ISLANDIJOS ATSAKAS Į COVID-19

Koronavirusai yra didelė virusų šeima, sukelianti įvairias žmonių ir gyvūnų ligas. Žinoma, kad jie sukelia peršalimą, tačiau kiti koronavirusai taip pat gali sukelti ir sunkų plaučių uždegimą. Anksčiau žinomi koronavirusų sukelti ligų protrūkiai buvo SŪRS (SARS, angl.), prasidėjęs Kinijoje 2002–2003 m., ir AARS (MERS, angl.) Artimuosiuose Rytuose 2012 m. SŪRS ir AARS buvo mažiau užkrečiantys nei gripas, tačiau tam tikrose vietovėse ir ligoninėse sukėlė epidemijas. Mirtingumas nuo SŪRS ir AARS infekcijų taip pat buvo žymiai didesnis nei nuo gripo ar COVID-19.

Vyriausybės tikslai ir veiksmai

Islandijos Vyriausiasis epidemiologas ir Valstybinio policijos komisariato civilinės saugos departamentas paskelbė aukščiausią civilinės parengties lygį - ekstremalią situaciją - dėl viruso, sukeliančio COVID-19 ligą, epidemijos. Tai daroma pagal Nacionalinį pasirengimo pandemijai veiksmų planą. Nors ir paskelbta ekstremali situacija, tai savaime neturi didelio poveikio kasdieniam visuomenės gyvenimui. Visų pirma, šie veiksmai yra susiję su pagrindinėmis šalies institucijomis ir įmonėmis, kad šios imtųsi būtinų veiksmų kovai su COVID-19 keliama grėsme.

Priemonių, kurių jau buvo imtasi ir kurios taip pat galėtų būti įgyvendintos ateityje, tikslas nėra užkirsti kelią virusui patekti į Islandiją. Tai būtų neįmanoma. Atsakingų institucijų tikslas yra užtikrinti, kad reikalinga infrastruktūra, ypač sveikatos apsaugos sistema, būtų pasirengusi susidoroti su krūviu, kuris dėl šios ligos susidarys šalyje.

Šiame kontekste svarbu visiems priminti, kad susirgti gali visi, tačiau didžioji dauguma žmonių rimtai nesuserga. Visų pirma, vyresnio amžiaus žmonės ir sergantys lėtinėmis ligomis yra pažeidžiamiausi. Norėdami apsaugoti šią grupę, turime dėti visas pastangas, kad sustabdytume viruso plitimą ir taip užtikrinti, kad prireikus šie asmenys turėtų lengvą prieigą prie gerų ir veiksmingų sveikatos apsaugos paslaugos.

Mes norime tolygiai paskirstyti krūvį per ilgesnį laikotarpį tam, kad šalies sveikatos apsaugos institucijos galėtų visus aptarnauti kuo geriau. Trumpai tariant, mes norime mažesnio krūvio ilguoju laikotarpiu vietoj didesnio krūvio trumpuoju laikotarpiu.

Visi veiksmai, kurių imamasi epdidemijos metu, daro įtaką kasdieniam žmonių gyvenimui, tačiau ta įtaka gali būti įvairi. Dėl to yra imamasi priemonių, kurios yra veiksmingos. Mes taikome patikrintus metodus, kurių veiksmingumas yra įrodytas, pavyzdžiui, rizikos grupių karantinas, užkrėstųjų izoliavimas, ankstyvas infekcijos diagnozavimas ir veiksmingas visuomenės informavimas.

Būtina šių veiksmų sąlyga yra visos visuomenės solidarumas: visi turi tvirtai laikytis nurodymų ir dalyvauti šiame dideliame darbe. Epidemijos daro įtaką ne tik pavienių asmenų sveikatai, tačiau taip pat ir visos visuomenės gerovei. Mes visi esame atsakingi už Islandijos civilinę gynybą.