Galiojantys apribojimai

Susibūrimams taikomi apribojimai

Naujas reglamentas dėl susibūrimų pandemijos metu apribojimų įsigaliojo 2021 m. vasario 24 d. ir galioja iki 2021 m. kovo 17 d. imtinai.

Reglamentas negalioja tarptautiniams oro uostams, uostams, orlaiviams ir tarptautiniams gabenimams bei žvejybiniams laivams. Reglamentas taip pat netaikomas sveikatos priežiūros įstaigoms, slaugos namams ir kitoms panašioms įstaigoms. Šios įstaigos turi nustatyti specialias infekcijų prevencijos priemonių taisykles.

Žmonių skaičiaus ir socialinio atstumo apribojimai negalioja vaikams, gimusiems 2005-aisiais ir vėlesniais metais.

Atskiras reglamentas įsigaliojo mokyklų veiklai. Šis reglamentas galioja nuo 2021 m. vasario 24 d. iki 2021 m. balandžio 30 d. imtinai. Žiūrėti toliau.

Žmonių skaičiaus, socialinio atstumo apribojimai ir kaukių dėvėjimas

Žmonių skaičiaus apribojimai:

Toje pačioje viešoje ar privačioje erdvėje su tam tikrais apribojimais leidžiama susiburti iki 50 žmonių. Tačiau šis apribojimas netaikomas tame pačiame namų ūkyje gyvenantiems asmenims. Specialios taisyklės galioja renginiams, kuriuose lankytojams skiriamos užsakytos vietos.
Vaikai Vaikų skaičiaus, socialinio atstumo apribojimai ir pareiga dėvėti veido kaukes negalioja vaikams, gimusiems 2005 m. ir vėliau.
Žmonių skaičiaus ribojimai netaikomi viešajam transportui, kelionėms autobusais, vietiniams skrydžiams, keleiviniams keltams ir skubiosios pagalbos tarnyboms (pvz., policijai, priešgaisrinei tarnybai, civilinės saugos tarnyboms ir sveikatos priežiūros darbuotojams). Be to, nuostata netaikoma vyriausybės, Valstybės Tarybos, Alþingi (Parlamento), Nacionalinio saugumo tarybos darbui bei teismams, vykdantiems juridines pareigas.

Socialinio atstumo laikymosi taisyklės

Visose darbo vietose ir visose kitose veiklose metu privalo būti užtikrintas 2 metrų atstumas tarp artimai nesusijusių asmenų. Išimtys galioja renginiams, kuriuose lankytojams skiriamos rezervuotos vietos.

Veido kaukių dėvėjimas

Veido kaukes būtina dėvėti, kai neįmanoma išlaikyti 2 metrų socialinio atstumo tarp artimai nesusijusių asmenų, išskyrus mokyklas ir tam tikrus renginius, kuriuose lankytojai sodinami rezervuotose vietose. Veido kaukes neprivalu dėvėti vaikams, gimusiems 2005-aisiais ir vėlesniais metais.
Veido kaukės turi būti dėvimos viešajame transporte, parduotuvėse ir kitų paslaugų teikimo vietose. Veido kaukės taip pat turi būti naudojamos ten, kur neįmanoma užtikrinti 2 metrų atstumo apribojimo, pavyzdžiui, medicinos įstaigose, vietiniuose skrydžiuose ir keltuose, viešajame transporte, taksi ir autobusuose, praktinio vairavimo pamokose ir skraidymo mokymuose, taip pat kirpyklose, grožio salonuose, masažo salonuose, tatuiruočių salonuose, šunų priežiūros salonuose, soliariumuose ir vykdant kitą panašią veiklą. Veido kaukės privalo dengti nosį ir burną.
Nuo kaukių dėvėjimo atleidžiami asmenys, persirgę COVID-19 ir atlikę saviizoliaciją. Be to, asmenys, nesuvokiantys arba nesubrendę teisingai dėvėti veido kaukę, arba negalintys to padaryti dėl kitų priežasčių, pavyzdžiui, dėl sveikatos, atleidžiami nuo pareigos dėvėti kaukę.

Veiklos, susijusios su ypač didele infekcijos rizika:

Renginiai, kuriuose lankytojai yra susodinami: Religinėse ceremonijose ir svarbiuose gyvenimo įvykiuose, scenos, kultūros ir sporto renginiuose, konferencijose ir panašiuose renginiuose gali dalyvauti iki 200 žmonių, jei laikomasi šių sąlygų.

Šiuo metu leidžiamas atstumas tarp nesusijusių asmenų yra 1 metras, jei laikomasi nustatytų sąlygų.
Lankytojai negali sėdėti vienas prieš kitą, nebent tarp jų yra dviejų metrų atstumas.
Visi dalyvaujantys lankytojai turi būti registruojami ir privalo nurodyti savo vardą, asmens kodą bei telefono numerį.
Visi turi dėvėti veido kaukes ir būtina užtikrinti, kad tarp nesusijusių asmenų būtų didesnis negu 1 metro atstumas.
Pasirodymo metu leidžiamos pertraukos, tačiau draudžiama tiekti ar parduoti alkoholinius gėrimus.
Būtina vengti didelių susibūrimų prieš pertrauką, jos metu ir po pertraukos.

PASTABA! Jei neįmanoma užtikrinti pirmiau išvardintų sąlygų, konkrečiam renginiui galioja iki 50 žmonių susibūrimo taisyklė.

Scenos meno, kino teatrų ir kituose kultūrinių renginių scenoje gali dalyvauti iki 50-ties žmonių, tiek repeticijose, tiek pasirodymuose.  Sėdimose vietose gali būti iki 200 lankytojų. Lankytojams privaloma dėvėti kaukes. Be to, 2005 metais ir vėliau gimusieji vaikai į šį skaičių neįskaičiuojami. Pertraukos yra leidžiamos, tačiau draudžiama prekiauti alkoholiniais gėrimais.
Restoranai, kurie gali prekiauti alkoholiniais gėrimais, gali dirbti iki 23:00 valandos kiekvieną dieną, tačiau jie privalo laikytis 50 žmonių susibūrimo apribojimo ir 2 metrų socialinio atstumo tarp nesusijusių asmenų taisyklės. Nauji lankytojai po 22:00 valandos negali būti įleidžiami ir visi lankytojai įstaigą turi palikti 23:00 val. Galima aptarnauti tik sėdinčius prie staliukų lankytojus. Maistas išsinešti gali būti tiekiamas po 23:00 valandos.
Lošimų automatai ir pasažai gali dirbti kasdien iki 23:00 valandos, tačiau privalo laikytis 50 žmonių susibūrimo apribojimo ir 2 metrų socialinio atstumo tarp nesusijusių asmenų taisyklės. Nauji lankytojai po 22:00 valandos negali būti įleidžiami.
Vaistinėse, maisto prekių ir kitose parduotuvėse turi būti užtikrinamas 10 m2 prekybos plotas 5-iems lankytojams ir leidžiama vienu metu priimti iki 200 klientų, su sąlyga, kad užtikrinamas bent 2 metrų atstumas tarp nesusijusių asmenų.  Be to, iki 50 darbuotojų gali būti toje pačioje zonoje su klientais parduotuvėse su sąlyga, kad galima išlaikyti 2 metrų socialinį atstumą tarp atskirų asmenų.
Religinėse ceremonijose ir svarbiose gyvenimo įvykiuose leidžiama dalyvauti iki 200 asmenų, tačiau bendrieji apribojimai galioja gedulingoms vaišėms, t. y. jose gali dalyvauti iki 50 žmonių.
Plaukimo baseinai yra atviri, juose galima priimti iki 75 proc. visų leidžiamų lankytojų skaičiaus pagal veiklos leidimą.
Sveikatingumo ir fizinio parengimo centrai gali atverti persirengimo patalpas ir leisti treniruotis treniruoklių zonose su sąlyga, kad kiekvienoje zonoje yra ne daugiau kaip 50 asmenų ir jų atvykimas yra užregistruojamas iš anksto. Leidžiama priimti iki 75 proc. veiklos leidime nurodyto žmonių skaičiaus. Visa įranga turi būti dezinfekuojama tarp lankytojų ir užtikrinama, kad lankytojai nevaikščiotų iš vienos zonos į kitą. 2005 metais ir vėliau gimusieji vaikai į šį skaičių neįskaičiuojami. Čia galite rasti nurodymus, galiojančius sveikatingumo ir fizinio parengimo centrams.
Slidinėjimo trasos: Slidinėjimo trasose leidžiama priimti 75 proc. didžiausio leistino žmonių skaičiaus kiekvienai zonai. 2005 metais ir vėliau gimusieji vaikai į šį skaičių neįskaičiuojami.

Islandijos Nacionalinės olimpinės ir sporto asociacijos (ÍSÍ) veiklos:

Vaikų ir suaugusiųjų kontaktinė ir bekontaktė sportinė veikla bei varžybos uždarose patalpose ir lauke yra leidžiama. Maksimalus dalyvių skaičius vienoje erdvėje ribojamas iki 50 asmenų. Valdžios institucijos leidžia sporto renginiuose dalyvauti 200 žiūrovų, turinčių sėdimąsias vietas, jei laikomasi pirmiau išdėstytų sąlygų. Jei žiūrovai stovi, galioja 50 asmenų taisyklė.  

Ta pati taisyklė galioja sporto treniruotėms ir varžyboms, pavyzdžiui, šachmatų, bridžo ir panašiems renginiams.

Infekcijų prevencija: Bendro naudojimo įranga turi būti dezinfekuojama bent du kartus per dieną, užtikrinama tvarkinga ventiliacija, o patalpa turi būti reguliariai vėdinama grynu lauko oru.

Sporto šakoms, nepriklausančioms Islandijos Nacionalinei olimpinei ir sporto asociacijai, bus nustatytos rekomendacijos, užtikrinančios tokių pačių rekomendacijų, galiojančių panašioms asociacijai priklausančioms sporto šakoms, laikymąsi.

Darbo vietos, parduotuvės, viešosios įstaigos ir paslaugos

2 metrų atstumo apribojimas privalo būti užtikrintas tarp žmonių, esančių toje pačioje patalpoje, o taip pat užtikrinamas maksimalaus leistino žmonių skaičiaus apribojimas.  Tarp skyrių negali būti kontakto (maišymosi).

Infekcijų prevencija

Daugelio žmonių liečiamus paviršius, pvz., durų rankenas ir turėklus, būtina dažnai tinkamai valyti ir dezinfekuoti.

Būtina užtikrinti, kad prie įėjimų ir šalia daugelio žmonių liečiamų paviršių visuomet būtų dezinfekavimo priemonės, pavyzdžiui, šalia lietimui jautrios klaviatūros, pirkinių vežimėlių ir kasos aparatų.

Priminkite visuomenei ir darbuotojams apie asmenines apsaugos nuo infekcijos priemones naudodami žymėjimą ir ženklus.

Veido kaukes būtina dėvėti parduotuvėse ir paslaugų teikimo vietose.

Šiuo metu taikomi mokyklų veiklos apribojimai

Sveikatos apsaugos ministro paskelbtas reglamentas dėl mokyklų veiklos ribojimo, susijęs su griežtesnėmis infekcijos prevencijos priemonėmis, galioja nuo 2021 m. vasario 24 d. iki balandžio 30 d. imtinai.

Vaikų darželiai ir dienos priežiūros centrai:

Didžiausias darbuotojų skaičius vienoje vietoje: 50.

Mažiausias atstumas tarp darbuotojų: 1 metrai.

Darbuotojų kaukių naudojimas: Tose vietose, kur tarp darbuotojų neįmanoma išlaikyti minimalaus 1 metrų atstumo.

Darbuotojų perkėlimas į kitas grupes: Leidžiamas tik tuo atveju, jei įgyvendinta aukščiausio lygio infekcijos prevencijos kontrolė.

Didžiausias vaikų skaičius vienoje patalpoje: Nėra.

Mažiausias atstumas tarp vaikų: Nėra.

Vaikų veido kaukių dėvėjimas: Nėra.

Vaikų lopšelio- darželio vaikų tarpusavio bendravimui ir jų skaičiui jokie apribojimai netaikomi.

Pradinės mokyklos ir popamokinė veikla:

1–10 klasės

Didžiausias darbuotojų skaičius vienoje vietoje: 50.

Mažiausias atstumas tarp darbuotojų: 1 metrai.

Darbuotojų kaukių naudojimas: Tose vietose, kur tarp darbuotojų neįmanoma išlaikyti minimalaus 1 metrų atstumo.

Darbuotojų perkėlimas į kitas grupes: Leidžiamas tik tuo atveju, jei įgyvendinta aukščiausio lygio infekcijos prevencijos kontrolė.

Didžiausias vaikų skaičius vienoje patalpoje: 150

Mažiausias atstumas tarp vaikų: Nėra.

Vaikų veido kaukių dėvėjimas: Nėra.

Bendros patalpos (įėjimai, laiptinės, tualetai ir koridoriai): Jei darbuotojai dėvi veido kaukes, galima netaikyti žmonių skaičiaus apribojimo.

Kūno kultūros ir plaukimo pamokos mokykloje: Leidžiama.

Maišymasis tarp grupių: Leidžiama.

Popamokinė veikla:

Galioja tie patys apribojimai, kurie nustatyti vaikų darželiams ir pradinėms mokykloms.

Gimnazijos:

Didžiausias darbuotojų ir mokinių skaičius patalpoje: 150

Mažiausias atstumas tarp asmenų: 1 metrai.

Veido kaukių dėvėjimas: Tose vietose, kur neįmanoma išlaikyti minimalaus 1 metrų atstumo.

Darbuotojų ir mokinių perkėlimas į kitas grupes: Leidžiamas tik tuo atveju, jei įgyvendinta aukščiausio lygio infekcijos prevencijos kontrolė ir tarp grupių atliekama dezinfekcija.

Bendros patalpos (įėjimai, laiptinės, tualetai ir koridoriai):  Galima nukrypti nuo žmonių skaičiaus apribojimo, jei naudojamos veido kaukės.

Kūno kultūra: Leidžiama su tokiais pačiais apribojimais, taikomais kitoms mokymo priemonėms.

Universitetai

Didžiausias darbuotojų ir mokinių skaičius patalpoje: 150

Mažiausias atstumas tarp asmenų: 1 metrai.

Veido kaukių dėvėjimas: Tose vietose, kur neįmanoma išlaikyti minimalaus 1 metrų atstumo.

Darbuotojų perkėlimas į kitas grupes: Leidžiamas tik tuo atveju, jei įgyvendinta aukščiausio lygio infekcijos prevencijos kontrolė.

Studentų perkėlimas į kitas grupes: Neleidžiama

Bendros patalpos (įėjimai, laiptinės, tualetai ir koridoriai):  Galima nukrypti nuo žmonių skaičiaus apribojimo, jei naudojamos veido kaukės.

Kūno kultūra: Leidžiama su tokiais pačiais apribojimais, taikomais kitoms mokymo priemonėms.

Už infekcijos prevencijos reikalavimų pažeidimą gali būti skiriamos baudos.

Baudos už pažeidimus, susijusius su susibūrimo ribojimais, karantinu, socialinio atstumo laikymusi ir izoliavimusi.

Priemonės pasienyje

Kelionė į Islandiją