Karantinas

Karantinas taikomas, kai asmuo yra galimai užsikrėtęs liga, tačiau jam nepasireiškia simptomai. Izoliacija reikalinga tiems, kuriems nustatyta COVID-19 infekcija, tačiau nereikia gydymo ligoninėje. Infekcijos prevencija taikoma, kai asmuo informuojamas apie galimą sąlytį su užsikrėtusiuoju COVID-19, tačiau nelaikoma, kad karantinas yra būtinas.

Svarbu patiems imtis veiksmų, jei žinote, kad turėjote kontaktą su infekcija (t. y. su užsikrėtusiu asmeniu), nes yra tikimybė susirgti ir užkrėsti kitus žmones. Todėl turite nedelsdami likti karantine ir laukti pranešimo iš užkrato nustatymo komandos, kuri oficialiai registruoja karantine esančius asmenis.

Jums nereikės būti karantine, jei

Turėjote sąlytį su užsikrėtusiu asmeniu.
Karantine yra vaikas, kuriuo jūs rūpinatės.
Keliaujate iš užsienio ir nebuvote paskiepytas ar nepersirgote COVID-19 infekcija.

Jums nereikės būti karantine, jei

Turėjote sąlytį su asmeniu, kuriam reikia būti karantine.
Jūsų kaimynas užsikrėtė (pavyzdžiui, toje pačioje laiptinėje), nebent jūs turėjote su juo artimą sąlytį.
Atvykstate iš užsienio ir esate paskiepytas arba turite pažymą, kad anksčiau sirgote COVID-19 infekcija.

Karantino pabaiga

Karantinas trunka 14 dienų, tačiau gali būti sutrumpintas atliktus tyrimą po 7 dienų nuo sąlyčio su infekcija dienos.
Jums bus atsiųstas brūkšninis kodas tyrimui ir jums nereikia specialiai užsiregistruoti tyrimui.

Karantinas namuose

Svarbu laikytis Karantino namuose gairių. Karantino vieta turi būti tinkama karantinui ir karantine būnantys asmenys turi šioje vietoje likti visą karantino laikotarpį. Rekomendacijos dėl infekcijos prevencijos ir karantino asmenims, kurie paskiepyti nuo COVID-19.

Buvimas karantine

Atkreipkite dėmesį, kad visiškai paskiepyti asmenys  gali likti namuose su karantine esančiu asmeniu ir neprivalo patys likti karantine.

Kontaktas su kitais žmonėmis yra draudžiamas. Todėl karantine esančiam asmeniui gali prireikti pagalbos apsirūpinant būtiniausiais reikmenimis ir kt.

Jei šeima yra karantine, draugai ir artimieji gali pasirūpinti būtiniausiais reikmenimis, palikdami juos prie būsto durų, tačiau jie negali turėti tiesioginio sąlyčio su karantine esančiu asmeniu.

Jeigu vietovėje yra teikiamos maisto ir kitų būtinųjų reikmenų pristatymo paslaugos, jomis galima naudotis karantino metu. Užsakydamas prekes karantine esantis asmuo turi paaiškinti paslaugos tiekėjui, kad jis laikosi karantino, todėl pristatytos prekės turi būti paliktos prie durų.

Jei karantine esančiam asmeniui pasireiškia COVID-19 simptomai, jis arba ji turi nedelsiant atlikti tyrimą (galima vykti nuosavu automobiliu arba taksi, tačiau reikia informuoti, kad asmuo yra karantine). Kiti namuose esantys asmenys turi nedelsdami likti karantine ir laukti tyrimo rezultatų.

Nepamirškite, kad žmonės turi būti karantine todėl, kad jie galėjo užsikrėsti COVID-19. Susirgus, visu su susirgusiuoju turėję kontaktą turi likti karantine. Todėl nepageidaujama turėti kontaktų su karantine esančiais asmenimis.

Išsamūs nurodymai dėl karantino namuose.

Karantinui skirtas viešbutis

Sveikatos apsaugos direktoratas paskelbė rekomendacijas dėl tinkamo karantino viešbučio.

Čia yra Karantine privalančius būti asmenis priimančių apgyvendinimo vietų sąrašas.

Išimtinais atvejais Vyriausiasis epidemiologas gali spręsti, ar asmuo, kuriam privalomas karantinas, turi likti valstybiniame karantinui skirtame viešbutyje, pavyzdžiui, kai asmuo negali izoliuotis apgyvendinimo vietoje savo sąskaita arba, kai tampa akivaizdu, kad jis nesilaikys karantino taisyklių. Draudžiama be reikalo išvykti iš gyvenamosios vietos ar vykti į kitas Islandijos dalis bei svarbu pranešti apie išvykimą Civilinės saugos ir ekstremalių situacijų valdymo departamentui, pvz., per pokalbių internetu sistemą „covid.is.“

Vaikų karantinas

Daugeliui mūsų sunku būti karantine atskirtiems nuo draugų ir artimųjų. Vaikams, ypač mažiems, tai dar sunkiau, nes jie nesupranta, kam reikalingos šios priemonės. Parengtos gairės ir patarimai vaikų globėjams apie veiklas karantino metu ir kaip paaiškinti vaikams, kas yra karantinas. Be to, parengti nurodymai specialių poreikių turinčių vaikų, esančių karantine, globėjams.

Tėvas, esantis su karantinuotis turinčiu vaiku, neprivalo registruotis karantine ir neprivalo vykti atlikti tyrimo, kad galėtų sutrumpinti karantiną nuo 14 iki 7 dienų. Pakanka užregistruoti karantine esantį vaiką ir atlikti jam tyrimą.

Karantino patvirtinimas ir nedarbingumo pažymėjimas

Asmenys, norintys gauti nedarbingumo pažymėjimą , turi būti užregistruoti kaip esantys karantine. Registruotis gali asmenys, kurie būna karantine dėl kelionių, arba dėl to, kad vietos sveikatos priežiūros centras įtraukė juos į karantino sąrašą arba karantine būti jiems liepė kontaktų nustatymo grupė vyriausiojo epidemiologo nurodymu. Sukurtas vaizdo įrašas, kuriame rodoma, kaip teikti paraišką pažymėjimui gauti. Vaizdo įrašą galite peržiūrėti adresu heilsuvera.is. Asmenys, kurie turi būti karantine, gali gauti pažymėjimą interneto svetainėje heilsuvera.is. Pažymėjimai išduodami nemokamai. Norint užsiregistruoti „Heilsuvera“ interneto svetainėje, reikia patvirtinti savo tapatybę elektroniniu būdu.

Pažymą dėl neatvykimo į darbą galite gauti dėl:

Karantino, susijusio su sąlyčiu su užsikrėtusiais asmenimis, kai karantine būti nurodo Vyriausiojo epidemiologo ir civilinės saugos agentūros kontaktų nustatymo grupės.

Karantine esančio vaiko tėvai gauna pažymą dėl vaiko.

Karantinas darbe

Vyriausiasis epidemiologas gali leisti asmenims ar grupėms asmenų, kurie privalo būti karantine ir atvyko į Islandiją dirbti ar vykdyti konkrečių projektų, būti karantine ne namuose, o darbe. Būdamas karantine darbe, darbuotojas karantino laikotarpiu gali keliauti į darbo vietą ir iš jos.

Karantino vertinamasis laikotarpis

Tai laikotarpis, kuris tęsiasi tol, kol bandoma nustatyti užkrato šaltinį. Šiuo atveju reikia laikytis galiojančių karantino rekomendacijų, kol situacija yra vertinama. Pažymos neatvykus į darbą dėl karantino vertinamojo laikotarpio nėra išduodamos.

Būdami karantine, jūs galite:

Pasivaikščioti šalia gyvenamosios vietos, kurioje gyvenate karantino metu.
Kelionei iš oro uosto naudotis „Flybus“ paslaugomis, privačiu automobiliu ir taksi.
Vykti pas gydytoją, bet pirmiausiai reikia jam paskambinti telefonu.

Būdami karantine, jūs negalite:

Turėti kontakto su kitais žmonėmis.
Būti susibūrimo vietose.
Naudotis autobusais, vietiniais skrydžiais ar viešuoju transportu.
Vykti pasivažinėti.
Naudoti įrangą viešose vietose pavyzdžiui, treniruoklius arba priemones žaidimų aikštelėse.
Eiti apsipirkti ar į restoraną.
Būti namelyje ant ratų / turistiniame namelyje.
Apsistoti jaunimo nakvynės namuose.
Lankyti turistines vietas.
Lankyti ugnikalnio išsiveržimo vietų.

Karantino taisyklės atvykus į Islandiją.

Visi turi būti karantine, išskyrus keleivius, kurie turi galiojantį skiepų pažymėjimą arba sirgimo infekcija pažymą.

Negalintys pateikti pažymėjimo pasienyje, turi būti karantine penkias dienas ir atlikit kitą tyrimą karantino pabaigoje.

Keleiviams galima būti karantine namuose, su sąlyga, kad jų gyvenamoji vieta atitinka tam tikras sąlygas.