Užsiregistruoti

Islandijos reakcija COVID-19

Atsakas Islandijoje

Islandijos valdžios institucijų atsakas ir prieš COVID-19 taikomų priemonių tikslas buvo aiškūs nuo pat pradžių. Daugiausia dėmesio skiriama tam, kad reikiama šalies infrastruktūra, ypač sveikatos priežiūros sistema, būtų pajėgi atlaikyti neišvengiamą darbo krūvį.

Pagrindinės taikomos priemonės:
Ankstyvas rizikos zonų nustatymas.
Kiekvienas, atvykęs iš rizikos zonos, privalo karantinuotis ir (arba) išsitirti.
Labai svarbu, kad būtų patikrinta kuo daugiau žmonių.
Būtina kiek įmanoma atsekti visus infekcijos atvejus.
Visiems, turėjusiems kontaktą su užsikrėtusiais asmenimis, įsakyta karantinuotis.
Taikomi apribojimai susibūrimams.
Vidurinėse mokyklose ir universitetuose mokomasi nuotoliniu būdu, o priešmokyklinio ugdymo įstaigų ir pradinių mokyklų veikla apribota.
Labai svarbu nuolat šviesti visuomenę apie riziką ir teikti visą informaciją.
Interneto svetainėje covid.is informacija skelbiama 11 kalbų. Nuolat rengiamos spaudos konferencijos su vyriausiuoju epidemiologu ir Civilinės saugos departamentu, kurias tiesiogiai transliuoja didžiosios Islandijos žiniasklaidos priemonės.

Valdžios institucijų tikslai ir veiksmai

2020 m. kovo 6 d. Islandijos policijos nacionalinio komisariato Civilinės saugos departamentas ir vyriausiasis epidemiologas dėl ligą COVID-19 sukeliančio viruso pandemijos paskelbė aukščiausią pavojaus lygį – ekstremaliąją situaciją. Tai buvo padaryta vadovaujantis nacionaliniais reagavimo į pasaulines pandemijas planais. Veiksmai, kurių imtasi, buvo susiję su pagrindinėmis Islandijos institucijomis ir bendrovėmis, kurios ėmėsi būtinų veiksmų kovoti su pandemija. Visi veiksmai karantino sąlygomis turi įtakos kasdieniam gyvenimui, nors jų mastas ir skiriasi. Todėl imamasi pripažintų efektyvių veiksmų. Šiuo tikslu atsižvelgiame į išbandytus ir patikrintus metodus, kurie, mūsų žiniomis, yra veiksmingi, t. y. karantinuoti tuos, kurie buvo paveikti, izoliuoti užsikrėtusiuosius, anksti nustatyti infekcijos atvejus ir plačiai informuoti visuomenę. Taip pat buvo imtasi kitų priemonių viruso plitimui sustabdyti, įvestas draudimas rengti susibūrimus, apribojant dalyvių skaičių iki 100 asmenų. Nuo kovo 24 d. šis skaičius dar sumažėjo iki 20 ar mažiau asmenų. Sveikatos apsaugos ministras ratifikavo ir paskelbė su COVID-19 susijusias karantino ir izoliacijos taisykles. Šios taisyklės taikomos visiems asmenims, kuriems, vyriausiojo epidemiologo nurodymu, įsakyta karantinuotis arba izoliuotis pagal Sveikatos saugumo ir užkrečiamųjų ligų įstatymą.

Šiuos veiksmus lemia tai, kad visuomenėje plačiai sutariama vadovautis rekomendacijomis ir kartu įgyvendinti šią svarbią užduotį. Infekcijos atvejų prevencija svarbi ne tik asmens sveikatai, bet kartu ir visai visuomenei. Civilinė sauga priklauso nuo mūsų visų.