Galiojantys apribojimai

Apribojimai susibūrimams dėl pandemijos įsigalioja 2021 m. spalio mėn 20 d. ir lieka galioti iki 2021 m. lapkritis 20 d.

Reglamentas negalioja tarptautiniams oro uostams, uostams, tarptautiniais maršrutais vykstantiems orlaiviams ar laivams bei žvejybiniams laivams. Apribojimai taip pat netaikomi sveikatos priežiūros įstaigoms, slaugos namams ir kitoms panašioms įstaigoms. Šios įstaigos nustato specialias infekcijų prevencijos priemonių taisykles.

Žmonių skaičiaus ir socialinio atstumo apribojimai negalioja vaikams, gimusiems 2006-aisiais ir vėlesniais metais. Veido kaukės neprivalomos vaikams, gimusiems 2006-aisiais ir vėlesniais metais.

Šis reikalavimas galioja mokyklų veiklai, kai tikslinga.

Žmonių skaičiaus apribojimai, socialinio atstumo laikymosi taisyklės, veido kaukės

Apribojimai susibūrimams

Toje pačioje viešoje ar privačioje erdvėje, lauke ir patalpose su tam tikrais apribojimais leidžiama susiburti iki 2000 žmonių. Renginiuose leidžiama turėti neribotą skaičių žmonių, nes visi svečiai pateikia neigiamą greitojo testo rezultatą.

Žmonių skaičiaus apribojimai negalioja vaikams, gimusiems 2006-aisiais ir vėlesniais metais. Žmonių skaičiaus ribojimai netaikomi viešajam transportui, kelionėms autobusais, vietiniams skrydžiams, keleiviniams keltams ir skubiosios pagalbos tarnyboms (pvz., policijai, priešgaisrinei tarnybai, civilinės saugos tarnyboms ir sveikatos priežiūros darbuotojams). Be to, nuostata netaikoma vyriausybės, Valstybės Tarybos, Alþingi (Islandijos Parlamento), Nacionalinio saugumo tarybos darbui bei teismams, vykdantiems juridines pareigas.  

Socialinio atstumo laikymosi taisyklės

Darbe ir kitoje profesinėje veikloje artimais ryšiais nesusiję žmonės turi laikytis vieno metro atstumo vienas nuo kito.

Vieno metro taisyklės galima nesilaikyti renginiuose su sėdimomis vietomis.

Socialinio atstumo taisyklės nėra privalomos vaikams, gimusiems 2006 aisiais ir vėlesniais metais. Metro atstumo taisyklė negalioja mokyklos renginiuose.

Veido kaukės

Rekomenduojama naudoti veido kaukę, nes neįmanoma užtikrinti 1 metro atstumo.

Veido kaukės privalo dengti nosį ir burną.

Profesinės veiklos, susijusios su ypač didele infekcijos rizika

Renginiai su sėdimose vietose sėdinčiais dalyviais:

Religinėse ceremonijose ir svarbiuose gyvenimo įvykiuose, scenos, kultūros ir sporto renginiuose, konferencijose, paskaitose ir panašiuose renginiuose gali dalyvauti iki 2000 žmonių. Socialinio atstumo taisyklės negalioja renginiams, kurių metu visi sėdi.

Pasirodymų pertraukos leidžiamos ir gaivieji gėrimai taip pat gali būti parduodami renginiuose. Vieno metro socialinio atstumo būti laikytis pertraukų metu.

Renginiuose leidžiama turėti neribotą skaičių žmonių, nes visi svečiai pateikia neigiamą greitojo testo rezultatą.

Visi dalyviai turi pateikti ne senesnį negu 48 val. neigiamą greitojo antigenų tyrimo rezultatą. Pastaba. Savarankiškai atliekami tyrimai netinka. Vieno metro taisyklė netaikoma.

Įvairi profesinė veikla

Parduotuvėse gali būti 2000 žmonių, su sąlyga, kad galima užtikrinti bent vieno metro socialinį atstumą tarp artimai nesusijusių žmonių.  Būtina užtikrinti, kad prie įėjimų ir šalia daugelio asmenų liečiamų paviršių visuomet būtų rankų dezinfekavimo priemonės, pavyzdžiui, šalia lietimui jautrios klaviatūros, pirkinių vežimėlių ir kasos aparatų.

Scenos meno, kino teatrų ir kituose kultūriniuose renginiuose gali dalyvauti iki 2000 asmenų, tiek repeticijose, tiek pasirodymuose. Sėdimose vietose gali būti iki 2000 lankytojų. 2006 metais ir vėliau gimusieji vaikai į šį skaičių neįtraukiami. Pertraukų metu gali būti parduodami gaivieji gėrimai. Renginiuose leidžiama turėti neribotą skaičių žmonių, nes visi svečiai pateikia neigiamą greitojo testo rezultatą. Žiūrėti pirmiau.

Religinėse apeigose ir svarbiuose gyvenimo įvykiuose leidžiama dalyvauti iki 2000 asmenų. Tos pačios taisyklės galioja šermenyse, sutvirtinimo sakramento ir panašiuose renginiuose.

Prekiauti alkoholiu turintys teisę restoranai gali dirbti iki 1.00 val. septynias dienas per savaitę ir priimti iki 2000 lankytojų, jei laikomasi vieno metro socialinio atstumo taisyklės. Visi lankytojai turi išeiti iš įstaigos iki 2.00.

Naktiniai klubai ir barai gali dirbti iki 1.00 val. septynias dienas per savaitę ir priimti iki 2000 lankytojų. Alkoholinius gėrimus parduoti leidžiama tik sėdintiems lankytojams. Visi lankytojai turi būti registruojami ir privalo nurodyti savo vardą, asmens kodą bei telefono numerį. Visi lankytojai turi išeiti iš įstaigos iki 2.00.

Privatūs susibūrimai įstaigose, turinčiose teisę prekiauti alkoholiu, gali vykti ir po 1.00 val., su sąlyga, kad alkoholis tuo metu nėra parduodamas ir visi dalyviai yra užregistruoti. Naujiems svečiams neleidžiama atvykti vėliau 1.00.

Lošimų automatai ir žaidimų salonai gali dirbti iki 1.00 val. ir priimti iki 500 lankytojų. Visi lankytojai turi išeiti iš įstaigos iki 2.00.

Plaukimo baseinai gali priimti didžiausią leidžiamą lankytojų skaičių.

SPA ir sporto klubai gali priimti didžiausią leidžiamą lankytojų skaičių. Visa įranga turi būti dezinfekuojama tarp lankytojų ir užtikrinama. Būtina užtikrinti gerą vėdinimą ir rankų dezinfekavimo priemones bei įrenginius, taip pat laikytis vieno metro socialinio atstumo.

Stovyklavietės ir nameliams ant ratų skirtos aikštelės gali priimti 2000 asmenų kiekvienoje infekcijos prevencijos zonoje. 2006 metais ir vėliau gimusieji vaikai į šį skaičių neįtraukiami.

Muziejuose gali lankytis didžiausias leidžiamas žmonių skaičius, tačiau ne daugiau kaip 2000 žmonių bet kurioje konkrečioje vietoje.

Islandijos Nacionalinės olimpinės ir sporto asociacijos (ÍSÍ) organizuojama sportinė veikla

Sportinė veikla patalpose ir lauke suaugusiems ir vaikams yra leidžiama. Didžiausias dalyvių skaičius vienoje patalpoje ribojamas iki 2000 asmenų. Turi būti imamasi prevencinių priemonių ir po naudojimo dezinfekuojama bendro naudojimo įranga. Vėdinimas turi būti tinkamas, o patalpos reguliariai vėdinamos grynu oru iš lauko.

Sporto varžybos vaikams ir suaugusiems yra leidžiamos, jose gali dalyvauti iki 2000 lankytojų sėdimose vietose. Būtina laikytis renginiams su sėdimomis vietomis taikomų taisyklių. Žiūrėti pirmiau. Gaiviųjų gėrimų pardavimas varžybose draudžiamas.

Sporto renginiams, kurių neorganizuoja Islandijos Nacionalinė olimpinė ir sporto asociacija (ÍSÍ), nustatomos atskiros rekomendacijos arba galioja tos pačios rekomendacijos, kaip ir panašaus pobūdžio sporto renginiams, kuriuos organizuoja Islandijos Nacionalinė olimpinė ir sporto asociacija (ÍSÍ).

Darbo vietos, parduotuvės, viešosios įstaigos ir paslaugos

Vieno metro atstumo apribojimas privalo būti užtikrintas tarp asmenų, esančių toje pačioje patalpoje, o taip pat užtikrinamas didžiausias leistino asmenų skaičiaus apribojimas. Tarp skirtingų erdvių negali būti kontakto.

Infekcijos prevencija

Daugelio asmenų liečiamus paviršius, pvz., durų rankenas ir turėklus, būtina dažnai tinkamai valyti ir dezinfekuoti.

Būtina užtikrinti, kad prie įėjimų ir šalia daugelio asmenų liečiamų paviršių visuomet būtų rankų dezinfekavimo priemonės, pavyzdžiui, šalia lietimui jautrios klaviatūros, pirkinių vežimėlių ir kasos aparatų.

Priminkite visuomenei ir darbuotojams apie asmenines apsaugos nuo infekcijos priemones, naudodami žymėjimą ir ženklus.

DUK

Atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus apie pandemiją, infekcijos plitimo maršrutus, karantiną, izoliaciją ir skiepus.

Už infekcijos prevencijos reikalavimų pažeidimą gali būti skiriamos baudos.