Galiojantys apribojimai

Susibūrimams dėl pandemijos taikomi apribojimai įsigalioja 2021 m. gegužės 10 d. ir galioja iki gegužės 26 d. imtinai.

Apribojimai negalioja tarptautiniams oro uostams, uostams, orlaiviams ir tarptautiniams gabenimams bei žvejybiniams laivams. Apribojimai taip pat netaikomi sveikatos priežiūros įstaigoms, slaugos namams ir kitoms panašioms įstaigoms. Šios įstaigos nustato specialias infekcijų prevencijos priemonių taisykles.

Asmenų skaičiaus ir socialinio atstumo apribojimai negalioja vaikams, gimusiems 2015-aisiais ir vėlesniais metais.

Atskiri apribojimai įsigaliojo mokyklų veikloms. Šis reglamentas galioja nuo 2021 m. gegužės 10 d. iki 2021 m. gegužės 26 d. imtinai. Žiūrėti toliau.

Asmenų skaičiaus, socialinio atstumo apribojimai ir kaukių dėvėjimas

Asmenų skaičiaus apribojimai:

Toje pačioje viešoje ar privačioje erdvėje su tam tikrais apribojimais leidžiama susiburti iki 50 asmenų.
Vaikai: Vaikų skaičiaus, socialinio atstumo apribojimai ir pareiga dėvėti veido kaukes negalioja vaikams, gimusiems 2015 m. ir vėliau. Veido kaukės neprivalomos vaikams, gimusiems 2005-aisiais ir vėlesniais metais.
Asmenų skaičiaus ribojimai netaikomi viešajam transportui, kelionėms autobusais, vietiniams skrydžiams, keleiviniams keltams ir skubiosios pagalbos tarnyboms (pvz., policijai, priešgaisrinei tarnybai, civilinės saugos tarnyboms ir sveikatos priežiūros darbuotojams). Be to, šie apribojimai netaikomi vyriausybės, Valstybės tarybos, Alþingi (Parlamento), Nacionalinio saugumo tarybos darbui bei teismams, vykdantiems juridines pareigas.

Socialinio atstumo laikymosi taisyklės

Visose darbo vietose ir visose kitose veiklose metu privalo būti užtikrintas 2 metrų atstumas tarp artimai nesusijusių asmenų.

Veido kaukių dėvėjimas

Veido kaukes būtina dėvėti, kai neįmanoma išlaikyti 2 metrų socialinio atstumo tarp artimai nesusijusių asmenų, išskyrus mokyklas ir tam tikrus renginius, kuriuose lankytojai sodinami iš anksto rezervuotose vietose. Veido kaukės neprivalomos vaikams, gimusiems 2005-aisiais ir vėlesniais metais.
Veido kaukės turi būti dėvimos viešajame transporte, parduotuvėse ir kitų paslaugų teikimo vietose. Veido kaukės taip pat turi būti dėvimos ten, kur neįmanoma užtikrinti 2 metrų atstumo, pavyzdžiui, medicinos įstaigose, vietiniuose skrydžiuose ir keltuose, viešajame transporte, taksi ir autobusuose, praktinio vairavimo pamokose ir skraidymo mokymuose, taip pat kirpyklose, grožio salonuose, masažo salonuose, tatuiruočių salonuose, šunų kirpyklose, soliariumuose ir panašiose įstaigose. Veido kaukės privalo dengti nosį ir burną.
Nuo kaukių dėvėjimo atleidžiami asmenys, persirgę COVID-19 ir atlikę saviizoliaciją. Be to, asmenys, nesuvokiantys arba nesubrendę pakankamai, kad teisingai dėvėtų veido kaukę, arba negalintys to padaryti dėl kitų priežasčių, pavyzdžiui, dėl sveikatos, atleidžiami nuo pareigos dėvėti kaukę.

Veiklos, susijusios su ypač didele infekcijos rizika

Renginiai, kuriuose lankytojai yra susodinami:

Religinėse ceremonijose ir svarbiuose gyvenimo įvykiuose, scenos, kultūros ir sporto renginiuose, konferencijose ir panašiuose renginiuose gali dalyvauti iki 150 žmonių, jei laikomasi šių sąlygų.

Lankytojai negali sėdėti vienas prieš kitą, nebent tarp jų yra dviejų metrų atstumas.
Šiuo metu leidžiamas atstumas tarp nesusijusių asmenų yra 1 metras.
Visi dalyvaujantys lankytojai turi būti registruojami į sunumeruotas vietas ir privalo nurodyti savo vardą, asmens kodą bei telefono numerį. Informacija turi būti saugoma dvi savaites.
Visi turi dėvėti veido kaukes ir būtina užtikrinti, kad tarp nesusijusių asmenų būtų didesnis negu 1 metro atstumas.
Pasirodymų metu leidžiamos pertraukos, nors gaivieji gėrimai (alkoholiniai ir nealkoholiniai) renginių metu yra draudžiami, nepriklausomai nuo to, ar tokie gaivieji gėrimai yra parduodami, ar ne. Pertraukų metu lankytojams rekomenduojama likti savo vietose. Alternatyviai galioja 50 lankytojų ir 2 metrų atstumo taisyklės.
Būtina vengti didelių susibūrimų prieš pertrauką, jos metu ir po pertraukos.
Reikia vengti lankytojų vaikščiojimo iš vieno skyriaus į kitą. Ši taisyklė taikoma tiek prieš renginį, tiek ir po jo.

Pastaba! Jei neįmanoma užtikrinti pirmiau išvardintų sąlygų, konkrečiam renginiui galioja iki 50 žmonių susibūrimo taisyklė.

Veiklos apribojimai

Vaistinėse, maisto prekių ir kitose parduotuvėse turi būti užtikrinamas 10 m2 prekybos plotas 5-iems lankytojams ir leidžiama vienu metu priimti iki 200 klientų, su sąlyga, kad užtikrinamas bent 2 metrų atstumas tarp nesusijusių asmenų. Be to, iki 50 darbuotojų gali būti toje pačioje parduotuvės erdvėje kartu su klientais su sąlyga, kad galima išlaikyti 2 metrų socialinį atstumą tarp asmenų.

Scenos meno, kino teatrų ir kitose kultūrinių renginių scenose gali dalyvauti iki 75-ties asmenų, tiek repeticijose, tiek pasirodymuose. Sėdimas vietas gali užimti iki 150 lankytojų. Lankytojams privaloma dėvėti kaukes. Vietos turi būti sunumeruotos ir pažymėtos lankytojų vardais. Neleidžiama pardavinėti ar tiekti maistą pertraukų metu. 2005 metais ir vėliau gimusieji vaikai į šį skaičių neįtraukiami.

Religinėse apeigose ir svarbiuose gyvenimo įvykiuose leidžiama dalyvauti iki 150 asmenų. Bendrieji apribojimai galioja gedulingoms vaišėms, sutvirtinimo sakramento ir panašioms šventėms, t. y. jose gali dalyvauti iki 50 asmenų.

Restoranai, tiekiantys alkoholinius gėrimus gali dirbti iki 22:00 val. visomis savaitės dienomis, kai lankytojų skaičius kiekvienoje patalpoje neviršija 50 asmenų ir išlaikomas 2 metrų distancijos reikalavimas. Visi lankytojai turi būti registruojami ir privalo nurodyti savo vardą, asmens kodą bei telefono numerį. Alkoholinius gėrimus parduoti leidžiama tik sėdintiems lankytojams. Visi lankytojai įstaigą turi palikti 23:00 val.  

Naktiniai klubai ir barai gali dirbti iki 22:00 val. visomis savaitės dienomis, kai lankytojų skaičius kiekvienoje patalpoje neviršija 50 asmenų. Alkoholinius gėrimus parduoti leidžiama tik sėdintiems lankytojams. Visi lankytojai turi būti registruojami ir privalo nurodyti savo vardą, asmens kodą bei telefono numerį. Visi lankytojai įstaigą turi palikti 23:00 val.

Lošimo automatai ir pramogų paviljonai gali veikti iki 22:00 val. visomis savaitės dienomis, neviršijant 50 asmenų kiekvienoje patalpoje. Alkoholinius gėrimus parduoti leidžiama tik sėdintiems lankytojams. Visi lankytojai įstaigą turi palikti 23:00 val.

Plaukimo baseinai veikia, juose galima lankytis iki 75 proc. maksimalaus leidžiamo lankytojų skaičiaus. 2015 metais ir vėliau gimusieji vaikai į šį skaičių neįtraukiami.

Slidinėjimo trasose leidžiama iki 75% maksimalaus lankytojų skaičiaus. Jei to neįmanoma užtikrinti, būtina laikytis dviejų metrų atstumo ir privaloma dėvėti kaukę. Maisto ir gėrimų pardavimui slidinėjimo trasose galioja tos pačios taisyklės, kaip ir bendrai maisto ir gėrimų prekybai. 2015 metais ir vėliau gimusieji vaikai į šį skaičių neįtraukiami.

SPA ir fizinio rengimo centrai gali priimti 75% maksimalaus lankytojų skaičiaus. SPA ir fizinio rengimo centrai gali būti atidaryti tik organizuotoms grupinėms sesijoms, kurių dalyviai yra registruoti. Tokie centrai turi užtikrinti pertraukas tarp užsiėmimų, kad jų metu būtų galima dezinfekuoti įrangą ir liečiamus paviršius.  

Islandijos Nacionalinės olimpinės ir sporto asociacijos (ÍSÍ) veiklos

Sportinė veikla patalpose ir lauke suaugusiems ir vaikams yra leidžiama. Maksimalus dalyvių skaičius vienoje patalpoje ribojamas iki 75 asmenų. Turi būti imamasi prevencinių priemonių ir po naudojimo dezinfekuojama bendro naudojimo įranga. Vėdinimas turi būti tinkamas, o patalpos reguliariai vėdinamos grynu oru iš lauko.

Sporto varžybos vaikams ir suaugusiems yra leidžiamos, jose gali dalyvauti iki 150 lankytojų sėdimose vietose. Lankytojams privaloma dėvėti kaukes. Vietos turi būti sunumeruotos ir suregistruotos, nurodant svečio vardą, pavardę, asmens kodą ir telefono numerį.

Sporto šakoms, nepriklausančioms Islandijos Nacionalinei olimpinei ir sporto asociacijai, bus nustatytos rekomendacijos, užtikrinančios tokių pačių rekomendacijų, galiojančių panašioms Asociacijai priklausančioms sporto šakoms, laikymąsi.

Darbo vietos, parduotuvės, viešosios įstaigos ir paslaugos

2 metrų atstumo apribojimas privalo būti užtikrintas tarp asmenų, esančių toje pačioje patalpoje, o taip pat užtikrinamas maksimalaus leistino asmenų skaičiaus apribojimas. Tarp skyrių negali būti kontakto (maišymosi).

Infekcijų prevencija

Daugelio asmenų liečiamus paviršius, pvz., durų rankenas ir turėklus, būtina dažnai tinkamai valyti ir dezinfekuoti.
Būtina užtikrinti, kad prie įėjimų ir šalia daugelio asmenų liečiamų paviršių visuomet būtų dezinfekavimo priemonės, pavyzdžiui, šalia lietimui jautrios klaviatūros, pirkinių vežimėlių ir kasos aparatų.
Priminkite visuomenei ir darbuotojams apie asmenines apsaugos nuo infekcijos priemones, naudodami žymėjimą ir ženklus.
Veido kaukes būtina dėvėti parduotuvėse ir paslaugų teikimo vietose.

DUK

Atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus dėl pandemijos, infekcijos plitimo būdų, karantino, izoliacijos ir skiepijimo.

Šiuo metu taikomi mokyklų veiklos apribojimai

Sveikatos apsaugos ministro paskelbtas reglamentas dėl mokyklų veiklos ribojimo, susijęs su griežtesnėmis infekcijos prevencijos priemonėmis, galioja iki 2021 m. gegužės 26 d. imtinai.

Vaikų darželiai ir dienos priežiūros centrai

Didžiausias darbuotojų skaičius vienoje vietoje: 50.
Mažiausias atstumas tarp darbuotojų: 1 metras.
Darbuotojų kaukių dėvėjimas: Tose vietose, kur neįmanoma išlaikyti minimalaus 1 metrų atstumo ir, kai darbuotojai juda po skirtingas patalpas.
Darbuotojų perkėlimas į kitas grupes: Leidžiamas tik tuo atveju, jei laikomasi aukščiausio lygio infekcijos prevencijos kontrolės.
Maksimalus vaikų skaičius vienoje erdvėje: Apribojimų nėra.
Mažiausias atstumas tarp vaikų: Apribojimų nėra.
Veido kaukių dėvėjimo prievolė vaikams: Nėra.
Vaikų lopšelio–darželio vaikų tarpusavio bendravimui ir jų skaičiui jokie apribojimai netaikomi.

Pradinės mokyklos ir popamokinė veikla

1–10 klasės

Didžiausias darbuotojų skaičius vienoje patalpoje: 50.
Mažiausias atstumas tarp darbuotojų: 1 metras.
Kaukių dėvėjimo reikalavimas darbuotojams: Tose vietose, kur tarp darbuotojų neįmanoma išlaikyti minimalaus 1 metro atstumo.
Darbuotojų perkėlimas į kitas grupes: Leidžiamas tik tuo atveju, jei laikomasi aukščiausio lygio infekcijos prevencijos kontrolės.
Maksimalus vaikų skaičius vienoje erdvėje: 100.
Mažiausias atstumas tarp vaikų: Nėra.
Veido kaukių dėvėjimo prievolė vaikams: Nėra.
Bendro naudojimo patalpos (įėjimai, laiptinės, tualetai ir koridoriai): Jei darbuotojai dėvi veido kaukes, galima netaikyti asmenų skaičiaus apribojimo.
Kūno kultūros ir plaukimo pamokos mokykloje: Leidžiama.
Maišymasis tarp grupių: Leidžiama.

Popamokinė veikla:

Galioja tie patys apribojimai kaip vaikų darželiams ir pradinėms mokykloms.
Maišymasis tarp grupių: Leidžiama.

Muzikos mokyklos

Moksleiviai, gimę 2004 m. ar anksčiau, ir darbuotojai: Daugiausiai 50 asmenų kiekvienoje patalpoje ir taikoma 1 metro atstumo taisyklė, kitaip privaloma dėvėti kaukes. Renginiams ir koncertams taikomos tokios pačios taisyklės kaip ir teatro renginiams.
Moksleiviai, gimę 2005 m. ar vėliau: Daugiausiai 100 asmenų kiekvienoje patalpoje.
Maišymasis tarp grupių: Leidžiama.
Ribojant asmenų, galinčių lankytis renginiuose ir koncertuose, skaičių, laikomasi vaikų darželiuose ir pradinėse mokyklose taikomų taisyklių.

Gimnazijos:

Didžiausias darbuotojų ir mokinių skaičius patalpoje: 100.
Mažiausias atstumas tarp asmenų: 1 metras.
Veido kaukių dėvėjimas: Tose vietose, kur neįmanoma išlaikyti minimalaus 1 metrų atstumo.
Darbuotojų ir mokinių perkėlimas į kitas grupes: Leidžiamas tik tuo atveju, jei įgyvendinta aukščiausio lygio infekcijos prevencijos kontrolė ir taikomos dezinfekcijos priemonės.
Bendro naudojimo patalpos (įėjimai, laiptinės, tualetai ir koridoriai): Galima nukrypti nuo asmenų skaičiaus apribojimo, jei naudojamos veido kaukės.
Kūno kultūra: Leidžiama su tokiais pačiais apribojimais, taikomais kitoms mokymo įstaigoms.

Universitetai

Didžiausias darbuotojų ir studentų skaičius patalpoje: 100.
Mažiausias atstumas tarp asmenų: 1 metras.
Veido kaukių dėvėjimas: Tose vietose, kur neįmanoma išlaikyti minimalaus 1 metrų atstumo.
Darbuotojų perkėlimas į kitas grupes: Leidžiamas tik tuo atveju, jei laikomasi aukščiausio lygio infekcijos prevencijos kontrolės.
Studentų perkėlimas į kitas grupes: Neleidžiama.
Bendro naudojimo patalpos (įėjimai, laiptinės, tualetai ir koridoriai): Galima nukrypti nuo asmenų skaičiaus apribojimo, jei naudojamos veido kaukės.
Kūno kultūra: Leidžiama su tokiais pačiais apribojimais, taikomais kitoms mokymo įstaigoms.

Už infekcijos prevencijos reikalavimų pažeidimą gali būti skiriamos baudos.

Baudos už pažeidimus, susijusius su susibūrimo ribojimais, karantinu, socialinio atstumo laikymusi ir izoliavimusi.