiui, šalia lietimui jautrios klaviatūros, pirkinių vežimėlių ir kasos aparatų.
Priminkite visuomenei ir darbuotojams apie asmenines apsaugos nuo infekcijos priemones naudodami žymėjimą ir ženklus.
Veido kaukes būtina dėvėti parduotuvėse ir paslaugų teikimo vietose.

Šiuo metu taikomi mokyklų veiklos apribojimai

naujas sveikatos apsaugos ministro reglamentas dėl mokyklų veiklos ribojimo, susijęs su griežtesnėmis infekcijos prevencijos priemonėmis, įsigaliojo lapkričio 18 d. ir galioja iki 2020 m. gruodžio 1 d. imtinai.

Vaikų darželiai ir dienos priežiūros centrai

Didžiausias darbuotojų skaičius patalpoje: 10 asmenų

Mažiausias atstumas tarp darbuotojų: 2 metrai

Darbuotojų kaukių naudojimas: Kur neįmanomas 2 metrų atstumo tarp darbuotojų apribojimas

Darbuotojų perkėlimas į kitas grupes: Leidžiamas tik tuo atveju, jei įgyvendinta aukščiausio lygio infekcijos prevencijos kontrolė.

Didžiausias vaikų skaičius vienoje vietoje: 50 asmenų

Mažiausias atstumas tarp vaikų: Nėra

Vaikų kaukių naudojimas:

Pradinės mokyklos ir popamokinė veikla

1–4 klasės

Didžiausias darbuotojų skaičius vienoje vietoje: 10

Mažiausias atstumas tarp darbuotojų: 2 metrai

Darbuotojų kaukių naudojimas: Kur neįmanomas 2 metrų atstumo apribojimas

Darbuotojų perkėlimas į kitas grupes: Leidžiamas tik tuo atveju, jei įgyvendinta aukščiausio lygio infekcijos prevencijos kontrolė.

Didžiausias mokinių skaičius vienoje vietoje: 50

Mažiausias atstumas tarp mokinių: Nėra

Mokinių kaukių naudojimas: Nėra

Bendrosios patalpos (įėjimas, vestibiulis, tualetai ir koridoriai): Galima nukrypti nuo skaičiaus apribojimo, jei naudojamos veido kaukės.

Kūno kultūros ir plaukimo pamokos mokykloje: Leidžiamos

5–7 klasės

Didžiausias darbuotojų skaičius vienoje vietoje: 10

Mažiausias atstumas tarp darbuotojų: 2 metrai

Darbuotojų kaukių naudojimas: Kur neįmanomas 2 metrų atstumo apribojimas

Darbuotojų perkėlimas į kitas grupes: Leidžiamas tik tuo atveju, jei įgyvendinta aukščiausio lygio infekcijos prevencijos kontrolė.

Didžiausias mokinių skaičius vienoje vietoje:  25

Mažiausias atstumas tarp mokinių: Nėra

Mokinių kaukių naudojimas:  Nėra

Bendrosios patalpos (įėjimas, vestibiulis, tualetai ir koridoriai):  Galima nukrypti nuo skaičiaus apribojimo, jei naudojamos veido kaukės.

Kūno kultūros ir plaukimo pamokos mokykloje: Leidžiamos

8–10 klasės

Didžiausias darbuotojų skaičius vienoje vietoje: 10

Mažiausias atstumas tarp darbuotojų: 2 metrai

Darbuotojų kaukių naudojimas: Kur neįmanomas 2 metrų atstumo apribojimas

Darbuotojų perkėlimas į kitas grupes: Leidžiamas tik tuo atveju, jei įgyvendinta aukščiausio lygio infekcijos prevencijos kontrolė.

Didžiausias mokinių skaičius vienoje vietoje:  25

Mažiausias atstumas tarp mokinių: 2 metrai

Mokinių kaukių naudojimas:  Kur neįmanomas 2 metrų atstumo apribojimas

Bendrosios patalpos (įėjimas, vestibiulis, tualetai ir koridoriai):  Galima nukrypti nuo skaičiaus apribojimo, jei naudojamos veido kaukės.

Kūno kultūros ir plaukimo pamokos mokykloje: Leidžiamos

Popamokinė veikla

Siekiant išvengti mokinių grupių maišymosi, pradinių mokyklų popamokinei veiklai taip pat turi būti taikomos pradinių mokyklų mokinių paskirstymo į grupes taisyklės.

Gimnazijos

Didžiausias darbuotojų skaičius vienoje vietoje: 10

Mažiausias atstumas tarp darbuotojų: 2 metrai

Darbuotojų kaukių naudojimas: Kur neįmanomas 2 metrų atstumo apribojimas

Darbuotojų perkėlimas į kitas grupes: Leidžiamas tik tuo atveju, jei įgyvendinta aukščiausio lygio infekcijos prevencijos kontrolė.

Didžiausias mokinių skaičius vienoje vietoje:  25

Mažiausias atstumas tarp mokinių: 2 metrai

Mokinių kaukių naudojimas:  Kur neįmanomas 2 metrų atstumo apribojimas

Bendrosios patalpos (įėjimas, vestibiulis, tualetai ir koridoriai):  Galima nukrypti nuo skaičiaus apribojimo, jei naudojamos veido kaukės.

Kūno kultūra: Neleidžiama

Universitetai

Didžiausias darbuotojų skaičius vienoje vietoje: 10

Mažiausias atstumas tarp darbuotojų: 2 metrai

Darbuotojų kaukių naudojimas: Kur neįmanomas 2 metrų atstumo tarp darbuotojų apribojimas

Darbuotojų perkėlimas į kitas grupes: Leidžiamas tik tuo atveju, jei įgyvendinta aukščiausio lygio infekcijos prevencijos kontrolė.

Didžiausias mokinių skaičius vienoje vietoje: 10

Mažiausias atstumas tarp mokinių: 2 metrai

Mokinių kaukių naudojimas:  Kur neįmanomas 2 metrų atstumo apribojimas

Bendrosios patalpos (įėjimas, vestibiulis, tualetai ir koridoriai):  Galima nukrypti nuo skaičiaus apribojimo, jei naudojamos veido kaukės.

Už infekcijos prevencijos reikalavimų pažeidimą gali būti skiriamos baudos

Baudos už pažeidimus, susijusius su atstumų apribojimais.

Baudos už pažeidimus, susijusius su susibūrimų apribojimais, karantinu ir izoliacija.

Priemonės pasienyje

https://www.covid.is/flokkar/ferdalog

Lengvai perskaitoma informacija apie koronavirusą  pateikiama čia. Informaciją parengė Nacionalinė protinę negalią turinčių asmenų asociacija.