Karantinas ir izoliavimo zonos


Karantinas skiriamas, kai asmuo galimai kontaktavo su ligos nešiotoju, bet jam nepasireiškė jokie simptomai. Izoliacija skiriama pacientams, kuriems pasireiškė infekcinės ligos simptomai.

Karantino vertinamasis laikotarpis

Tai laikotarpis, kuris tęsiasi tol, kol bandoma nustatyti užkrato šaltinį. Tokiu atveju laikykitės karantinui taikomų nurodymų, kol sužinosite, ar karantinas jums bus pratęstas. Kartais, nustačius infekcijos atvejį, įmonės ar organizacijos nusprendžia išsiųsti savo darbuotojus namo ir prašo jų likti namuose, kol jų situacija bus ištirta ir įvertinta. Kartais tai liepia daryti užkrato nustatymo komanda. Pažymos neatvykus į darbą dėl karantino vertinimo nėra išduodamos.

Karantinas namuose

Svarbu laikytis Karantino namuose gairių. Kiti šeimos nariai, kurie susidūrė su infekcija tuo pačiu metu kaip ir jūs, gali karantinuotis kartu su jumis toje pačioje vietoje.

Vaikų karantinavimas

Daugeliui mūsų sunku karantinuojantis būti atskirtiems nuo draugų ir artimųjų. Vaikams, ypač mažiems, tai dar sunkiai, nes jie nesupranta, kam reikalingos šios priemonės. Parengtosgairės ir patarimai tėvams ir vaikų globėjams, prižiūrintiems vaikus karantino metu, kaip paaiškinti vaikams, kas yra karantinas.

Vaikus, kurių negalima palikti karantine vienų, turi lydėti suaugęs žmogus, pvz. vienas iš tėvų. Asmuo, kuris prižiūri karantine esantį vaiką, pats neprivalo užsiregistruoti kaip esantis karantine ir neprivalo pasitikrinti, jei pasirinktas 7 dienų karantino laikotarpis. Jei kiti namuose gyvenantys asmenys nusprendžia likti namuose kartu su vaiku, kuris karantinuojsi, jie privalo laikytis saugaus atstumo ir valymo bei dezinfekavimo rekomendacijų.
Karantine esančių vyresnių vaikų (kuriems karantinas paskirtas nustačius infekciją mokykloje ar užklasinės veiklos metu) tėvai, kurie karantino palaiko saugų atstumą nuo savo vaikų, gali toliau eiti į darbą.
Vaikai, kurie yra pakankamai brandūs, kad galėtų likti namuose su besikarantinuojančiu šeimos nariu (t. y. geba pasirūpinti higiena ir laikytis saugaus atstumo), gali ir toliau eiti į mokyklą.

Jei kiti šeimos nariai karantinuojasi, o jūs – ne

Jei kuris nors jūsų šeimos narys susidūrė su infekcija ir karantinuojasi namuose, o jūs ne, svarbu, kad nebūtumėte vienoje patalpoje su karantine esančiu žmogumi. Jei nenorite ar negalite išeiti iš namų, labai svarbu, kad laikytumėtės infekcijos prevencijos priemonių ir palaikytumėte saugų atstumą nuo karantine esančio asmens.

Karantino patvirtinimas ir nedarbingumo pažymėjimas

Asmenys, norintys gauti karantinavimosi patvirtinimą arba nedarbingumo pažymėjimą, turi būti užregistruoti kaip esantys karantine. Registruotis gali asmenys, kurie karantinuojasi dėl kelionių, arba dėl to, kad vietos sveikatos priežiūros centras įtraukė juos į karantino sąrašą arba karantinuotis jiems liepė užkrato nustatymo komanda vyriausiojo epidemiologo nurodymu. Sukurtas vaizdo įrašas, kuriame rodoma, kaip teikti paraišką pažymėjimui gauti. Vaizdo įrašą galite peržiūrėti adresu heilsuvera.is. Asmenys, kurie turi karantinuotis sveikatos priežiūros institucijų sprendimu, gali gauti pažymėjimą užregistravę savo informaciją interneto svetainėje heilsuvera.is. Pažymėjimai išduodami nemokamai. Norint užsiregistruoti heilsuvera interneto svetainėje, reikia patvirtinti savo tapatybę elektroniniu būdu.

Asmenys, turintys elektroninę asmens tapatybės patvirtinimo priemonę, gali užsiregistruoti kaip esantys karantine svetainėje heilsuvera.is (tik jei karantiną skyrė valdžios institucijos, kaip minėta pirmiau, o ne pats paraiškos teikėjas). Asmenys, negalintys patvirtinti savo tapatybės elektroniniu būdu, registruojasi savo sveikatos priežiūros centre.
Baigus registraciją, nedarbingumo pažymėjimą galima gauti iš www.heilsuvera.is, patvirtinus tapatybę elektroniniu būdu. Nedarbingumo pažymėjimus galima gauti iš savo šeimos gydytojo.

Nurodymui besikarantinuojantiems, kurie keliauja į Islandiją ir ką daryti atvykus

Besilankantys Islandijoje iš labiausiai paveiktų šalių turi karantinuotis. Pagal Islandijos taisykles, COVID-19 karantino laikotarpis trunka 14 dienų. Karantinas po apsilankymo vienoje iš šalių, įtrauktų į labiausiai paveiktų šalių sąrašą, gali būti sutrumpintas atlikus tyrimą pagal PGR metodą ir COVID-19 analizę atvykimo metu ir antrą kartą praėjus 6–7 dienoms po atvykimo. Daugiau informacijos rasite instrukcijose, kaip elgtis lankantis Islandijoje karantino metu.

Karantinas darbe

Kaip ir anksčiau, vyriausiasis epidemiologas gali leisti asmenims ar grupėms asmenų, kurie privalo karantinuotis ir atvyko į Islandiją dirbti ar vykdyti konkrečių projektų, karantinuotis ne namuose, o darbe. Karantinuodamasis darbe, darbuotojas karantino laikotarpiu gali keliauti į darbo vietą ir iš jos. Nuostatos dėl karantino darbe tvarkos nepasikeitė.

Skirstymas į karantino skyrius

Skirstymas į karantino skyrius – tai viena iš karantino priemonių ir būdų apriboti COVID-19 plitimą Islandijoje. Paskelbti nurodymai dėl skirstymo į karantino skyrius, galiojantys visiems vidaus ir lauko karantino skyriams. Skirstymo į karantino skyrius taisyklės:

Būriavimosi dydžio apribojimai priklauso nuo valdžios institucijų sprendimo.
Žmonės, kurie nėra šeimos nariai, turi laikytis 2 metro saugaus atstumo.
Tarp skyrių negali būti kontakto (maišymosi).

Visose vietose galioja taisyklė, kad svečiai neturėtų patekti į teritoriją, jei jie:

Karantinuojasi;
Izoliuojasi;
Turi simptomų (peršalimas, kosulys, karščiavimas, galvos, kaulų ar raumenų skausmai, nuovargis).

Lengvai perskaitoma informacija apie koronavirusą pateikiama čia. Informaciją parengė Nacionalinė protinę negalią turinčių asmenų asociacija.