Islandijos reakcija COVID-19

Islandijos vyriausybės reakcija ir su COVID-19 susijusių veiksmų tikslai buvo aiškūs nuo pat pradžių. Buvo akcentuojamas poreikis užtikrinti, kad atitinkama šalies infrastruktūra, ypač sveikatos apsaugos sistema, būtų pasirengusi atlaikyti neišvengiamai dėl šios ligos padidėjusį krūvį.

Šiame kontekste svarbu visiems priminti, kad susirgti gali visi, tačiau didžioji dauguma žmonių rimtai nesuserga. Visų pirma, vyresnio amžiaus žmonės ir sergantys lėtinėmis ligomis yra pažeidžiamiausi. Norėdami apsaugoti šią grupę, turime dėti visas pastangas, kad sustabdytume viruso plitimą ir taip užtikrinti, kad prireikus šie asmenys turėtų lengvą prieigą prie gerų ir veiksmingų sveikatos apsaugos paslaugų.

Epidemijai prasidėjus buvo siekiama dėl ligos kylantį krūvį tolygiai paskirstyti per ilgesnį laiko tarpą tam, kad šalies gydymo įstaigos galėtų kuo geriau pasirūpinti visais, kuriems to reikia.

Islandija ėmėsi plataus masto testavimo priemonių, kurios suteikė vertingų įžvalgų apie viruso elgesį.

Pagrindinės priemonės, kurių buvo imtasi:

Anksti nustatytos rizikingos zonos.
Visiems šalies gyventojams grįžtantiems iš didelės rizikos zonų skiriamas karantinas arba testavimas.
Didelis dėmesys skiriamas testuoti kuo daugiau gyventojų.
Pastangos atsekti ir ištirti visas infekcijas.
Visiems, turėjusiems kontaktą su užkrėstais asmenimis, buvo skiriamas karantinas.
Uždrausti masiniai susibūrimai.
Vidurinės mokyklos ir universitetai buvo uždaryti, o ikimokyklinių ir pradinių mokyklų veikla apribota.
Didelis dėmesys skirtas pastoviam švietimui ir visuomenės informavimui.

Tinklalapyje www.covid.is skelbiama informacija ir edukacinė medžiaga 11 kalbų. Nacionalinis epidemiologas kartu su civilinės gynybos atstovais reguliariai rengia spaudos konferencijas, tiesiogiai transliuojamas didžiausiais šalies žiniasklaidos kanalais.


Chronologija:

Rugpjūčio 25 d. paskelbtas naujas Sveikatos apsaugos ministro pranešimas dėl su COVID-19 susijusių apribojimų susibūrimams įsigalioja rugpjūčio 28 d. ir galioja iki rugsėjo 10 d. Svarbiausi pakeitimai susiję su 2 metrų socialinio atstumo taisykle ir operatoriai privalo išlaikyti 2 metrų socialinį atstumą tarp artimai nesusijusių asmenų. Be to, kontaktas leidžiamas scenos meno repeticijų metu, panašiai kaip ir filmuojant.

Rugpjūčio 20 d. įvykęs konsultacinis susirinkimas „Gyvenimas su virusu“ paliko galioti ilgalaikes priemones dėl COVID-19. Susirinkimą galite stebėti čia: https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2020/08/19/Ad-lifa-med-veirunni-dagskra-samradsfundar-20.-agust

Rugpjūčio 14 d. taisyklės dėl socialinio atstumo išlaikymo mokyklose bei sportuojant liberalizuotos. 1 metro atstumas tarp asmenų nedėvint kaukių leidžiamas vidurinėse mokyklose ir universitetuose. 1 metro taisyklė taip pat galioja ikimokyklinio ugdymo bei pradinėse mokyklose dirbantiems suaugusiesiems. Kontaktas tarp sportininkų leidžiamas treniruočių ir varžybų metu. Kitais atvejais lieka galioti 2 metrų socialinio atstumo taisyklė. Situacijose, kai žmonėms neišvengiamai tenka būti arti vienas kito, pavyzdžiui, viešajame transporte, reikia dėvėti veido kaukes. Susibūrimams lieka galioti iki 100 suaugusiųjų asmenų apribojimas.

Rugpjūčio 7 d. nustatyti 17 vietiniai užsikrėtimo atvejai ir tai yra didžiausias COVID-19 atvejų skaičius nuo balandžio 9 d.

Vyriausybės tikslai ir veiksmai

Islandijos Vyriausiasis epidemiologas ir Valstybinio policijos komisariato civilinės saugos departamentas kovo 6 d. paskelbė aukščiausią civilinės parengties lygį - ekstremalią situaciją - dėl viruso, sukeliančio COVID-19 ligą, epidemijos.  Tai daroma pagal Nacionalinį pasirengimo pandemijai veiksmų planą. Tuo metu taikytos priemonės buvo susijusios su pagrindinėmis šalies institucijomis ir įmonėmis, kurios ėmėsi būtinų priemonių kovai su epidemija. Visos prevencinės kontrolės priemonės daro įvairią įtaką kasdieniam žmonių gyvenimui. Dėl to yra imamasi veiksmų, kurie, kaip žinoma, yra veiksmingi. Mes naudojame patikrintus metodus, kurie yra žinomi kaip veiksmingi, pavyzdžiui, karantino taikymas su infekcija kontaktavusiems asmenims, užkrėstųjų izoliacija, ankstyvas infekcijų nustatymas ir intesyvi informacijos sklaida visuomenei. Viruso plitimui pažaboti taip pat buvo imtasi ir papildomų priemonių, pavyzdžiui, susibūrimų dalyvių skaičiaus ribojimas ir 2 metrų atstumo laikymasis. Sveikatos apsaugos ministras patvirtino ir paskelbė karantino ir izoliacijos dėl COVID-19 taisykles. Taisyklės galioja visiems asmenims, kuriuos epidemiologas, remdamasis epidemijos prevencijos įstatymu, įpareigoja laikytis karantino ar izoliuotis.

Visų šių priemonių prielaida yra visuomenės solidarumas tvirtai laikytis rekomendacijų ir dalyvauti šiame dideliame darbe. Ligų plitimo prevencija ne tik susijusi su žmonių sveikata, bet ir su visos visuomenės gerove. Mes visi esame atsakingi už visuomenės sveikatą.