Karantinas


Karantinas taikomas tada, kai asmuo yra galimai užsikrėtęs liga, tačiau jam dar nepasireiškė simptomų.

Nurodymai asmenims, kurie karantinuojasi namuose

Svarbu vadovautis Nurodymais asmenims, kurie karantinuojasi namuose. Kiti jūsų namų šeimos nariai, kurie taip pat galėjo užsikrėsti COVID-19 infekcija, gali karantinuotis namuose tuo pačiu metu.

Asmenys, kuriems taikomas karantinas sveikatos priežiūros institucijų įsakymu, gali įvesti savo asmeninę informaciją interneto svetainėje heilsuvera.is ir gauti pažymėjimą, patvirtinantį jų karantino statusą. Šis pažymėjimas išduodamas nemokamai. Reikėtų atkreipti dėmesį, kad, norėdamas užsiregistruoti interneto svetainėje heilsuvera.is, naudotojas privalo turėti taip vadinamą skaitmeninį pažymėjimą (e-ID). Daugiau informacijos apie karantiną sužinosite susisiekę su savo sveikatos priežiūros įstaiga arba interneto svetainėje heilsuvera.is.

Galite pasižiūrėti mokomąjį vaizdo įrašą apie savarankišką karantiną, kuriame viskas paaiškinama.

Lengvai perskaitoma informacija apie koronavirusą.

Kai kiti jūsų šeimos nariai yra karantine, o jūs – ne

Jei kas nors iš jūsų šeimos narių galėjo užsikrėsti COVID-19 infekcija ir jam ar jai taikomas karantinas namuose (savarankiškas karantinas), o jums jis netaikomas, jei įmanoma, jums reikėtų apsistoti kitur. Jei nenorite ar negalite išvykti iš namų, reikėtų kiek įmanoma labiau riboti kontaktą su asmeniu, kuriam taikomas karantinas.

Karantino patvirtinimas / pažymėjimas

Asmenims, kuriems taikomas karantinas, privalo būti užregistruoti (tai turi atlikti sveikatos priežiūros institucijos arba sekimo komanda) tam, kad galėtų gauti karantino pažymėjimą.

Elektroninį identifikavimo pažymėjimą turintys asmenys, kuriems taikomas karantinas, gali patys užsiregistruoti interneto svetainėje heilsuvera.is (ne savarankiškas karantinas). Jei asmenys neturi elektroninio identifikavimo pažymėjimo, jie gali susisiekti su vietos sveikatos priežiūros centru.

Užsiregistravę, galite teikti paraišką pažymėjimui gauti svetainėje heilsuvera.is naudodami elektronines identifikavimo priemones. Laikantis izoliacijos reikalavimų pažymėjimą jums išduos jūsų gydytojas.

Nurodymai dėl karantino, taikomo atvykusiems į Islandiją

Visi asmenys, atvykę į Islandiją iš rizikos zonų, privalo karantinuotis nepriklausomai nuo numatyto buvimo Islandijoje laiko ar kelionės tikslo. Visa karantino trukmė yra 14 dienų, tačiau gali būti sutrumpinta, jei tik atvykus atliekamas PCR tyrimas COVID-19 infekcijai diagnozuoti ir dar kartą po 5 dienų. Daugiau informacijos pateikiama Nurodymuose dėl karantino, taikomo atvykusiems į Islandiją.

Su darbu susijęs karantinas

Kaip ir iki šiol, individualiai arba grupėmis į Islandiją dirbti arba atlikti specialių užduočių atvykę asmenys, kuriems galioja karantino reikalavimai, epidemiologui leidus gali likti su darbu susijusiame karantine vietoje karantino namuose ar kitose patalpose. Laikydamasis su darbu susijusio karantino, asmuo gali keliauti į darbo vietą ir iš jos. Taisyklės dėl su darbu susijusio karantino nekeičiamos.