Izoliacija ka tai reiskia?

Izoliacija reikalinga tiems, kuriems nustatyta COVID-19 infekcija, tačiau nereikia gydymo ligoninėje. Tokiu atveju turite laikytis izoliacijos namuose taisyklių ir likti namuose arba nacionalinių visuomenės saugos institucijų bei kiekvienos vietovės sveikatos centro nurodytoje vietoje. Būnant izoliacijoje, sveikatos priežiūros specialistai reguliariai su jumis susisieks. Izoliacijoje kartu su jumis gali būti daugiau nei vienas asmuo, kuriam diagnozuota infekcija.

Pagrindinės izoliacijos namuose taisyklės:

Privalote likti namuose.
Privalote laikytis atokiau nuo kitų žmonių.
Negalite susitikti su draugais ar šeima.
Negalite eiti į darbą.
Negalite eiti pasivaikščioti ar sportuoti.
Negalite naudotis viešuoju transportu.
Galite išvykti iš namų tik jei dėl būtinosios sveikatos priežiūros pagalbos, pasitarus su sveikatos priežiūros specialistu. Privalote iš anksto paskambinti ir susitarti dėl vizito.
Skubiais atvejais skambinkite 112.

Izoliacija yra griežtesnė priemonė, negu karantinas, todėl izoliacijoje esantiems asmenims galioja griežtesni negu karantino reikalavimai.

Kiti namų ūkio gyventojai gali toje pačioje vietoje likti karantine, jei jie pageidauja neišvykti iš namų. Tokiu atveju jie kiek įmanoma turi apriboti kontaktus su izoliacijoje esančiu asmeniu, pageidautina laikytis bent dviejų metrų atstumo nuo užsikrėtusiojo asmens. Jei suserga keli namų ūkio gyventojai, karantino kitiems namų ūkio gyventojams laikotarpis pratęsiamas.

Lengvai perskaitoma informacija apie koronavirusą pateikiama čia. Informaciją parengė Nacionalinė protinę negalią turinčių asmenų asociacija.

Kaip baigiama izoliacija po užsikrėtimo COVID-19?

Landspitali universitetinės ligoninės su COVID-19 ligoniais dirbanti komanda telefonu konsultuoja asmenis, kuriems baigiasi izoliacija.

Izoliaciją dėl COVID-19 gali atšaukti gydytojas, kai tenkinamos ABI nurodytos sąlygos:

Nuo diagnozės nustatymo praėjo 14 dienų IR
per 7 dienas pacientui nepasireiškė jokie simptomai

Landspitali universitetinės ligoninės su COVID-19 ligoniais dirbanti komanda telefonu konsultuoja asmenis, kuriems atšaukiama izoliacija.

Specialios sąlygos:

Simptomų nejaučiantys asmenys: Reikalaujama, kad savaitę žmogus neturėtų temperatūros, gerai jaustųsi, nekosėtų, neturėtų kvėpavimo problemų bei slogos ir nuo teigiamo mėginio tyrimo atsakymo būtų praėję 14 dienų.
Kartu gyvenantys asmenys, kurie yra izoliacijoje arba karantine kartu: Atlikus mėginio tyrimą, asmenys, kartu gyvenantys su izoliacijoje esančiuoju, gali būti atleisti nuo karantino, pasibaigus užsikrėtusiojo asmens izoliacijos laikotarpiui, vadovaujantis COVID-19 liginius gydančiosios komandos gydytojo sprendimu. Kartu gyvenantiems asmenims bus automatiškai siunčiamas brūkšninis kodas su pranešimu dėl atvykimo tyrimui. Kartu gyvenantys asmenys yra to pačio namų ūkio gyventojai, įskaitant vaikus, kurie yra visiškai atskirti nuo izoliacijoje esančio asmens.
Kartu gyvenantys asmenys, kurie izoliuojasi visi kartu: Pirmajam grupės asmeniui pasveikus nuo COVID-19, jie gali būti atleisti nuo izoliacijos (pirmiau nurodyta tvarka), su sąlyga, kad likę namų ūkio gyventojai lieka izoliacijoje ir laikosi atstumo nuo pasveikusiojo asmens. Jei pasveikusiojo asmens atskirti nuo dar sergančiųjų asmenų neįmanoma, jie visi turi likti kartu ir pareiga izoliuotis nesibaigia tol, kol paskutiniam asmeniui nesibaigia izoliacija. Svarbu, kad visi namų ūkio gyventojai prieš baigiantis izoliacijai pasirūpintų tiek savo švara, tiek namų išvalymu. Kartu gyvenančiais asmenimis laikomi visi gyvenantieji tame pačiame namų ūkyje, įskaitant vaikus,
Sveikatos priežiūros specialistai: Sveikatos priežiūros specialistams galioja tos pačios taisyklės, kaip ir visiems kitiems. Tačiau reikia atkreipti dėmesį į kiekvieno asmens atliekamas pareigas darbe (pažeidžiamos grupės). Gydytojas ar vadovas kiekvienu atveju situaciją vertina atskirai.

Nurodymai asmenims, kuriems taikoma izoliacija namuose